VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Életrajzok

Ajánló bibliográfia: valaha élt emberek felelevenednek

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az a nagyszerű az emberben, hogy soha nem veszíti el a bátorságát és a kedvét; újra és újra kezdi, mert tudja, hogy fontos és érdemes újrakezdenie.

Ray Bradbury amerikai író (1920–2012)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

ÉLETRAJZOK

 Valóságos, már nem élő magyar és külföldi személyekről szóló életrajzi művek ajánló bibliográfiája

R

  

A

B

C

CS

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

 

 

Felfedezett új életrajzi regényt?

Kérjük, jelezze!

Például: itt

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

Rabelais, Francois (1494? – 1553), francia író

Bajomi Lázár Endre: Rabelais. Budapest 1959, Gondolat, 91 p. (Irodalomtörténeti kiskönyvtár 4.)

 

Rabin, Jichak (1922 – 1995), izraeli politikus, miniszterelnök

Kurzman, Dan: A béke katonája. Jichák Rabin élete, 1922-1995. (Ford. Szécsi Éva.) [Debrecen] 1999, Aquila, 587 p., [32] t.

Ónody György, Mérő Miklós: Rabin. [Budapest] 1995, Útmutató K., 128 p. (Változó Világ.)

Rabiyn, Le'ah: Férjem, életünk. (Ford. Nemes László.) Budapest 1998, Interpress, 314 p., [12] t.

 

Ráby Mátyás (1752 – 1797 után), emlékiratíró

Hajdú Lajos: Forradalmár vagy szerencselovag? Nyomozói jelentés a „Ráby-ügy”-ről. Budapest 1984, Magvető, 454 p. (Nemzet és emlékezet.)

Jókai Mór: Rab Ráby. Történelmi regény. Budapest 1981, Szépirod. K., 484 p.

Ráby Mátyás Önéletírása. (Ford. és bev. Komlós Aladár, jegyz. Eckhardt Ferenc.) Budapest 1956, Szépirod. K., 255 p., 8 t. (Magyar századok.)

 

Racine, Jean de (1639 – 1699), francia drámaíró

Kerékgyártó János: Bábuk vagyunk. Racine élete. [Regény.] Budapest 1941, Singer és Wolfner, 388 p. (A magyar irodalom jelesei.)

 

Ráday Pál (1677 – 1732), politikus, költő

Gorzó Gellért: Rádai Ráday Pál. Budapest 1915, Szerző, 200 p., 4 t.

Tóth-Máthé Miklós: A szabadság nótáriusa. [Regény.] Budapest 1987, Ref. Zsinati Iroda. 216 p.

 

Radnóti Miklós (1909 – 1944), költő

Bognár Béla: Gyötrelmek útja. Dokumentum-regény. Győr 1987, Győr-Sopron M. Tcs., 182 p.

Hulesch Ernő: Tarkólövés. Dokumentumriport Radnóti Miklósról. (5. jav. és bőv. kiad.) Győr 2000, SZIF-Universitas, 212 p., ill.

Kőszegi Ábel: Töredék. Radnóti Miklós utolsó hónapjainak krónikája. (Ill. Ámos Imre.) Budapest 1972, Szépirod. K., 75 p.

Pomogáts Béla: Radnóti Miklós. (2. kiad.) Budapest 1984, Gondolat, 228 p., 16 t. (Nagy magyar írók.)

Radnóti Miklós: Ikrek hava. (Napló a gyerekkorról.) (Bev. Tolnai Gábor, ill. Kass János.) Budapest 1969, M. Helikon – Szépirod. K., 69 p., 4 t.

Radnóti Miklós: Napló. (Sajtó alá rend. Radnóti Miklósné, utószó, jegyz.: Melczer Tibor, szöveggond. Székely Sz. Magdolna.) Budapest 1989, Magvető, 383 p., ill.

Vilcsek Béla: Radnóti Miklós. Budapest 2000, Elektra Kiadóház, 160 p., ill. (Élet-kép sorozat.)

 

Raffaello, Sanzio (1483 – 1520), olasz festő

Passuth László: Aranyködben fáznak az istenek. [Regény.] Budapest 1980, Szépirod. K., 680 p.

Ullmann, Ernst: Rafaello. (Ford. Miklósi Judit.) Budapest 1987, Corvina, 276 p., ill.

