СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

От 1995

 

ВЪЛНИТЕ НА ВРЕМЕТО

От началото на времената

ВИА - ЗА ЖИВОТА

От 2020

 

АПЕВА

От 2016

БУДЕН ДНЕВНИК

От 1947

 

   Дарения и плащания

 

 

Смей да знаеш! Твоето знание е твоята сила!

Тодор Симеонов

 

 

 

СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

 

 

   

СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

   

 

 

1938 (Хроника на годината)

1935 (Хроника на годината)

 

 
   

СВЕТЪТ В ПРОМЯНА ЕКСТРА

 

   

 

Вълните на времето (Плоизведения на Тодор Симеонов)

Първа антология на българската апева

Втораа антология на българската апева

Трета антология на българската апева

Варненска Златна Есен 2022 (Сборник спомени)

Ангел Тодоров (Биография)

 

   
   

 

 

   

 

Опознай света в промяна за да го обикнеш!

Сега можеш да поръчаш за 5 лева петте издания на поредицата Светът в промяна и Светът в промяна Екстра в електронна форма (PDF):

Сумата може да бъде платена на този портал с карта или да бъсе преведена на сметката на Фондация ВИА:

BG95FINV 91501217 467144

В някои случаи изискват още и банковия код:

FINVBGSF

За контакт:

bg@valtozovilag.hu

Редакцията си запазва правото да променя условията на акцията, но заплатените поръчки се изпълняват безусловно.

Унгарската серия на Светът в промяна съдържа 80 заглавия, а поредицата Светът в промяна Екстра 11.

Има серии на английски, немски, френски и словашки езици.

С радост бихме публикували нови заглавия на български от български автори.

 

   
   

 

 

   

 

Унгарската серия на Светът в промяна съдържа 80 заглавия, а поредицата Светът в промяна Екстра 11.

Има серии на английски, немски, френски и словашки езици.

С радост бихме публикували нови заглавия на български от български автори.

 

   

  

  

 

 

CHANGING WORLD | VÁLTOZÓ VILÁG | LE MONDE CHANGEANT

Flag Counter

Брои от 20 юни 2010

 

 

Фондация за Движението на Света в промяна, 2023