VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Életrajzok

Ajánló bibliográfia: valaha élt emberek felelevenednek

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az a nagyszerű az emberben, hogy soha nem veszíti el a bátorságát és a kedvét; újra és újra kezdi, mert tudja, hogy fontos és érdemes újrakezdenie.

Ray Bradbury amerikai író (1920–2012)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

ÉLETRAJZOK

 Valóságos, már nem élő magyar és külföldi személyekről szóló életrajzi művek ajánló bibliográfiája

R

  

A

B

C

CS

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

 

 

Felfedezett új életrajzi regényt?

Kérjük, jelezze!

Például: itt

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

Rabelais, Francois (1494? – 1553), francia író

Bajomi Lázár Endre: Rabelais. Budapest 1959, Gondolat, 91 p. (Irodalomtörténeti kiskönyvtár 4.)

 

Rabin, Jichak (1922 – 1995), izraeli politikus, miniszterelnök

Kurzman, Dan: A béke katonája. Jichák Rabin élete, 1922-1995. (Ford. Szécsi Éva.) [Debrecen] 1999, Aquila, 587 p., [32] t.

Ónody György, Mérő Miklós: Rabin. [Budapest] 1995, Útmutató K., 128 p. (Változó Világ.)

Rabiyn, Le'ah: Férjem, életünk. (Ford. Nemes László.) Budapest 1998, Interpress, 314 p., [12] t.

 

Ráby Mátyás (1752 – 1797 után), emlékiratíró

Hajdú Lajos: Forradalmár vagy szerencselovag? Nyomozói jelentés a „Ráby-ügy”-ről. Budapest 1984, Magvető, 454 p. (Nemzet és emlékezet.)

Jókai Mór: Rab Ráby. Történelmi regény. Budapest 1981, Szépirod. K., 484 p.

Ráby Mátyás Önéletírása. (Ford. és bev. Komlós Aladár, jegyz. Eckhardt Ferenc.) Budapest 1956, Szépirod. K., 255 p., 8 t. (Magyar századok.)

 

Racine, Jean de (1639 – 1699), francia drámaíró

Kerékgyártó János: Bábuk vagyunk. Racine élete. [Regény.] Budapest 1941, Singer és Wolfner, 388 p. (A magyar irodalom jelesei.)

 

Ráday Pál (1677 – 1732), politikus, költő

Gorzó Gellért: Rádai Ráday Pál. Budapest 1915, Szerző, 200 p., 4 t.

Tóth-Máthé Miklós: A szabadság nótáriusa. [Regény.] Budapest 1987, Ref. Zsinati Iroda. 216 p.

 

Radnóti Miklós (1909 – 1944), költő

Bognár Béla: Gyötrelmek útja. Dokumentum-regény. Győr 1987, Győr-Sopron M. Tcs., 182 p.

Hulesch Ernő: Tarkólövés. Dokumentumriport Radnóti Miklósról. (5. jav. és bőv. kiad.) Győr 2000, SZIF-Universitas, 212 p., ill.

Kőszegi Ábel: Töredék. Radnóti Miklós utolsó hónapjainak krónikája. (Ill. Ámos Imre.) Budapest 1972, Szépirod. K., 75 p.

Pomogáts Béla: Radnóti Miklós. (2. kiad.) Budapest 1984, Gondolat, 228 p., 16 t. (Nagy magyar írók.)

Radnóti Miklós: Ikrek hava. (Napló a gyerekkorról.) (Bev. Tolnai Gábor, ill. Kass János.) Budapest 1969, M. Helikon – Szépirod. K., 69 p., 4 t.

Radnóti Miklós: Napló. (Sajtó alá rend. Radnóti Miklósné, utószó, jegyz.: Melczer Tibor, szöveggond. Székely Sz. Magdolna.) Budapest 1989, Magvető, 383 p., ill.

Vilcsek Béla: Radnóti Miklós. Budapest 2000, Elektra Kiadóház, 160 p., ill. (Élet-kép sorozat.)

 

Raffaello, Sanzio (1483 – 1520), olasz festő

Passuth László: Aranyködben fáznak az istenek. [Regény.] Budapest 1980, Szépirod. K., 680 p.

Ullmann, Ernst: Rafaello. (Ford. Miklósi Judit.) Budapest 1987, Corvina, 276 p., ill.