 

Rájnis József (1741 – 1812), jezsuita szerzetes, költő

Kőszegi Imre: A jezsuiták végnapjai. [Történelmi regény.] Budapest 1982, Móra K., 329 p.

 

Rákóczi Ferenc, I. (1645 – 1670)

Vértess József: Zrínyi Ilona ura. Történeti regény. Budapest 1922, Légrády ny., 164 p.

 

Rákóczi Ferenc, II. (1676 – 1735), erdélyi fejedelem (1704-1711), Magyarország vezérlő fejedelme

Burány Nándor: Hadjárat. [Történelmi regény.] (Ill. Ács József.) Újvidék 1975, Forum, 239 p.

Herceg Ferenc: Pro libertate. [Regény.] Budapest 1984, Szépirod. K., 383 p.

Juhász Vilmos – Kovács György: A fejedelem. II. Rákóczi Ferencz. Budapest 1936, Pantheon, 1-2. köt. (Sorsok és emberek.)

Köpeczi Béla – Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc. (2. átd. és bőv. kiad.) Budapest 1976, Gondolat, 533 p., 42 t.

Laczkó Géza: Rákóczi. [Történelmi regény.] (3. kiad.) (Utószó, jegyz.: Révay József.) Budapest 1976, Szépirod. K., 1-2 köt.

Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc. Budapest 1907-1910, Magyar Tört., Társ., 1-3. köt. (Magyar történeti életrajzok 51., 53-54.)

Száva István: A nagyságos fejedelem. II. Rákóczi Ferenc élete. [Regény.] Budapest 1971, Móra K., 311 p., ill. (Nagy emberek élete.)

Száva István: Így élt II. Rákóczi Ferenc. (2. kiad.) Budapest 1981, Móra K., 250 p., ill. (Így élt...)

Szekfű Gyula: A száműzött Rákóczi. Budapest 1993, Holnap, 371 p.

Vallomások. Emlékiratok. (Ford. Szepes Erika, Vas István, szerk., jegyz.: Hopp Lajos.) Budapest 1979, Szépirod. K., 987 p. (Magyar remekírók.)

 

Rákóczi György, I. (1593 – 1648), erdélyi fejedelem (1629 – 1648)

Nagy László: A „bibliás őrálló” fejedelem. I. Rákóczi György a magyar históriában. Budapest 1984, Magvető, 235 p. (Nemzet és emlékezet.)

Szilágyi Sándor: I. Rákóczi György. 1593-1648. Budapest 1893, Magyar Tört. Társ., 424 p., 10 t. (Magyar történeti életrajzok 23.)

 

Rákóczi György, II. (1621 – 1660), erdélyi fejedelem (1648 – 1660)

Szabó Gyula: A sátán labdái. 1. Függőleges veszedelmek. Bukarest 1978, Kriterion, 427 p.

Szilágyi Sándor: II. Rákóczi György. 1621-1660. Budapest 1891, Magyar Tört. Társ., 212 p., ill. (Magyar történeti életrajzok 19.)

 

Rákóczi László (1633 – 1664), naplóíró

Rákóczi László naplója. (Feltárta, közzéteszi és jegyz. Horn Ildikó, utószó R. Várkonyi Ágnes.) Budapest 1990, Magvető, 495 p. (Magyar hírmondó.)

 

Rákóczi Zsigmond (1544 – 1608), erdélyi fejedelem (1607 – 1608)

Hangay Zoltán: Erdély választott fejedelme, Rákóczi Zsigmond. Budapest 1987, Zrínyi, 229 p., ill. (Korok és emberek.)

 

Raszputyin, Grigorij Jefimovics (1872 – 1916), orosz pópa

Radzinskij, Edvard: Az eleven Raszputyin. (Ford. Katona Erzsébet.) Budapest 2000, Európa, 667 p., [24] t.

Troyat, Henri: Raszputyin. (Ford. Cseke Imola.) Budapest 1998, Palatinus, 190 p. (Regényes életrajzok.)

 

Ravel, Maurice (1875 – 1937), francia zeneszerző

Pándi Marianne: Maurice Ravel. Budapest 1978, Gondolat, 202 p., ill. (Szemtől szemben.)

 

Razin, Sztyepan (1630 k. – 1671), kozák felkelő

Szaharov, Andrej: A nagy atamán. Sztyepan Razin, [Történelmi regény.] (Ford. Balassa Anna.) Budapest – Uzsgorod 1985, Európa – Kárpáti Kiadó, 465 p. (Századok – emberek.)

