VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Életrajzok

Ajánló bibliográfia: valaha élt emberek felelevenednek

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az a nagyszerű az emberben, hogy soha nem veszíti el a bátorságát és a kedvét; újra és újra kezdi, mert tudja, hogy fontos és érdemes újrakezdenie.

Ray Bradbury amerikai író (1920–2012)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

ÉLETRAJZOK

 Valóságos, már nem élő magyar és külföldi személyekről szóló életrajzi művek ajánló bibliográfiája

T

  

A

B

C

CS

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

 

 

Felfedezett új életrajzi regényt?

Kérjük, jelezze!

Például: itt

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

Talleyrand-Périgord, Charles-Maurice de (1754 – 1838), francia politikus

Cooper [Alfred] Duff: Talleyrand. (Ford. Harsányi Zsolt.) Budapest 1938, Singer és Wolfner, 396 p.

Nógrádi György: Talleyrand. [Budapest] 1997, Útmutató K., 128 p. (Változó Világ.)

Paléologue, Maurice: Három diplomata. Talleyrand, Metternich, Chateaubriand. (Ford. Lakatos László.) Budapest [1933], Athenaeum, 148 p.

Tarle, J.: Talleyrand. (3. kiad.) (Ford. Szőllősy Klára.) Budapest 1964, Gondolat, 287 p. (Sikerkönyvek.)

 

Tamás, Aquinoi, Szent (1225 – 1274), itáliai szerzetes

Kenny, Anthony: Aquinói Szent Tamás. Budapest 1996, Akadémiai K., 106 p. (Y könyvek.)

 

Tamási Áron (1897 – 1966), író

Féja Géza: Tamási Áron alkotásai és vallomásai tükrében. (2. kiad.) Budapest 1970, Szépirod. K., 183 p., ill. (Arcok és vallomások.)

Tamási Áron: Szólít a szülőföld. Bölcső és bagoly. Hazai tükör. Vadrózsa ága. [Önéletrajzi regények.] (Sajtó alá rend. Szalai Sándor, utószó: Illés Endre, ill. Magyar Imre.) Budapest 1985, Szépirod. K., 609 p., ill.

 

Táncsics Mihály (1799 – 1884), politikus, újságíró

Barabás Tibor: A szabadság magvetője. (Táncsics Mihály életregénye.) Budapest [1954], Vörös csillag ny., 152 p.

Bölöni György: Hallja kend Táncsics! [Regényes életrajz.] Budapest 1965, Szépirod. K., 529 p.

Gerencsér Miklós: Így élt Táncsics Mihály. (2. kiad.) Budapest 1978, Móra K., 189 p., ill. (Így élt...)

Révész Mihály: Táncsics Mihály és kora. Budapest [1948], Irod. Int., 1-2. köt. (Új könyvtár 19-20.)

Somlay Szabó József: A státusfogoly. Regény Táncsics Mihály életéről. Budapest 1979, Kossuth Kiadó, 265 p.

Táncsics Mihály: Életpályám. [Visszaemékezések.] (Sajtó alá rend., jegyz.: Czibor János.) Budapest 1978, Magvető, 615 p. (Tények és tanúk.)

 

Teleki Blanka gr. (1806 – 1862), írónő

Kertész Erzsébet: Szeretném Blankát boldognak látni. Teleki Blanka életregénye. Pécs 1998, Jelenkor, 336 p.

Solymos Bea: Kufsteini Rózsák. Gróf Teleki Blanka élete. Teleki Blanka rajzaival. [Budapest 1943], 195 p., 4 t.

Teleki Blanka és köre. Karacs Teréz, Teleki Blanka, Löwei Klára [levelei és visszaemlékezései.] (Vál., sajtó alá rend., bev., jegyz.: Sáfrán Györgyi.) Budapest 1963, Szépirod. K., 668 p., 8 t. (Magyar századok.)

 

Teleki László gr. (1811 – 1861), reformpolitikus, diplomata

Horváth Zoltán – Németh Andor: A kegyenc. (Gróf Teleki László élete.) Budapest [193?], Pantheon, 227 p. (Sorsok és emberek.)

Horváth Zoltán: Teleki László. 1810-1861. Budapest 1964, Szépirod. K., 1-2. köt.

Szabad György: Miért halt meg Teleki László? Budapest 1985, Helikon, 116 p., 8 t. (Labirintus.)

