VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Változó Világ Mozgalom

A költségvetési politika alapelvei

Egy jobb világért | Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok | Változó Világ Klub

 

Egyéni keresés

 

 

Mi a Változó Világ Mozgalom?

Itt a bemutatkozása!

(Letölthető PDF dokumentum)

Olvasd el!! Légy forradalmár!

 

Merj tudni! A te tudásod a te hatalmad!

Szimeonov Todor író, könyvkiadó (1947)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG MOZGALOM

A költségvetési politika alapelvei

 

   
A hosszú menetelés
   

  

 

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

 

 

 

Nemes célok és nemtelen céltalanságok feszülnek a változó világ küzdelmeiben. A Második Világválság kirobbanása óta egyre többen ráeszmélnek az államadóságok tragikus következményeire. A Változó Világ Mozgalom (VVM) már húsz éve hirdeti az államadósság tarthatatlanságát, a teljes felszámolását célzó hosszúmenetelés szükségességét. Ebben nem kíván úttörő szereppel dicsekedni, betöltötte azt a Clinton-adminisztráció, amely elszántan lebontotta a hagyományos amerikai államadósságot. Azóta az újra elképesztő méreteket öltött, ami ma felmérhetetlen veszély az egész világ számára.

Minden állam irdatlan napi bevétellel rendelkezik, így működésének finanszírozása idegen forrásokból ellenkezik a józan ésszel, gyermekeinkért, a következő nemzedékekért viselt felelősséggel. Az állam külső finanszírozása nem más, mint az állami adókivetési monopólium privatizálása. Amely állam ezt megteszi, az elárulta saját népét, kiszolgáltatva azt a finánctőkének. Ez ellen nem lehet harcolni 3%-os költségvetési deficit, 50%-os eladósodási alkotmányos plafon elfogadásával.

Csak az az állam szolgálhatja népének boldogulását, amely minden évben többlettel zárja a költségvetését, és kölcsönvevő helyett kölcsönadóként jelenik meg a gazdaságban. A VVVM egy ilyen költségvetési politika modelljét évekkel ezelőtt kidolgozta. De az igazán fontos, sorsformáló, hogy a fő célokban szülessen nemzeti konszenzus, és azt egy – nemtelen céltalanságoktól mentes – politika vigye sikerre.

Budapest, 2012. december 22.

Változó Világ Mozgalom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
A VVM javaslata
   

  

 

 

 

 

 

 

A költségvetés legitim plafonját az éves költségvetési alapok adhatják meg. Egy ilyen rendszer a következőképpen működne. Minden évben a parlament törvénnyel hozza létre a következő év költségvetési alapját, például a 2009 év Költségvetési Alapját (2009-KA). E törvény értelmében 2009. január 1-től 2009. december 31-ig minden állami bevétel ezt az alapot gyarapítja. 2010 első félévében a parlament megtárgyalja a kormány beszámolóját a 2009 évi bevételekről, meghallgatja az ÁSZ ezzel kapcsolatos jelentését, és újabb törvénnyel megerősíti a 2009-KA végső összegét. Az év (2010) második felében a parlament megvitatja a kormány javaslatát a 2011 évi költségvetés kiadásairól, és megalkotja az ennek megfelelő törvényt. Ebben a parlament megszabja a 2011 évi költségvetési kiadások végső összegét, amely nem haladhatja meg a 2009-KA összegét, és 2011. január 1-ével a kormány rendelkezésére bocsátja az alapot. A kormány 2011-ben kiadásait csak a 2009-KA-ból fedezheti, folyó bevételekből, hitelekből semmiképpen.

Ezt a vázlatot egy sor elvi és technikai kérdés megválaszolásával kellene kiegészíteni, és csak akkor lehetne értékelni a modell életképességét. Ehhez viszont közgazdászok, pénzügyi szakemberek, üzletemberek, civil aktivisták és politikusok sokaságának hozzájárulására lenne szükség.

Ilyen kérdések:

Nem korlátozza-e ez a modell túlzottan az állam, és leginkább a kormány szuverenitását?

Hogyan lehetne megoldani a rendszer bevezetését? Hiszen, ha 2009-ben kezdik képezni a bevételekből az első alapot, miből fedezik annak az évnek a kiadásait?

Egy-egy alapban egy évnyi költségvetési bevétel „pihenne” két évig. Nem luxus ez?

