VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

 A magyarországi romák

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

 

A kötet tartalma

Ajánlás

Ajánlott irodalom

A kötet szerzője

Changing World

Impresszum

Fontos a véleményed!

A kötet megrendelése

Romának lenni ugyanolyan méltóság, mint magyarnak lenni.

Solt Ottilia magyar szociológus (1944-1997)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG 31.

A MAGYARORSZÁGI ROMÁK

Szerkesztette Kemény István

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin

 

 

VV 31. A magyarországi eomák a Youtube-on

 

Kövesd a Változó Világ ""VV 31. A magyarországi romák" című albumát a Pinteresten!

VV 31. A magyarországi romák a Facebookon

 

   

A kötet tartalma

   

   

Magyarországi Cigányokért Közalapítvány

 

Human Rights Watch

 

Kisebbségi Útmutató és Címtár

 

 

 

Változó Világ Mozgalom

A cigányság

 

 

 

 

I. Történeti áttekintés

1. Népesedés és földrajzi elhelyezkedés (Kemény István)

2. A magyarországi cigányok története a feudalizmus korában (Tóth Péter)

3. Az 1893-as összeírás (Kemény István)

4. A század elejétől 1945-ig (Pomogyi László)

5. 1945-től napjainkig (Kállai Ernő)

 

II. A cigány nyelv

1. Anyanyelvi csoportok (Kemény István)

2. A cigány nyelv és az oláhcigányok nyelvhasználata (Fleck Gábor)

3. A beás nyelv és a beás cigányok nyelvhasználata (Fleck Gábor)

 

III. Kultúra és identitás

1. A cigány irodalom (Szuhay Péter)

2. A cigányok és a zene

A magyarországi cigányok népzenéje (Kovalcsik Katalin)

Cigányzenészek – cigányzene (Sárosi Bálint)

3. A cigány képzőművészet (Kerékgyártó István)

4. A magyarországi cigány média (Bernáth Gábor)

 

IV. Értékrend és szokások (Szuhay Péter)

 

V. Oktatás, munka, jog

1. Iskolázottság (Kemény István)

2. Az etnikai csoportok öndefiníciói (Szuhay Péter)

3. Hagyományos mesterségek (Havas Gábor)

4. Munka és munkanélküliség (Kemény István)

5. Jog és jogvédelem (Furmann Imre)

 

VI. A cigányság kutatása

1. Néprajzi és kulturális antropológiai kutatások (Szuhay Péter)

2. Szociológiai kutatások (Havas Gábor)

 

VII. Kiemelkedő személyiségek (Kállay Ernő–Szuhay Péter)

 

 

 

 

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

 

KVÍZ

Magyarország

 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

   

Ajánlás

 

 

 

Amarodrom

Romapage

Tudinfo

 

 

Áldozatok vagy a maguk sorsának rontói? Sok gyermeket szülnek és korán halnak. Büszkén őrzik szokásaikat, értékrendjüket, de folytonosan összeütközésbe kerülnek emiatt is a nem-roma társadalommal, gyakran azok törvényeivel. Rendkívüli érzékenység alakult ki közöttük évezred alatt ahhoz, hogy gyorsan kialakítsák az életminimumhoz szükséges feltételeket, de lakásaik, életkörülményeik tömegeikhez igénytelenek. Az évezred alatti kiszorítottság a túlélés művészetét fejlesztette ki bennük, de ezért nehezen is igazodnak ma már a többségi társadalomhoz...

Így folytathatnánk az európai roma társadalom jellemzőinek csokorba szedését, mi, akik szeretnénk segíteni nekik, akik egyetértésben, szeretetben akarunk együtt élni velük.

Az, hogy egyáltalán tudományosan megalapozott mondatokkal beszélhessünk a romákról, egy szociológus-kutatócsoportnak köszönhető. Akik már 1971-ben, majd 1993-banátfogószemléletű kutatásba kezdtek és a nehézségek ellenére azt befejezték. És az, hogy ezek a kutatások megindultak és hogy határozott eredményeket hoztak, egy személynek köszönhető: Kemény Istvánnak. Aki, hol kevesebb, majd erősebb akadémiai támogatottsággal személyes ügyének tekintette, hogy a társadalom elesettjeivel foglalkozzon akkor, amikor sem a szovjet rendszerben, sem Nyugat-Európában nem dívott a szegények tudományos vizsgálata. Aki, hol kevesebb, hol csak az utóbbi években több akadémiai és politikai támogatással kutatta a hazai roma társadalom sorsát. Amikor (1971) még sem Európában, sem itthon oda sem figyeltek vezetőink e feszítő társadalmi konfliktusokra és e sokszínű, érdekes, oly sok elesettségével is szeretetre méltó emberi közösségre.

Most, 1998-99-ben a kutatás fordulóponthoz érkezett. Köszöntjük az úttörőket, akinek eredménye itt olvasható. És felszólítjuk a roma társadalom vezetőit: tartsanak velünk! Mert most már látjuk: csak együtt megy tovább...

Glatz Ferenc

 

 

 

 
   

Ajánlott irodalom

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bari Károly: Tűzpiros kígyócska. Cigány népköltészet - Gondolat, 1985.

