VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Életrajzok

Ajánló bibliográfia: valaha élt emberek felelevenednek

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az a nagyszerű az emberben, hogy soha nem veszíti el a bátorságát és a kedvét; újra és újra kezdi, mert tudja, hogy fontos és érdemes újrakezdenie.

Ray Bradbury amerikai író (1920–2012)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

ÉLETRAJZOK

 Valóságos, már nem élő magyar és külföldi személyekről szóló életrajzi művek ajánló bibliográfiája

K

  

A

B

C

CS

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

 

 

Felfedezett új életrajzi regényt?

Kérjük, jelezze!

Például: itt

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

Kabos Gyula (1888 – 1941), színész

Bános Tibor: Kabos Gyula. (2. kiad.) Budapest 2000, Athenaeum, 347 p.

 

Kacsóh Pongrác (1873 – 1923), zeneszerző

Bókay János: Egy rózsaszál szebben beszél... [Regény.] (4. kiad.) Budapest 1974, Zeneműkiadó, 361 p. (Zenei életregények.)

 

Kádár Gyula (1898 – 1982), vezérkari ezredes

Kádár Gyula: A Ludovikától Sopronkőhidáig. Budapest 1978, Magvető, 826 p. (Tények és tanúk.)

 

Kaffka Margit (18801918), író, költő

Földes Anna: Kaffka Margit. Budapest 1987, Kossuth Könyvkiadó,  270 p.

 

Kafka, Franz (1881 – 1924), német író

Janouch, Gustav: Beszélgetések Kafkával. [Visszaemlékezések.] (Ford. Tandori Dezső.) Budapest 1972, Gondolat, 263 p.

Kafka, Franz: Naplók, levelek. Válogatás. (Vál. Györffy Miklós, ford. Antal László, Eörsi István, Tandori Dezső.) Budapest 1981, Európa, 793 p. (Emlékezések.)

Pók Lajos: Kafka világa. Budapest 1981, Európa, 363 p., ill. (Írók világa.)

 

Kállay Miklós gr. (1887 – 1967), miniszterelnök

Kállay Miklós: Magyarország miniszterelnöke voltam, 1942-1944. Egy nemzet küzdelme a második világháborúban. [Visszaemlékezés.] (Szerk. Antal László, előszó C. A. Macartney, jegyz. Antal László és Borhi László, utószó Borhi László.) Budapest 1991, Európa – História, 1-2 köt. (Extra Hungariam.)

 

Kálmán I., Könyves (1074 k. – 1116), magyar király (1095 – 1116)

Fehér Tibor: Könyves király. [Regény.] (Ill. Gyulai Liviusz.) Budapest 1971, Móra K., 421 p.

Font Márta: Így élt Könyves Kálmán. Budapest 1993, Móra K., 155, p., ill., részben térk. (Így élt...)

Győrffy György: Kálmán király. Budapest 1979, Pátria ny., 346 p., ill.

Kassay Zsolt: Könyves Kálmán. Regény. Budapest [1941], Singer – Wolfner, 294 p.

Vajay József: Hullócsillag. Történelmi regény. [Budapest 1943], Pantheon, 256 p.

 

Kálmán Imre (1882 – 1953), zeneszerző

Kálmán Vera: Emlékszel még... Kálmán Imre élete. [Visszaemlékezések.] (Ford. Vértesné Meller Ágnes.) Budapest 1985, Zeneműkiadó, 189 p.

 

Kálvin, János (1509 – 1564), svájci hitújító

Beze, Théodore de: Kálvin János élete. (Ford. Rácz Kálmán.) Budapest 1998, Kálvin, 86 p., ill.

Cadier, Jean: Kálvin. Egy ember Isten igájában. (Ford. Zsigmond Gyula. 2. kiad.) Budapest 1994, Kálvin, 173, [2] p. ill.

McGrath, Alister E.: Kálvin. A nyugati kultúra formálódása. (Ford. Nagy Mónika Zsuzsanna.) Budapest 1996, Osiris, 350 p. (Osiris könyvtár. Történelem.)

 

Kandinsky, Wassily (1866 – 1944), orosz szárm. francia festő

Székely András: Kandinszkij. Budapest 1979, Gondolat, 233 p., 5 t. (Szemtől szemben.)

 

Kanizsai Dorottya (? – 1532 után)

Baloghné Hajós Terézia: Mohács angyala. Kanizsay Dorottya életregénye. Budapest [193?], Athenaeum, 194 p.

Dénes Gizella: Virrasztó asszony. Kanizsai Dorottya életének regénye. Budapest 1943, Singer – Wolfner, 684 p.

 

Kant, Immanuel (1724 – 1804), német filozófus

Tengelyi László: Kant. (2. jav., bőv. kiad.) Budapest 1995, Áron. 196, [2] p. (Nagy gondolkodók.)

 

Kántorné, Engelhardt Anna (1791 – 1854), színésznő

Kertész Erzsébet: Az első Gertrudis. Kántorné életregénye. (Ill. Kondor Lajos.) Budapest 1970, Móra K., 381 p. (Csíkos könyvek.)

