VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Életrajzok

Ajánló bibliográfia: valaha élt emberek felelevenednek

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az a nagyszerű az emberben, hogy soha nem veszíti el a bátorságát és a kedvét; újra és újra kezdi, mert tudja, hogy fontos és érdemes újrakezdenie.

Ray Bradbury amerikai író (1920–2012)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

ÉLETRAJZOK

 Valóságos, már nem élő magyar és külföldi személyekről szóló életrajzi művek ajánló bibliográfiája

E

  

A

B

C

CS

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

 

 

Felfedezett új életrajzi regényt?

Kérjük, jelezze!

Például: itt

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

Edison, Thomas Alva (1847 – 1931), amerikai feltaláló

Száva István: A Menlo-parki varázsló. [Regény] Budapest 1969, Móra K., 347 p., 8 t.

 

Egressy Gábor (1808 – 1866), színész

Egressy Gábor törökországi naplója, 1849-1850. (Repr. kiad.) (Utószó: Steiner Ágota.) Budapest 1997, Terebess, 273 p.

 

Egry József (1883 – 1951), festő

Egry breviárium. (Egry József: Emlékek életem körül.) (Vál. Takács Margit. Szerk. Éri István. Bev. Keresztury Dezső.) Budapest 1973, Veszprém Megye Múzeumi Igazgatóság, 189 p., ill.

Egry József arcképe. Egry József írása. (Vál., szerk. Fodor András.) Budapest 1980, Magyar Helikon, 1980, 211 p., [70] t.

Láncz Sándor: Egry József. (2. átd. kiad.) Budapest 1994, Gondolat, 132 p., [88.] t.

 

Ehrenburg, Ilja (1891 – 1967), orosz író

Ehrenburg, Ilja Grigorjevics: Emberek, évek, életem. [Visszaemlékezések.] (Ford. Wessely László, Elbert János.) Budapest 1966, Gondolat, 415 p.

 

Eisenhower, Dwight D. (1890 – 1969), amerikai elnök

Eisenhower, Dwight D.: Keresztes háború Európában. (2. jav., bőv. kiad.) (Ford. Auer Kálmán.) Budapest 1998, Kossuth, 471 p.

 

Eizenstein, Szergej Mihajlovics (1898 – 1948), orosz filmrendező

Eizenstein, Szergej Mihajlovics: Premier plánban. Önéletrajzi feljegyzések. (Ford. Simándi Judit.) Budapest 1979, Európa 435 p.

 

Ekhnaton, IV Amenhotep (i.e. XIV. sz.), egyiptomi fáraó (i.e. 1353 – 1336)

Hegedűs Géza: Az írnok és a fáraó. [Regény.] (Ill. Csillag Vera.) Budapest 1982, Móra K., 240 p.

 

Éluard, Paul (1895 – 1952), francia költő

Ferenczi László: Éluard. Budapest 1970, Gondolat, 106 p. (Irodalomtörténeti füzetek.)

 

Eminescu, Mihai (1850 – 1889), román költő

Calinescu, George: Mihai Eminescu élete. (Ford. Mikó Imre.) Bukarest 1966, Irod. Kiadó, 366 p., 8 t.

 

Eötvös Gábor (1921 – 2001), bohóc

Harangozó Márta: Van má-ásik! Eötvös Gábor élete. Budapest 1990, Stúdió, 102 p., ill.

 

Eötvös József br. (1813 – 1871), reformpolitikus, miniszter, író

Ferenczi Zoltán: Báró Eötvös József. 1813-1871. Budapest 1903, Magyar Tört. Társ. 304 p., 11 t. (Magyar történeti életrajzok 42.)

Schlett István: Eötvös József. Budapest 1987, Gondolat, 297 p., ill. (Magyar História. Életrajzok.)

Sőtér István: Eötvös József. (2. átd. kiad.) Budapest 1967, Szépirod. K., 347 p.

