VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Életrajzok

Ajánló bibliográfia: valaha élt emberek felelevenednek

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az a nagyszerű az emberben, hogy soha nem veszíti el a bátorságát és a kedvét; újra és újra kezdi, mert tudja, hogy fontos és érdemes újrakezdenie.

Ray Bradbury amerikai író (1920–2012)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

ÉLETRAJZOK

 Valóságos, már nem élő magyar és külföldi személyekről szóló életrajzi művek ajánló bibliográfiája

L

  

A

B

C

CS

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

 

 

Felfedezett új életrajzi regényt?

Kérjük, jelezze!

Például: itt

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

La Fontaine (1621 – 1695), francia költő

Lengyel Dénes: La Fontaine. Budapest 1963, Gondolat, 93 p. (Irodalomtörténeti kiskönyvtár 21.)

 

Laborfalvi Róza, Jókainé (1817 – 1886), színésznő

Ignácz Rózsa: Róza leányasszony. Regény. (3. kiad.) Budapest 1972, Móra K., 559 p., 8 t.

 

Lagerlöf, Selma (1858 – 1940), svéd írónő

Lagerlöf, Selma: Amikor én kislány voltam. [Visszaemlékezések.] (Ford. Beke Margit, G., ill. Belatini Braun Olga, utószó: Leffler Béla.) Budapest 1990, Gondolat, 158 p., ill.

 

Lajos XVI. (1754 – 1793), francia király

Hahner Péter: Megszökött a király. Budapest 1989, Kossuth, 241 p., ill.

 

Lajos, I., Nagy (1326 – 1382), magyar király (1342 – 1382), lengyel király

Andor József: Nagy Lajos magyar király (1326-1382) Regényes korrajz. Budapest 1908, Szent István Társ, 196 p.

Bertényi Iván: Nagy Lajos király. Budapest 1989, Kossuth Kiadó, 165 p., [16] t. (Népszerű történelem.)

Borbély Sándor: Így élt Nagy Lajos. Budapest 1986, Móra K., 196 p., ill. (Így élt…)

Gulácsy Irén: Nagy Lajos király. [Regény.] (Utószó Hegedűs Géza, jegyz. Szakály Ferenc.) Budapest 1986, Szépirod. K., 693 p. (Kentaur könyvek.)

Pór Antal: Nagy Lajos 1326-1382. Budapest 1892, Magyar Tört. Társ., 628 p., 19 t. (Magyar történeti életrajzok 22.)

 

Lajos, II. (1506 – 1526), magyar király (1516 – 1526)

Krúdy Gyula: Mohács. [Történelmi regény.] (Utószó: Berke András.) Budapest 1967, Szépirod. K., 223 p. (Olcsó könyvtár.)

 

Lajos, XIV. (1638 – 1715), francia király

Belloc, Hilaire: XIV. Lajos, a diktátorkirály. [Életregény.] (Ford. Konkoly Kálmán.) Budapest [1939], Singer és Wolfner, 410 p.

Bertrand, Louis: A napkirály. [Életregény.] (Ford. Gáspár Endre.) Budapest 1939, 319 p.

Köpeczi Béla: XIV. Lajos. Budapest 1967, Szépirod. K., 1-2. köt. (Életek és Korok [3.])

Papp Imre: A Napkirály. XIV. Lajos élete és kora. Budapest 1989, Kossuth, 285 p., ill. (Szivárvány.)

 

Lajtha László (1892 – 1963), zeneszerző

Berlász Melinda: Lajtha László. Budapest 1984, Akad Kiadó, 275 p. (A múlt nagy tudósai.)

 

Lakatos Géza (1890 – 1967), tábornok, miniszterelnök

Lakatos Géza: Ahogyan én láttam. [Emlékirat.] (Szerk. Antal László, jegyz.és utószó: Szakály Sándor) (2. m. nyelvű kiad.) Budapest 1991, Európa – História, 499 p., ill. (Extra Hungariam.)

 

Lamarck, Jean-Baptiste (1744 – 1829), francia természettudós

Benedek István: Lamarck és kora. (2. kiad.) Budapest 1975, Gondolat – Magvető, 430 p.