 

Kapisztrán János (1386 – 1456), ferences szerzetes, prédikátor

Bölcskey Ödön: Capistranói Szent János és kora. Székesfehérvár 1923-1924, Debreczenyi ny., 1-3. köt.

Kulcsár Péter: Kapisztrán János. Budapest 1987, Gondolat, 234 p., ill. (Magyar história. Életrajzok.)

 

Karácsony Sándor (1891 – 1952), író, pedagógus

Gellért Sándor: Karácsony Sándor szekerében. [Visszaemlékezések.] Vigántpetend 1995, Magtárstúdió, 248 p., ill.

Kontra György: Karácsony Sándor. (2. kiad.) Budapest 1995, OPKM., 113, p., [1] t. fol. (Magyar pedagógusok.)

 

Karády Katalin (1910 – 1990), színésznő

Karády Katalin: Hogyan lettem színésznő? Vallomások. Egy Karády-film forgatókönyve és képei. Beszélgetések Karády Katalinnal. (A könyvet Furkó Zoltán gond.) Budapest 1989, Szépirod. K., 200 p., [12] t. fol.

Kelecsényi László: Karády Katalin. (2. jav., bőv. kiad.) Budapest 1989, Múzsák, 95 p., ill. (Filmbarátok kiskönyvtára.)

Király Jenő: Karády mítosza és mágiája. Budapest 1989, Háttér, 45 p., [96] t. (Háttér könyvek.)

 

Karinthy Frigyes (1887 – 1938), író

Halász László: Karinthy Frigyes alkotásai és vallomásai tükrében. Budapest 1972, Szépirod. K., 267 p., ill. (Arcok és vallomások.)

Karinthy Frigyes: Naplóm, életem. [Önéletrajzi írások.] (Vál., bev.: Szalay Károly.) Budapest 1964, Magvető, 876 p.

Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül. [Visszaemlékezések.] Budapest 1997, Karinthy, 207 p. (Karinthy könyvtár.)

Levendel Júlia: Így élt Karinthy Frigyes. Budapest 1979, Móra K., 186 p., ill. (Így élt...)

Mennyei riport Karinthy Frigyessel. (Összeáll. Fráter Zoltán.) Budapest 1987, Magvető, 404 p.

 

Károli Gáspár (? – 1583 után), református prédikátor, bibliafirdító

 "Megszámlálta futásodat...". [Regény Károlyi Gáspárról.] (2. kiad.) Budapest 1986, Ref. Zsinati Iroda, 234 p.

Baracsi István: Károlyi Gáspár élete és munkássága. Debrecen 1994, Teológiai Önképzőköri Társ., 47 p. (Teológiai Önképzőköri Társulat füzetei 3.)

Tóth-Máthé Miklós: Isten trombitája. [Regény Méliusz Juhász Péterről.]

Vargha Tamásné: Kései szüret. Az istenes vénember, Károlyi Gáspár életének regénye. [Debrecen, 1939], Református Szeretetszövetség, 351 p.

 

Károly Róbert (1288 – 1342), magyar király (1307 – 1342)

Károly Róbert emlékezete. (Vál., szerk., bev., jegyz.: Kristó Gyula és Makk Ferenc.) Budapest 1988, Európa, 259 p. [68] t. (Bibliotheca hungarica.)

Kristó Gyula: A rozgonyi csata. Budapest 1978, Szépirod. K., 111 p., 8 t., 1 térk. (Sorsdöntő történelmi napok 3.)

Miskolczy István: Anjou Károly. [Budapest 1913], Stephaneum ny., 120 p.

 

Károly, I., Nagy (747 – 814), frank király, német–római császár

Epperlein, Siegfried: Nagy Károly. (Ford. Pálvölgyi Endre.) Budapest 1982, Gondolat, 192 p., 8 t.

Fischer-Fabian, Sigfried: Nagy Károly. Az első európai. (Ford. Szántó Tamás.) Budapest 2000, Corvina, 324 p., ill., térk. (Faktum.)

Johnson, Eyvind: Kegyes urunk, Carolus. [Történelmi regény.] (Ford. Csatlós János.) Budapest 1978, Európa, 595 p.

Lamb, Harold: Nagy Károly. Legenda és valóság. [Történelmi regény.] (Ford. Gál Endre.) Budapest 1968, Európa, 362 p. (Századok – emberek.)

 

Károly, IV. (1887-1922), osztrák császár, magyar király (1916 – 1918)

Balassa Imrre: A magyar királytragédia. IV. Károly. [Regényes életrajz.] Budapest 1925, Világirodalom, 256 p., 3 t.

Boroviczény Aladár: A király és kormányzója. [Függelék: Andrássy Gyuláné és Boroviczény Aladárné "A királyné kíséretében" címmel megjelent visszaemlékezései.] (Ford. Kajtár Mária, jegyz.: Pritz Pál.) Budapest 1993, Európa, 488 p., [8] t. (Emlékezések.)

Nagy József: IV. Károly. Az utolsó magyar király. Budapest 1995, Göncöl. 199 p., ill.

