VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Változó Világ Mozgalom

A költségvetési politika alapelvei

Egy jobb világért | Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok | Változó Világ Klub

 

Egyéni keresés

 

 

Mi a Változó Világ Mozgalom?

Itt a bemutatkozása!

(Letölthető PDF dokumentum)

Olvasd el!! Légy forradalmár!

 

Merj tudni! A te tudásod a te hatalmad!

Szimeonov Todor író, könyvkiadó (1947)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG MOZGALOM

A költségvetési politika alapelvei

 

   
A hosszú menetelés
   

  

 

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

 

 

 

Nemes célok és nemtelen céltalanságok feszülnek a változó világ küzdelmeiben. A Második Világválság kirobbanása óta egyre többen ráeszmélnek az államadóságok tragikus következményeire. A Változó Világ Mozgalom (VVM) már húsz éve hirdeti az államadósság tarthatatlanságát, a teljes felszámolását célzó hosszúmenetelés szükségességét. Ebben nem kíván úttörő szereppel dicsekedni, betöltötte azt a Clinton-adminisztráció, amely elszántan lebontotta a hagyományos amerikai államadósságot. Azóta az újra elképesztő méreteket öltött, ami ma felmérhetetlen veszély az egész világ számára.

Minden állam irdatlan napi bevétellel rendelkezik, így működésének finanszírozása idegen forrásokból ellenkezik a józan ésszel, gyermekeinkért, a következő nemzedékekért viselt felelősséggel. Az állam külső finanszírozása nem más, mint az állami adókivetési monopólium privatizálása. Amely állam ezt megteszi, az elárulta saját népét, kiszolgáltatva azt a finánctőkének. Ez ellen nem lehet harcolni 3%-os költségvetési deficit, 50%-os eladósodási alkotmányos plafon elfogadásával.

Csak az az állam szolgálhatja népének boldogulását, amely minden évben többlettel zárja a költségvetését, és kölcsönvevő helyett kölcsönadóként jelenik meg a gazdaságban. A VVVM egy ilyen költségvetési politika modelljét évekkel ezelőtt kidolgozta. De az igazán fontos, sorsformáló, hogy a fő célokban szülessen nemzeti konszenzus, és azt egy – nemtelen céltalanságoktól mentes – politika vigye sikerre.

Budapest, 2012. december 22.

Változó Világ Mozgalom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
A VVM javaslata
   

  

 

 

 

 

 

 

A költségvetés legitim plafonját az éves költségvetési alapok adhatják meg. Egy ilyen rendszer a következőképpen működne. Minden évben a parlament törvénnyel hozza létre a következő év költségvetési alapját, például a 2009 év Költségvetési Alapját (2009-KA). E törvény értelmében 2009. január 1-től 2009. december 31-ig minden állami bevétel ezt az alapot gyarapítja. 2010 első félévében a parlament megtárgyalja a kormány beszámolóját a 2009 évi bevételekről, meghallgatja az ÁSZ ezzel kapcsolatos jelentését, és újabb törvénnyel megerősíti a 2009-KA végső összegét. Az év (2010) második felében a parlament megvitatja a kormány javaslatát a 2011 évi költségvetés kiadásairól, és megalkotja az ennek megfelelő törvényt. Ebben a parlament megszabja a 2011 évi költségvetési kiadások végső összegét, amely nem haladhatja meg a 2009-KA összegét, és 2011. január 1-ével a kormány rendelkezésére bocsátja az alapot. A kormány 2011-ben kiadásait csak a 2009-KA-ból fedezheti, folyó bevételekből, hitelekből semmiképpen.

Ezt a vázlatot egy sor elvi és technikai kérdés megválaszolásával kellene kiegészíteni, és csak akkor lehetne értékelni a modell életképességét. Ehhez viszont közgazdászok, pénzügyi szakemberek, üzletemberek, civil aktivisták és politikusok sokaságának hozzájárulására lenne szükség.

Ilyen kérdések:

Nem korlátozza-e ez a modell túlzottan az állam, és leginkább a kormány szuverenitását?

Hogyan lehetne megoldani a rendszer bevezetését? Hiszen, ha 2009-ben kezdik képezni a bevételekből az első alapot, miből fedezik annak az évnek a kiadásait?

Egy-egy alapban egy évnyi költségvetési bevétel „pihenne” két évig. Nem luxus ez?