Nem szorítaná-e le túlzottan ez a modell a kiadások szintjét? Figyelembe véve, hogy a költségvetés (mind két oldala) évi növekedése normális körülmények mellett is minimum 4-5%, egy adott év kiadásai 8-10%-kal kisebbek lennének az új rendszerben. A társadalom látná-e  hasznát ennek a virtuális aktívumnak?

Budapest, 2007 szeptember

Változó Világ Mozgalom

 

 

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 35.

Az EU pénzügyi rendszere

 K     R     M 

 

 

 
   
Semmivel nem menthető!
 

   

 

A pénzügyi-gazdasági rendrakást azzal kellene tetézni, hogy a társadalmak ünnepélyesen megfogadják: a magán és a vállalkozói hitel bizonyos korlátok mellett elfogadható, de állami szinten a költségvetés túllépése teljesen elfogadhatatlan, semmivel nem menthető. Maga a költségvetés sem alapulhat bizonytalan prognózisokon, ezért annak alapjává az előző évben reálisan elért állami bevételek, törvényi zárszámadással szentesített összegét kellene tenni. Ennek logikus folytatása az, hogy a folyó kiadások egyes tételeit, illetve egészét „zárt kasszaként” kellene kezelni, azaz kizárni a fedezet túllépését.

Részlet a 2008 c. kötetből

 

   
   
 A nagyvilág hírei
 

   

 

Az amerikai költségvetés drámája

Annak végiggondolására is jó a mostani helyzet, hogy a demokrácia ösztönző rendszerében mennyire fognak tudni valaha is jól dönteni a pártok a fiskális politikáról és nem kéne-e inkább az egész költségvetést kivenni a politikusok kezéből, és egy független intézményre bízni, mint a nemzeti bankok esetében a monetáris döntéseket.

Egyetlen pénzérme menti meg a világot?

 

   
   
Ajánlott irodalom
 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Angyal Pál: Felségsértés. Királysértés. Hűtlenség. Lázadás. Hatóságok büntetőjogi védelme, 1937

Balog Iván ea: A hatalom humanizálása (Tanulmányok Bibó István életművéről), 1993

Cropley A. J. : Tanítás sablonok nélkül, 1983

Gyapay Dénes: Olaszország, 2006

Huotari Juhari: Finnország, 2005.

Pintér Attila: Görögország, 2005.

Szűcs R. Gábor: Dánia, 2003.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

         

 

 

  

Változó Világ Mozgalom

Program | Blog | VV-kötet

Olvass! Gondolkozz! Kérdezz! Cselekedj! Csatlakozz!

Felhívások

Kezdeményezések

Petíciók

Társadalmi szerződések!

A munkához való jog

13. nyugdíj – Akkor a társadalom!

Korfüggő minimálbér

Államkapitalizmus vagy köztulajdon

A lakáshoz való jog

Új demokrácia modell

A költségvetés alapelvei

A kisvállalkozások támogatása

A büntetőjog humanizálása

A kormányzati reform

Új választási rendszer

A politika közfinanszírozása

A nemzet új útja

A települések túléléséért

Megoldási javaslat a cigányság problémájára

Alapítsunk könyvesfalut!

A könyv védelme

Az olvasás

Tabletet minden diáknak!

Az ismeretek

Diploma és nyelv

Jelbeszéd

Moratórium a fosszilis energiahordozókra

Az erdőtüzek

Az új járványok

COVID-19

 

Egy jobb világért

Jobb világ, nyitott ajtókkal

Erőszakmentes világért

Világkormány

Atomfegyvermentes világért

A migrációhoz való jog

Az Európai Unió intézményi válsága

Az euró

Svájc befogadása

Július 14., az Európai Unió közös ünnepe

Európa soknyelvűsége

Közös európai légierő

Méltányosságot Kínának

2012 - Az év értékelése

És még

Kompetencia

Tudomány

Kreativitás

Tehetség

Tehetség és intelligencia

Az élvezetek

Boldogság

Beszélgetés ideje

Változó Világ Klub

A Változó Világ barátai

Közhasznú szervezetek

Naptárreform

A városi parkolás ésszerűsítése

 

 

 

 

Emberhit

Az Életútmutató

A Mester beszélgetései

Szimeonov Todor

  

 

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2023