Géczy Barnabás: Lamarck és Darwin. Budapest 1982, Magvető, 170 p. (Gyorsuló idő.)

 

Lamartine, Alphonse de (1790 – 1869), francia költő

Lamartine, Alphonse de: Graziella. [Önéletrajzi regény.] (Ford. Somlyó György.) Bukarest 1983, Kriterion, 123 p. (Lektura.)

 

Las Casas, Bartolomé de (1474 – 1566), spanyol szerzetes, krónikás

Schneider, Reinhold: Las Casas és a császár. [Regény.] (Ford. Pozsonyi László.) Budapest 1941, Athenaeum, 164 p.

 

Lassale, Ferdinand (1825 – 1864), francia politikus

Heym, Stefan: Lassale. [Történelmi regény.] (Ford. Vészits Ferenc.) Budapest 1977, Gondolat, 426 p.

 

László Gyula (1910 – 1998), régész

László Gyula: 1910-ben születtem. Egy a XX. századot végigélt magyar ember emlékezései. (Műmelléklet: Kodolányi Sebestyén.) Szombathely 1995, Életünk Szerk. – Magyar Írószövets. Nyugat-mo. Csop., 255 p., ill. (Magyar helikon, 5.) (Életünk könyvek.)

 

László, I., Szent (1040 – 1095), magyar király (1077 – 1095)

Gál Péter József: Idvezlégy, kegyelmes Szent László kerály, Magyarországnak édes oltalma. [Érd] 1999, Örökség Kvműhely, 415 p., ill.

Harsányi Lajos: Fejjel nagyobb mindenkinél. Regény Szent László királyról. Budapest 1995, Szt. István Társ., 187 p. (Családi regénytár, 1.)

Ignácz Rózsa: Ünnepi férfiú. Szent László király regénye. Budapest 1989, Püski, 255 p.

Karácsonyi János: Szent László király élete. Budapest 1926, Szent István Társ., 129 p. (Szent István könyvek 36.)

László király emlékezete. [Antológia, tanulmányok, dokumentumok.] (Vál.. Kurcz Ágnes., ford. Csanád Béla, Gy. Ruitz Izabella et al.., bev. Győrffy György, szerk. Katona Tamás.) Budapest 1977, M. Helikon – Európa, 79 p., 19 t.

 

László, IV., Kun (1262 – 1290), magyar király (1272 – 1290)

Fehér Tibor: Lidérckirály. Történelmi regény. (Ill. Győry Miklós.) Budapest 1977, Móra K., 426 p.

Ferdinándy Géza: Kun László siratása. [Regény.] München 1977, Griff, 175 p.

Szabó Károly: Kun László. 1272-1290. Budapest 1988, AKV-Maecenas, 192 p., ill. (AKV-Maecenas reprint-sorozat.)

Szentmihályi Szabó Péter: Édua és Kun László. [Történelmi regény.] Budapest 1986, Szépirod. K., 251 p.

Tamási István: A kiátkozott. [Történelmi regény.] (Ill. Kürthy Hanna.) Budapest 1973, Gondolat, 522 p., 8 t.

 

Latinovits Zoltán (1931 – 1976), színész

Hegyi Béla: Latinovits. Legenda, valóság, emlékezet. [Interjúk, visszaemlékezések.] Budapest 1983, Gondolat, 373 p., 20 t.

Latinovits Zoltán: Ködszurkáló. [Önéletrajzi jegyzetek.] (2. kiad.) Budapest 1994, Háttér, 216 p., [24] t.

Szigethy Gábor: Latinovits. Jelenetek egy színész életéből. Budapest 1999, Gabo, 123 p. ill.

 

Lavoisier, Antoine (1743 – 1794), francia kémikus

Szabadváry Ferenc: Lavoisier és kora. Budapest 1968, Gondolat, 251 p., 5 t.

 

Lavotta János (1764 – 1820), hegedűművész, zeneszerző

Dombóvári János: Pusztafedémestől Tállyáig. Monográfia Lavotta Jánosról. Miskolc 1994, Szt. Maximilian K., 189 p., ill.

Székely Júlia: A magyar Orpheusz. (Lavotta és Csokonai.) [Életrajzi regény.] Budapest 1973, Zeneműkiadó, 405 p. (Zenei életregények.)

