VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Az Európai Unió pénzügyi rendszere

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

 

A kötet tartalma

Ajánlás

Ajánlott irodalom

A kötet szerzője

Changing World

Impresszum

Fontos a véleményed!

A kötet megrendelés

Az álmok mindig a hatékony pragmatizmus mozgatórugói voltak.

Jacques Delors

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG 35.

AZ EURÓPAI UNIÓ A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

AZ EURÓPAI UNIÓ

PÉNZÜGYI RENDSZERE

Írta Hetényi Géza, Hünlich Csilla, Mocsáry Péter

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin

 

  

   
A kötet tartalma
   

 

 

 

 

I. A Belső Piac az Európai Unión belül

1. Pénzügyi szuverenitás és integráció

2. Az európai integráció kezdete

3. A Belső Piac kiterjesztése – az Európai Gazdasági Térség

 

II. Út a Gazdasági és Monetáris Unióhoz

1. Az EMS fejlődése

2. A Gazdasági és Monetáris Unió koncepciója

3. Az EMS-válságtól az euró bevezetéséig

 

III. Az európai Gazdasági és Monetáris Unió a gyakorlatban

1. Az Európai Gazdasági és Monetáris Unió működése

2. A Stabilitási és Növekedési Egyezmény

3. Az ECU/euró jelentősége a pénzügyi piacokon

 

IV. Az EU költségvetésének felépítése, sajátosságai, a költségvetés bevételei

1. A költségvetés alapelvei

2. A közös költségvetés bevételei

3. Az Agenda 2000 "saját forrás" reformja

 

V. Az Európai Unió költségvetésének kiadásai

1. A közösségi kiadások szerkezete

2. Az Agenda 2000 és a strukturális politikák

3. Fejlődés és bővítés

 

VI. Az EU pénzügyi integrációja és Magyarország

1. Magyarország és a Gazdasági és Monetáris Unió

2. Az euró és a magyar EU csatlakozás

3. A magyar költségvetési és monetáris politika az EU-csatlakozás tükrében

 

VII. A gazdaságpolitika mozgástere az EU-ban

1. A tagállamok költségvetési politikáinak összehangolása

2. A közös monetáris politika

3. A pénzügyi integráció távlatai

 

 

 

 

 

KVÍZ

A pénz világa

 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

   
Ajánlás
 

 

 

 

 

Az euró - az új európai pénz - valósággá vált. Megteremtettük az egységes monetáris politikát, és az Európai Központi Bank Kormányzótanácsa felvállalta annak további irányítását. A legkisebb kétségen sincs azonban afelől, hogy az euró-rendszer előtt álló valódi kihívásokkal még ezután kell szembenéznünk. Bízom viszont abban, hogy az euró-rendszer a stabilitásra törekvő pénzügyi politikai stratégiája révén meg fog felelni ezeknek a kihívásoknak, és sikerrel őrködik majd az euró-övezet árainak állandósága felett. Mindeközben nemcsak az euró övezet polgárainak biztosít jobb jövőt, hanem hozzájárul a nemzetközi pénzügyi rendszer stabilitásához is.

Wim Duisenberg, az Európai Központi Bank elnöke

 

   
   
Ajánlott irodalom
 

 

 

 

 

 

A Berlini Európai Tanács elnökségi végkövetkeztetései, 1999.

Az euró – Elméleti összefüggések, gyakorlati tudnivalók, “Engem is érint” sorozat, Külügyminisztérium, 1999.

Az Európai Közösség és Magyarország az 1990-es évek közepén, szerkesztette: Izikné Hedri Gabriella, Palánkai Tibor, Aula, Budapest, 1993.

Az Európai Unió agrárrendszere, szerkesztette: Halmai Péter, Mezőgazdasági Könyvkiadó, Budapest, 1995.

Az Európai Unió alapító Szerződései, egyéb vonatkozó, másodlagos közösségi jogforrások, bizottsági jelentések.

Az Európai Unió Belső Piaca és Magyarország, szerkesztette: Gordos Árpád, ITD Hungary, Budapest, 1995.

Európa kislexikon, szerkesztette: Hargita Árpádné, Izikné Hedri Gabriella, Palánkai Tibor, Hans Siedel Alapítvány, Euration, BKE Vezetőképző Intézet, Budapest, 1999.

Európai közjog és politika, szerkesztette: Kende Tamás, Osiris-Századvég, Budapest, 1995.