 

Eötvös Károly (1842 – 1916), ügyvéd, politikus

Eötvös Károly: Emlékezések. (5. kiad.) Budapest 1929, 340 p.

Gerencsér Miklós: A gyűlölet ellenfele. Regény Eötvös Károlyról. Budapest 1970, Móra K., 239 p., 8 t. (Nagy emberek élete.)

 

Eötvös Loránd báró (Buda, 1848. július 27. – Budapest, 1919. április 8.): fizikus, egyetemi tanár, miniszter, az MTA tagja (levelező 1873, rendes 1883, igazgató 1906).   M. Életrajzi Lexikon

Buday Tibor – Budayné Mosonyi Klára: „A fizika fejedelme.” Eötvös Loránd élete és munkássága. Budapest 1986, Magvető, 419 p., ill. (Nemzet és emlékezet.)

Horváth Árpád: A varázsinga. Eötvös Lóránd élete. [Regény.] (Ill. Végh Dezső.) Budapest 1954, Ifjúsági Kiadó, 108 p.

Kis Domokos Dániel: A csúcson. A hegyek szerelmese – báró Eötvös Loránd. Budapest 1998, Eötvös, 225 p., ill.

Pekár Dezső: Báró Eötvös Loránd. A torzios inga ötven éves jubileumára. Budapest 1941, Akadémia, 340 p.

Zemplén Jolán, M. – Egyed László: Eötvös Loránd. Budapest 1970, Szépirod. K., 209 p. 1 t. (A múlt magyar tudósai.)

 

Erasmus, Desiderius (1466? – 1536), németalföldi humanista

Erasmus világa. (Ford. Bodor András, Dankanits Ádám, Trencsényi-Waldapfel Imre.) Bukarest, 1970, Kriterion, 118 p. (Téka.)

Huizinga, Johan: Erasmus. (Ford. Gera Judit.) Budapest 1995, Európa, 418 p. (Mérleg.)

 

Erkel Ferenc (1810 – 1893), zeneszerző

Gál György Sándor: Hazám, hazám te mindenem. Erkel Ferenc életregénye. (5. kiad.) (Rajz: Cakó Ferenc.) Budapest 1976, Móra K., 400 p., ill.

Németh Amadé: Erkel Ferenc életének krónikája. (2. kiad.) Budapest 1984, Zeneműkiadó, 229 p. (Napról napra...)

Zsigray Julianna: A Sugár úti palota. Erkel Ferenc életregénye. (8. kiad.) Budapest 1979, Zeneműkiadó, 723 p. (Zenei életregények.)

 

Ernst, Max (1891 – 1976), német szárm. francia festő

Román József: Max Ernst. Budapest 1978, Gondolat, 225 p., [10] t. (Szemtől szemben.)

 

Erzsébet (? – 1387), királyné

Fügedi Erik: „Könyörülj bánom, könyörülj…” Budapest 1986, Helikon, 141 p., 6 t. (Labirintus.)

Gulácsy Irén: Jezabel. Regény. Budapest 1987, Szépirod. K., 675 p. (Kentaur könyvek.)

 

Erzsébet (1837 – 1898), császár- és királyné

Barres, Maurice: Erzsébet királyné, a magányosság császárnője. (Ford. Tóth Árpád.) Budapest [1911], Nyugat, 59 p. (Nyugat könyvtár 8.)

Hamann, Brigitte: Erzsébet királyné. (Ford. Kajtár Mária, Tandori Dezső.) Debrecen 1998, Aquila, 680 p., 24 t.

Ingenheim, Marieluise von: Sissy. [Életrajzi regény] (Ford. Pataky Péterné.) Budapest 1991, Rakéta, 1-6. köt.

Niederhauser Emil: Merénylet Erzsébet királyné ellen. Budapest 1985, Helikon, 163 p. (Labirintus.)

