VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Életrajzok

Ajánló bibliográfia: valaha élt emberek felelevenednek

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az a nagyszerű az emberben, hogy soha nem veszíti el a bátorságát és a kedvét; újra és újra kezdi, mert tudja, hogy fontos és érdemes újrakezdenie.

Ray Bradbury amerikai író (1920–2012)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

ÉLETRAJZOK

 Valóságos, már nem élő magyar és külföldi személyekről szóló életrajzi művek ajánló bibliográfiája

N

  

A

B

C

CS

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

 

 

Felfedezett új életrajzi regényt?

Kérjük, jelezze!

Például: itt

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

Nádasdy Ferenc (1555 – 1604), hadvezér

Nagy László: Az erős fekete bég, Nádasdy Ferenc. Budapest 1987, Zrínyi, 287 p., ill. (Korok és emberek.)

 

Nádasdy Tamás (1498 – 1462), nádor

Horváth Mihály: Gróf Nádasdy Tamás élete, némi tekintettel korára. Buda 1838, Egyetemi ny., 148 p., 1 t.

Hunyady Ferenc: Szétesett ország. Nádasdy Tamás úr és Fráter György regénye. (Fametszetek Zichy-Bolza Marietta.) Budapest 1937, Gergely, 376 p., 8 t.

 

Nagy Endre (1877-1938), író, színigazgató

Nagy Endre: A kabaré regénye. (Sajtó alá rend., utószó: Stauder Mária.) Budapest 2001, Unikornis, 280 p. ill. (A magyar próza klasszikusai.)

 

Nagy Endre (1913-1994), Afrika-vadász, múzeumalapító

Beretz Katalin: Puskák-Pajzsok-Fohászok (Dr. Nagy Endre Afrika-vadász kalandos élete), Veszprém 2001

 

Nagy Ferenc (1903-1979), miniszterelnök

Nagy Ferenc: Küzdelem a vasfüggöny mögött. (Jegyz. Vida István, szerk. Antal László.) Budapest 1990, Európa – História, 1-2 köt. (Extra Hungariam.)

 

Nagy Imre (1893 – 1976), festő

Nagy Imre: Ahogy Csíkba megérkeztem... Önéletrajzi írások. (Vál. Gerencsér Zsigmond, Kántor Lajos.) Budapest 1983, Európa, 406 p., 30 t.

 

Nagy Imre (1896-1958), miniszterelnök

Az igazság a Nagy Imre ügyben. (Szerk. Kenedi János, előszó Kende Péter, jegyz. Hegedűs B. András, Varga László.) Budapest 1989, Századvég – Nyilvánosság Klub, 204 p., ill. (Századvég füzetek.)

Méray Tibor: Nagy Imre élete és halála. [Budapest] 1989, Bibliotéka, 380 p.

Rainer M. János: Nagy Imre. Politikai életrajz. Budapest 1996-1999, 1956-os Int., 1-2. köt.

Unwin, Peter: A pusztából kiáltott szó. Nagy Imre és a magyar forradalom. (Ford. Dobrás Zsófia, utószó Nagy Erzsábet) Budapest 1993, Héttorony, 212 p.

 

Nagy Iván (1824-1898), genealógus, történész

Nagy Iván naplója. Visszaemlékezések. (Szerk. Tyekvicska Árpád, Andor Csaba.) Balassagyarmat 1998, Nagy Iván Történeti Kör – Nógrád M. Levéltár, 309 p., ill. (Nagy Iván könyvek, 1.)

 

Nagy Lajos (1883 – 1954), író

Kónya Judit: Nagy Lajos. Budapest 1980, Szépirod. K., 229 p., ill. (Arcok és vallomások.)

Nagy Lajos: A lázadó ember. [Önéletrajz.] (Szöveggond., jegyz. Kónya Judit.) Budapest 1983, Szépirod. K., 391 p. (Nagy Lajos művei.)

Nagy Lajos: A menekülő ember. [Önéletrajz.] (Szöveggond., jegyz. Kónya Judit.) Budapest 1984, Szépirod. K., 313 p. (Nagy Lajos művei.)

Tarján Tamás: Nagy Lajos. Budapest 1986, Gondolat, 254 p., 10 t. (Nagy magyar írók.)