 

Károly, Merész (1433 – 1477), burgundi herceg

Paravicini, Werner: Merész Károly. (Ford. Csillagné Asztalos Enikő.) Budapest 1989, Akad, K., 167 p., 24 t. (Életek és korok.)

 

Károly, V. (1500 – 1558), német-római császár

Ellert, Gerhart: V. Károly. [Történeti regény.] (Tóth László bevezető tanulmányával.) Budapest 1937, Dante, 368 p., 5 t., 1 térk. (Korok és hősök regényei.)

Gunst Péter: V. Károly. Budapest 1976, Szépirod. K., 322 p., 1 t. (Életek és korok [27].)

Habsburg, Otto von: V. Károly. Egy európai császár. (Ford. Hell György.) Budapest 1994, Európa, 435 [4] p.

 

Károly, XII. (1682 – 1718), svéd király

Benda Kálmán: XII. Károly. Budapest 1967, Szépirod. K., 143 p., 1 t. (Életek és kork [1.])

Kovai Lőrinc: Fergeteg északon. [Töténelmi regény.] Budapest 1970, Magvető, 556 p.

Teknős Péter: A vasfejű. (Történelmi regény az ifjúság számára.) ([Ill.] Nagyistók Mária.) Budapest 1985, Móra K., 252 p. (Delfin könyvek.)

Voltaire: XII. Károly svéd király története. (Ford. Justus Pál.) Budapest 1965, Európa, 299 p. (Századok – emberek.)

 

Károlyi István gr. (1797-1881), főispán, honvéd ezredes

Buda Attila: Gróf Károlyi István élete. Újpest 1997, Önkormányzat, 285 p., ill.

 

Károlyi Mihály gr. (1875 – 1955), miniszterelnök, köztársasági elnök

Hajdú Tibor: Károlyi Mihály. Politikai életrajz. Budapest 1978, Kossuth Kiadó, 610 p., ill.

Jemnitz János – Litván György: Szerette az igazságot. Károlyi Mihály élete. Budapest 1977, Gondolat, 450 p., 24 t.

Károlyi Mihály: Egy egész világ ellen. [Emlékirat.] (Utószó, jegyz: Kiss György.) Budapest 1965, Gondolat, 550 p., 10 t.

Károlyi Mihály: Hit, illúziók nélkül. [Visszaemlékezések.] (Ford. Litván György, utószó: Károlyi Mihályné.) Budapest 1982, Európa, 511 p., 24 t.

 

Károlyi Mihályné, Andrássy Katinka gr. (1892-1985)

Károlyi Mihályné: Együtt a forradalomban. [Emlékezések, naplójegyzetek.] (4. kiad.) (Ford. Justus Pál, Balabán Péter.) Budapest 1985, Európa, 476 p., [32] t.

Károlyi Mihályné: Együtt a száműzetésben. (4. Kiad.) (Ford. Balabán Péter.)) Budapest 1985, Európa, 468 p., [32] t.

 

Károlyi Sándor gr. (1669 – 1743), kuruc generális, tábornagy

Kovács Ágnes: Károlyi Sándor. Budapest 1988, Gondolat, 233 p., ill. (Magyar história. Életrajzok.)

 

Károlyi Zsuzsanna (1585 – 1622), magyar fejedelemasszony

Bodrogi János: Károlyi Zsuzsanna fejedelemasszony. Nagy-Enyed 1899, Könyvny., 63 p.

 

Kassák Lajos (1887 – 1967), író

Aczél Géza: Kassák Lajos. Budapest 1999, Szépirod. K., 431 p. (Irodalomtörténeti könyvtár.)

Ferenczi László: Én Kassák Lajos vagyok. Budapest 1987, Kozmosz Kiadó, 230 p., [8] t.

Kassák Lajos: Egy ember élete. [Önéletrajzi regény.] Budapest 1983, Magvető, 1-2. köt.

Rónay György: Kassák Lajos alkotásai és vallomásai tükrében. Budapest 1971, Szépirod. K., 282 p., ill. (Arcok és vallomások.)

 

Kaszap István (1916 – 1935), jezsuita szerzetesnövendék

Cséry Dezső: Lángol a lélek. [Regény Kaszap Istvánról.] Budapest [1943], Bihari, 180 p., 1 t.

 

Katalin, II., Nagy (1729 – 1796), orosz cárnő

Forró Pál: Holttesteken át. (Katalin cárnő regénye.) Budapest [1929], Tolnai, 128 p. (Tolnai regénytára.)

Katalin II. cárnő Emlékiratai. (Ford. Antal Dezső.) Budapest 1926, Franklin, 299 p.

Kaus, Gina: Nagy Katalin. [Regény.] (Ford. Roboz Andor.) Budapest [1935], Rózsavölgyi, 302 p.

Lavater-Sloman, Mary: Nagy Katalin. (Ford. Sibelka Perleberg Artur.) Budapest 1997, Laude, 348 p.

Niederhauser Emil: Mária Terézia. Nagy Katalin. Budapest 2000, Pannonica, 302 p. (Fekete-fehér.)

Oldenbourgh, Zoé: Nagy Katalin. [Életrajz.] (Ford. Gellért György.) Budapest 1973, Európa, 424 p. (Századok – emberek.)

