VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Ma, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Az Európai Unió intézményei

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Nem különböző tudományokon dolgoznak a nemzetek: egy az épület, melynek építésén mindannyian közreműködnek.

Eötvös Loránd

A világ bölcsessége | A népek bölcsessége | 365+1 bölcsesség | A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG

AZ EURÓPAI UNIÓ A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin

 

 

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

 

Magyar Apevatár

Egy apeva találomra

 

 

   

Az Európai Bizottság elnökei

 

 

 

 

 

Az EU története

 

Európai Ügyek Hivatala

 

Eurorégiók

 

 

 

Walter Hallstein (Németország) 1958–1967

Jean Rey (Belgium) 1967–1970

Franco-Maria Malfatti (Olaszország) 1970–1972

Sicco Mansholt (Hollandia) 1972–1973

François-Xavier Ortoli (Franciaország) 1973–1977

Roy Jenkins (Nagy-Britannia) 1977–1981

Gaston Thorn (Luxemburg) 1981–1985

Jacques Delors (Franciaország) 1985–1995

Jacques Santer (Luxemburg) 1995–1999

Romani Prodi (Olaszország) 1999–

Barroso (Portugália) 2004–

 

 


 

 

KVÍZ

Európai Unió

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

 

 

 

Intézményi Szaknévsor Who’s who in the European Union? Az EU intézményekben dolgozó tisztségviselők szakterületenként, illetve intézmények szerinti beosztása és elérhetősége http://europa.eu.int/idea/ideaen.html

Európai Bizottság Az Európai Bizottság felépítése és a Főigazgatóságok honlapjai www.europa.eu.int/comm/dgs_en.htm

Európai Parlament Az EP honlapja http://www.europarl.eu.int/home/default_en.htm

Miniszterek Tanácsa A miniszterek tanácsának honlapja http://ue.eu.int/en/summ.htm

Európai Bíróság Az Európai Bíróság honlapja http://curia.eu.int/en/index.htm
Számvevőszék Az Európai Számvevőszék honlapja http://www.eca.eu.int/

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Az EGSZ honlapja http://www.esc.eu.int/index800.htm

Európai Régiók Bizottsága Az ERB honlapja http://www.cor.eu.int/home.htm

Európai Befektetési Bank Info Gazdasági és pénzügyi információ a tagállamokról, tőkefinanszírozási projektekről, uniós pénzügyi megállapodásokról stb. www.eib.org/pub/info/contents.htm

Európai Befektetési Alap http://eif.eu.int/

Európai Ombudsman http://www.euro-ombudsman.eu.int/

Európai Központi Bank havilapja Gazdasági, pénzügyi info, árak, adózás, makrogazdasági mutatók stb. az EU-ban. (PDF fájl) http://www.ecb.int/pub/pub01.htm#periodical

Európai Ügynökségek Európai Szakképzési Ügynökség (CEDEFOP)

Alapítvány az élet- és munkahelyi körülmények javításáért (E.FOUND)

Európai környezetvédelmi ügynökség (EEA)

Európai Képzési Alapítvány (ETF)

Drogfogyasztási felügyeleti és ellenőrző intézet (EMCDDA)

Európai Gyógyszerértékelési ügynökség (EMEA)

Belső piaci harmonizációs ügynökség (OHIM)

Európai Munkabiztonsági és munkaegészségügyi ügynökség (OSHA)

Közösségi növényvédelmi Ügynökség (CPVO)

Az EU intézményi Fordítóirodája (CDT)

Európai fajgyűlöleti megfigyelő központ (EUMC)

Európai Újjáépítési Ügynökség (EAR)
http://europa.eu.int/agencies/carte_en.htm

Eur-OP Ez EU hivatalos kiadója www.eur-op.eu.int/general/en/index.htm

 

   
   

Ajánlott irodalom

 

 

 

 

Az EU intézményei

A tudás 365+1 napja

sorozatban

Február 2

Március 21, 22

Június 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernst & Young: Bevezetés az Európai Unió jogrendszerébe Co-Nex Könyvkiadó Kft., Budapest, 1999.

Farkas B. – Várnagy E.: Bevezetés az Európai Unió tanulmányozásába Szeged, 1997.

Farkas O.: Az Európai Unó szociális joga és szociálpolitikája Grimm Könyvkiadó, JATEPress, Szeged, 1998.

Gazdag F.: Európai Integrációs Intézmények Közgazdasági és Jogi Kiadó Budapest, 1992.

Jakab A. (szerk.) Az Európai Közösségek jogszabályainak gyűjteménye, 1-10 kötet Unió, Budapest, 1992-1998.

Kecskés L.: Az Európai Közösség intézményi alapjainak kialakulása és fejlődése JPTE, Pécs 1994.

Kecskés L.: EK-jog és jogharmonizáció Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1999.

Kende T. (szerk.): Európai közjog és politika Osiris, Budapest, 1998.

Király M. (szerk.): Az európai Közösség kereskedelmi joga Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1999.

Mádl F.: Az Európai Gazdasági Közösség Joga Akadémiai Kiadó, Budapest 1974.

Mádl F. (szerk.): Európajogi Tanulmányok I. ELTE ÁJK, Budapest, 1993.

Mádl F. (szerk): Európajogi Tanulmányok II. ELTE ÁJK, Budapest, 1996.

Navracsics T: Európai belpolitika Korona Kiadó, Budapest, 1998.

J. Steiner: EGK-jog – Az Európai Gazdasági Közösség jogrendszere Babits Kiadó, Szekszárd, 1990.

Valki L.: A Közös Piac Szervezeti és Döntéshozatali Rendszere Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1977.

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 
   

AZ EURÓPAI UNIÓ A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

Ausztria + A + B | Belgium + A + B | Bulgária + A + B | Ciprus + A + B | Csehország + A + B | Dánia + A + B | Észtország + A + B | Finnország + A + B | Franciaország + A + B | Görögország + A + B | Hollandia + A + B | Horvátország + A + B | Írország + A + B | Lengyelország + A + B | Lettország + A + B | Litvánia + A + B | Luxemburg + A + B | Magyarország + A + B | Málta + A + B | Németország + A + B | Olaszország + A + B | Portugália + A + B | Románia + A + B | Spanyolország + A + B | Svédország + A + B | Szlovákia + A + B | Szlovénia + A + B

Európa enciklopédia | E-Útmutató | Euroutazások | Eurorégiók | Europályázatok | Euro Press Publica | Euro-Váltó | Euxinos

 

   

 

 

A Változó Világ bölcsességei

 

   

 

Tessék tudni! A tudás hatalom! (Szimeonov Todor)

Tessék tudni! A te tudásod a te hatalmad! (Szimeonov Todor)

Jobb tudni, mint megijedni. (Szimeonov Todor)

Aki hamisságokat terjeszt, akarva-akaratlanul az emberek szellemi rabszolgaságát szolgálja. (Szimeonov Todor)

A tény kevés, a vélemény sok. (Szimeonov Todor)

Nincs új a nap alatt, csak a változó világ... (Szimeonov Todor)

Gondolkodom, tehát csendet kérek! (Szimeonov Todor)

Mértéktartó vagyok, de a világ nekem nem elég! (Szimeonov Todor)

  

   
         

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

X

Hirdetés X

 

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Munkát keres-kínál

 Egy hirdetés találomra

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

Mennyire tetszik az oldal?

> Gyenge > Közepes > Jó >

Érdekel egy ajándékkötet PDF-ben

 

 

Az élet iskolája

*****

Angyal iskola

*****

Doktori akadémia

*****

Az élvezetek akadémiája

*****

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdőoldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2020