VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Életrajzok

Ajánló bibliográfia: valaha élt emberek felelevenednek

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az a nagyszerű az emberben, hogy soha nem veszíti el a bátorságát és a kedvét; újra és újra kezdi, mert tudja, hogy fontos és érdemes újrakezdenie.

Ray Bradbury amerikai író (1920–2012)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

ÉLETRAJZOK

 Valóságos, már nem élő magyar és külföldi személyekről szóló életrajzi művek ajánló bibliográfiája

D

  

A

B

C

CS

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

 

 

Felfedezett új életrajzi regényt?

Kérjük, jelezze!

Például: itt

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

Daguerre, Jacques Mandé (1887 – 1851), festő, fizikus

Szilágyi Gábor: Daguerre: A fényképészet felfedezésének története. Budapest 1987, Gondolat, 222 p., 64 t.

 

Dalí, Salvador (1904 – 1989), spanyol festő

Descharnes, Robert: Salvador Dalí, 1904-1989. (Ford. Steiger Kornél.) Köln – Budapest Taschen – Kulturtrade, 224 p., ill.

Genzmer, Herbert: Salvador és Gala Dalí A festő és a múzsa. (Ford. Tandori Dezső.) Budapest 2000, Glória, 168 p., ill. (Híres párok.)

Gibson, Ian: Salvador Dalí botrányos élete. (Ford. Kada Júlia.) Debrecen 1999, Aquila, 809 p., [96] t.

 

Damjanich János (1804 – 1849), honvéd tábornok

Hamvay Ödön: Damjanich János élete története és szemelvények nejéhez intézett leveleiből. (2. kiad.) Budapest 1909, Budapesti Hírlap, 191 p., 3 t.

Ordas Iván: Damjanich tábornok. Történelmi regény. (Ill. Szecskó Tamás.) Budapest 1971, Móra K., 236 p.

 

D'annunzio, Gabriele (1863 – 1938), olasz költő

Tombor Tibor: A vér és vas költője. Gabriele D'annunzio élete. Budapest [1943], Singer-Wolfner. 332 p.

 

Dante, Alighieri (1265 – 1321), olasz költő

Barbi, Michele: Dante. (Ford. Sándor András. Budapest 1964, Gondolat, 137 p., 4 t.

Boccaccio, Giovanni: Dante élete. (Ford. Füsi József, bev. Oláh Tibor.] Bukarest – [Budapest] 1986, Kriterion – Európa, 150 p. (Téka.)

Papini, [Giovanni]: Dante. (Ford. Gáspár Miklós.) Budapest [1936], Rózsavölgyi. 334 [2] p.

 

Dareiosz (i. e. 550 – 486), perzsa uralkodó

Jan, Vaszilij [Grigorjevics]: Őrtüzek a pusztán. [Történelmi regény.] (Ford. Gellért György. [Ill.] Boromissza Zsolt.] Budapest – Uzsgorod 1965, Móra Kiadó – Kárpáti Kioadó, 340 p.

 

Darwin, Charles (1809 – 1882), angol természettudós

Darwin, Charles: Egy természettudós utazása a Föld körül. (Ford. Fülöp Zsigmond.) Budapest 1996, Kossuth, 191 p.

Hilscher, Eberhard: Tűzföld, hahó! Mr. Darwin felfedezése. [Regényes életrajz.] (Ford. Tarr László., ill. Rogán Miklós.) Budapest 1962, Kossuth, 246 p.

Vámos Magda: Így élt Darwin. (2. kiad.) Budapest 1981, Móra K., 210 p., ill. (Így élt...)

 

Daumier, Honoré (1808 – 1879), francia festő

Jordan, Robert: Daumier. [Életrajzi regény.] (Ford. Lontay László, versford. Szabó Ede). Budapest 1976, Európa, 519 p., ill. (Századok, emberek.)