Troyat, Henri: Nagy Katalin. [Életzrajzi regény.] (Ford. Török Gábor.) Budapest 1996, Pesti Szalon, 461 p. (Regényes történelem.)

Zabel, Eugen: Egy császárnő regénye. [Történeti regény.] (Ford. Holló Márton.) Budapest 1913, Athenaeum, 274 p.

 

Katona József (1791 – 1830), drámaköltő, városi ügyész

Kárpáti Aurél: Él még Bánk. Budapest 1955, Szépirod. K., 412 p., 12 t.

Orosz László: Katona József. Budapest 1974, Gondolat, 239 p.

Rigó Béla: Így élt Katona József. Budapest 1991, Móra K., 188 p., ill. (Így élt…)

 

Kazantzakisz, Nikosz (1883 – 1957), görög író

Kazantzaki, Eleni: A meg nem alkuvó. Nikosz Kazantzakisz élete. [Életrajz.] (Ford. Papp Árpád.) Budapest 1979, Gondolat, 389 p., 8 t.

 

Kazinczy Ferenc (1759 – 1831), író, nyelvújító

Kazinczy Ferenc: Az én életem. (Összegyűjt., szerk., előszó és jegyz.: Szilágyi Ferenc.) Budapest 1987 [1988], Magvető, 708 p., ill. (Nemzet és emlékezet.)

Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója. (Utószó Fenyő István, szöveggond és jegyz.: Szilágyi Márton.) Budapest 2000, Osiris, 150 p., ill. (Millenniumi könyvtár, 45.)

Kazinczy Ferenc: Pályám emlékezete. Budapest 1993, M. Hírlap K. – Maecenas, 186 p. (Heti klasszikusok.)

Szabó László, Z.: Így élt Kazinczy Ferenc. [Életrajz.] Budapest 1977, Móra K., 186 p., ill. (Így élt...)

Szabó László, Z.: Kazinczy Ferenc. Budapest 1984, Gondolat, 331 p., 12 t. (Nagy magyar írók.)

Zachár Ilona, S.: ...és terjesztém a szent tüzet. Kazinczy Ferenc élete. Budapest [1942], Grill, 1-2 köt.

 

Kazinczy Lajos (1821 – 1849), honvéd tábornok

Pásztor Emil: A tizenötödik aradi vértanú. Kazinczy Lajos. Dokumentum életrajz. Budapest 1979, Kossuth Kiadó – Zrínyi Kiadó, 194 p., ill.

 

Keats, John (1795 – 1891), angol költő

Péter Ágnes: Keats világa. Budapest 1989, Európa, 314 p., ill. (Írók világa.)

 

Kelly, Grace (1929 – 1982), amerikai filmszínésznő

Bradányi Iván: Grace Kelly. Egy hercegnő három élete. Budapest 1991, Artemis. 281 p., 21 t. (Világsztárok életrajza.)

 

Kemál, Atatürk, Musztafa (1881 – 1938), török államférfi, köztársasági elnök

Katus László: Musztafa Kamál Atatürk. Budapest 1970, Szépirod. K., 219 p. 1 t. (Életek és korok) [14.])

Kerekesházy József: Az igazi Kemál. Egy köztársaság születése. (2. kiad.) Budapest 2000, Terebess, 240 p.ill.

 

Kemény János (1607 – 1662), erdélyi fejedelem (1661 – 1662)

Kemény János önéletírása. 1657-1658. (Sajtó alá rend., jegyz.: V. Windisch Éva.) Budapest 1986, Szépirod. K., 393 p.

Szabó Gyula: 1. A sátán labdái. Történelmi tudósítás. [Történelmi regény.] 2. A romlás utjain. Bukarest 1979, Kriterion, 416 p.

Takács Tibor: Ördögkút. Regény. (Rajz: Eszik Alajos) Budapest 1988, Móra K., 234 p., ill.

 

Kemény Zsigmond (1814 – 1875), reformpolitikus, író

Nagy Miklós: Kemény Zsigmond. Budapest 1972, Gondolat, 258 p. (Irodalomtörténeti kiskönyvtár. Magyar írók 7.)

Papp Ferencz: Báró Kemény Zsigmond. Budapest 1922-1923, Akadémia, 1-2 köt. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadóvállalata U. F.)

Török Tamás: Kemény Zsigmond hallgatása. [Kisregény.] Budapest 1986, Szépirod. K., 248 p.

 

Kempelen Farkas (1734 – 1804), feltaláló

Barsi Ödön: Játék a halállal. (Kempelen Farkas.) [Regény.] Budapest [1943], Alfa, 160 p.

Kőszegi Imre – Pap János: Kempelen Farkas. Budapest 1955, Művelt Nép, 186 p.

Szalatnai Rezső: Kempelen, a varázsló. Regény. (Rajz: Benkő Sándor) Budapest 1984, Móra K., 334 p., ill.

 

Kennedy, John Fitzgerald (1917 – 1963), amerikai elnök

Brogan, Hugh: Kennedy. (Ford. Pásztor Péter.) Budapest 1997, Szépirod. K., 306 p. (Y könyvek.)