 

Le Corbusier (1887 – 1965), francia építész

Vadas József: Le Corbusier. Budapest 1983, Gondolat, 260 p., [4] t. (Szemtől szemben.)

 

Lehár Ferenc (1870 – 1948), zeneszerző

Zsighay Julianna: Tragikus keringő. [Regény.] (5. kiad.) Budapest 1982, Zeneműkiadó, 617 p. (Zenei életregények.)

 

Leigh, Vivien (1913 – 1967), angol színésznő

Edwards, Anne: Vivien Leigh. [Életrajz.] Budapest 1986, Zeneműkiadó, 301 p., ill.

 

Leiningen-Westerburg Károly gr. (1819 – 1949), honvéd tábornok

Leiningen-Westerburg Károly levelei és naplója. 1848/1849. (Ford. és bev. Marczali Henrik.) Budapest 1900. Budapesti Hírlap, 241 p., 8 t.

Pozder Károly: Leiningen-Westerburg Károly gróf 1848/49-i honvéd tábornok életrajza. Balassagyarmat 1932, Szerző, 98 p., 1 t.

 

Lennon, John (1940 – 1980), angol zenész

Buskin, Richard: John Lennon élete és legendája. (Ford. Daisy Ágnes.) Debrecen 1993, Phoenix Kv., 256 p., ill.

 

Leonardo da Vinci (1452 – 1519), itáliai festő

Dann, Jack: Emlékek katedrálisa. Leonardo da Vinci titokzatos története. (Ford. Farkas Ákos). Budapest 1996, AduPrint, 441 p., ill.

Karátson Gábor: Így élt Leonardo da Vinci. [Életrajzi regény,] (2. kiad.) Budapest 1978, Móra K., 215 p., ill., reprod. (Így élt...)

Merezskovszkij, [Dimitrij] Szergejevics: Leonardo da Vinci. [Történelmi regény.] (Ford. Trócsányi Zoltán.) Budapest [1941] Dante. 642 p.

Murányi-Kovács Endre: A firenzei varázsló (Leonardo da Vinci). Budapest 1958, Móra K., 217 p.

Stojanović, Jugana: Leonardo da Vonci. [Életrajzi regény.] (Ford. Csuka Zoltán.) Novi Sad – Budapest 1972, Forum – Móra K., 164 p., 8 t.

Whiting, Roger: Leonardo, a reneszánsz ember. (Ford. Mészáros Viktor, Kovács Botond.) Budapest 1993, Budakönyvek, 191 p., ill.

 

Lespinasse, Julie de (1732 – 1776), francia írónő

Benedek István: Párizsi szalonok. Julie de Lespinasse naplója. [Történelmi regény.] (3. kiad.) Budapest 1980, Magvető, 643 p., 20 t.

 

Lewis, Sinclaire (1885 – 1951), amerikai író

Balabán Péter: Sinclair Lewis világa. Budapest 1983, Európa, 220 p. (Írók világa.)

 

Lincoln, Abraham (1809 – 1865), amerikai elnök

Bishop, Jom: Lincoln utolsó napja. [Dokumentumregény.] (Ford. Medgyes Péter.) Budapest 1973, Kossuth, 343 p., 12 t.

Ludwig, Emil: Lincoln. (Életrajzi regény.) (Ford. Hertelendy István.) Budapest 1946, Dante, 406 p.

Sandburg, Carl: Abraham Lincoln. (Ford. Terényi István.) Budapest 1965, Gondolat, 837 p.

Sós Endre – Vámos Magda: Lincoln. [Életrajzi regény.] Budapest 1964, Magvető, 653 p.

 

Listi László, gr. (1628 – 1662), költő

Eszenyi Miklós: A méregkeverő gróf. Listi László, a XVII. századi sorozatgyilkos író. Miskolc 2000, Fashion Team, 163 p., ill.

 

Liszt Ferenc (1811 – 1886), zeneszerző, zongoraművész

Gál György Sándor: Diadalszekér. Liszt Ferenc életének regénye. (5. kiad.) Budapest 1979, Zeneműkiadó, 718 p. (Zenei életregények.)

