VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Változó Világ Mozgalom

Ember és nyelv

Európa soknyelvűsége

Egy jobb világért | Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok | Változó Világ Klub

 

Egyéni keresés

 

 

Mi a Változó Világ Mozgalom?

Itt a bemutatkozása!

(Letölthető PDF dokumentum)

Olvasd el!! Légy forradalmár!

 

Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz.

IV. Károly német-római császár (1316-1378)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG MOZGALOM

Ember és nyelv

Az Európai Unió soknyelvűsége

 

   
A VVM javaslata
   

 

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

 

 

 

A nyelvi sokszínűség Európa számára kulturális gazdagság, ám ezzel együtt nagyon jelentős probléma is, éspedig nem elsősorban technikai vagy takarékossági probléma – bár kétségtelenül ebben a megjelenésében sem elhanyagolható gond.

Az európai egység mint demokratikus integráció példa  nélkül álló vállalkozás. A most formálódó sok pólusú világban Európa az egyik legjelentősebb világtényező lehet. Ugyanakkor az egyetlen, amely nyelvileg nem képvisel egységet. Kulturális értelemben ez semmiképpen nem hátrány, de minden más szempontból, mindenek előtt olyan döntő szempontokból mint geopolitikai, katonai, gazdasági, kommunikációs és közigazgatási vonatkozásban ez bizony jelentős hátrány. Európa vezető szerepe az új világban nem egyszerűen bármelyik versenyzőt megillető természetes törekvés. Európa sikere a sok ezer éves demokrácia, a szolidaritás és a tolerancia, a sokszínűség, beleértve a nyelvi és kulturális sokszínűség győzelme lenne. Így tehát most Európa ügye a haladás záloga, az egész világ ügye.

De mit tehet ma a bővülő soknyelvű Európa saját sikere érdekében? A soknyelvűség összeegyeztetése a demokratikus integrációval valóságos kihívás, olyan összetett probléma, amelynek megoldásához egy összetett, hosszú távú program szükséges.

Ugyanakkor van ebben a komplexumban egy kulcselem, amely távolról sem annyira összetett és amelyre kínálkozik egy egyszerű, nem annyira szellemes mint elvi jelentőségű megoldás. Ez a kulcselem az integráció intézményeinek működésével kapcsolatos kommunikációs probléma: hogyan működjön egy olyan szerv, illetve fórum, ahol az összes résztvevő tagállam képviselője jelen van és ahol biztosítani kell egyszerre két alapvető jogot:

- mindenki használhassa saját nyelvét

- az unió minden nyelve egyenrangú.

A működés megkerülhetetlen előfeltétele a megnyilatkozások fordítása, tolmácsolása az éppen megnyilatkozó nyelvéről az összes többi nyelvre. Matematikailag a legegyszerűbb és minden szempontból a leghatékonyabb, nem mellesleg a legolcsóbb megoldás az, ha minden megnyilatkozást először lefordítanak egy közös nyelvre, egy második lépésben pedig ezen közös nyelvről lefordítják a megnyilatkozást az összes többi nyelvre. Mivel egy fordítóról általánosan is elvárható az oda-vissza fordítás két nyelv között, 20 hivatalos nyelv (azaz egy közös és 19 más nyelv) esetében ilyen munkamódszer mellett pontosan 19 fordítóra lenne szükség. Ez a módszer viszont a közfelfogás szerint sérti a nyelvek egyenjogúságának elvét. Megoldásként kínálkozik a másik munkamódszer, amikor ilyen áthidaló közös nyelv közbeiktatása nélkül a fordítás minden nyelvről minden nyelvre történik. Ebben az esetben viszont pontosan 380 fordítóra lenne szükség. Teljesen nyilvánvaló, hogy ez a megoldás sem technikai, sem gazdasági szempontból nem tekinthető ésszerűnek és hosszabb távon vagy szélesebb körben alkalmazhatónak. Ennek ellenére ez az Európai Unió gyakorlata.

A nyelvek egyenjogúságának elvetése természetesen nem vállalhatónak, mert akkor éppen az európai integráció egyedülálló demokratikus és értékőrző jellege sérülne. A különféle kompromisszumos megoldások (pl. több munkanyelv alkalmazása) sem látszanak megfelelő kiútnak, mert technikai és gazdasági értelemben alig nyertünk valamit a legrosszabb megoldáshoz képes, a nyelvek egyenjogúságának tényleges megőrzése nélkül.