 

Dávid (? – i.e. 962), izraeli király

Kovács Imre: Dávid. [Ótestamentumi regény és korrajz.] (2. kiad.) Budapest 1976, Ref. Zsinati Iroda Sajtóoszt., 253 p.

Wohl, Louis, de.: Isten hírnökei. Dávid király. [Regény.] (Ford. Viz László. 2. kiad.) Budapest 1986, Ecclesia, 264 p.

 

Davis, Sammy, Jr. (1925 – 1990), afroamerikai énekes, táncos, filmszínész

Várkonyi István: Sammy Davis, Jr., 1925-1990. Budapest 1990, Griff Kontinent Kft, 150 p., [30] t.

 

De Sica, Vittorio (1902 – 1974), olasz filmrendező, színész

Karcsai Kulcsár István: Vittorio De Sica. Budapest 1979, Gondolat, 182 p., ill. (Szemtől szemben.)

 

Deák Ferenc (1803 – 1876), reformpolitikus, miniszter, államférfi

Ferenczi Zoltán: Deák élete. Budapest 1904, Akad., 1-3. köt. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadóvállalata U. F. 58-60.)

Király Béla: Deák Ferenc. (Ford. Péter Katalin.) Budapest 1993, Szépirod. K., 193 p. ill., térk.

 

Dean, James (1931 – 1955), amerikai filmszínész

Bradányi Iván: James Dean. Budapest 1994, Alfa Stúdió, 276 p., [32] t.

 

Debussy, Claude (1862 – 1918), francia zeneszerző

Gál György Sándor: Egy faun délutánja. Claude Debussy életregénye. (2. kiad.) Budapest 1981, Zeneműkiadó, 598 p.

 

Defoe, Daniel (1660? – 1731), angol író

Fölldényi F. László: Defoe világa. Budapest 1977, Európa, 255 p., ill. (Írók világa.)

Szentmihályi Szabó Péter: A Robinson írója. Daniel Defoe élete. [Regény.] Budapest 1971, Móra K., 249 p., 8 t. (Nagy emberek élete.)

 

Degré Alajos (1819-1896), író

Degré Alajos: Visszaemlékezéseim. (Összeáll., szerk., bev., jegyz.: Ugrin Aranka.) Budapest 1983, Szépirod. K., 544 p., [16] t. (Magyar századok.)

 

Del Monaco, Mario (1915 – 1982), olasz operaénekes

Del Monaco, Mario: Életem és sikereim. (Ford. Majtényi Zoltán.) Budapest 1984, Zeneműkiadó, 167 p., ill.

 

Delacroix, Eugéne (1798 – 1863), francia festő

Delacroix, Eugène naplója. [Szemelvények.] (Vál., bev. és jegyz. Kampis Antal. ford. Faludi János, sajtó alá rend. Vásárhelyi Miklós.) Budapest 1963, Képzőműv. Alap, 287 p., 17 t. (A művészettörténet forrásai.)

 

Demény Pál (1901 – 1991), politikus

„A párt foglya voltam”. Demény Pál élete. [Interjú] (Szerk., vál.: Kiss József.) Budapest 1988, ELTE-MKKE, 221 p. (Medvetánc könyvek.)

Demény Pál: Rabságaim. Budapest 1989, Magvető, 1-2 köt. (Tények és tanúk.)

Demény Pál: Zárkatársam Spinoza. Budapest 1989, Szépirod. K., 443 p.

Gyertyán Ervin: Demény Pál. 1901-1991. Emlékkönyv. [Budapest] 1995, Demény P. Alapítvány. 208 p., ill.

 

Demoszthenész (i.e. 384 – 329), görög szónok, politikus

Szabó Árpád: Demosthenes és Athén. Budapest 1943, Parthenon, 96 p.

 

Derkovits Gyula (1894 – 1934), festő, grafikus

Derkovits Gyuláné: Mi ketten. Emlékezés Derkovits Gyulára. (2. jav. kiad.) Budapest 1977, Képzőműv. Alap. 78 p., ill.