Harsányi Zsolt: Magyar rapszódia. Liszt Ferenc életének regénye. Budapest 1998, Anno, 889 p.

Maróti Lajos: Liszt Ferenc élete. Filmregény. Budapest 1983, Magvető, 493 p.

Pourtales, Guy de: Liszt Ferenc. (Ford. Lányi Viktor.) Budapest 1957, Európa, 295 p.

Székely Júlia: Vándorévek. Liszt Ferenc élete. [Regény.] (3. kiad.) Budapest 1986, Móra K., 175 p., 8 t.

 

Livingstone, David (1813 – 1873), skót misszionárius

Bodoky Richárd: Livingstone. [Regényes életrajz.] Budapest 1966, Móra K., 459 p., 16 t.

 

Lobacsevszkij, Nyikolaj Ivanovics (1792 – 1856), orosz matematikus

Livanova, Anna: Három sors. (Elbeszélés egy nagy felfedezésről.) Budapest 1960, Gondolat, 123 p. (Studium könyvek16.)

 

Locke, John (1632 – 1704), angol filozófus

Dunn, John: Locke. (Ford. Pálosfalvi Tamás.) Budapest 1992, Atlantisz, 117 p. (Mesteriskola.)

 

Lomonoszov, Mihail Vasziljevics (1711 – 1765), orosz író, polihisztor

Márkus István – Jászai Ilona: „Nyugalmat nem ismerek.” Mihail Vasziljevics Lomonoszov élete [Regényes életrajz.] Budapest 1963, Móra K., 217 p. 6 t. (Nagy emberek élete.)

 

London, Jack (1876 – 1916), amerikai író

Stone, Irving: Matróz lóháton. Jack London élete. [Regény.] (Ford. Radó György.) Budapest 1965, Gondolat, 303 p.

 

Lorántffy Zsuzsanna (1600 – 1660), fejedelemasszony

Fehérné Victor Gabriella: A pataki vár gyöngye. Regény Lorántffy Zsuzsanna leánykorából. Budapest 1998, Kálvin, 282 p.

Gyárfás Endre: Zsuzsanna kertje. [Történelmi regény.] Budapest 1989, Kossuth, 247 p.

Szentmihályiné Szabó Mária: Lorántffy Zsuzsanna. Regény. (2. kiad.) Budapest 1985, Ref. Zsinati Iroda, 422 p.

Szentmihályiné Szabó Mária: Örök társak. Életrajzi regény. (2. kiad.) Budapest 1985, Ref. Zsinati Iroda, 360 p.

Szilágyi Sándor: Lorántfy Zsuzsanna. Történeti család- és jellemrajz. Pest 1872, Eggenberger, 104 p.

 

Losonczy István (1510 – 1552), várkapitány

Hamvas H. Sándor: A temesi sas. [Regény.] Budapest 1943, Soóky M., 144 p.

 

Lotz Károly (1839 – 1902), festő

Barát Endre: Alvó Vénusz. Regény Lotz Károly életéről. (3. kiad.) Budapest 1977, Corvina, 302 p., 8 t.

Ybl Ervin: Lotz Károly élete és művészete. Budapest 1938, Magyar Tudomáyos Akadémia Könyvkiadó Vállalata, 520 p., 51 t.

 

Lully, Jean-Baptiste (1632 – 1687), olasz szárm. francia zeneszerző

Erdődy János: Háromkirályok. Regény Lully, Purcell és Vivaldi korából. Budapest 1970, Zeneműkiadó, 427 p.

 

Luther, Martin (1483 – 1546), német hitújító

Dr. Luther Márton önmagáról. (5. kiad., vál. Virág Jenő.) Budapest 1996, Ordass Baráti Kör, 190 p.

Friedenthal, Richard: Luther. Élete és kora. (Ford. Terényi István. 3. kiad.) Budapest 1983, Gondolat, 658 p.

Lorbeer, Hans: A wittenbergai menyegző. Regény Lutherről avagy: Mi végre jutott a parasztháború. (Ford. Halasi Zoltán). Budapest 1983, Európa, 497 p. (Századok, emberek.)

 

 

További lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Kisebbségi Tér

 

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

 

ÉLETRAJZOK

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

  

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023