VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Ajánlott irodalom

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Műveletlen emberek és rendek megelégszenek határozatlan képzetekkel...

Georg Friedrich Wilhelm Hegel német filozófus (1770-1831)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

 Ajánlott irodalom

  

A

B

C

CS

D

E

F

G

H

 I

J

K

L

M

N

O

Ö

P

R

S

SZ

T

U

Ü

V

Z

ZS

0-9

 

   

 

 

 

  

  Beszélgetések az Új Kertben

 

 

 

Ebben a válogatásban az irodalmat a könyv címe szerint rendeztük el (figyelmen kívül hagyva az esetleges névelőt).

  

VÁLTOZÓ VILÁG 53.

Életrajzok

 K     R     M 

 

   

 

 

 

A

 

 

 

 

 

Az alkotmány (Szikinger István)

Az Alkotmánybíróság (Holló András)

Az államhatárok (Sallai János)

Államvédelem Magyarországon 1953-1956 (Kiss Dávid)

Amerikai politika a XX. században (Andor László)

Antall József országgyűlési beszédei, 1994

Pikler Emmi: Anyák könyve, Budapest, 1978.

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 15.

Az Alkotmánybíróság

 K     R     M 

   

VÁLTOZÓ VILÁG 21.

Amerikai politika a XX. században

 K     R     M 

 

   

 

 

B

 

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

 

Bács-Kiskun megye képekben, 1977

Barangolások Kínában (Makra László)

Pavlov, Plamen: A bolgárok rövid története, 2005

Budapest – az egyesítéstől az 1930-as évekig  (Csapó Katalin, Karner Katalin)

Budapesti Útmutató és Címtár 1938

Budapesti Útmutató és Címtár 1948

Budapesti Útmutató és Címtár 1991

Budapesti Útmutató és Címtár 1992

Budapesti Útmutató és Címtár 1994

Budapesti Útmutató és Címtár 1996

Budapesti Útmutató és Címtár 1999

Buddhizmus, misztika, Tibet (Nagy Károly)

A bulgáriai rendszerváltás (Nagy Károly)

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 40.

Buddhizmus, misztika, Tibet

 K     R     M 

 

 

X

Hirdetés X

 

 
   

 

 

C

 

 

 

 

 

 
   

 

 

Cs

 

 

 

Rácz Zoltán: Családi és társadalmi ünnepek, 1964

A császármetszés (Ugocsai Gyula)

Morris, Desmond: A csupasz majom, Budapest, 1989.

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 64.

A császármetszés

 K     R     M 

 

   

 

 

D

 

 

 

Dánia (Szűcs R. Gábor)

Bán Imre–Julow Viktor: Debreceni diákirodalom a felvilágosodás korában. Budapest, 1964.

A demokratikus jogállam (Kolláth György, Horváth Zoltán, Legény Krisztián)

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 34.

Dánia

 K     R     M 

 

   

 

 

E

 

 

 

Együtt élő népek a Kárpát-medencében, Budapest, 1994. Szerk: Ács Zoltán

Szauder József: Az éj és a csillagok. Budapest, 1980.

Selye János: Életünk és a stress, Budapest, 1978.

Életrajzok – Ajánló bibliográfia (összeállította Szeli Valéria, Várady Géza)

Az elme öregedése (Rajna Péter)

Csirszka János: Élményterápia, 1993

Az élő Árpádok (Pusztaszeri László)

Élő vallások (Rencsényi Tibor)

Az első nyilasok (Udvarvölgyi Zsolt)

Hermann Imre: Az ember ősi ösztönei, Budapest, 1943.

Trencsényi-Waldapfel Imre (ford.): Ember vagy, 1979.

Erdély története I.–III., Főszerk.: Köpeczi Béla, Budapest, 1986.

Turner, Johanna: Az értelmi fejlődés, Budapest, 1981.

Az Európai Unió története (Magyar Péter)

Az Európai Unió pénzügyi rendszere (Hetényi Géza, Mocsáry Péter, Hünlich Csilla)

Az Európai Unió támogatási politikája (Hetényi Géza, Stelbaczky Tibor, Zalai Csaba)

Az Európai Unió intézményei (Hernádi Eleonóra)

Az Európai Unió és az oktatás (Forgács András, Loboda Zoltán)

Az Európai Unió forgalmiadó-rendszere (Kelemen László)

Beauvoir, Simone de: Egy jóházból való úrilány emlékei, 1988

Az Egyesült Királyság (Paár Gabriella)

  

 

VÁLTOZÓ VILÁG 53.

Életrajzok

 K     R     M 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 1.

Élő vallások

 K     R     M 

   

VÁLTOZÓ VILÁG 30.

Az EU története

 K     R     M 

 

 
   

 

 

F

 

 

 

Bradbury, Ray: Fahrenheit 451, 2003

Bíró Ferenc: A felvilágosodás korának magyar irodalma. Budapest, 1995.