 

Redl, Alfred (1864 – 1913), osztrák katonatiszt

Dobai Péter: A birodalom ezredese. [Regény.] Budapest 1985, Magvető, 558 p.

Száraz György: A kém meg a vadkan. Budapest 1985, Magvető, 130 p. (Gyorsuló idő.)

 

Reguly Antal (1819 – 1858), nyelvész, etnográfus

Németh Imre: Az ősi szó nyomában... Reguly Antal regényes életrajza. (2. kiad.) Budapest 1970, Móra K., 372 p.

 

Reinhardt, Max (1873 – 1943), osztrák színházi rendező

Staud Géza: Max Reinhardt. Budapest 1977, Gondolat, 248 p. ill. (Szemtől szemben.)

 

Rembrandt, Harmensz, van Rijn (1606 – 1669), holland festő

Barabás Tibor: Éjjeli őrjárat. Rembrandt élete. [Regény] (5. kiad.) Budapest 1984, Magvető, 293 p.

Brion, Marcel: Rembrandt élete. [Életrajz.] (2. kiad. (Ford. Verebélyi Kincső.) Budapest 1979, Coorvina. 211 p., 8 t.

Bródy Sándor: Rembrandt. Egy arckép fényben és árnyban. [Életrajzi regény.] Budapest 1973, Szépirod. K., 239 p., 1 t. (Kiskönyvtár.)

Gál György Sándor: Rembrandt élete. [Regény.] Budapest 1965, Móra K., 169 p., 16 t. (Nagy emberek élete.)

Schmitt, Gladys: Rembrandt. [Életrajzi regény.] (Fordította Szepessy György.) Budapest 1977, Európa, 1-2 köt. (Századok, emberek.)

Van Loon, Hendrik: Rembrandt. (Ford. Szerb Antal.) Budapest 1991, Gondolat, 345 p.

 

Reményi Ede (1818 – 1898), hegedűművész

Zsigray Julianna: Tékozló élet. Reményi Ede életregénye. Budapest 1963, Zeneműkiadó, 618 p.

 

Renan, Ernest (1823 – 1892), francia író, vallástörténész

Renan, [Ernest]: Ifjúságom. [Önéletrajzi regény.] (Ford. Bálint Sándor.) Budapest 1930 körül, Dante, 238 p. (Halhatatlan könyvek.)

 

Renoir, Pierre Auguste (1841 – 1919), francia festő

Perruchot, Henri: Renoir élete. [Életrajz.] (2. kiad., ford. Réz Pál.) Budapest 1980, Corvina, 306 p., 12 t.

Renoir, Jean: Apám Renoir. [Életrajz.] (2. kiad., ford. G. Beke Margit.) Budapest 1972, Gondolat, 279 p., 24 t.

 

Retz, Jean François Paul de Gondi (1613 – 1679), francia bíboros, politikus

Retz biboros emlékiratai. (Vál. Bajomi Lázár Endre, ford. Szoboszlai Margit, bev., jegyz. Rónai György.) Budapest 1966, Gondolat, 281 p., 10 t. (Auróra 12.)

 

Reviczky Gyula (1855 – 1889), költő

Komlós Aladár: Reviczky Gyula. Budapest 1955, Művelt Nép, 163 p. (Irodalomtörténeti tanulmányok 2.)

Koroda Miklós: A világ csak hangulat. Reviczky Gyula életének regénye. Budapest [1939], Singer – Wolfner, 1-2. köt.

 

Richelieu, Armand Jean du Plessis (1585 – 1642), francia bíboros, államférfi

Bailly, Auguste: Richelieu. (Ford. Györgypál Imre.) Budapest [1943], Rózsavölgyi, 262 p.

Erlanger, Philippe: Richelieu. [Életrajz.] (Ford. Szabó Ede.) Budapest 1975, Európa, 1-2 köt.

 

Rienzo, Cola di (1313 – 1354), itáliai politikus, humanista

Bulwer-Lytton, Edward: A diktátor. [Regény.] (Ford. Juhász Vilmos.) Budapest [1945?], Anonymus, 446 p.

Koltay-Kastner Jenő: Cola di Rienzo. Szeged 1949, Városi ny., 106 p., 2 t.