Schuster, Gaby: Sissi. [Regény.] (Ford. Schleicher Dóra.) Budapest 1999-2000, Móra K., 1-3. köt.

Sztáray Irma: Erzsébet királyné kíséretében. (Sajtó alá rend. Kovács Mária.) Budapest 1998, Gabo, 167 p., [16] t.

Zsigray Julianna: Erzsébet magyar királyné. Regény. (7. kiad.) Budapest [1944], Singer Wolfner, 166 p.

 

Erzsébet, I. (1533 – 1603), angol királynő

Makkai László: Angliai Erzsébet. Budapest 1967, Szépirod. K., Budapest 1967, 167 p. 1 t. (Életek és korok [4.])

McGregor, Tom: Erzsébet, szűz királynő. [Történelmi regény] (Ford. Elekes Szentágotai Blanka) Budaörs 1999, Hatkarika Kft, 303 p.

Neale, J[ohn] E[rnest]: Angliai Erzsébet. [Életregény.] (Ford. Salgó Ernő.) Budapest 1937, Athenaeum, 374 p.

Strachey, Lytton: Erzsébet és Essex. [Történelmi regény.] (Ford. Szinnai Tivadar.) Budapest 1993, Aldina, 346 p.

 

Erzsébet, magyarországi, Szent (1207 – 1231)

Frideczky József: Wartburg asszonya. Magyarországi Szent Erzsébet. [Életregény.] Budapest [1942], Szent István Társ., 332 p.

Harsányi Lajos: A szent asszony. Magyarországi Szent Erzsébet életregénye. Vass József bevezető soraival. Budapest 1928, 238 p., 10 t.

Jónás Ilona, Sz.: Árpád-házi Szent Erzsébet. Budapest 1997, Ecclesia, 176 p., [8] t., [1] t. fol.

Wies, Ernst W.: Árpádházi Szent Erzsébet. A lázadó szentség. (Ford. Tuza Csilla.) Szentendre 1998, Kairosz, 262 p., [8] t. fol.

 

Esterházy Miklós gr. (1582 – 1645), nádor

Péter Katalin: Esterházy Miklós. Budapest 1985, Gondolat, 206 p., ill. (Magyar História. Életrajzok.)

Szalay László – Salamon Ferenc: Galántai gróf Eszterházy Miklós, Magyarország nádora. Pest 1863-1870, Lauffer és Stolp, 1-3. köt.

 

Esterházy Pál hg. (1635 – 1713), nádor, zeneszerző

Losonci Miklós: Arcképvázlat Esterházy Pálról. Miskolc 1995, Felsőmagyarország – MBE, 95 p., ill. (Bölcsész-könyvek.)

Merényi Lajos: Herceg Esterházy Pál nádor. 1635-1713. Budapest 1895, Magyar Tört. Társ., 282 p., 12 t. (Magyar történeti életrajzok 27.)

Vértes József: A nagy palatinus. Herceg Esterházy Pál nádor életének regénye. Sopron 1939, Rábaközi ny., 166 p.

 

Esze Tamás (1666 – 1708), kuruc brigadéros

Esze Tamás – Köpeczi Béla: Esze Tamás. (2. kiad.) Budapest 1952, Művelt Nép, 82 p., 1 t., 1 térk.

Komáromi János: Esze Tamás, a mezítlábasok ezredese. Regény. (Ill. Gudics József.) Budapest 1955, Ifj. Kiadó, 207 p.

Szántó György: Esze Tamás talpasai. [Történelmi regény.] (2. jav. kiadás.) (Ill. Győry Miklós. Budapest 1973, Móra K., 258 p.

 

Eugénia, Maria de Montijo (1826 – 1920), francia császárné

Paléologue, Maurice: Eugénie császárné vallomásai. (Ford. Szini Gyula.) Budapst 1929, Génius, 224 p.

 

 

További lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Kisebbségi Tér

 

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

 

ÉLETRAJZOK

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

  

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023