VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Az Európai Unió története

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az európai egyesülés talán a legeredetibb és legmesszebb mutató történelmi vállalkozás ebben az évszázadban.

Pascal Fontaine

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG

30.

 

AZ EURÓPAI UNIÓ A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

AZ EURÓPAI UNIÓ TÖRTÉNETE

Írta Magyar Péter

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin

 

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A britek végre bekerülnek

 

Miután megegyeztek a költségvetésről, nem volt akadálya többé, hogy a Hágában rögzített menetrendnek megfelelően 1970 júliusában megkezdődjenek a csatlakozási tárgyalások Nagy-Britanniával, a legnagyobb meglepetésre azonban ezeket már nem Harold Wilson munkáspárti kormánya kezdhette el, mivel június 18-án váratlanul vereséget szenvedett a választásokon. Londonban a konzervatívok kerültek ismét hatalomra, s a miniszterelnöki székbe az az Edward Heath ülhetett, aki az első próbálkozásnál, 1962-ben a brit főtárgyaló volt. Azóta az Európai Közösség nagyot lépett előre belső szabályozásai terén, a brit kereskedelem arányai tovább tolódtak el – az EGK külső vámfala ellenére is – Nyugat-Európa felé, tehát a brit gazdasági érdekek egyre inkább a belépést sürgették. A közösség pedig jó előre világosan leszögezte álláspontját: nincs külön alku, mindent el kell fogadni, ami a Hatok között kialakult és jogszabállyá vált, a teljes joganyagot. Ezért a harmadik tárgyalássorozat jóval kevesebb vitatémát hozott. A britek tudomásul vették, hogy a gazdáknak fizetett különbözeti támogatásokról le kell mondaniuk, hogy az élelmiszeráraik jócskán megemelkednek a belépés után, ám mindezt ellentételezi – remélték –, hogy megszűnik vámhátrányuk az EGK piacán. Egyetlen lényeges kikötésük az átmeneti időszakra vonatkozott: hét év átmenetet kértek a mezőgazdaságuk átállásához, és hármat csupán az ipari-kereskedelmi feltételek maradéktalan alkalmazásához. Ezt Párizs kapásból ellenezte: hogyisne, mondta, a britek így jóval hamarabb húznának hasznot abból, hogy iparcikkeik akadálytalanul bejutnak a Közös Piacba, mintsem viselnék a közös mezőgazdasági politika rájuk háruló terheit. Végül egységes ötéves átmeneti időszakban állapodtak meg. Másfél év alatt lezárultak a tárgyalások, a belépés 1973. január 1-jétől volt érvényes. A legsúlyosabb nehézséget nem a nemzetközösségi országok cikkeinek bejutási feltételei, nem is a mezőgazdasági rendtartás alkalmazása jelentették, hanem a brit font, mint tartalék valuta megrendült helyzete, és a brit hozzájárulás mértéke a közös költségvetéshez mindaddig, amíg az teljesen át nem áll a saját bevételi forrásokra. London jóval kevesebbet akart befizetni, mint amennyire a Hatok igényt tartottak. Bár a helyzet utána sem ígérkezett rózsásnak London számára: világos volt ugyanis, hogy ha változatlan marad a brit élelmiszerimport szerkezete, s a britek továbbra is a nemzetközösségi országokból szerzik be szükségleteik zömét (az új-zélandi vajtermelés 85 százaléka irányult például Angliába), hatalmas összegeket lesznek kénytelenek lefölözésként befizetni a közös kasszába. Ettől csak úgy mentesülhettek, ha fokozatosan átállnak más beszerzési forrásokra, az olcsó világpiac helyett a közösségen belül vásárolnak drágán. Franciaországnak éppen ez volt a célja. Ennek csak az szabott határt, hogy a brit fizetési mérleg további romlása még inkább veszélyeztette volna a font helyzetét. Ez utóbbi bizonyult a legkényesebb kérdésnek, miután a közösségben már folyt a gondolkodás és tervezgetés egy valutaunió kialakításáról. A tárgyalásokon Párizs feltételül szabta, hogy Nagy-Britannia fokozatosan szüntesse meg a font tartalék valuta jellegét, ne álljon helyt azokkal a követelésekkel szemben, amelyek abból fakadtak, hogy számos ország – jobbára a nemzetközösségiek – valutatartalékaikat fontban tartották. London kénytelen volt ezt vállalni.

