VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Olvasás

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Bölccsé és vitézzé formál az olvasás, mert nagyon is más ízt, titkosabb tanítást találtak benne...

François Rabelais francia orvos, író, humanista (1494?-1553)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

A

AZ OLVASÁS

Megmondom a titkát édesem a dalnak:

Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.

Mindenik embernek a lelkében dal van

és a saját lelkét hallja minden dalban.

És akinek szép a lelkében az ének,

az hallja a mások énekét is szépnek.

Babits Mihály

 

  

   
Az olvasás évszázada
   

 

 

 

Ha könyvet keres, ha könyvet kínál - rendelkezésre állunk!

 

Digitális Világkönyvtár

Europeana

Olvasni öröm

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

Interjú-válogatás

OSZK

Az alexandriai könyvtár

 

 

 

 

Az emberi kultúrában egy eddig soha nem látott forradalom előtt állunk. És ezt a forradalmat az utóbbi évtizedekben vélt és valós veszélyek sokasága által fenyegetett olvasás fogja megtestesíteni.

Az olvasás éltető örömforrás, és emellett a legkülönbözőbb élmények és ismeretek forrása is. Sokat kell tenni azért, hogy ez tiszta és mindenki számára hozzáférhető forrás maradjon.

Az olvasást valóban joggal féltettük, és félthetjük még ma is. Az egyik legnagyobb kihívás a filmipar és a televízió, de valójában a 20. és 21. század nagy gazdasági, szociális, ideológiai stb. változásai egymást erősítve rendítették meg az olvasás – igaz, régebben is csak egy igen szűk körben érvényes – kultuszát. A közhiedelmekkel szemben korunk nagy technikai vívmányai, az internet és a könyvet helyettesítő új elektronikus eszközök nem veszélyeztetik az olvasáskultúrát, ellenkezőleg, ezek képezik a már sejthető kulturális forradalom alapját.

A könyv értékét és jelentőségét a társadalom elismeri. Sajnos ez az elismerés sokszor csak elvi jellegű. A könyv pedig ilyen vagy olyan mértékben mindig is veszélyben volt. Veszélyek leselkednek már a könyvek megfogantatása és megszületése körül. Ha viszont nem kis emberi bátorság és nem kis anyagi áldozat révén megszülettek, még ezernyi akadályt kellett leküzdeniük, hogy eljussanak az emberekhez.

Nem is olyan régen a szerzővel együtt elégették műveit, idősebb kortársaink is láthattak még égő könyvhegyeket. Ma a módszerek talán kevésbé kegyetlenek, de a veszély nem kisebb. Ellenkezőleg, ma már sokan a könyvnek, mint civilizációs intézménynek a végétől tartanak.

Igen, van mitől tartani. Egyik oldalról támad a hagyományos, másik oldalról az új üzlet. A hagyományos üzlet önmagában is több frontot nyitott a könyv ellen. Számára a tartalom nem maga a lényeg, hanem a kelendőség eszköze. Nem értékes könyveket kell készíteni, hanem értékesíthető nyomdaipari tömegterméket, bestsellereket kell ontani. A kereskedelem számára a könyv is egy közönséges termék, amelyet minél nagyobb költséghatékonysággal és minél nagyobb haszonnal meg kell forgatni, az elvártnál kisebb üzleti siker esetén késedelem nélkül leértékelni, vagy a zúzdába küldeni. Hasonló sorsra juttathat bármilyen értékes könyveket, egész könyvkészleteket még az állam adóhatósága is, ha ilyenekre akad egy felszámolásra kerülő vállalkozásnál. A könyv ugyanis még ma sem védett műtárgy.

Az új modern üzlet a film, a videó, és mára leginkább a mindent integráló internet eszközeivel új vizuális tömegkultúrát igyekszik uralkodóvá tenni. Ez az új vizuális kultúra bizonyos képességeket továbbfejleszt, de összességében elkényelmesíti az ember szellemét, hosszabb távon elszegényíti, és függővé, manipulálhatóvá teszi. Mivel a könyv kiválóan alkalmas ennek megakadályozására, a kommunikációs-technikai biznisz tudatosan vagy ösztönösen háborúval felérő módon próbálja kiszorítani a valóban értékes könyvet életünkből. Csakhogy a könyvnek is vannak fontos szövetségesei: a folytatódó tudományos-technikai forradalom, a különféle értékorientált mozgalmak, eszmeáramlatok, de főleg a gondolkodó, könyveket olvasó emberek sokasága.

Az emberiség írott örökségének szédületes ütemű digitalizálása, az egyre kényelmesebb és olcsóbb e-könyvolvasók, nem utolsósorban a digitális nyomtatás, illetve az ezen nyomán fejlődő „könyvnyomtatás-megrendelésre”-technológiák együttesen valóban egy páratlan kulturális forradalmat vetítenek előre.

 Szem előtt tartva ezeket a fontos felismeréseket, a  Változó Világ Mozgalomért Közhasznú Alapítvány (VVMA) elhatározta, hogy munkája középpontjába hosszútávra az olvasás szolgálatát és népszerűsítését helyezi.