Nem szorítaná-e le túlzottan ez a modell a kiadások szintjét? Figyelembe véve, hogy a költségvetés (mind két oldala) évi növekedése normális körülmények mellett is minimum 4-5%, egy adott év kiadásai 8-10%-kal kisebbek lennének az új rendszerben. A társadalom látná-e  hasznát ennek a virtuális aktívumnak?

Budapest, 2007 szeptember

Változó Világ Mozgalom

 

 

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 35.

Az EU pénzügyi rendszere

 K     R     M 

 

 

 
   
Semmivel nem menthető!
 

   

 

A pénzügyi-gazdasági rendrakást azzal kellene tetézni, hogy a társadalmak ünnepélyesen megfogadják: a magán és a vállalkozói hitel bizonyos korlátok mellett elfogadható, de állami szinten a költségvetés túllépése teljesen elfogadhatatlan, semmivel nem menthető. Maga a költségvetés sem alapulhat bizonytalan prognózisokon, ezért annak alapjává az előző évben reálisan elért állami bevételek, törvényi zárszámadással szentesített összegét kellene tenni. Ennek logikus folytatása az, hogy a folyó kiadások egyes tételeit, illetve egészét „zárt kasszaként” kellene kezelni, azaz kizárni a fedezet túllépését.

Részlet a 2008 c. kötetből

 

   
   
 A nagyvilág hírei
 

   

 

Az amerikai költségvetés drámája

Annak végiggondolására is jó a mostani helyzet, hogy a demokrácia ösztönző rendszerében mennyire fognak tudni valaha is jól dönteni a pártok a fiskális politikáról és nem kéne-e inkább az egész költségvetést kivenni a politikusok kezéből, és egy független intézményre bízni, mint a nemzeti bankok esetében a monetáris döntéseket.

Egyetlen pénzérme menti meg a világot?

 

   
   
Ajánlott irodalom
 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Angyal Pál: Felségsértés. Királysértés. Hűtlenség. Lázadás. Hatóságok büntetőjogi védelme, 1937

Balog Iván ea: A hatalom humanizálása (Tanulmányok Bibó István életművéről), 1993

Cropley A. J. : Tanítás sablonok nélkül, 1983

Gyapay Dénes: Olaszország, 2006

Huotari Juhari: Finnország, 2005.

Pintér Attila: Görögország, 2005.

Szűcs R. Gábor: Dánia, 2003.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

         

 

 

  

Változó Világ Mozgalom

Program | Blog | VV-kötet

Olvass! Gondolkozz! Kérdezz! Cselekedj! Csatlakozz!

Felhívások

Kezdeményezések

Petíciók

Társadalmi szerződések!

A munkához való jog

13. nyugdíj – Akkor a társadalom!

Korfüggő minimálbér

Államkapitalizmus vagy köztulajdon

A lakáshoz való jog

Új demokrácia modell

A költségvetés alapelvei

A kisvállalkozások támogatása

A büntetőjog humanizálása

A kormányzati reform

Új választási rendszer

A politika közfinanszírozása

A nemzet új útja

A települések túléléséért

Megoldási javaslat a cigányság problémájára

Alapítsunk könyvesfalut!

A könyv védelme

Az olvasás

Tabletet minden diáknak!

Az ismeretek

Diploma és nyelv

Jelbeszéd

Moratórium a fosszilis energiahordozókra

Az erdőtüzek

Az új járványok

COVID-19

 

Egy jobb világért

Jobb világ, nyitott ajtókkal

Erőszakmentes világért

Világkormány

Atomfegyvermentes világért

A migrációhoz való jog

Az Európai Unió intézményi válsága

Az euró

Svájc befogadása

Július 14., az Európai Unió közös ünnepe

Európa soknyelvűsége

Közös európai légierő

Méltányosságot Kínának

2012 - Az év értékelése

És még

Kompetencia

Tudomány

Kreativitás

Tehetség

Tehetség és intelligencia

Az élvezetek

Boldogság

Beszélgetés ideje

Változó Világ Klub

A Változó Világ barátai

Közhasznú szervezetek

Naptárreform

A városi parkolás ésszerűsítése

 

 

 

 

Emberhit

Az Életútmutató

A Mester beszélgetései

Szimeonov Todor

  

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2024