 

Teleki Pál gr. (1879 – 1941), földrajztudós, miniszterelnök

Ablonczy Balázs: Teleki Pál. Egy politikai életrajz vázlata. Budapest 2000, Elektra Kiadóház, 141 p., ill. (Élet-kép sorozat.)

Tilkovszky Loránt: Teleki Pál titokzatos halála. Budapest 1989, Helikon, 139 p. [16] t. (Labirintus.)

 

Teleki Sámuel gr. (1845 – 1916), utazó, földrajzi felfedező

Höhnel Lajos: Teleki Sámuel gróf felfedező útja Kelet-Afrika egyenlítői vidékein 1887-1888-ban. [Útleítrás.] (Leírta kisérője Höhnel Lajos, sajtó alá rend., utószó: Véber Károly.) Budapest 1984, Magvető, 1-2. köt.

 

Telemann, Georg Philipp (1681 – 1767), német zeneszerző

Telemann, Georg Philipp: Curriculum vitae. Három önéletrajz. (Ford. Székely András.) Budapest 1995, Helikon, 95 p., ill.

 

Teréz, Kalkuttai (1910 – 1997), albán szárm. misszionárius

Di Falco, Jean-Michel: Teréz anya avagy A hit csodái. (2. jav. kiad., ford. Gáldi Csaba.) Budapest 2000, Largo, 237 p.

Gjergji, Lush: Teréz anya. (Ford. Szarvas János.) Szeged 1996, Agapé, 301 p., ill. (Az életszentség nagymesterei.)

Muggeridge, Malcolm: Valami nagyon szépet Istenért. A kalkuttai Teréz anya. (Hasonmás kiad.) (Ford. Kardos Klára.) Budapest – Szentendre 1997, Ecclesia – Kairosz, 113 p., [8] t.

 

Tessedik Sámuel (1742 – 1820), evangélikus lelkész, botanikus, pedagógus

Dévényi Nagy Lajos: Tessedik, a kalászosok mestere. Regény. Budapest 1942, Athenaeum ny., 127 p.

 

Thackeray, William Makepeace (1811 – 1863), angol író

Taxner-Tóth Ernő: Thackeray világa. Budapest 1978, Európa, 292 p., ill. (Írók világa.)

 

Theodora (497 – 548), bizánci császárné

Sardou, [Victorien] – Botzarés: Théodora. Történeti regény. (Ford. Novelly Riza.) Budapest [1902], Singer és EWolfner, 1-2. köt. (Egyetemes regénytár XVIII. 11-12.)

 

Theodorik, Nagy (454? – 526), keleti gót király

Passuth László: Ravennában temették Rómát. [Történelmi regény.] Budapest 1970, Szépirod. K., 520 p.

 

Thököly Imre (1657 – 1705), erdélyi fejedelem (1690)

Angyal Dávid: Késmárki Thököly Imre. 1657-1705. Budapest 1888-1889, Máhner, 1-2. rész. (Magyar történeti életrajzok 12., 15.)

Takács Tibor: A kaftános fejedelem. Thököly Imre életregénye. (Ill. Kolozsváry György.) Budapest 1965, Gondolat, 309 p.

Takács Tibor: Thököly ifjúsága. (Életrajzi regény.) (Ill. Győri Miklós.) Budapest 1966, Móra K., 255 p.

Tököli Imre Naplója 1693-1694. évekből. (Közli Nagy Iván.) Pest 1863, Akadémia, 701 p. (Momumenta Hungariae Historica II. 15.)

Tököly Imre Naplója 1676-1678. évekből. (Közli Torma Károly.) Pest 1866, Akadémiai, 199. p. (Monumenta Hungariae Historica II. 18.)

 

Thury György (1520 – 1571), várkapitány

Jankovich Ferenc: Hulló csillagok. Történelmi regény. (Utószó Illés Jenő, ill. Győry Miklós.) Budapest 1964, Szépirod. K., 1-2. köt. (Olcsó könyvtár 8-9.)

 

Tiberius (i.e. 42 – i.sz. 34), római császár

Kovai Lőrinc: Cézárok kertje. (2. kiad.) – Porta Momentana. (2. bőv. kiad.) [Történelmi regények.] Budapest 1979, Magvető, 574 p.