 

Nagy László (1925 – 1978), költő

Nagy László: Krónika-töredék. Nagy László naplója, 1975. február 14-től 1978. január 29-ig. Sajtó alá rend. Görömbei András, rajz. Nagy László.) Budapest 1994, Helikon, 539 p., [16] t., ill.

Vasy Géza: Nagy László. Budapest 1995, Balassi, 251 p. (Kortársaink.)

 

Nagy Vilmos, Nagybaczoni (1884 – 1976), vezérezredes, miniszter

Nagy Vilmos, Nagybaczoni: Végzetes esztendők. 1938-1945. [Visszaemlékezések.] (2. átd. kiad.) (Bev. Ránki György.) Budapest 1986, Gondolat, 346 p.

 

Nagy Vince (1886 – 1965), ügyvéd, miniszter

Nagy Vince: Októbertől októberig. [Emlékiratok.] (2. jav. kiad.) (Előszó: Zilahy Lajos, jegyz. és utószó L. Nagy Zsuzsa, szerk. Antal László.) Budapest 1991, Európa – História, 508 p. (Extra Hungariam.)

 

Nansen, Fridtjof (1861 – 1895), norvég felfedező

Centkiewicz, Alina – Centkiewicz, Czeslaw: Nansen útja. [Életrajzi regény.] (Ford. Sebők Éva.) Budapest 1966, Táncsics Kiadó, 318 p., 10 t. (Útikalandok 58.)

Nansen, Fridtjof: Éjben és jégben. (Vál., ford., bev., jegyz.: Vécsey Zoltán.) Budapest 1970, Gondolat, 485 l, 24 t. (Világjárók, Klasszikus útleírások 12.)

 

Napoleon, I. (1769 – 1821), francia császár

Aubry, Octave: Napóleon magánélete. [Életrajzi regény.] (Ford. Déry Tibor.) Budapest 1987, Szépirod. K., 461 p. (Kentaur könyvek.)

Castelot, André: Napóleon és a nők. (Ford. Somogyi Pál László.) Budapest 1999, Európa, 245 p., [8] t. ill.

Castelot, André: Napóleon. (Ford. Somogyi Pál László.) Budapest 1999, Európa, 716 p.

Fekete Sándor: Így élt Napóleon. (2. kiad.) Budapest 1983, Móra, 188 p., ill. (Így élt...)

Feleki László: Napoleon utókora. Budapest 1979, Magvető, 260 p.

Feleki László: Napoleon. „A csodálatos kaland.” Budapest 1976, Magvető, 1-3 köt.

Napóleon Szent Ilona szigeti emlékiratai. (Vál., ford. Timár László.) Budapest [1998], Seneca, 96 p.

Tulard, Jean: Napóleon. (Ford. Holub Krisztína.) Budapest 1997, Osiris, 598 p. (Osiris könyvtár. Biográfia.)

 

Napoleón, III. (1808 – 1873), francia elnök, császár

Hugo, Victor: A kis Napoleon. (Ford. Mezey Dénes, bev. Szni Gyula, ill. Conrád Gyula.) Budapest [1929], Gutenberg, 1-2. köt. (A Gutenberg Könyvkiadó Vállalat Könyvei.)

Neumann, Alfred: Uj Cézár. [III. Napoleon. Regény.] (Ford. Horváth Zoltán.) Budapest 1936, Pantheon, 421 p.

 

Nehru, Dzsaváharlál (1889 – 1964), indiai miniszterelnök

Nehru Dzsaváharlál: India fölfedezése. (Ford. Gáthy Vera, utószó Balogh András.) Budapest 1981, Európa, 826 p. (Emlékezések.)

 

Nelson, Horatio (1758 – 1805), brit tengernagy

Southey, Robert: Nelson életrajza. (Ford., jegyz.: Reményi Antal.) Budapest 1902, Akad. 428 p., 1 t., 1 térk.

 

Németh László (1901 – 1975), író

Németh László élete képekben. [Németh László önéletrajzi írásaival.] (Összeáll. Németh Lászlóné, Németh Ágnes, vál. Lakatos István.) Budapest 1985, Gondolat, 217 p., ill.

Németh László élete levelekben, 1914-1948. (Szerk. Németh Ágnes, jegyz. Grezsa Ferenc.) Budapest 1993, Szépirod. K., 830 p. (Németh László munkái.)