 

Déry Tibor (Budapest, 1894. október 18. – Budapest, 1977. augusztus 18.): író, Baumgarten-díjas (1947), Kossuth-díjas (1948).  M. Életrajzi Lexikon

Botka Ferenc: D. T. úr feleletei avagy A befejezett mondat. Déry Tiborról. Budapest 1994, Belvárosi Kiadó, 114 p.

Déry Tibor: Börtönnapok hordaléka. Önéletrajzi jegyzetek, 1958. [A függelékben válogatás Déry Tibor írásaiból, kiadatlan beszédeiből 1954-1956.] (Előszó, jegyz., sajtó alá rend. Botka Ferenc, fotók Bókay László) Budapest 1989, Múzsák, 184 p., ill.

Déry Tibor: Ítélet nincs. [Regény.] (3. kiad.) Budapest 1979, Magvető – Szépirod. K., 613 p., [1] t. lev. (30 év.)

Pomogáts Béla: Déry Tibor. Budapest 1974, Szépirod. K., 199 p. (Kortársaink.)

Ungvári Tamás: Déry Tibor alkotásai és vallomásai tükrében. Budapest 1973, Szépirod. K., 327 p., ill. (Arcok és vallomások.)

 

Déryné Széppataky Róza (1793 – 1872), színésznő

Balassa Imre: Déryné. Egy régi színésznő regénye. [Regény.] Budapest 1940, Singer – Wolfner. 1-2. köt.

Déryné Emlékezései. (Bevez., jegyz., sajtó alá rend.: Réz Pál.) Budapest 1955, Szépirod. K., 1-2. köt. (Magyar századok.)

Karcsay Kulcsár István: Így élt Déryné. [Életrajz.] Budapest 1978, Móra K., 158 p., ill. (Így élt...)

Vitányi János: Komédiások. Déryné vándorlása és dicsősége. [Ifjúsági] regény. (Ill. Szecskó Tamás.) Budapest 1963, Móra K., 372 p.

 

Dessewffy Gyula gr. (1909 – 2000), újságíró, politikus

Dessewffy Gyula: Tanúvallomás. [A Függelékben a szerző hazai kiadású publicisztikai írásaival.] (Repr.kiad.) (Szerk., bev. Boross Imre.) Budapest 1997, Agroinform – Orsz. Eckhardt T. Alapítvány, 167 p., ill.

 

Dessewffy József gr. (1773 – 1843), író, országgyűlési követ

Ferenczy József: Gróf Dessewffy József életrajza. Budapest 1897, Szerző, 142 p.

 

Dickens, Charles (1812 – 1870), angol író

Taxner-Tóth Ernő: Dickens világa. Budapest 1972, Európa, 245 p., ill. (Írók világa.)

 

Diderot, Denis (1713 – 1784), francia filozófus, író

Dániel Anna: Diderot világa. Budapest 1988, Európa, 362 p., ill. (Írók világa.)

Dániel Anna: Diderot. [Életrajzi regény.] Budapest 1971, Gondolat, 279 p., 12 t.

 

Dietrich, Marlene (1901 – 1992), német filmszínésznó

Dietrich Marlene: Tiétek az életem. [Visszaemlékezések.] (Ford. Sarlós Zsuzsa.) Budapest 1985, Zeneműkiadó, 247 p., ill.

 

Diocletianus, Caius Aurelius (230 – 313), római császár

Ivanji, Ivan: Diocletianus. [Történelmi regény.] (Ford. Predrag Stepanović) Budapest 1978, Gondolat, 338 p

 

Diósy Ödönné Brüll Adél (1872-1934)

Kovalovszky Miklós: Léda. Legenda és valóság. Budapest 1980, Magvető, 152 p. (Gyorsuló idő.)