 

Rájnis József (1741 – 1812), jezsuita szerzetes, költő

Kőszegi Imre: A jezsuiták végnapjai. [Történelmi regény.] Budapest 1982, Móra K., 329 p.

 

Rákóczi Ferenc, I. (1645 – 1670)

Vértess József: Zrínyi Ilona ura. Történeti regény. Budapest 1922, Légrády ny., 164 p.

 

Rákóczi Ferenc, II. (1676 – 1735), erdélyi fejedelem (1704-1711), Magyarország vezérlő fejedelme

Burány Nándor: Hadjárat. [Történelmi regény.] (Ill. Ács József.) Újvidék 1975, Forum, 239 p.

Herceg Ferenc: Pro libertate. [Regény.] Budapest 1984, Szépirod. K., 383 p.

Juhász Vilmos – Kovács György: A fejedelem. II. Rákóczi Ferencz. Budapest 1936, Pantheon, 1-2. köt. (Sorsok és emberek.)

Köpeczi Béla – Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc. (2. átd. és bőv. kiad.) Budapest 1976, Gondolat, 533 p., 42 t.

Laczkó Géza: Rákóczi. [Történelmi regény.] (3. kiad.) (Utószó, jegyz.: Révay József.) Budapest 1976, Szépirod. K., 1-2 köt.

Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc. Budapest 1907-1910, Magyar Tört., Társ., 1-3. köt. (Magyar történeti életrajzok 51., 53-54.)

Száva István: A nagyságos fejedelem. II. Rákóczi Ferenc élete. [Regény.] Budapest 1971, Móra K., 311 p., ill. (Nagy emberek élete.)

Száva István: Így élt II. Rákóczi Ferenc. (2. kiad.) Budapest 1981, Móra K., 250 p., ill. (Így élt...)

Szekfű Gyula: A száműzött Rákóczi. Budapest 1993, Holnap, 371 p.

Vallomások. Emlékiratok. (Ford. Szepes Erika, Vas István, szerk., jegyz.: Hopp Lajos.) Budapest 1979, Szépirod. K., 987 p. (Magyar remekírók.)

 

Rákóczi György, I. (1593 – 1648), erdélyi fejedelem (1629 – 1648)

Nagy László: A „bibliás őrálló” fejedelem. I. Rákóczi György a magyar históriában. Budapest 1984, Magvető, 235 p. (Nemzet és emlékezet.)

Szilágyi Sándor: I. Rákóczi György. 1593-1648. Budapest 1893, Magyar Tört. Társ., 424 p., 10 t. (Magyar történeti életrajzok 23.)

 

Rákóczi György, II. (1621 – 1660), erdélyi fejedelem (1648 – 1660)

Szabó Gyula: A sátán labdái. 1. Függőleges veszedelmek. Bukarest 1978, Kriterion, 427 p.

Szilágyi Sándor: II. Rákóczi György. 1621-1660. Budapest 1891, Magyar Tört. Társ., 212 p., ill. (Magyar történeti életrajzok 19.)

 

Rákóczi László (1633 – 1664), naplóíró

Rákóczi László naplója. (Feltárta, közzéteszi és jegyz. Horn Ildikó, utószó R. Várkonyi Ágnes.) Budapest 1990, Magvető, 495 p. (Magyar hírmondó.)

 

Rákóczi Zsigmond (1544 – 1608), erdélyi fejedelem (1607 – 1608)

Hangay Zoltán: Erdély választott fejedelme, Rákóczi Zsigmond. Budapest 1987, Zrínyi, 229 p., ill. (Korok és emberek.)

 

Raszputyin, Grigorij Jefimovics (1872 – 1916), orosz pópa

Radzinskij, Edvard: Az eleven Raszputyin. (Ford. Katona Erzsébet.) Budapest 2000, Európa, 667 p., [24] t.

Troyat, Henri: Raszputyin. (Ford. Cseke Imola.) Budapest 1998, Palatinus, 190 p. (Regényes életrajzok.)

 

Ravel, Maurice (1875 – 1937), francia zeneszerző

Pándi Marianne: Maurice Ravel. Budapest 1978, Gondolat, 202 p., ill. (Szemtől szemben.)

 

Razin, Sztyepan (1630 k. – 1671), kozák felkelő

Szaharov, Andrej: A nagy atamán. Sztyepan Razin, [Történelmi regény.] (Ford. Balassa Anna.) Budapest – Uzsgorod 1985, Európa – Kárpáti Kiadó, 465 p. (Századok – emberek.)