Reale, Ugo: A Szentlélek lovagfja. Cola di Rienzo élete. (Ford. Majtényi Zoltán.) Budapest 1987, Kossuth, 350 p., ill. (Szivárvány.)

 

Rilke, Rainer Maria (1875 – 1926), osztrák költő

Szabó Ede: Rilke világa. Budapest 1979, Európa, 282 p. (Írók világa.)

 

Rimbaud, Arthur (1854 – 1891), francia költő

Eaubonne, Francoise d': A kamasz költő. Arthur Rimbaud szenvedélyes élete. (Ford. Csanak Dóra, Kiss Sándor). Budapest 2000, Palatinus Kv., 441 p.

 

Rippl-Rónai József (1861 – 1927), festő

Bernáth Mária: Rippl-Rónai József. (Átd., bőv. kiad.) Budapest 1998, Szemimpex, 315 p., [36] t.

Rippl-Rónai József Emlékezései. – Beck Ödön Fülöp emlékezései. Budapest 1957, Szépirod. K., 455 p. (Magyar századok.)

Szabadi Judit: Így élt Rippl-Rónai József. Budapest 1990, Móra K., 253 p. [8 t.] (Így élt...)

 

Robespierre, Maximilien de (1758 – 1794), francia politikus

Manfred, Albert Z(aharovics): Robespierre. [Esszé.] (Ford. Osztrovits Ágnes.) Budapest 1986, Európa, 271 p. (Mérleg.)

Millok Éva: Kegyelem az ártatlanoknak! Robespierre élete. [Életrajzi regény.] Budapest 1964, Móra K., 250 p. (Nagy emberek élete.)

Sieburg, Friedrich: Robespierre. (Ford. Lányi Viktor.) Budapest 1943, Cserépfalvi, 459 p., 8 t. (Nagy idők, nagy emberek.)

 

Rodin, Auguste (1840 – 1917), francia szobrász

Weiss, David: Meztelenül jöttem. Rodin életregénye. (Ford. Boros László.) Budapest 1984, Corvina, 625 p., [16] t.

 

Róheim Géza (1891 – 1953), etnográfus

Verebélyi Kincső: Róheim Géza. Budapest 1990, Szépirod. K., 201 p., [1] t.fol. (A múlt magyar tudósai.)

 

Roland, Madamme (1754 – 1793), francia politikusnő

Dániel Anna: Roland polgártársnő. [Életrajz.] Budapest 1977, Gondolat, 289 l, 8 t.

 

Rolland, Romain (1866 – 1944), francia író

Benedek Marcell: Romain Rolland. Budapest 1961, Gondolat, 157 p. (Irodalomtörténeti kiskönyvtár 11.)

Zweig, Stefan: Romain Rolland élete. (Ford. Lányi Viktor.) Budapest [1922], Kultúra, 92 p., 4 t. (Kultúra könyvtár 6.)

 

Rommel, Erwin (1891 – 1944), német marsall

Fraser, David: Rommel. Erwin Rommel tábornagy élete. (Ford. Fazekas István.) [Pécs], 1995, Victoria, 1- 2 köt. ill.

 

Rónay Jácint (1814 – 1889), református püspök, természettudós

Pál Lajos: Rónay Jácint. Budapest 1976, Szépirod. K., 191 p., 1 t. (A múlt magyar tudósai.)

Rónay Jácint: Napló. Válogatás. (Sajtó alá rend., utószó: Hölvényi György, szerk. Zombori István, előszó Katona Tamás.) Budapest 1996, METEM, 400 p. (METEM-könyvek.)

 

Roosevelt, Franklin D. (1882 – 1945), amerikai elnök; Churchill, Winston Spencer (1874 – 1965), brit államférfi

Andor László: Roosevelt. Churchill. Budapest 1999, Pannonica, 339 p. (Fekete-fehér.)

Ludwig, Emil: Roosevelt. [Életregény.] (Ford. Sátori Béla.) Budapest 1938, Athenaeum, 311 p.

Roosevelt, Elliot: Apám így látta. (Ford. Kardos László.) Budapest 1947, Dante, 211 p.

Szabó László, Cs. Franklin Delano Roosevelt. (Bev. és jegyz.: Szigethy Gábor.) Budapest 1985, Magvető, 112 p. (Gondolkodó magyarok.)

 

Rossini, Gioachino Antonio (1792 – 1868), olasz zeneszerző

Salaczné Zachár Ilona: Rossini, a melódia királya. [Regényes életrajz.] Budapest [1941], Rózsavölgyi, 292 p.

