VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Változó Világ Mozgalom

Új választási rendszer

Egy jobb világért | Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok | Változó Világ Klub

 

Egyéni keresés

 

 

Mi a Változó Világ Mozgalom?

Itt a bemutatkozása!

(Letölthető PDF dokumentum)

Olvasd el!! Légy forradalmár!

 

Aki a maga idejében jót tesz, századokért dolgozott.

Fénelon (François de Salignac de La Mothe-Fénelon) francia moralista (1651-1715)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG MOZGALOM

Új választási rendszer

 

   
A VVM javaslata
   

 

 

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

 

 

 

Egy ország törvényhozó testületének megválasztását szabályozó rend-szer a demokrácia fontos eleme. Ebben sincsenek „természetes” vagy örök és eszményi megoldások. Ellenkezőleg, látszólag „természetes”, „igazságos” megoldások visszájára fordulnak, kedveznek a népakarat manipulálásának és eltorzításának, a politikai harcok elfajulásának, különféle antidemokratikus tendenciáknak.

Az elmúlt évtizedekben a régebbi választási módokat sok helyen felváltották bonyolultabb, mondhatjuk „második generációs” rendszerek, amelyben egységes pártlistákra való szavazás révén kiemelt szerephez jutottak a politikai pártok. Ez ugyan lehetővé tette a társadalom érdekeinek, törekvéseinek tagoltabb, bizonyos esetekben és értelemben következetesebb és professzionálisabb közvetítését, de a pártok öntörvényű fejlődése, összefonódása különféle, esetenként kevéssé átlátható érdekcsoportokkal sürgetővé teszi többek között a harmadik generációs választási rendszerek kialakítását.

Erre az igényre válaszolva javasoljuk a választási rendszer egy új koncepcióját. E szerint a parlamenti választások területileg kialakított választási kerületekben történnének, egy fordulóban. A választási kerületben a választók egy jelöltre szavazhatnának. Minden kerület viszont két képviselőt küldhetne a parlamentbe. A kerületek által küldött képviselőkön kívül mások nem juthatnának a parlamentbe. A parlamentnek tehát kétszer annyi tagja lenne, mint ahány választó kerülete. Magyarország esetében a bőven elegendő lenne 120 parlamenti képviselő. Ezek megválasztásához ekkor 60 választó kerületre volna szükség.

Meggyőző eredmény esetében egy választó kerület azt a két jelöltet küldené be a parlamentbe, aki a legtöbb szavazatot kapta meg. Ugyanakkor a választási törvény, vagy a törvény meghatalmazása alapján az Országos Választási Bizottság (OVB) meghatározhatja az egy képviselőre leadott szavazatok arányának olyan „kritikus küszöb”-ét, amely lehetővé tenné az eredmény indokolt korrekcióját. Ennek legfontosabb célja az lenne, hogy a parlamentbe bejutott képviselők pártok szerinti összetétele minél jobban tükrözze a választók pártpreferenciáit. A korrekció másik, ugyancsak fontos célja, hogy a politikai paletta minél jobban képviselve legyen a parlamentben. A korrekciót úgy kellene végrehajtani, hogy a kritikus küszöböt el nem érő második helyre kényszerülő képviselő-jelölt helyett az OVB – világos, egyértelmű szabályok szerint – más jelöltet delegál a parlamentbe (kompenzáció alapján delegált képviselő). Ez azt jelenti, hogy egy választó kerületnek vagy két közvetlenül megválasztott képviselője, vagy egy közvetlenül megválasztott és egy kompenzáció alapján delegált képviselője lenne a parlamentben. A kétféle képviselő státusza és kötődése a kerülethez teljesen azonos lenne.

A korrekció érdekében minden induló megjelölhet egy „választási koalíció”-t (ez a választásokon résztvevő pártok és egyéb szervezetek, illetve ilyenek alkalmi szövetségeinek egységes elnevezése, de az egyszerűség kedvéért mindezeket itt pártoknak nevezzük majd). Aki nem jelöl pártot, független jelöltnek tekinthető.

A korrekció első körében meg kellene oldani a kisebb pártok pozitív diszkriminálásával egy széles politikai paletta megjelenését a parlamentben. Ennek érdekében meg kell határozni azokat a pártokat (pozitív diszkriminációkra jogosult pártok), amelyek esetében a rájuk országosan adott szavazatok száma eléri a bejutáshoz átlagosan szükséges számot. Ehhez a korrekciós küszöböt úgy kell meghatározni, hogy a korrekciós kerületek száma nagyobb legyen a pozitív diszkriminációkra jogosult koalíciók számánál. Ezek a pártok egy-egy helyet kapnak, éspedig első-sorban azokban a körzetekben, ahol a pártot megjelölő jelölt a legtöbb szavazatot kapta. Maga a párt pedig jogosult lenne, hogy a korrekcióval bejutó jelölt helyére – az érintettek egyetértésével – olyan másik jelöltet állítson be, aki más választókerületben még több szavazatot kapott.