Toman, Josef: Tiberius és Caligula. [Történelmi regény.] (2. kiad.) (Ford. Sinkó Ferenc, jegyz. Frenczy Endre, utószó: Eduard Goldstücker.) Budapest 1968, Gondolat, 672 p.

 

Tildy Zoltán (1889 – 1961), miniszterelnök, köztársasági elnök

Haas György: Diktatúrák árnyékában. Tildy Zoltán élete. Budapest 2000, M. Napló, 359 p., ill.

Rácz Erzsébet: Feljegyzések a vihar kapujában. Emlékezés Tildy Zoltánra. Budapest 1995, Ráday Gyűjt., 489 p., [8] t. (A Ráday Gyűjtemény tanulmányai 6.)

Vígh Károly: Tildy Zoltán életútja. Békéscsaba 1991, Tevan, 189 p.

 

Timur Lenk (1335 – 1405), mongol uralkodó, hadvezér

Lamb, Harold: Tamerlan. Timur Lenk története. [Regény.] (Ford. Bátor István.) Nyíregyháza 2000, Kötet K., 286 p.

 

Tinódi Sebestyén (1505 – 1556), költő

Dézsi Lajos: Tinódi Sebestyén. 1505?-1556. Budapest 1912, Magyar Tört. Társ., 229 p., 11 t. (Magyar történeti életrajzok 58.)

Horváth Marietta: A vándorlantos. Történelmi regény Tinódi Lantos Sebestyénről. (Rajz: Barczánfalvi Ferenc) Budapest 1988, Móra K., 214 p., ill.

 

Tisza István gr. (1861 – 1918), miniszterelnök

Pölöskei Ferenc: Tisza István. Budapest 1985, Gondolat, 280 p., ill. (Magyar história. Életrajzok.)

Vermes Gábor: Tisza István. (Ford. Deák Ágnes.) Budapest 1994, Századvég, 583 p. (Századvég biográfiák.)

 

Tito, Joszip Broz (1892 – 1980), jugoszláv államelnök, marsall

Polonyi Péter – Sajti Enikő: Mao. Tito. [Budapest] 2000, Pannonica, 307 p. (Fekete-fehér.)

 

Tiziano, Vecellio (1488/89 – 1576), olasz festő

Weiss, David: A velencei. Tiziano élete. [Életrajzi regény] (Fordította Vermes Magda.) Budapest 1980, Corvina, 420 p., [24] t.

 

Toller, Ernst (1893 – 1939), német író, költő

Toller, Ernst: Német voltam én is... [Visszaemlékezések.] (Ford. Tandori Dezső.) Budapest 1974, Kossuth, 237 p.

 

Tolnay Klári (1914 – 1998), színésznő

Tolnay Klári egyes szám első személyben. (Riporter: Párkány László.) Budapest 1988, Minerva, 181 p., [32] t.

 

Tolsztoj, Lev Nyikolajevics (1828 – 1910), orosz író

Hajnády Zoltán: Lev Tolsztoj világa. Budapest 1987, Európa, 315 p. (Írók világa.)

Parini, Jay: Egy élet végállomása. [Regény Tolsztoj utolsó évéből] Budapest] 1995, Etűd, 289 p.

Rachmanova, Alexandra: Halhatalan szerelmes. Tolsztoj házasságának regénye. (Ford. Wiesner Juliska.) Budapest [1938], Dante, 581 p., 1 t.

Rolland, Romain: Tolsztoj gróf élete. (Ford. Benedek Marcell.) Budapest [1922], Kultura. 222 p. (Kultura könyvtár 2.)

Tolsztoj, Lev Nyikolajevics: Gyermekkor, serdülőkor, ifjúság. (2. kiad.) [Önéletrajzi regény.] (Ford. Németh László.) Budapest 1964, Európa, 507 p.

Troyat, Henri: Tolsztoj élete. [Életrajz.] (Ford. Réz Ádám.) Budapest 1967, Gondolat, 841 p.

 

Tótfalusi Kis Miklós (1650 – 1702), író, nyomdász

Dézsi Lajos: Magyar író és könyvnyomtató a XVII. században. [Misztótfalusi Kis Miklós.] 1650-1702. Budapest 1898, Magyar Tört. Társ., 208 p., 6 t. (Magyar történeti életrajzok 32.)