Finnország (Juhani Houtari)

A futball (Göbölyös N. László)

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 46.

Finnország

 K     R     M 

 

   

 

 

G, Gy

 

 

 

Berényi Mária: A Gozsdu Alapítvány története (1870–1952) Bp., 1999.

Hamilton, Edith: Görög és római mitológia, 1992.

Cox, George William: Görög regék, 1991.

Görögország (Pintér Attila)

Guinness World Records 2008 (magyar nyelvű), 2008

Göncz Árpád: Gyaluforgács, 1991

Dolto, Françoise: A gyermek és az öröm, 2002

Clauss, Günter – Hiebsch, Hans: Gyermekpszichológia, Budapest, 1973.

Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan, Budapest, 1970.

Wallon, Henri: A gyermek lelki fejlődése, Budapest, 1958.

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 45.

Görögország

 K     R     M 

 

   

 

 

H

 

 

 

Homéroszi himnuszok, 1981.

A hírszerzés története I. (Ónody György)

Hollandia (Zeiler Júlia)

  

 

VÁLTOZÓ VILÁG 32.

Hollandia

 K     R     M 

 

   

 

 

I

 

 

 

Az interjú (Földes Anna)

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I, Budapest, 1952

Bodolay Géza: Irodalmi diáktársaságok. 1785–1848. Budapest, 1963.

Demeter Júlia: Iskoladrámák: XVIII. század. Budapest, 1995. (A magyar dráma gyöngyszemei 4.)

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Az iszlám (Maróth Miklós)

  

 

VÁLTOZÓ VILÁG 28.

Az interjú

 K     R     M 

 

   

 

 

J

 

 

 

Kazinczy Ferenc: Jót s jól! Kazinczy-breviárium, 1981

  

 
   

 

 

K

 

 

 

A kisgazdapárt (Győriványi Sándor)

Bajkó Mátyás: Kollégiumi iskolakultúránk A felvilágosodás idején és a reformkorban. Budapest, 1976.

Lukács Dénes (szerk.): Korai személyiségfejlődés és terápiás folyamat, Animula, Budapest, 1996.

Kossuth Lajos – Életrajz és válogatás (írta és válogatta Pelyach István)

Közrendészeti és büntetőjogi tudnivalók betűrendes kézikönyve, 1909

A kultúra világa - A képzőművészetek/A zene/A színház és a film, 1960

A kurdok (Makai György)

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 60.

Kossuth Lajos

 K     R     M 

 

   

 

 

L

 

 

 

Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz, 1985.

Bodnár Béla – Bodnár Zoltán: Lombikbébi és társai, Budapest, 1988.

 

 
   

 

 

M

 

 

 

A madarak (Bankovics Attila)

Arató Endre: A magyarországi nemzetiségek nemzeti ideológiája, Budapest, 1983

Stoll Béla: A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1565–1840.). Budapest, 1963.

A magyarországi németek (szerk. Manherz Károly)

Varga Imre: Magyarországi protestáns iskolai színjátszás a kezdetektől 1800-ig. Budapest, 1995. (Irodalomtörténeti füzetek 138.) 

A magyarországi románok (Petrusán György, Martyin Emília, Kozma Mihály)

A magyarországi romák (szerk. Kemény István)

A magyarországi szlovákok (Gyivicsán Anna, Krupa András)

A magyarországi szlovének (Mukicsné Kozár Mária)

A MAORT (Srágli Lajos)

Szabó György (szerk.): Mediterrán mítoszok és mondák, 1973.

Megtorlás az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után (Hermann Róbert)

Mitológiai ÁBÉCÉ, 1973.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Mocsáry Lajos: Válogatott írásai, Budapest, 1958

A modern olimpiai játékok (Takács Ferenc)

Iosif-Ioan Ardelean: Monographia comunii Chitichaz, Arad, 1893.

Mozgás és egészség – Hungarofit (Fehérné M. Ildikó)

  

 

VÁLTOZÓ VILÁG 16.

A magyarországi szlovákok

 K     R     M 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 27.

Megtorlás...

 K     R     M 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 59.

A madarak

 K     R     M 

 

   

 

 

N, Ny

 

 

 

György Júlia: A „nehezen nevelhető” gyermek, Budapest 1978.

Goldis László: A nemzetiségi kérdés, Arad, 1912

NDK Német Demokratikus Köztársaság (Nemes János)

   

 

VÁLTOZÓ VILÁG 48.

NDK

 K     R     M 

 

   

 

 

O, Ó

 

 

  

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Az olimpiák (Takács Ferenc)

Az otthoni betegápolás (Fazakas László)

Olaszország (Gyapay Dénes)

  

 

VÁLTOZÓ VILÁG 41.

Az otthoni betegápolás

 K     R     M 

 

   

 

 

Ö, Ő

 

 

 

Hunfalvy Pál: Az oláhok története, I–II, Budapest, 1894.

Nagy Mária: Ortodox falképek Magyarországon, Budapest, 1994.