Európajogi tanulmányok I., szerkesztette: Mádl Ferenc, ELTE, Budapest, 1993.

Hedri Gabriella: A Közös Piac és a magyar export, KJK, Budapest, 1970.

Hitiris, Theo: Az Európai Unió gazdaságtana, Műszaki Kiadó, Budapest, 1995.

Horváth Ágnes – Szalai Zoltán: A monetáris politika eszköztára az európai gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakaszában, Külgazdaság 1998/12.

Horváth Ágnes – Szalai Zoltán: Az Európai Gazdasági és Monetáris Unió, MNB Műhelytanulmányok, 1997.

Horváth Ágnes – Szapáry György: Az európai gazdasági és monetáris Unió I-II, Külgazdaság 1999/2 és 1999/3.

Huszár Ernő: Nemzetközi kereskedelempolitika, Aula, Budapest, 1994.

Magyarország úton az Európai Unióba, szerkesztette: Izikné Hedri Gabriella, Aula, Budapest, 1995

Palánkai Tibor: Az integráció gazdaságtana, Aula, Budapest 1995

 

A KÖNYVEK   ::    A MAGÁNKÖNYVTÁR   ::   A KÖZKÖNYVTÁR

 

 

 

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

   
A kötet szerzői
 

 

 

 

 

Hetényi Géza 1972-ben született Budapesten, 1995-ben szerzett diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem külgazdasági szakán, ahol 1996 óta PhD-tanulmányokat is folytat. 1995-ben egy szemesztert hallgatott az olaszországi Paviai Egyetemen. 1996 óta a Külügyminisztérium Integrációs Államtitkárságának munkatársa. 1997-ben 3 hónapig gyakornok az Európai Bizottságnál, 1998-ban hat hónapig a Német Külügyminisztérium Európai Uniós részlegénél vendégdiplomataként dolgozott.

 

Hünlich Csilla 1973-ban született a németországi Görlitzben. 1998-ban szerzett diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán. 1995-96-ban ösztöndíjas az Orléans-i Egyetemen, majd 1998-ban egy szemesztert tölt a Kölni Egyetemen is. 1998 óta a Külügyminisztérium Integrációs Államtitkárságának munkatársa.

 

Mocsáry Péter 1971-ben született Budapesten. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen 1995-ben szerzett európai tanulmányok illetve marketing szakos diplomát, ahol 1997 óta PhD-hallgató. 1994-ben egy szemeszteren keresztül ösztöndíjas a Paviai Egyetemen. 1997-ben az ELTE Állam- és Jogtudományi karán jogi szakoklevelet szerzett. 1997 óta a Külügyminisztérium Integrációs Államtitkárságának munkatársa, 1998-ban három hónapig Brüsszelben az Európai Bizottságnál gyakornokoskodott.

 

   

 

   

 

 

   
   
 CHANGING WORLD
 

   

 

CHANGING WORLD Multilingual Collection, Hungarian series 35.

THE EUROPEAN UNION IN THE CHANGING WORLD

THE EUROPEAN UNION'S FINANCES

By Géza Hetényi, Csilla Hünlics and Péter Mocsáry

 

 

   
   
 Impresszum
 

   

 

VÁLTOZÓ VILÁG

Többnyelvű könyvsorozat

Főszerkesztő Szimeonov Todor

 

© Minden jog fenntartva!

 

ISSN 1219 5235

ISBN 963 9001 53 8

 

   
   
A Változó Világ 10 tanácsa
 

 

Beszélgetések az Új Kertben

 

 

 

1. Ismerd meg a Változó Világot, hogy megszeresd!

2. Szerezz legalább egy Változó Világ kötetet otthoni könyvtárad részére!

3. Ajánld a könyvsorozatot és a portált barátaidnak, ismerőseidnek!

4. Beszélgess barátaiddal a változó világ dolgairól! A jó baráti beszélgetés az egyik legnagyobb jó.

5. A Változó Világ segít szert tenni barátokra.

6. Keresd meg a Változó Világot kérdéseiddel, észrevételeiddel!

7. Javasolj új témákat!

8. Vállalkozz egy új téma megírására! Segítünk!

9. Támogasd a Változó Világot!

10. „Te légy a változás, amelyet látni akarsz a világban!” (Mahatma Gandhi)

 

   
         

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023