 

Kepler, Johannes (1571 – 1630), német csillagász

Banville, John: Kepler. [Regény]. (Ford. Barkóczi András, utószó Takács Ferenc.)Budapest 1983, Európa, 256 p. (Modern könyvtár. P. 472.)

Radczun, Günter: Máglyák és csillagok. (Ford. Kárpáty Csilla, ill. Csergezán Pál.) Budapest 1963, Móra K., 200 p. (Buvár könyvek 41.)

Saile, Olaf: Kepler. [Regény.] Budapest 193?, Stádium, 271 p.

Schuder, Rosemarie : Az ördög malmában. (Ford. Kardoss Tilda.) Budapest 1989, Béta, 342 p.

Schuder, Rosemarie: A boszorkány fia. (Ford. Kardoss Tilda. 3. kiad.) Budapest 1988, Kossuth, 321 p.

Száva István: Az ég törvénye. Johannes Kepler élete. [Regény.] (2. kiad.) Budapest 1973, Móra K., 239 p., 4 t. (Nagy emberek élete.)

 

Keresztury Dezső (1904 – 1996), irodalomtörténész, miniszter

Keresztury Dezső: Emlékezéseim. Szülőföldeim. Budapest 1993, Argumentum, 262 p.

Keresztury Dezső: Kapcsolatok. [Visszaemlékezések.] Budapest 1988, Magvető, 506 p. (Visszaemlékezések.)

 

Kertész, André (1894 – 1985), fotóművész

André Kertész Magyarorzágon. [Visszaemlékezések.] Bodnár János beszélgetése André Kertésszel. (Ford. Csete Katalin.) Budapest 1984, Főfotó, 103 p., ill.

 

Kinizsi Pál (?-1494), hadvezér

Tatay Sándor: Kinizsi Pál. [Regény.] Budapest 1991, Libra, 117 p.

 

Kisfaludy Sándor (1772 – 1844), költő

Barabás Tibor: Napóleon foglya. Kisfaludy Sándor életregénye. Budapest 1971, Magvető, 359 p.

Barát Endre: A provencei fogoly. Regény Kisfaludy Sándor életéből. [Budapest 1941], Rozs, 64 p.

Fenyő István: Kisfaludy Sándor. Budapest 1961, Szépirod. K., 446 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 6.)

 

Kiss János (1883 – 1944), altábornagy

Kiss Sándor: Emlékeim Kiss János altábornagyra. [Életrajz.] (Utószó: Vigh Károly.) Budapest 1979, Zrínyi Kiadó, 217 p., 8 t.

 

Kittenberger Kálmán (1881 – 1958), vadász, útirajzíró

Fekete István: Kittenberger Kálmán élete. Budapest 2001, Móra K., 342 p.

Kittenberger Kálmán: Afrikai vadászemlékek. Válogatás – írásaiból. (Vál. Véber Károly.) Budapest 1970, Gondolat, 427 p., 28 t.

Lévától Nagymarosig. Kittenberger Kálmán élete és munkássága. Szerk. Motesiky Kálmán. Budapest 2001, Terraprint, 133 p., ill.

 

Klapka György (1820 – 1892), honvéd tábornok, miniszter, politikus

Klapka György: Emlékeimből. (Szöveggond., kieg., bev. tanulmány, jegyz.: Katona Tamás.) Budapest 1986, Szépirod. K., 637 p., [32] t. (Magyar századok.)

Szénássy Zoltán: Klapka György. Bratislava – Budapest 1977, Madách Kiadó – Kossuth Kiadó, 129 p., 21 t.

Takács Sándor: Klapka katonái. Történelmi regény az ifjúság számára. (Ill. Kondor Lajos.) Budapest 1972, Móra K., 381 p.

 

Klára, Assisi Szent (1194 – 1253), apátnő, rendalapító

Christaller, Helena: Szent láng. [Assisi Szent Klára élete.] (Ford. Nagymányoky Gilbert.] Szeged 1993, Szt. Gellért Egyh. K., 213 p.

Rotzetter, Anton: Assisi Szent Klára. (Ford. Mihály) (ferences) Budapest Budai Ferences Rendház, 335 p., [4] t.

 

Klee, Paul (1879 – 1940), svájci festő

Klee, Felix: Paul Klee élete és munkássága, hátrahagyott feljegyzések és kiadatlan levelek alapján. (Ford. Tandori Dezső.) Budapest 1974, Corvina. 215 p., 28 t.

 

Kleopátra (i.e. 69 – 30), egyiptomi királynő

Foss, Michael: Kleopátra nyomában. (Ford. Mihalik Zsuzsa, Csikai Zsuzsa.) Debrecen 1999, Gold Book, 254 p., [16] t.

Ludwig, Emil: Kleopátra. Egy királynő életregénye. (Ford. Sátori Béla.) Budapest 1938, Athenaeum, 317 p., 6 t.

Peyramaure, Michel: Kleopátra, a Nílus királynője. [Regény.](Ford. Balla Katalin, jegyz. Zsámboki Mária). Debrecen 1999, Aquila, 401 p. (Krónikás könyvek.)