 

Redl, Alfred (1864 – 1913), osztrák katonatiszt

Dobai Péter: A birodalom ezredese. [Regény.] Budapest 1985, Magvető, 558 p.

Száraz György: A kém meg a vadkan. Budapest 1985, Magvető, 130 p. (Gyorsuló idő.)

 

Reguly Antal (1819 – 1858), nyelvész, etnográfus

Németh Imre: Az ősi szó nyomában... Reguly Antal regényes életrajza. (2. kiad.) Budapest 1970, Móra K., 372 p.

 

Reinhardt, Max (1873 – 1943), osztrák színházi rendező

Staud Géza: Max Reinhardt. Budapest 1977, Gondolat, 248 p. ill. (Szemtől szemben.)

 

Rembrandt, Harmensz, van Rijn (1606 – 1669), holland festő

Barabás Tibor: Éjjeli őrjárat. Rembrandt élete. [Regény] (5. kiad.) Budapest 1984, Magvető, 293 p.

Brion, Marcel: Rembrandt élete. [Életrajz.] (2. kiad. (Ford. Verebélyi Kincső.) Budapest 1979, Coorvina. 211 p., 8 t.

Bródy Sándor: Rembrandt. Egy arckép fényben és árnyban. [Életrajzi regény.] Budapest 1973, Szépirod. K., 239 p., 1 t. (Kiskönyvtár.)

Gál György Sándor: Rembrandt élete. [Regény.] Budapest 1965, Móra K., 169 p., 16 t. (Nagy emberek élete.)

Schmitt, Gladys: Rembrandt. [Életrajzi regény.] (Fordította Szepessy György.) Budapest 1977, Európa, 1-2 köt. (Századok, emberek.)

Van Loon, Hendrik: Rembrandt. (Ford. Szerb Antal.) Budapest 1991, Gondolat, 345 p.

 

Reményi Ede (1818 – 1898), hegedűművész

Zsigray Julianna: Tékozló élet. Reményi Ede életregénye. Budapest 1963, Zeneműkiadó, 618 p.

 

Renan, Ernest (1823 – 1892), francia író, vallástörténész

Renan, [Ernest]: Ifjúságom. [Önéletrajzi regény.] (Ford. Bálint Sándor.) Budapest 1930 körül, Dante, 238 p. (Halhatatlan könyvek.)

 

Renoir, Pierre Auguste (1841 – 1919), francia festő

Perruchot, Henri: Renoir élete. [Életrajz.] (2. kiad., ford. Réz Pál.) Budapest 1980, Corvina, 306 p., 12 t.

Renoir, Jean: Apám Renoir. [Életrajz.] (2. kiad., ford. G. Beke Margit.) Budapest 1972, Gondolat, 279 p., 24 t.

 

Retz, Jean François Paul de Gondi (1613 – 1679), francia bíboros, politikus

Retz biboros emlékiratai. (Vál. Bajomi Lázár Endre, ford. Szoboszlai Margit, bev., jegyz. Rónai György.) Budapest 1966, Gondolat, 281 p., 10 t. (Auróra 12.)

 

Reviczky Gyula (1855 – 1889), költő

Komlós Aladár: Reviczky Gyula. Budapest 1955, Művelt Nép, 163 p. (Irodalomtörténeti tanulmányok 2.)

Koroda Miklós: A világ csak hangulat. Reviczky Gyula életének regénye. Budapest [1939], Singer – Wolfner, 1-2. köt.

 

Richelieu, Armand Jean du Plessis (1585 – 1642), francia bíboros, államférfi

Bailly, Auguste: Richelieu. (Ford. Györgypál Imre.) Budapest [1943], Rózsavölgyi, 262 p.

Erlanger, Philippe: Richelieu. [Életrajz.] (Ford. Szabó Ede.) Budapest 1975, Európa, 1-2 köt.

 

Rienzo, Cola di (1313 – 1354), itáliai politikus, humanista

Bulwer-Lytton, Edward: A diktátor. [Regény.] (Ford. Juhász Vilmos.) Budapest [1945?], Anonymus, 446 p.

Koltay-Kastner Jenő: Cola di Rienzo. Szeged 1949, Városi ny., 106 p., 2 t.