Az Őrség (Csiszár Károly)

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 26.

Az Őrség

 K     R     M 

 

   

 

 

P, Q

 

 

 

Párbeszéd a babával... – Megfogantam, tehát vagyok (Raffai Jenő)

Pécs (Aknai Tamás)

A posta (Rákóczi Margit)

Demcsákné Kelen Ilona: Pszichoszomatikus zavarok gyermek- és ifjúkorban, Budapest, 1982.

  

 

VÁLTOZÓ VILÁG 14.

Megfogantam, tehát vagyok

 K     R     M 

 

   

 

 

R

 

 

 

Rabin (Ónody György, Mérő Miklós)

Református kollégiumi irodalom és kultúra... (Nagy Júlia)

Régi Magyar Drámai Emlékek XVIII. század I-II. . Budapest, 1989.

Szász Zoltán: A románok története, Budapest, 1992

  

 

VÁLTOZÓ VILÁG 38.

Református kollégiumi irodalom

 K     R     M 

 

   

 

 

S

 

 

 

Sportágat választok (Németh Csaba)

Sport a szabadban (Kondor Endre)

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 18.

Sport a szabadban

 K     R     M 

 

   

 

 

Sz

 

 

 

Lévi-Strauss, Claude: Szomorú trópusok, 1979

Sztálin (Krausz Tamás)

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 2.

A futball

 K     R     M 

 

   

 

 

T

 

 

 

Talleyrand (Nógrádi György)

Cropley A. J. : Tanítás sablonok nélkül. Tankönyvkiadó, Budapest 1983

A táplálkozás (Dudás Róbert)

Társadalmi riport 2004

Tokod (Soós Rezsőné)

A torna (Hamza István)

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 36.

A táplálkozás

 K     R     M 

 

   

 

 

U, Ú

 

 

 

 

 
   

 

 

Ü, Ű

 

 

 

 

 
   

 

 

V, W,

X, Y

 

 

 

A választójog (Dezső Márta, Nagyné Szegvári Katalin, Rytkó Emília; szerk. Máthé Gábor)

A vasút (Frang Zoltán)

A világ helyzete, 2008

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Merle, Robert: Védett férfiak, 1999

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 7.

A vasút

 K     R     M 

 

   

 

 

Z

 

 

 

Román József: Zeusz, 1966.

 

 
   

 

 

Zs

 

 

 

Zsadány nevezetességei (összeállította és részben írta Fábián Erzsébet)

A zsidók története Magyarországon (Erényi Tibor)

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 9.

A zsidók története Magyarországon

 K     R     M 

 

   

 

 

0-9

 

 

 

I. Habsburg Ferdinánd (Nagy Tamás)

Bartha Dénes: A XVIII. század magyar dallamai: Énekelt versek a magyar kollégiumok diák-melodiáriumaiból (1770-1800). Budapest, 1935.

1949 (Szimeonov Todor)

1980 (Szimeonov Todor)

2008 (Szimeonov Todor)

  

 

VÁLTOZÓ VILÁG 57.

I. Habsburg Ferdinánd

 K     R     M 

 

   

 

   

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

  

 

  

Irodalom, könyv, olvasás

Irodalom

Ajánlott irodalom

Az olvasás

 

A könyvek

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

 

Az iskola-könyvtárak

Mutasd meg könyvtáradat...

A könyv védelme

 

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Alapítsunk könyvesfalut!

 

Tudás, közösség, öröm

Tudás

Kompetencia

Innováció

 

Öröm

Boldogság

Tehetség

 

Kreativitás

Beszélgetés ideje

Jelbeszéd

 

Jobb világ, nyitott ajtókkal

A Változó Világ barátai

Változó Világ Klub

 

A Változó Világ Mozgalom

Emberhit

Az Életútmutató

A Mester beszélgetései

A munkához való jog

A lakáshoz való jog

A büntetőjog humanizálása

 

A tíz alapigazság

 1    2    3    4    5  

  6    7    8    9    10 

Az alapok

 

Az ember vándor

Az Élet projekt

1001 tanács

Az Életiskola 

A magamra találásról

A világról

A szerelemről

 

 

 

X

Hirdetés X

 

Lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Életrajzok

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Kisebbségi Tér

 

Rövidítés-kereső:

 

Kihívások? Nagy tervek? Kockázatok? Fejlesztés? Pályázat? Befektetés? Válságmenedzselés? Stratégiatervezés?

Alapozd a sikert dinamikus modellel!

Ha ide kattintasz, Solipolis lakossága gyarapszik. Idővel ez emelheti a munkanélküliséget. De ha most ide klikkelsz, bővül Solipolis gazdasága, csökken a munkanélküliség. Csakhogy elégtelen lesz a tömegközlekedés. Persze, erre is van megoldás: kattints ide.

A játék szórakoztató dolog, de ha komoly a feladat, keresd meg a Változó Világ modellező műhelyét!

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2024