VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Változó Világ Mozgalom

Felhívások

Egy jobb világért | Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok | Változó Világ Klub

 

Egyéni keresés

 

Mi a Változó Világ Mozgalom?

Itt a bemutatkozása!

(Letölthető PDF dokumentum)

Olvasd el!! Légy forradalmár!

 

Aki a maga idejében jót tesz, századokért dolgozott.

Fénelon (François de Salignac de La Mothe-Fénelon) francia moralista (1651-1715)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG MOZGALOM

Felhívások

A mozgalom üzenetei | Alapvető társadalmi problémák | Aktuális globális problémák | Aktuális magyarországi problémák | Az Európai Unió problémái | Fontos a véleményed!

 

   
A mozgalom üzenetei
 

 

 

  

Változó Világ Klub

 

Társadalmi hibabejelentő

 

UNICEF

 

 

Beszélgetések az Új Kertben

 

 

 
 

 

A mozgalom már eddig is igen sok, igen különböző témákban fogalmazta üzenetét. Ezeket több esetben indokolt összefoglalni, felsorolni.

Néha ebben segíthetnek a formai jegyek. Így például a felhívások a nagyobb horderejű kérdésekre, problémákra, veszélyekre hívják fel a figyelmet. Az állásfoglalások a mozgalom véleményét ismertetik egy-egy fontos és aktuális témáról. A felvetések a kérdésre teszik a hangsúlyt, céljuk a közös gondolkodás ösztönzése. A javaslatok a válaszra teszik a hangsúlyt, konkrét és megvalósítható elképzeléseket ismertetve. Az ajánlások gyakorlati útmutatásokat tartalmaznak. Ezek a formai különbségek viszont sokszor viszonylagosak, ezért a mozgalom üzeneteit elsősorban nem eszerint, hanem tartalmuk szerint csoportosítjuk, mint például az alábbiakban.

Itt a portálon a mozgalom üzeneteit külön oldalakon ismertetjük részletesebben, igyekezve követni sorsukat is.

   

   
   
Alapvető társadalmi problémák
 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

 

 

 

A munka, igazságos elosztása és megbecsülése Azt valljuk, hogy a munkához való jog ma már nem lehet pusztán elméleti deklaráció. A társadalomnak hatásosan és hatékonyan kell biztosítania, hogy mindenki jusson valóságos munkalehetőséghez...

Folytatás 

Erőszakmentes világért Amióta az ember nagyobb erőre tett szert, mint amennyit adott neki a vadon, világunk tele van erőszakkal. De az erőszak nem old meg semmit, hanem tovább mérgezi a már megmérgezett életterünket, tönkreteszi az emberek szívét és elméjét.

Folytatás 

A kiszolgáltatottság ellen A kiszolgáltatottság elleni örök harcban mostanában nem állunk jól. Az erőforrások és az eszközök elosztása soha nem kedvezett a jó oldalnak, de a nehezen megszerzett eredmények is könnyen elveszíthetők a számára, hiszen az ellenfél gátlástalan.

Folytatás 

Atomfegyvermentes világért Az atomfegyver reális veszélyt jelent az emberiségre. A ma bevallottan hadrendbe állított eszközök kisebb része is elegendő a földi élet megsemmisítésére. De egyetlen atombomba is elpusztíthat egy egész nagyvárost, aminek a puszta lehetősége is szörnyű és elfogadhatatlan fenyegetettség.

Folytatás 

A migráció joga A Föld az emberiség közös otthona, ezért senkit sem szabad kizárni abból a lehetőségből, hogy ott éljen, ahol ez számára kívánatos. Ugyanakkor mindenkinek be kell látnia és tiszteletben kell tartania azt, hogy a spontán, a szükséges szabályozást nélkülöző lakóhely-változtatás súlyosan veszélyeztetheti mások életkörülményeit.

Folytatás 

A nemzet új útja Nemzet és állam két olyan valóságos, eleven intézmény, amely az elmúlt évszázadokban hol egybeesik, hol elkülönül, de szinte mindig összefügg egymással. Az évszázadok folyamán viszont a különbözőség egyre jelentősebb, és ez visszafordíthatatlan.

Folytatás 

Naptárreform Az emberiség, az egyesült nemzetek mostanra egységes közösséggé váltak, ezért sürgető egy egységes naptár és időszámítás kialakítása. Az egyesült nemzetek szervezete 1945-ben jött létre, ezért ez az év lehetne az új egyetemes időszámítás első éve.

Folytatás 

A könyv védelme A könyv különleges része az ember kulturális örökségének, hasonló védelem illetné meg, mint egy védett épületet. Ne hagyjuk azt, hogy egyszer újabb máglyák világítsák meg ennek jelentőségét.