Reale, Ugo: A Szentlélek lovagfja. Cola di Rienzo élete. (Ford. Majtényi Zoltán.) Budapest 1987, Kossuth, 350 p., ill. (Szivárvány.)

 

Rilke, Rainer Maria (1875 – 1926), osztrák költő

Szabó Ede: Rilke világa. Budapest 1979, Európa, 282 p. (Írók világa.)

 

Rimbaud, Arthur (1854 – 1891), francia költő

Eaubonne, Francoise d': A kamasz költő. Arthur Rimbaud szenvedélyes élete. (Ford. Csanak Dóra, Kiss Sándor). Budapest 2000, Palatinus Kv., 441 p.

 

Rippl-Rónai József (1861 – 1927), festő

Bernáth Mária: Rippl-Rónai József. (Átd., bőv. kiad.) Budapest 1998, Szemimpex, 315 p., [36] t.

Rippl-Rónai József Emlékezései. – Beck Ödön Fülöp emlékezései. Budapest 1957, Szépirod. K., 455 p. (Magyar századok.)

Szabadi Judit: Így élt Rippl-Rónai József. Budapest 1990, Móra K., 253 p. [8 t.] (Így élt...)

 

Robespierre, Maximilien de (1758 – 1794), francia politikus

Manfred, Albert Z(aharovics): Robespierre. [Esszé.] (Ford. Osztrovits Ágnes.) Budapest 1986, Európa, 271 p. (Mérleg.)

Millok Éva: Kegyelem az ártatlanoknak! Robespierre élete. [Életrajzi regény.] Budapest 1964, Móra K., 250 p. (Nagy emberek élete.)

Sieburg, Friedrich: Robespierre. (Ford. Lányi Viktor.) Budapest 1943, Cserépfalvi, 459 p., 8 t. (Nagy idők, nagy emberek.)

 

Rodin, Auguste (1840 – 1917), francia szobrász

Weiss, David: Meztelenül jöttem. Rodin életregénye. (Ford. Boros László.) Budapest 1984, Corvina, 625 p., [16] t.

 

Róheim Géza (1891 – 1953), etnográfus

Verebélyi Kincső: Róheim Géza. Budapest 1990, Szépirod. K., 201 p., [1] t.fol. (A múlt magyar tudósai.)

 

Roland, Madamme (1754 – 1793), francia politikusnő

Dániel Anna: Roland polgártársnő. [Életrajz.] Budapest 1977, Gondolat, 289 l, 8 t.

 

Rolland, Romain (1866 – 1944), francia író

Benedek Marcell: Romain Rolland. Budapest 1961, Gondolat, 157 p. (Irodalomtörténeti kiskönyvtár 11.)

Zweig, Stefan: Romain Rolland élete. (Ford. Lányi Viktor.) Budapest [1922], Kultúra, 92 p., 4 t. (Kultúra könyvtár 6.)

 

Rommel, Erwin (1891 – 1944), német marsall

Fraser, David: Rommel. Erwin Rommel tábornagy élete. (Ford. Fazekas István.) [Pécs], 1995, Victoria, 1- 2 köt. ill.

 

Rónay Jácint (1814 – 1889), református püspök, természettudós

Pál Lajos: Rónay Jácint. Budapest 1976, Szépirod. K., 191 p., 1 t. (A múlt magyar tudósai.)

Rónay Jácint: Napló. Válogatás. (Sajtó alá rend., utószó: Hölvényi György, szerk. Zombori István, előszó Katona Tamás.) Budapest 1996, METEM, 400 p. (METEM-könyvek.)

 

Roosevelt, Franklin D. (1882 – 1945), amerikai elnök; Churchill, Winston Spencer (1874 – 1965), brit államférfi

Andor László: Roosevelt. Churchill. Budapest 1999, Pannonica, 339 p. (Fekete-fehér.)

Ludwig, Emil: Roosevelt. [Életregény.] (Ford. Sátori Béla.) Budapest 1938, Athenaeum, 311 p.

Roosevelt, Elliot: Apám így látta. (Ford. Kardos László.) Budapest 1947, Dante, 211 p.

Szabó László, Cs. Franklin Delano Roosevelt. (Bev. és jegyz.: Szigethy Gábor.) Budapest 1985, Magvető, 112 p. (Gondolkodó magyarok.)

 

Rossini, Gioachino Antonio (1792 – 1868), olasz zeneszerző

Salaczné Zachár Ilona: Rossini, a melódia királya. [Regényes életrajz.] Budapest [1941], Rózsavölgyi, 292 p.