Szegedi István: Kleopatra. Regény. Budapest [1930], Tolnai. 125 p. (Tolnai regénytára.)

Tarr, Judith: Ízisz trónján. Kleopátra regénye. (Ford. Kiss Marianne). Budapest 1998, M. Kvklub, 368 p.

Ürügdi György: Kleopátra. (2. kiad.) Budapest 1983, Gondolat, 285 p.

 

Klimt, Gustav (1862 – 1918), osztrák festő

Bartsch, Susanna: Klimt élete és művészete. (Ford. Tandori Dezső, szerk. Szántó Tamás.) [Budapest] 2000, Corvina, 319 p. ill.

 

Knezić Károly (1808 – 1849), honvéd tábornok

Bodó László: Knezić Károly honvéd tábornok. Eger 1998, Heves M. Múz. Szerv. – Dobó Vármúz., 160 p., ill. (Studia Agriensia.)

 

Koch, Robert (1843 – 1910), német orvos, bakteriológus

Petur László: A wollsteini "fizikus". Robert Koch élete.[Életrajzi regény.] Budapest 1970, Móra K., 198 p. 8 t. (Nagy emberek élete.)

Unger, Hellmuth: Koch Róbert. Egy nagy élet regénye. (Ford. Balogh Barna.) Budapest 1944, Kunéry, 290 p.

 

Kodály Zoltán (1882 – 1967), zeneszerző, népzenekutató

Eősze László: Forr a világ... Kodály Zoltán élete. (2. átd. kiad.) Budapest 1982, Móra K., 218 p., 16 t.

Eősze László: Kodály Zoltán életének krónikája. Budapest 1977, Zeneműkiadó, 286 p. (Napról napra... 13.)

Így láttuk Kodályt. Harmincöt emlékezés. (Szerk. Bónis Ferenc.) Budapest 1979, Zeneműkiadó, 335 p., ill.

 

Kodolányi János (1899 – 1969), író

Kodolányi János: Süllyedő világ. [Önéletrajzi regény.] Budapest 1965, Magvető, 663 p.

Kodolányi János: Visszapillantó tükör. [Önéletrajzi regény.] Budapest 1968, Magvető, 546 p.

Kodolányi Júlia: Apám. Budapest 1988, Magvető, 282 p., [16] t. (Tények és tanúk.)

Tüskés Tibor: Kodolányi János. (2. kiad.) Pécs 1999, Pro Pannonia, 286 p., ill. (Pannónia könyvek.)

 

Koestler, Arthur (1905 – 1983), magyar szárm. angol író

Koestler, Arthur: A láthatatlan írás. Az önéletrajz második része, 1932-1940. (Ford. Makovecz Benjámin.) Budapest 1998, Osiris, 504 p. ill. (Osiris könyvtár. Irodalom.)

Koestler, Arthur: Nyílvessző a végtelenbe. [Önéletrajz.] (Ford. Boris János.) Budapest 1996, Osiris, 353 p. (Osiris könyvtár. Irodalom.)

 

Kohán György (1910 – 1966), festő

Moldvay Győző: Eroica. Kohán György életútja. Eger 1985, [Heves m. Lapk. Váll.], 80 p., ill.

 

Kohlhase, Hans (? – 1540), német kereskedő

Kleist, Heinrich von: Kohlhaas Mihály: [Regény.] (Ford. Kardos László, ill. Jörg Ratgeb. 3. kiad.) Budapest 1975, M. Helikon – Európa, 106 p., 6 t. (Helikon csillagok.)

 

Kolozsvári-Grandpierre Emil (1907 – 1992), író

Kolozsvári Grandpierre Emil: Az utolsó hullám. – Hullámtörők. – Béklyók és barátok. [Önéletrajzi regénytrilógia.] (2. kiad.) Budapest 1981, Magvető, 672 p.

Wéber Antal: Kolozsvári Grandpierre Emil. Budapest 1986, Szépirod. K., 230 p. (Kortársaink.)

 

Konkoly-Thege Aladár (1919 – 1996), orvos, író

Konkoly-Thege Aladár: Tépett lobogó. [Visszaemlékezések.] Pécs 1995, Ferling-press, 120 p.

 

Konstantin, I., Nagy (285? – 340), római császár

Krawczuik, Aleksander: Nagy Konstantin. [Életrajz.] (Ford. D. Molnár István.) Budapest 1981, Gondolat, 277 p.

Révay József: Égi jel. [Történelmi regény.] Budapest 1982, Szépirod. K., 815 p.

 

Kopácsi Sándor (1922 – 2001), rendőrkapitány

Kopácsi Sándor: Életfogytiglan. (Tardos Tibor írói közreműködésével.) [Budapest] 1989, Bibliotéka, 291 p.

 

Kopernikusz, Nikolausz (1473 – 1543), lengyel csillagáz

Radczun, Günter: Máglyák és csillagok. (Ford. Kárpáty Csilla, ill. Csergezán Pál.) Budapest 1963, Móra K., 200 p. (Buvár könyvek 41.)

Rusinek Michal: Kopernikusz. Életrajz és korrajz. (Ford. Dávid Csaba.) Budapest 1973, Móra K., 101 p. 8 t.