Miután minden téren a francia álláspont volt a legkeményebb – bár ez sohasem öltött vétójelleget, mint De Gaulle idején –, a fordulatot a tárgyalásokon Heath és Pompidou párizsi találkozója hozta meg 1971 májusában. Ezen megegyeztek a még vitás kérdésekben, s a megegyezés alapját az a nézetazonosság adta meg, hogy a közösség működését a „résztvevő nemzetállamok egyhangú döntése biztosíthatja”. A gaulle-ista elveket, bár mérsékeltebben, továbbra is hangoztató francia kormányzat értékes szövetségest lelt a szuverenitásukat szintén igen féltő britekben. Garancia volt ez arra, hogy a kibővült közösségben is kizárólag egyhangúlag hozott döntések születhetnek.

A tárgyalások végül elhúzódtak 1972 januárjáig bizonyos részletek – az új-zélandi vaj és a karibi cukor számára biztosítandó átmeneti kivételek – miatt. Ezek rögzítésével eldőlt a nemzetközösségi országokhoz fűződő viszony kérdése is: azok elveszítik vámmentes bejutási lehetőségeiket, de megnyílhat előttük a Yaoundei Egyezményhez hasonló társulási forma. S lezárultak a tárgyalások ugyanarra az időre másik három csatlakozni kívánó országgal, Írországgal, Dániával és Norvégiával is. A szerződések és jegyzőkönyvek aláírása után az év végéig kellett ezeket ratifikálni ahhoz, hogy 1973 kezdetétől a közösség tíztagúra bővüljön. Ehhez igazították az intézményeket is: a 9 főt számláló Bizottság 14 tagúra bővült (a négy nagy tagország, köztük a britek két-két főt küldhettek, a többiek egyet-egyet), a parlament 142 helyét 208-ra bővítették (Nagy-Britannia 36 képviselőt jelölhetett ki), a Bíróság 7 tag helyett 9-ből állt azontúl.

A parlamenti jóváhagyások a tagországokban mindenütt simán lebonyolódtak. Egyedül a francia kormányzat ítélte meg úgy, hogy nem elég a nemzetgyűlés hozzájárulása, népszavazásra kell bocsátania a kérdést a gaulle-ista parlamenti többség berzenkedése miatt. Ennek eredménye végül nem alakult túl meggyőzően: bár az érvényes szavazatok 68 százaléka igent mondott a brit csatlakozásra, 40 százalék volt a tartózkodás, 7 százalék az érvénytelen szavazat, s így valójában a győztes többség a szavazásra jogosultaknak 36 százalékát tette csak ki. A brit alsóházban heves vita folyt; az ellenzéki Munkáspárt Wilson vezetésével megkérdőjelezte a kialkudott feltételeket, s bár a szavazás – 356 igen, 244 nem – jóváhagyta a kormány ténykedését, még a kormánypárti képviselők sem szavaztak teljes számban Heath mellett. A Munkáspárt a tárgyalások alatt is, utána is állandóan bírálta a konzervatívok tárgyalási eredményeit, s arra igyekezett kihasználni az ügyet, hogy megbuktassa a kormányt, ellene hangolva a Közös Piaccal szemben bizalmatlan és ellenséges brit választókat. Ez a taktika be is vált, 1974-ben Heath választási vereséget szenvedett, az ismét kormányra kerülő Wilson pedig – saját taktikája foglyaként – kénytelen volt bejelenteni, hogy „újratárgyalást” kezdeményez a csatlakozás kérdéséről.

 

 

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

 

KVÍZ

Európai Unió

 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 
   

 

 

  

   

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

X

Hirdetés X

 

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023