 

Disney, Walt (1901 – 1966), amerikai rajzfilmrendező

Thomas, Bob: Walt Disney: Egy találékony amerikai. (Ford. Bácskai László, Mészáros Viktor.) Budapest 1987, [Könyvért.] 333 p., 32 t.

 

Disraeli, Benjamin (1804 – 1881), brit politikus, író

Maurois, André: Disraeli élete. [Regény.] (Ford. Szini Gyula.) Budapest 1928, Genius, 316. p. (Emberek, életek, szerelmek.)

 

Dobó István (1500? – 1572), várkapitány

Apor Elemér: Feje fölött a pallos árnyéka. Dobó István regényes életrajza. Miskolc 1992 [!1998], Felsőmagyarország, 106 p.

Csipes Antal: Dobó István élete és szerepe Magyarország XVI. századi történetében. [Budapest] 1972, Közp. ny., 183 p.

Hóváry János: A hűtlen Dobó. [Budapest] 1987, Helikon, 123 p., [10] t., ill. (Labirintus.)

 

Donizetti, Gaetano (1797 – 1848), olasz zeneszerző

Barát Endre: Bergamói ballada. Donizetti életregénye. Budapest 1978, Zeneműkiadó, 432 p. (Zenei életregények.)

 

Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics (1821 – 1881), orosz író

Bakcsi György: Dosztojevszkij világa. (2. bőv. kiad.) Budapest 1974, Európa, 241 p., ill. (Írók világa.)

Dosztojevszkaja, Anna Grigorjevna: Emlékeim. (Ford. Bonkáló Sándor, Harsányi Éva, utószó: Bakcsi György.) Budapest 1989, Európa, 522 p. [Emlékezések.]

Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics: Emlékiratok a holtak házából. (Ford. Szabó Endre.) Budapest [193?], Révai. 342 p.

Karczag István: Szürke Zsinat. Dosztojevszkij életregénye és egyéb írások. Budapest 1942 Corvin. 128 p.

Troyat, Henri: Dosztojevszkij. (Ford. Sárközy György, Déry Tibor.) Budapest 1997, Filum, 425 p.

 

Dózsa György (1470 k. – 1514), parasztvezér

Áldor Imre: Dózsa György s a parasztlázadás. [Történelmi kisregény.] Budapest 1899, Franklin, 144 p., 1 t. (Történelmi könyvtár 85.)

Eötvös József: Magyarország 1514-ben. [Történelmi regény.] Budapest 1978, Móra K., 1-2. köt. (Diákkönyvtár.)

Fehér Tibor: Hold a Tisza felett. [Ifjúsági] regény Dózsa Györgyről. [Ill.] Szász Endre. Budapest 1961, Móra K., 353 p.

Féja Géza: Dózsa György. Történelmi tanulmány. Budapest 1939, NEFHOSZ, 243 p.

Gergely Sándor: Dózsa György. (1.) Úriszék. (2.) A nagy tábor. (3.) Tüzes trónus. Budapest 1970, Szépirod. K., 1-3. köt.

Hegedűs Géza: Így élt Dózsa György. [Életrajz és antológia.] Budapest 1972, Móra K., 189 p., ill. (Így élt...)

Márki Sándor: Dózsa György. Budapest 1913, Magyar Tört. Társ., 535 p., 15 t. (Magyar történeti életrajzok 59.)

Nemeskürty István: Krónika Dózsa György tetteiről. Híradás a Mohács előtti időkből. (2. kiad.) (Ill. Kass János.) Budapest 1974, Kossuth Kiadó, 222 p.

Szabó Pál: A Nagy temető. [Történelmi regény.] Budapest 1972, Kossuth Kiadó, 374 p.

 

Drake, Francis (1540/43 – 1596), angol admirális

Benson. E. P.: Drake admirális. (Ford. Bátor István.) Budapest [1944], Rózsavölgyi, 280 p.

Drake, Francis: Angol lobogó alatt a föld körül. (Ford. Baktay Ervin.) Budapest [1925], Világirodalom, 141 p., 1 t. (A hat világrész 17.)