Folytatás 

Jelbeszéd A jelbeszéd nem egy hátrányos helyzetű embercsoport belső ügye. A jelbeszédet általánosan ismert és alkalmazott nyelvvé kell tenni. Ezzel feloldható a süketek és nagyothallók izoláltsága a társadalomtól, de maga a társadalom is nyer ezzel egy igazi nemzetközi nyelvet, amivel jelentősen kitágítható  az emberi kommunikáció hatóköre, és növelhető annak érzelemhordozó képessége.

Folytatás 

 

 

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 68.

1949

 K     R     M 

 

 

 
   
Aktuális globális problémák
 

 

 

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

 

 

A fosszilis energiahordozók moratóriumáért Az emberiség eddig sokszor a hosszú távú érdekek fölé helyezte a rövidtávú érdekeit. Most egy különösen súlyos folyamat példázza ezt, és ennek mindannyian aktív résztvevői vagyunk. Az emberiség nyakló nélkül fogyasztja a Földön talált három fosszilis energiahordozót: a kőszenet, a kőolajat és a földgázt.

Folytatás 

Világkormány Az elkövetkező évtizedekben a társadalmi piramis befejezése, az emberiség egységes világszervezetének kialakítása lesz napirenden. Ki kell mondani, és széles körben tudatosítani kell, hogy a 21. században egy világkormány létrehozásának szükségszerűsége immár visszavonhatatlanul beérett, és az a történelem egyik legjelentősebb folyamata lesz.

Folytatás 

Az erdőtüzek Sajnos a közvélemény és a politika nem fordít kellő figyelmet erre az új keletű fenyegetésre. Ismerős szituáció, amibe nem szabad belenyugodni.  

Folytatás 

Méltányosságot Kínának Kína büszkeséggel és nyugalommal állt fel, és hajtja végre a maga csodáját.

Folytatás 

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 66.

2008

 K     R     M 

 

 
   
Aktuális magyarországi problémák
 

   

 

Szerződésekkel bástyázzuk körbe a társadalmat! Jelenleg négy olyan társadalmi ügy emelkedik ki a problémák tengeréből, amelyben merőben másképpen kellene eljárni, mint eddig, amelyben a Fidesz többségnek történelmi önkorlátozással kellene élnie egy hosszú távú társadalmi egység érdekében.

Folytatás 

Új demokrácia-modell! Az Európában kialakult sajátos, pártokra épülő – ezért pártokratának nevezhető – politikai modell zsákutcába vitte a demokráciát. Mi ennek a modellnek a lényege? Elsősorban az, hogy a parlament maga választja meg a végrehajtó hatalom, azaz a kormány vezetőjét.

Folytatás 

Új választási rendszer Egy ország törvényhozó testületének megválasztását szabályozó rend-szer a demokrácia fontos eleme. Ebben sincsenek „természetes” vagy örök és eszményi megoldások. Ellenkezőleg, látszólag „természetes”, „igazságos” megoldások visszájára fordulnak, kedveznek a népakarat manipulálásának és eltorzításának, a politikai harcok elfajulásának, különféle antidemokratikus tendenciáknak.

Folytatás 

A költségvetés alapelvei A költségvetés legitim plafonját az éves költségvetési alapok adhatják meg. Egy ilyen rendszer a következőképpen működne. Minden évben a parlament törvénnyel hozza létre a következő év költségvetési alapját...

Folytatás 

A cigányság integrációja Sok feltétel szükséges a megoldáshoz, de az egyik legfontosabb: ha azt mondjuk: Igen! Meg tudjuk csinálni!

Folytatás 

A lakhatás jogaA lakáshoz való jog, a munkához való joghoz hasonlóan, az élethez való jog szerves része. Biztosak lehetünk abban, hogy egyszer – reméljük, már nem a távoli jövőben – majd úgy tekintenek egy család kilakoltatására, mint ahogy most egy ember megcsonkítására.

Folytatás 

A kisvállalkozások támogatása A kisvállalkozások szavakban mindenkitől: kormánytól, érdekképviseletektől, bankoktól kapnak támogatást. A valóságban a helyzet igen visszás. Sokan a kisvállalkozást szánalmas kényszermegoldásnak tekintik, a kisvállalkozók többségét pedig notórius törvényszegőknek.

Folytatás 

A büntetőjog humanizálásáért A büntetés társadalmi szükségszerűség. Annak módja és mértéke a társadalom fejlettségének függvénye, ezért folytonosan változik, fejlődik. Ugyanakkor a büntetés hagyomány, mély és erős gyökerekkel. Ezért rendszerint jobban megfelel a barbárabb múltnak, mint a civilizáltabb jövőnek.