Látszólag tehát a problémának nem lenne megoldása. Csakhogy lenne egy egyszerű és maradéktalanul megfelelő megoldás. Pusztán azt kellene észre venni, hogy a nyelvek egyenjogúsága akkor és csak akkor sérül, ha egy nyelvet általános uniós szinten emelünk ki. Mihelyt viszont azt mondjuk: egy nyelv csak hazájában tölti be a közös munkanyelv szerepét, akkor egyrészt tökéletesen megőrződik a nyelvek egyenrangúsága, másrészt minden egyes szerv, értekezlet, fórum részére mindig és mindenhol rendelkezésre áll egy közös munkanyelv, amelynek segítségével a fordítás szakmai, technikai és gazdasági terhe a lehetőleg legkisebbre csökken. Ez utóbbi pedig Európa versenyképességének döntő feltétele.

Ennek a megoldásnak van egy másik, nem elhanyagolható előnye. Ez pedig az, hogy az bizonyos értelemben és bizonyos mértékben felértékeli az összes európai nyelvet, mindegyik számára biztosítja annak lehetőségét, hogy ismerje meg, tapasztalja meg a közös nyelv szerepét, bizonyítson ilyenként, fejlődjék. Az európai nyelveknek ez az általános felértékelődése és egy közös tengely körüli fejlődése jelentős és történelmi ellensúlyt képezhet majd azzal a tendenciával szemben, amely egy-néhány nyelv dominanciáját építi és amelyet ugyan realista módon tudomásul kell venni, de amelynek további alakulásához a jövő Európájának lesz még szava.

Budapest, 2003. november

Változó Világ Mozgalom

 

 

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 31.

A magyarországi romák

 K     R     M 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 55.

Az EU és az oktatás

 K     R     M 

 

 

 

 
   
Petíció
 

 

 

   
Ajánlott irodalom
 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Angyal Pál: Felségsértés. Királysértés. Hűtlenség. Lázadás. Hatóságok büntetőjogi védelme, 1937

Balog Iván ea: A hatalom humanizálása (Tanulmányok Bibó István életművéről), 1993

Cropley A. J. : Tanítás sablonok nélkül, 1983

Gyapay Dénes: Olaszország, 2006

Huotari Juhari: Finnország, 2005.

Pintér Attila: Görögország, 2005.

Szűcs R. Gábor: Dánia, 2003.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

         

 

 

  

Változó Világ Mozgalom

Program | Blog | VV-kötet

Olvass! Gondolkozz! Kérdezz! Cselekedj! Csatlakozz!

Felhívások

Kezdeményezések

Petíciók

Társadalmi szerződések!

A munkához való jog

13. nyugdíj – Akkor a társadalom!

Korfüggő minimálbér

Államkapitalizmus vagy köztulajdon

A lakáshoz való jog

Új demokrácia modell

A költségvetés alapelvei

A kisvállalkozások támogatása

A büntetőjog humanizálása

A kormányzati reform

Új választási rendszer

A politika közfinanszírozása

A nemzet új útja

A települések túléléséért

Megoldási javaslat a cigányság problémájára

Alapítsunk könyvesfalut!

A könyv védelme

Az olvasás

Tabletet minden diáknak!

Az ismeretek

Diploma és nyelv

Jelbeszéd

Moratórium a fosszilis energiahordozókra

Az erdőtüzek

Az új járványok

COVID-19

 

Egy jobb világért

Jobb világ, nyitott ajtókkal

Erőszakmentes világért

Világkormány

Atomfegyvermentes világért

A migrációhoz való jog

Az Európai Unió intézményi válsága

Az euró

Svájc befogadása

Július 14., az Európai Unió közös ünnepe

Európa soknyelvűsége

Közös európai légierő

Méltányosságot Kínának

2012 - Az év értékelése

És még

Kompetencia

Tudomány

Kreativitás

Tehetség

Tehetség és intelligencia

Az élvezetek

Boldogság

Beszélgetés ideje

Változó Világ Klub

A Változó Világ barátai

Közhasznú szervezetek

Naptárreform

A városi parkolás ésszerűsítése

 

 

 

 

Emberhit

Az Életútmutató

A Mester beszélgetései

Szimeonov Todor

  

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2024