Rónaszegi Miklós: A királynő kalóza. [Történelmi] regény az ifjúság számára.. (Ill. Würz Ádám. 3. kiad.) Budapest 1983, Móra K., 568 p.

 

Dreiser, Theodore (1871 – 1945), amerikai író

Dreiser, Theodore: Író lettem Amerikában. – Válogatot önéletrajzi írásai és levelei. Vál. Valkay Sarolta. (Ford. Déri György, Korponay Béla, Raib György, bev. Bizám Lenke.) Budapest 1966, Gondolat, 325 p., 8 t.

 

Dreyfus, Alfred (1859 – 1935), francia katonatiszt

Dreyfus, Alfred: Öt év az életemből. Szenvedéseim az Ördögszigeten töltött rabságom alatt. (Ford. Zigány Árpád. 6. kiad.) Budapest 1901, M. Keresk. Közlöny, 318 p.

Halász, Nicholas: Dreyfus kapitány. Egy tömeghisztéria története. (Ford. Félix Pál. 2. átd. kiad.) Budapest 1980, Kossuth Kiadó, (Szivárvány.)

Labori, Charles. Dreyfus kapitány, vagy Ártatlanul elitélve. [Regény.] (Ford. Tölgyessy Mihály.) Budapest 1898, 1-2. köt.

 

Dugovics Titusz (? – 1456), katona

Illés György: Dugovics Titusz. [Életrajzi regény.] Budapest [1991], Göncöl, 82 p.

 

Dumas, Alexandre, id. (1802 – 1870), francia író

Dumas, Alexandre, pere: Emlékeim. [Emlékiratok.] (Vál., ford., utószó: Örkény István, jegyz. Gera György) Budapest 1966, Európa, 503 p.

 

Dumas, Alexandre, ifj. (1824 – 1895), francia író

Maurois, André: A három Dumas. [Életrajz.] (Ford. Réz Pál, versford. Kárpáty Csilla.) Budapest 1967, Gondolat, 523 p.

 

Dunant, Jean Henry (1828 – 1910), svájci üzletember

Dunant (Jean) Henry: Solferinoi emlék. [Visszaemlékezések.] (Ford. Veresné Deák Éva.) Budapest 1978, Magyar Vöröskereszt, 46 p. ill.

Gumpert: Dunant. A Vöröskereszt regénye. (Ford. Juhász Vilmos.) Budapest 1939, Pantheon, 271 p.

 

Dürer, Albrecht (1471 – 1528), német festő

Szentkuthy Miklós: Saturnus fia. Dürer életregénye. Budapest 1989, Magvető, 602 p.

 

Dzsingisz kán (1155 – 1162), mongol kán

Jan, Vaszilij Grigorjevics: Dzsingisz kán. (Ford. Semtei Róbert.) Budapest 1988, Európa, 394 p.

Kovács Fréda B.: Rohanó áradat. [Regény.] (3. kiad.) Budapest [1941], 287 p. (Turul szépmíves könyvek 2.)

Lamb, Harold: Dzsingiz khán. [Regény.] (Ford. Náday István) Nyíregyháza 2000, Kötet K., 250 p. ill.

Lőrincz P. László: Dzsingisz kán. (2. átd. kiad.) Budapest 1991, Panon, 174 p, ill., térk. (Szivárvány.)

Lundkvist, Artur: Az Ég akarata. [Történelmi regény.] (Ford. Csatlós János, ill. Szántó Piroska.) Budapest 1978, Európa, 196 p., 10 t.

Stickelberger, Emanuel: A sárga lovas. [Regény] Dzsingisz khánról és európai kortársáról. (Ford. Kutassy Gyula.) Budapest [1942], Szőllősy, 328 p.

 

 

További lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Kisebbségi Tér

 

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

 

ÉLETRAJZOK

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

  

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023