Németh Andor: Tótfalusi Kis Miklós életregénye. Budapest 1954, Szépirod. K., 329 p.

Tótfalusi Kis Miklós mentsége. (Szerk., bev. tanulmány, jegyz.: Haiman György, szöveggond. Jakó Zsigmond szövegkiadásának és jegyzeteinek felhasználásával Szelestei N. László.) Budapest 1987, Helikon, 225 p.

 

Tóth Árpád (1886 – 1923), költő

Tóth Eszter: Családi emlékek Tóth Árpádról. Budapest 1985, Magvető, 303 p., [40] t. (Tények és tanúk.)

 

Tóth Menyhért (1904 – 1980), festő

A képíró bölcs, Tóth Menyhért. A sámánfestő. Tóth Menyhért-emlékek Miskén. A feketétől a fehérig. Tóth Menyhért zarándokútja. (Összeáll. Pap Gábor, Turai G. Emil.) Debrecen 1995, Sztélé, 230 p., ill.

 

Toulouse-Lautrec, Henri de (1864 – 1901), francia festő

La Mure, Pierre: Moulin Rouge. Henri de Toulouse-Lautrec életregénye. (Ford. Vermes Magda.) Budapest 1992 Kulturtrade, 423 p. (Paletta.)

 

Török Bálint (150? – 1550), főkapitány

Bessenyei József: A Héttorony fogja. Török Bálint. Budapest 1986, Helikon, 114 p., 8 t. (Labirintus.)

Dancs Vera: Császármadarat a szultánnak. [Életrajzi regény.] Budapest 1986, [Szerző], 266 p.

Enyingi Török Bálint. (Sajtó alá rend. Bessenyei József.) Budapest 1994, MTT, 324 p.

 

Trefort Ágoston (1817 – 1888), reformpolitikus, miniszter

Mann Miklós: Trefort Ágoston élete és működése. Budapest 1982, Szépirod. K., 195 p.

Trefort Ágoston önéletleírása. (Szerk., utószó Csorba Csaba, ford. Barsi János.) Sátoraljaújhely – Miskolc 1991, Kazinczy Társ. – BAZ M. Lvt., 116 p., [2] t. fol. (Kazinczy könyvtár.)

 

Trenck, Franz (1712 – 1749), osztrák pandúrezredes

Jókai Mór: A két Trenk. – Trenk Frigyes. [Történelmi regény.] Budapest 1969, Szépirod. K., 546 p., 4 t. (Jókai összes művei. Regények 59.)

 

Trenck, Friedrich von der Freiherr (1726 – 1794), kalandor

Jókai Mór: A két Trenk. – Trenk Frigyes. [Történelmi regény.] Budapest 1969, Szépirod. K., 546 p., 4 t. (Jókai összes művei. Regények 59.)

Trenck, Friedrich von der Freiherr: Trenck Frigyes báró emlékezetes élettörténete. (Vál., ford.: Zsigmond Gyula.) Budapest 1989, Európa, 407 p. (Emlékezések)

 

Turner, Nat (1800 – 1831), néger rabszolgavezér

Styron, William: Nat Turner vallomásai. [Regény.] (Ford. Göncz Árpád, utószó: Sükösd Mihály.) Budapest 1984, Európa, 381 p. (A világirodalom remekei.)

 

Tutankhamon (i.e. XIV. sz.), egyiptomi fáraó (i.e. 1347 – 1339)

Desroches-Noblecourt, Christane: Tutanhamon. Egy fáraó élete és halála. (4. kiad.) (Angolból ford. Kákosy László, jegyz. E. Sukry, fotó: F. p. Kenett.) Budapest 1985, Corvina, 252 p., 28 t.

Tutankhamon. [Valóság és legenda] (Ford. Balassa József.) Budapest [1997] Merényi, 255 p., ill.

 

Türr István (1825 – 1908), tábornok, politikus

Dániel Anna: Így élt Türr István. Budapest 1985, Móra K., 179 p., ill. (Így élt...)

Gonda Béla: Türr tábornok. Budapest 1925, Baja város közönsége, 124 p., 1 t.

Takács Tibor: A királynő katonája. [Regény.] (Rajz. Eszik Alajos.) Budapest 1986, Móra K., 212 p., ill.

 

 

További lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Kisebbségi Tér

 

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

 

ÉLETRAJZOK

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

  

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023