Folytatás 

A pártok és a választási kampányok közfinanszírozása Általánosan elfogadott vélekedés, hogy a pártok közfinanszírozása indokolt, mi több, csak ennek jelentős növelésével előzhető meg a politikai korrupció. Ezzel szemben a VVM úgy tartja, hogy a fő kérdés az: miképpen tehető a pártfinanszírozás hatékony eszközzé a demokrácia megerősítésében és fejlesztésében?

Folytatás 

Alapítsunk könyvesfalut! Könyvkereskedők! Könyvkiadók! Helyi önkormányzatok! Könyvbarátok! Alapítsunk Magyarországon is könyvesfalut! Ehhez nem kell várni törvényre, nem kell központi vagy helyi engedély. Annál fontosabb az alapos tervezés és becsületes összefogás...

Folytatás 

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 61.

A demokratikus jogállam

 K     R     M 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 31.

A magyarországi romák

 K     R     M 

   
Az Európai Unió problémái
 

 

 

 

Az Európai Unió intézményi válsága Miért tartunk itt? Feltehetőleg azért, mert amorf eszmék, amorf programok és amorf erők töltik ki az európai teret. Bízni kell, hogy hamarosan nagyszerű eszmék, reális programok és új nyugodt erők felszínre kerülnek, és megnyerik a népeket Európa további építéséhez.

Folytatás 

Európa soknyelvűsége Hogyan lehet ésszerűen megoldani az Európai Unió nyelvi problémáit.

Folytatás 

Július 14., az Európai Unió legszebb közös ünnepeAz Európai Unió igazi közös ünnepét közösen kellene megtalálni és kialakítani. Erre az egyik legalkalmasabb, minden európai ember által ismert, minden haladó ember által tisztelt, most is a népünnepély mintáját szolgáló július 14.  

Folytatás 

Közös európai légierő Európában a nemzeti légierők fenntartása – különösen a kis és közepes országok számára – katonai és gazdasági szempontból ésszerűtlen.

Folytatás 

Svájc befogadása az Európai Unióba Svájc jelenleg is tagja az úgynevezett Európai Gazdasági Térnek, azaz maximálisan profitál az összeurópai integrációból, anélkül, hogy politikailag elkötelezné magát. Ez a helyzet nem okoz látványos problémákat és feszültségeket, hosszú évtizedekig fenntartható. De ez a helyzet többszörösen visszás.

Folytatás 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 30.

Az EU története

 K     R     M 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 51.

Az EU intézményei

 K     R     M 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 35.

Az EU pénzügyi rendszere

 K     R     M 

 

         

 

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

 

 

 

  

Változó Világ Mozgalom

Program | Blog | VV-kötet

Olvass! Gondolkozz! Kérdezz! Cselekedj! Csatlakozz!

Felhívások

Kezdeményezések

Petíciók

Társadalmi szerződések!

A munkához való jog

13. nyugdíj – Akkor a társadalom!

Korfüggő minimálbér

Államkapitalizmus vagy köztulajdon

A lakáshoz való jog

Új demokrácia modell

A költségvetés alapelvei

A kisvállalkozások támogatása

A büntetőjog humanizálása

A kormányzati reform

Új választási rendszer

A politika közfinanszírozása

A nemzet új útja

A települések túléléséért

Megoldási javaslat a cigányság problémájára

Alapítsunk könyvesfalut!

A könyv védelme

Az olvasás

Tabletet minden diáknak!

Az ismeretek

Diploma és nyelv

Jelbeszéd

Moratórium a fosszilis energiahordozókra

Az erdőtüzek

Az új járványok

COVID-19

 

Egy jobb világért

Jobb világ, nyitott ajtókkal

Erőszakmentes világért

Világkormány

Atomfegyvermentes világért

A migrációhoz való jog

Az Európai Unió intézményi válsága

Az euró

Svájc befogadása

Július 14., az Európai Unió közös ünnepe

Európa soknyelvűsége

Közös európai légierő

Méltányosságot Kínának

2012 - Az év értékelése

És még

Kompetencia

Tudomány

Kreativitás

Tehetség

Tehetség és intelligencia

Az élvezetek

Boldogság

Beszélgetés ideje

Változó Világ Klub

A Változó Világ barátai

Közhasznú szervezetek

Naptárreform

A városi parkolás ésszerűsítése

 

 

 

 

Emberhit

Az Életútmutató

A Mester beszélgetései

Szimeonov Todor

  

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2024