 

Koppány (? – 997 v. 998), nemzetségfő

Magyar Zoltán: Koppány. Budapest 1998, Móra K., 131 p., ill., térk.

 

Korányi Frigyes br. (1827 – 1913), orvos

Korányi András: Emléktöredékek. Budapest 1995, Littera Nova, 407 p., [12] t. (Orvoséletek sorozat 1.)

Máté István – Réti Endre: Korányi Frigyes. [Budapest] 1951, Művelt Nép, 67 p. (Nagy tudósok.)

 

Korda Sándor (1893 – 1956), filmrendező, producer

Korda Michael: A szerencse fiai. A Korda testvérek regényes élete. (Ford. Fencsik Flóra.) Budapest 1983, Európa, 586 p., 16 t.

Tóbiás Áron: Korda Sándor. Budapest 1982, NPI, 121 p., ill. (Filmbarátok kiskönyvtára.)

 

Korponay Jánosné Géczy Juliánna (168? – 1714)

Jókai Mór: A lőcsei fehér asszony. [Történelmi] regény. Budapest 1982, Szépirod. K., 516 p.

 

Korvin János hg. (1473-1504)

Harsányi Zsolt: Szegény János. Korvin János életének regénye. Budapest [1939], Singer – Wolfner, 1-2. köt.

Schönherr Gyula: Hunyadi Corvin János. 1473-1504. Budapest 1894, Magyar Tört. Társ., 332 p., 13 t. (Magyar történeti életrajzok 26.)

 

Kós Károly (1883 – 1977), író, építész

Kós Károly: Életrajz. (A szerző rajzaival.) (Sajtó alá rend. Benkő Samu.) Budapest – Bukarest 1991, Szépirod. Kiadó – Kriterion, 252 p., ill.

Nagy Elemér: Az építő Kós Károly. Budapest – Kolozsvár 1995, Balassi – Kós K. Alapítvány – Polis, 154 p., ill.

 

Kościuszko, Tadeus (1746 – 1817), lengyel tábornok

Izsépy Edit: Kosciuszko. [Életrajz.] Budapest 1973, Gondolat, 231 p., 6 t.

 

Kossuth Lajos (Monok, 1802. szeptember 19. – Turin, 1894. március 20.): államférfi, a nemzeti függetlenségért, a feudális kiváltságok felszámolásáért s a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott 19. századi küzdelem legnagyobb alakja.  M. Életrajzi Lexikon

Az agg Kossuth és Napsugár. [Kossuth Lajos leveleinek szövegét gond. és jegyz. Ugrin Aranka, Zeyk Sarolta naplójának szövegét gond. és jegyz. Furkó Zoltán.) Budapest 1989, Szépirod. K., 194 p.

Balassa Imre: Kossuth. Egy nagy élet regénye. (Ill. Jeney Jenő.) Budapest 1928, Ált. ny. 1-2. köt.

Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos. Levelek Turinból. [Életrajzi regény.] Budapest 1981, Magvető, 576 p.

Fekete Sándor: Kossuth Lajos. (2. kiad.) Budapest 1978, Móra K., 279 p., ill.

Pelyach István: Kossuth Lajos - Életrajz és válogatás. Budapest 2005, Press Publica Kiadó [Változó Világ könyvsorozat], 128 p.

Zarek, Otto: Egy nép szerelme. Kossuth Lajos életregénye. (Ford. Sebestyén Károly és Horváth Zoltán.) Budapest 1935, Rózsavölgyi és Tsa., 1-2. köt.

 

Kossuth Zsuzsanna (1817 – 1854), ápolónő

Földes Éva – Szabó Emma: Kossuth Zsuzsánna. A magyar szabadság ismeretlen hősnőjének élete és levelei. Budapest 1944, [Közlekedési ny.], 160 p., 1 t.

Kertész Erzsébet: Kossuth Zsuzsanna. [Életrajz.] Budapest 1983, Kossuth Kiadó, 180 p., 4 t. (Nők a történelemben.)

 

Kosztolányi Dezső (1885 – 1936), író, költő

Dér Zoltán: Fecskelány. Dokumentumregény. Újvidék 1970, Forum, 158 p., 8 t.

Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső. [Életrajz és dokumentumok.] Budapest 1938, Révai, 366 p., 12 t. (Kosztolányi Dezső összegyűjtött munkái.)

Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső. Életrajzi regény. Budapest 1990, Holnap, 305 p., ill.

Levendel Júlia: Így élt Kosztolányi Dezső. [Életrajz.] Budapest 1985, Móra K., 244 p., ill. (Így élt…)

Rónay László: „Ki volt ez a varázsló?” Kosztolányi Dezső a vallomások és emlékezések tükrében. Budapest 1985, Franklin ny., 265 p. (Kozmosz könyvek.)

Rónay László: Kosztolányi Dezső. Budapest 1977, Gondolat, 305 p., 10 t. (Nagy magyar írók.)

 

Kovács Imre (1913 – 1980), közgazdász, politikus

Kovács Imre: Magyarország megszállása. (Szöveggond. Simkó Mária.) Budapest 1990, Katalizátor Iroda Kft., 360 p.