Bari Károly: Az erdő anyja. Cigány népmesék és néphagyományok - Gondolat, 1990.

Bari Károly: Cigány folklór I-IX. CD: BK 001-B010. - Magánkiadás, 1990.

Csalog Zsolt: A cigánykérdés Magyarországon 1980 előtt. In: Bibó István Emlékkönyv - Századvég, Budapest, 1991.

Csalog Zsolt: Kilenc cigány - Móra, 1976.

Erdős Kamill cigánytanulmányai. Szerk.: Vekerdi József - A gyulai Erkel Ferenc Múzeum kiadványai 78. Békéscsaba, 1989.

Sir Agnus Fraser: A cigányok - Osiris, Budapest, 1996.

Havas Gábor: A Baranya megyei teknővájó cigányok. Korábbi cigány foglalkozások. Foglalkozásváltási stratégiák különböző cigány közösségekben. In: Cigányvizsgálatok - Művelődéskutató Intézet. Budapest, 1982.

Havas Gábor: A cigány közösségek történeti típusairól - Kultúra és közösség, 1989.

Kemény István-Rupp Kálmán-Csalog Zsolt-Havas Gábor: Beszámoló a magyarországi cigányok helyzetével foglalkozó, 1971-ben végzett kutatásról - MTA Szociológiai Kutató Intézetének kiadványai. Budapest, 1976.

Kemény István (összeállító): A cigányok Magyarországon - MTA Budapest, 1999.

Kovalcsik Katalin (szerk.): Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből - BTF-IFA-MKM, 1998.

Réger Zita: Utak a nyelvhez - Akadémiai Kiadó, 1990.

Sárosi Bálint: Cigányzene... - Gondolat, 1971.

Sárosi Bálint: A hangszeres magyar népzene - Püski, 1996.

Michael Sinclair Stewart: Daltestvérek - T-Twins Kiadó, MTA Szociológiai Intézet, Max Weber Alapítvány, 1994.

Szuhay Péter-Baráti Antónia: Képek a magyarországi cigányság 20. századi történetéből: "A világ létra, melyen az egyik fel, a másik le megy." - Néprajzi Múzeum, Budapest, 1993.

Szuhay Péter: A magyarországi cigányok kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája - Panoráma, Budapest, 1999.

Vajda Imre (szerk.): Periférián. Roma szociológiai tanulmányok. Kérdések és válaszok - Ariadne Alapítvány, 1997.

Vekerdi József: A cigány népmese - Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974.

Vekerdi József: A magyarországi cigány kutatások története - Debrecen, 1982.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

   

A kötet szerzői

 

 

 

  

 

 

 

Kemény István: Az oktatásban némi javulás érzékelhető Kemény István (1925) szociológus, a szocilógiai tudomány doktora. Legfontosabb kutatásai: társadalmi rétegződés Magyarországon (19631966); a magyarországi szegény népesség (19691972); a gazdasági vezetők magatartása (1969-1970); a magyarországi cigány népesség (19701972); a magyarországi roma népesség (19931994); informális gazdaság a roma népesség körében (1997); roma gyermekek integrációja és elkülönítése a közoktatásban (1999). A társadalmi rétegződésről, a szegényekről, a gazdasági vezetőkről, a munkásokról és a romákról szóló jelentős könyvek szerzője. 1978 januárjától 1990 szeptember végéig a párizsi École des Hautes Etudes en Sciences Socialban volt kutató. Témája a kelet-közép-európai társadalmak összehasonlító elemzése és ezen belül a magyar társadalom kutatása volt. Párizsban publikálta Ouvriers hongrois (1985) című és Magyar munkástanácsok 1956-ban című munkáit. Szerkesztette Bibó István Összegyűjtött műveit (I-IV. 198184), Kende Péterrel a Magyar Füzetek-et, és számos tanulmányt tett közzé francia, angolszász és német folyóiratokban és kiadványokban.

A Változó Világ barátai

 

 
   

CHANGING WORLD

 

   

 

CHANGING WORLD Multilingual Collection, Hungarian series 31.

 

THE ROMAS OF HUNGARY

By István Kemény

 

   
   

Impresszum

 

   

 

VÁLTOZÓ VILÁG

Többnyelvű könyvsorozat

Főszerkesztő Szimeonov Todor

 

© Minden jog fenntartva!

 

ISSN 1219 5235

ISBN 963 9001 47 3

 

 
   

A Változó Világ 10 tanácsa

 

 

Beszélgetések az Új Kertben

 

 

 

1. Ismerd meg a Változó Világot, hogy megszeresd!

2. Szerezz legalább egy Változó Világ kötetet otthoni könyvtárad részére!

3. Ajánld a könyvsorozatot és a portált barátaidnak, ismerőseidnek!

4. Beszélgess barátaiddal a változó világ dolgairól! A jó baráti beszélgetés az egyik legnagyobb jó.

5. A Változó Világ segít szert tenni barátokra.

6. Keresd meg a Változó Világot kérdéseiddel, észrevételeiddel!

7. Javasolj új témákat!

8. Vállalkozz egy új téma megírására! Segítünk!

9. Támogasd a Változó Világot!

10. „Te légy a változás, amelyet látni akarsz a világban!” (Mahatma Gandhi)

 

 

 

         

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023