Stendhal: Rossini élete és kora. (2. kiad., ford. Rónai György.) Budapest 1963, Gondolat, 454 p., 1 t.

Toye, Francis: Rossini. (Életrajz.) Budapest 1981, Zeneműkiadó, 190 p.

 

Rothschild, Meyer Amschel (1744 – 1812), német bankár

Gunst Péter: M. A. Rothschild, a bankalapító. Budapest 1992, Akad. K., 274 p., [15] t. (Életek és korok.)

 

Rousseau, Henri (1844 – 1910), francia festő

Bihalji-Merin, Oto – Bihalji-Merin Lise: Henri Rousseau. A festő élete és művészete. (Ford. Körvér Ágnes.) Budapest 1973, Corvina, 162 p., ill.

 

Rousseau, Jean- Jacques (1712 – 1778), francia író

Feuchtwanger, Lion: Balgák bölcsessége avagy Jean-Jaques Rousseau halála éás megdicsőülése. [Életrajzi regény.] (3. kiad., ford. Szinnai Tivadar.) Budapest 1976, Gondolat, 510 p.

Pelle János: Rousseau világa. Budapest 1981, Európa, 207 p., ill. (Írók világa.)

Rousseau, Jean-Jacques: Vallomások. (Ford. Benedek István, Benedek Marcell, utószó: Szávai Nándor.) Budapest 2001, M. Kvklub, 1-2 köt. (Írók, költők, gondolkodók.)

 

Rózsa Sándor (1813 – 1878), betyár

Krúdy Gyula: Rózsa Sándor. A betyárok csillaga Magyarország történetében. Kisújszállás 1998, Szalay, 191 p.

Móricz Zsigmond: Rózsa Sánor. [ Regény.] Budapest 1983, Szépirod. K., 742 p.

Veszelkáné Gémes Eszter: Történetek Rúzsa Sándorról. (Szerk., utószó: Küllős Imola.) Budapest 1981, RTV-Minerva, 230 p.

 

Rózsahegyi Kálmán (1873 – 1961), színész

Márton Gábor: Rózsahegyi Kálmán. Budapest 1997, Xénia, 175 p., [12] t., [1] t. fol. (Nagy magyar színészek.)

 

Rózsavölgyi Márk (1789 – 1848), hegedűművész, zeneszerző

Mohácsi Jenő: Hegedű és koldusbot. Rózsavölgyi Márk életének regénye. Budapest [1942], Hungária, 261 p.

 

Röntgen, Wilhem Konrad (1841 – 1921), német fizikus

Müller Vilmos: Ember, beléd látok. Röntgen és a röntgensugár regénye. Budapest 1943, Helikon, 359 p.

Neher F. L.: Röntgen regényes élete. (Ford. Fodor József.) Budapest 1942 [1941], Renaissance, 288 p.

 

Rubens, Pieter Pauwel (1577 – 1640), flamand festő

Braider, Donald: Rubens, az életöröm festője. (Ford. Veressné Deák Éva). Budapest 1987, Corvina, 288 p., [16] t.

Harsányi Zsolt: Élni jó. Rubens Péter Pál életének regénye. (2. kiad.) Budapest [1942], Singer és Wolfner, 1-4. köt.

 

Rubljov, Andrej (1360 – 1430), orosz festő

Valerij Szergejev: Rubljov. (Ford. Soproni András.) Budapest 1987, Gondolat, 298 p., 16 t.

 

Rudolf (1858 – 1889), trónörökös

Bart István: A boldogtalan sorsú Rudolf trónörökös. Szerelmi regény. Budapest 1984, Helikon, 163 p.

Hamann, Brigitte: Rudolf. A trónörökös és a lázadó. (Ford. R. Szilágyi Éva.) Budapest 1990, Árkádia, 551 p., [24] t.

Keller Imre: A mayerlingi titok. [Rudolf trónörökös és Vetsera bárónő tragédiája.] Budapest 1992, Nótárius, 254 p.

Salvendy, John T.: Rudolf. Egy lázadó Habsburg lélektani tükörben. (Ford. Hárdi Lilla.) Budapest 1988, Minerva, 338 p., ill.

 

 

További lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Kisebbségi Tér

 

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

 

ÉLETRAJZOK

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

  

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023