 

Kováts István (1822 – 18??)

Kováts István: Egy szegény pórfiú önéletrajza. (Szöveggond., jegyz.: Bálint Sándor, előszó Zombori István.) Budapest 1981, Magvető, 442 p. (Tények és tanúk.)

 

Kováts Mihály (1724 – 1779), ezredes

Fehér Tibor: Tűzön-vízen át. [Életrajzi regény.] (Jegyz., utószó: Zachar József, rajz Bánfalvy Ákos.) Budapest 1984, Móra K., 381 p., ill.

Póka-Pivny Aladár – Zachar József: Az amerikai függetlenségi háború magyar hőse. Kováts Mihály ezredes élete. 1724-1779. Budapest 1982, Zrínyi Kiadó, 177 p., 10 t.

 

Kozma Miklós (1884 – 1941), politikus, miniszter, rádióigazgató

Ormos Mária: Egy magyar médiavezér. Kozma Miklós : pokoljárás a médiában és a politikában, 1919-1941. Budapest 2000, PolgART, 1-2 köt., ill.

 

Kölcsey Antónia (1821 – 1876), írónő

Kölcsey Antónia naplója. (Vál., sajtó alá rend.: Gábor Júlia.) Budapest 1982, Magvető, 218 p.

 

Kölcsey Ferenc (1790 – 1838), költő, reformpolitikus

Millók Éva: Gyertyafények. Regény Kölcsey Ferenc életéről. (Ill. Kondor Lajos.) Budapest 1962, Móra K., 329 p., 8 t.

Riedl Frigyes: Kölcsey Ferenc. (Sajtó alá rend. Kozocsa Sándor.) [Budapest 1939], Budapesti Kölcsey Ferenc és Berzsenyi Dániel Gimnázium Önképzőköre, 137 p., 2 t. (Magyar irodalmi ritkaságok 42.)

Szauder József: Kölcsey Ferenc. Budapest 1955, Művelt Nép, 263 p., 1 t. (Nagy magyar írók.)

Szentimrei Jenő: Ferenc tekintetes úr. Kölcsey Ferenc életregénye. Debrecen 1990, Csokonai, 300 p., [4] t., ill.

Vértesy Jenő: Kölcsey Ferencz. Budapest 1906, Magyar Tört. Társ., 209 p., 8 t. (Magyar történeti életrajzok 50.)

 

Kőrösi Csoma Sándor (1784 – 1842), nyelvész, orientalista

Baktay Ervin: Kőrösi Csoma Sándor. (4. kiad.) (Előszó: Terjék József.) Budapest 1999, Talentum, 358 p., [32] t.

Cholnoky László: Kőrösi Csoma Sándor: (Életregény.) Budapest 1940, Athenaeum, 287 p., 24 t.

Dávid Antal: A szolgadiák. (Körösi Csoma Sándor ifjúkora.) [Életrajzi regény.] Budapest 1983, Móra K., 201 p., ill.

Korda István: A nagy út. Körösi Csoma Sándor életregénye. (Ill. Árkossy István.) Bukarest 1978, Kriterion, 320 p.

Kubassek János: A Himalája magyar remetéje. Kőrösi Csoma Sándor életútja kortörténeti és földrajzi háttérrel. Budapest 1999, M. Őstört. Kut. és K. Kft., 263 p., [24] t.

Le Calloc'h, Bernard: Kőrösi Csoma Sándor útinaplója. (Ford. Ötvös Lajos.) Budapest 2000, Püski, 143 p.

Szilágyi Ferenc: "bölcsőjét kereste a magyarnak..." (Jav., bőv. kiad.) Budapest 1992, Orient Press, 235 p., ill.

Szilágyi Ferenc: Így élt Kőrösi Csoma Sándor. (2. kiad.) Budapest 1984, Móra K., 211 p., ill. (Így élt...)

 

Krausz Simon (1876 – 1938), bankár

Krausz Simon: A pénzember. Egy magyar bankár élettörténete. Budapest 1991, Kossuth Kiadó, 197 p.

 

Krisztina (1626 – 1689), svéd királynő

Erdődy János: Krisztina királynő Rómában. [Regény.] Budapest 1972, Zeneműkiadó, 311 p.

Goldsmith, Margaret: Krisztina svéd királynő. [Életregény.] (Ford. Fischer Annie.) Budapest 1938, Athenaeum, 303 p.

 

Krüdener, Julie, br. (1764 – 1824)

Kürenberg, Joachim von: A tündöklő asszony. (Egy nő, aki legyőzte Napoleont.) [Történelmi regény.] (Ford. Szerb Antal.) Budapest 1942, Széchényi, 1-2. köt.

 

Kutuzov, Mihail Illarionovics (1745 – 1813), orosz hadvezér

Zsilin (Pavel, Andrejevics): Kutuzov. Élete és hadvezéri tevékenysége. (Ford. Tölgyes Ernő.) Budapest 1981, Zrinyi Kiadó, 381 p., 10 t.

 

 

További lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Kisebbségi Tér

 

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

 

ÉLETRAJZOK

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

  

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023