Németh László: Homályból homályba. Életrajzi írások. Budapest 1977, Magvető – Szépirod. K., 1-2. köt.

Vekerdi László: Németh László alkotásai és vallomásai tükrében. Budapest [1970], Szépirod. K., 387 p.

 

Nero (37 – 68), római császár

Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költő. Regény. (Utószó: Réz Pál.) Bp 1972, Szépirod. K., 251 p. (Olcsó könyvtár.)

Krawczuk, Aleksander: Néró. [Életrajzi regény.] (Fordította Sebők Éva.) Budapest 1981, Európa, 438 p. (Századok, emberek.)

Szekula Jenő: Róma szörnyetege. Néró császár regénye. Budapest [1929] Tolnai, 126 p. (Tolnai regénytára)

Ürögdi György: Nero. Budapest 1977, Gondolat, 250 p., 20 t.

Weigall, Arthur: Nero. (Ford. Németh Andor.) Budapest [1936], Athenaeum, 376 p.

 

Neruda, Pablo (1904 – 1973), chilei költő

Neruda, Pablo: Bevallom, éltem. Emlékiratok. (Ford. András László.) Budapest 1977, Európa, 441 p.

 

Newton, Isaac (1642 – 1727), angol fizikus

Vekerdi László: Így élt Newton. [Életrajz] Budapest 1977, Móra, 267 p., ill. (Így élt...)

Strathern, Paul: Newton. Elektra Kiadóház 2001. 88 p. ISBN 963 9205 80 X

 

Nietzsche, Friedrich (1844 – 1900), német filozófus

Frenzel, Ivo: Friedrich Nietzsche élete és munkássága vallomások és dokumentumok tükrében. (Ford. Horváth Géza.) Budapest 1993. Pesti Szalon, 131 p., [14] t.

Halász Előd: Nietzsche és Ady. (2 átd. kiad.) Szeged, 1995, Ictus. 294 p.

 

Nightingale, Florence (1820 – 1910), a Vöröskereszt megalapítója

Kertész Erzsébet: A lámpás hölgy. [Florence Nightingale élettörténete.] Budapest 2001, Holnap, 211 p.

Osváth Zsuzsa: A Vöröskrszt angyala. [Regény.] Róna Emy rajzaival. Budapest [1943], Hungária. 155 p.

 

Nobel, Alfred (1833 – 1896), svéd kémikus

Amenda, Alfred: Nobel. Egy feltaláló életregénye. (Ford. Hámor Péter.) Budapest 1965, Kossuth Kiadó, 391 p.

Vághidi Ferenc: A dinamit regénye. Alfred Nobel élete. Budapest 1988, Terra-rege, 203 p.

 

Nobile, Umberto (1885 – 1978), olasz sarkkutató

Nobile, Umbero: A Pólus, életem kalandja. (Ford. T. Tedeshi Mária. (Utószó: Tihanyi László.) Budapest 1982, Gondolat, 301 p.

 

Norbert, Szent (1080 – 1134), magdeburgi érsek

Campbell, Hamish: Szent Norbert a Premontrei Rend alapítója, a béke apostola. (Ford. Gábor Bálint József.) Csorna 1996, Premontrei Prépostság, 218 p., [4] t. (Premontrei könyvek.)

 

Nostradamus (1503 – 1566), francia orvos, asztrológus

Boeser, Knut: Nostradamus. [Életrajzi regény.] (Ford. Pinczés Beáta). Debrecen 1995, Lap-ics, 271 p.

 

Noszlopy Gáspár (1820 – 1853), politikus, szolgabíró

Andrássy Antal: Noszlopy Gáspár, 1820-1853. Kaposvár 1987, [Somogy M. Lvt.], 171 p., ill. (Somogyi almanach 43-44.)

Kubinyi Ferenc: Harmincan a császár ellen. [Történelmi regény.] (Utószó: Kovács Endre, Ill. Kürthy Hanna.) Budapest 1971, Gondolat, 334 p.

 

Nyáry Krisztina, Bedegi gr. (1604 – 1641)

Ipolyi Arnold: Bedegi Nyáry Krisztina. 1604-1641. Budapest 1887, Méhner, 132 p., 8 t. (Magyar történeti életrajzok 10.)

 

 

További lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Kisebbségi Tér

 

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

 

ÉLETRAJZOK

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

  

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023