Stendhal: Rossini élete és kora. (2. kiad., ford. Rónai György.) Budapest 1963, Gondolat, 454 p., 1 t.

Toye, Francis: Rossini. (Életrajz.) Budapest 1981, Zeneműkiadó, 190 p.

 

Rothschild, Meyer Amschel (1744 – 1812), német bankár

Gunst Péter: M. A. Rothschild, a bankalapító. Budapest 1992, Akad. K., 274 p., [15] t. (Életek és korok.)

 

Rousseau, Henri (1844 – 1910), francia festő

Bihalji-Merin, Oto – Bihalji-Merin Lise: Henri Rousseau. A festő élete és művészete. (Ford. Körvér Ágnes.) Budapest 1973, Corvina, 162 p., ill.

 

Rousseau, Jean- Jacques (1712 – 1778), francia író

Feuchtwanger, Lion: Balgák bölcsessége avagy Jean-Jaques Rousseau halála éás megdicsőülése. [Életrajzi regény.] (3. kiad., ford. Szinnai Tivadar.) Budapest 1976, Gondolat, 510 p.

Pelle János: Rousseau világa. Budapest 1981, Európa, 207 p., ill. (Írók világa.)

Rousseau, Jean-Jacques: Vallomások. (Ford. Benedek István, Benedek Marcell, utószó: Szávai Nándor.) Budapest 2001, M. Kvklub, 1-2 köt. (Írók, költők, gondolkodók.)

 

Rózsa Sándor (1813 – 1878), betyár

Krúdy Gyula: Rózsa Sándor. A betyárok csillaga Magyarország történetében. Kisújszállás 1998, Szalay, 191 p.

Móricz Zsigmond: Rózsa Sánor. [ Regény.] Budapest 1983, Szépirod. K., 742 p.

Veszelkáné Gémes Eszter: Történetek Rúzsa Sándorról. (Szerk., utószó: Küllős Imola.) Budapest 1981, RTV-Minerva, 230 p.

 

Rózsahegyi Kálmán (1873 – 1961), színész

Márton Gábor: Rózsahegyi Kálmán. Budapest 1997, Xénia, 175 p., [12] t., [1] t. fol. (Nagy magyar színészek.)

 

Rózsavölgyi Márk (1789 – 1848), hegedűművész, zeneszerző

Mohácsi Jenő: Hegedű és koldusbot. Rózsavölgyi Márk életének regénye. Budapest [1942], Hungária, 261 p.

 

Röntgen, Wilhem Konrad (1841 – 1921), német fizikus

Müller Vilmos: Ember, beléd látok. Röntgen és a röntgensugár regénye. Budapest 1943, Helikon, 359 p.

Neher F. L.: Röntgen regényes élete. (Ford. Fodor József.) Budapest 1942 [1941], Renaissance, 288 p.

 

Rubens, Pieter Pauwel (1577 – 1640), flamand festő

Braider, Donald: Rubens, az életöröm festője. (Ford. Veressné Deák Éva). Budapest 1987, Corvina, 288 p., [16] t.

Harsányi Zsolt: Élni jó. Rubens Péter Pál életének regénye. (2. kiad.) Budapest [1942], Singer és Wolfner, 1-4. köt.

 

Rubljov, Andrej (1360 – 1430), orosz festő

Valerij Szergejev: Rubljov. (Ford. Soproni András.) Budapest 1987, Gondolat, 298 p., 16 t.

 

Rudolf (1858 – 1889), trónörökös

Bart István: A boldogtalan sorsú Rudolf trónörökös. Szerelmi regény. Budapest 1984, Helikon, 163 p.

Hamann, Brigitte: Rudolf. A trónörökös és a lázadó. (Ford. R. Szilágyi Éva.) Budapest 1990, Árkádia, 551 p., [24] t.

Keller Imre: A mayerlingi titok. [Rudolf trónörökös és Vetsera bárónő tragédiája.] Budapest 1992, Nótárius, 254 p.

Salvendy, John T.: Rudolf. Egy lázadó Habsburg lélektani tükörben. (Ford. Hárdi Lilla.) Budapest 1988, Minerva, 338 p., ill.

 

 

További lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Kisebbségi Tér

 

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

 

ÉLETRAJZOK

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

  

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2023