A korrekció második körében azt kellene megoldani, hogy a nagy támogatottságú (például az országosan 10%-ot elérő) pártok parlamenti képviseletének aránya a lehető legjobban közelítse meg választási eredményüket. Ez viszonylag egyszerű módszerrel megoldható feladat.

Az, hogy milyen mértékben érvényesülnek a javasolt modell előnyei, erősen függ az országban fennálló demokratikus modelltől. Több előny viszont mindenképpen jelentkezik. Előnyös a pusztán pártkegyből való bejutás megnehezítése, mivel megszűnne az egyéni megmérettetés alól kivont (országos és regionális) pártlista. Előnyös az elvtelen koalíciókötés lehetőségének kizárása, mivel a választás egy fordulós. Előnyös újdonság az, hogy a választók befolyásolhatják egy párt parlamenti képviseletének az összetételét. Mivel egy kerület két képviselőt küldhet be a parlamentbe, minden, de különösen a nagy támogatottságú pártok két jelöltet is felállíthatnának a kerületben, és éppen az, ami lehetőséget teremt a választók számára, hogy a párt két jelöltje közül esetleg a párt szándékával szemben a nekik jobban megfelelő jelöltet juttassák be. Ez országos szinten jelentősen átformálhatja egy-egy nagyobb párt profilját.

Hiba túlbecsülni a választási rendszer jelentőségét, de még nagyobb hiba alábecsülni egy jobb rendszer hosszabb távú komplex hatásait.

Budapest, 1995. február
 

Változó Világ Mozgalom

 

 

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 50.

A választójog

 K     R     M 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 66.

2008

 K     R     M 

 

 

 

 
   

Ajánlott irodalom

 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Angyal Pál: Felségsértés. Királysértés. Hűtlenség. Lázadás. Hatóságok büntetőjogi védelme, 1937

Balog Iván ea: A hatalom humanizálása (Tanulmányok Bibó István életművéről), 1993

Cropley A. J. : Tanítás sablonok nélkül, 1983

Gyapay Dénes: Olaszország, 2006

Huotari Juhari: Finnország, 2005.

Pintér Attila: Görögország, 2005.

Szűcs R. Gábor: Dánia, 2003.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

         

 

 

  

Változó Világ Mozgalom

Program | Blog | VV-kötet

Olvass! Gondolkozz! Kérdezz! Cselekedj! Csatlakozz!

Felhívások

Kezdeményezések

Petíciók

Társadalmi szerződések!

A munkához való jog

13. nyugdíj – Akkor a társadalom!

Korfüggő minimálbér

Államkapitalizmus vagy köztulajdon

A lakáshoz való jog

Új demokrácia modell

A költségvetés alapelvei

A kisvállalkozások támogatása

A büntetőjog humanizálása

A kormányzati reform

Új választási rendszer

A politika közfinanszírozása

A nemzet új útja

A települések túléléséért

Megoldási javaslat a cigányság problémájára

Alapítsunk könyvesfalut!

A könyv védelme

Az olvasás

Tabletet minden diáknak!

Az ismeretek

Diploma és nyelv

Jelbeszéd

Moratórium a fosszilis energiahordozókra

Az erdőtüzek

Az új járványok

COVID-19

 

Egy jobb világért

Jobb világ, nyitott ajtókkal

Erőszakmentes világért

Világkormány

Atomfegyvermentes világért

A migrációhoz való jog

Az Európai Unió intézményi válsága

Az euró

Svájc befogadása

Július 14., az Európai Unió közös ünnepe

Európa soknyelvűsége

Közös európai légierő

Méltányosságot Kínának

2012 - Az év értékelése

És még

Kompetencia

Tudomány

Kreativitás

Tehetség

Tehetség és intelligencia

Az élvezetek

Boldogság

Beszélgetés ideje

Változó Világ Klub

A Változó Világ barátai

Közhasznú szervezetek

Naptárreform

A városi parkolás ésszerűsítése

 

 

 

 

Emberhit

Az Életútmutató

A Mester beszélgetései

Szimeonov Todor

  

 

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2023