Ebben a fő célok a következők:

- a jó tartalmak megjelölése és előtérbe helyezése (például ajánló bibliográfiák összeállítása),

- a technikai fejlődés jó alternatíváinak kiválasztása és népszerűsítése (például a legolvasóbarátabb e-könyvolvasók népszerűsítése, kölcsönzése),

- az olvasáskultúra jó gyakorlatainak gyűjtése és népszerűsítése, az olvasáskultúra-innováció ösztönzése (például az olvasókörök képzésének elősegítése az interneten).

E célok eléréséhez össztársadalmi munkára van szükség, ebben a VVMA csak közreműködni tud, ésszerűen optimalizálva és más hatóságokkal, szakmai szervezetekkel, oktatási intézményekkel, könyvtárakkal stb. egyeztetve munkatervét.  Célunk és jelszavunk:

Tegyük a 21. századot az olvasás évszázadává!

Tisztában vagyunk, hogy ezeket a célokat csak úgy tudjuk elérni, ha nagyon széles, több ezres, több tízezres közönséget érünk el. Ez a Változó Világ portál révén nem túlzott remény, hiszen a portál évente majdnem egy millió látogatót fogad, és ezek zömében művelt, kíváncsi, konkrét könyvek, témák iránt érdeklődő emberek, minden korosztályból. Ezen belül is, tartós sikert azzal tudunk és akarunk elérni, hogy kellő figyelmet szentelünk mind a passzív, mind az aktív olvasási formáknak. Ilyen értelemben passzívnak azokat a formákat nevezzük, amikor az olvasó „magának” olvas, aktívnak pedig azokat, amikor az olvasó hangosan olvas – mások örömére (is).

Az aktív olvasási formák révén pedig megsokszorozni lehet az elért közönséget. Például egy felolvasó est stb. egy közreműködőt száz új embert részesítheti az olvasás örömében.

Az aktív formák gyűjtésénél és népszerűsítésénél különös figyelmet fordítunk mind a legfiatalabbakra, az ifjúságra, mind az idősekre is, de más - hátrányos vagy különleges helyzetben lévő - csoportokra is (kisebbségek, hátránnyal élők, függőségektől szenvedők, elítéltek stb.).

Ez utóbbi civilizációs szövetséget szolgáló lépésekre, intézkedésekre, kezdeményezésekre van szükség.

Tegyük védetté a könyvet. Legyen vétség minden könyv nyilvános rongálása, súlyosabb esetekben (zúzás, égetés) pedig szigorúan büntetett bűncselekmény.

A könyvek elkerülhetetlen selejtezése szigorú szabályok és ellenőrzés mellett a könyvtárak kizárólagos joga legyen.

Szükség lenne egy külön könyvtörvényre, amely javítaná a minőségi könyvkiadás, a könyv védelmének, a könyvtárügy, az olvasás lehetőségeit.

Tegyük a 21. századot az olvasás évszázadának!

2004. március

 

 

 

   

 

A mester és Margarita

 

 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

   
Az olvasás összehoz
   
   

 

OLVASÁSI CSEREÜDÜLÉS

A Változó Világ szerkesztősége régi terve olyan csereüdülési közvetítést biztosítani, amikor azok, akik szeretik az olvasást, és tudják, hogy az olvasási élményeink megosztása, a közös olvasási élmények megkétszerezik az örömöt, értékes többletet adnak, időtálló kapcsolatok építését szolgálják.

A csereüdülés szólhatna egy hétvégére, egy hétre vagy akár hosszabb időre. Ezt és több egyéb szervezési kérdést a jelentkezőknek közvetlenül kellene Megbeszélniük.

A szerkesztőségünk azon lesz, hogy ebben segítsen, a résztvevők tapasztalatait gyűjtse és hasznosítsa a jövőben jelentkezők részére.

Várjuk jelentkezéseteket!

Érdeklődés, jelentkezés: kiado@valtozovilag.hu

 

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

A kultúra világa - A képzőművészetek/A zene/A színház és a film, 1960

Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz, 1985.

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Cox, George William: Görög regék, 1991.

Csirszka János: Élményterápia, 1993

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Hamilton, Edith: Görög és római mitológia, 1992.

Mitológiai ÁBÉCÉ, 1973.

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Szabó György (szerk.): Mediterrán mítoszok és mondák, 1973.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Trencsényi-Waldapfel Imre (ford.): Ember vagy, 1979.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

   
Te és a világ
 

 

 

 

Tanulj, gondolkozz! A te tudásod a te hatalmad!

Higgy az emberben, higgy magadban!

Vezesd életedet, vezess Életútmutatót!

Vedd ki részedet a világ jobbá tételéből!

 

 

 

Változó Világ

Emberhit

Az Élet Útmutatója

Változó Világ Mozgalom

         

 

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

 

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

Olvasó Világ

Változó könyves világ a Fb-on

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023