VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Pályázatok

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Aki a maga idejében jót tesz, századokért dolgozott.

Fénelon (François de Salignac de La Mothe-Fénelon) francia moralista (1651–1715)

A világ bölcsessége | A népek bölcsessége | 365+1 bölcsesség | A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG

PÁLYÁZATOK

  

   

PÁLYÁZATAINK

 

 

   

 

A Változó Világ immár 20 éve hirdeti évről-évre 12 állandó, és emellett különböző alkalmi pályázatait.

Érdemes figyelni a kiírásokat, és bátran élni a lehetőségekkel.

 

 

 

 

 

ALKALMI PÁLYÁZATOK

   

 

Jelenleg a következő alkalmi pályázatra lehet jelentkezni:

APEVA 365+1

Jelentkezés: folyamatos!

 

   
 

ÁLLANDÓ PÁLYÁZATOK

   

 

Január

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Február

Olvasni öröm – Egy olvasó Világért

Március

Új Kert – Egy boldogabb világért

Április

Jót jól – Egy etikus világért

Május

Az én napom a Változó Világban

Június

Az én helyem a Változó Világban

Július

Az Európai Unió a Változó Világban

Augusztus

Az én lapom a Változó Világban

Szeptember

Változó Világ könyvírási pályázat

Október

Légy hős!

November

A 20. század elszámoltatása

December

Tudni,  tenni, emberhittel – Egy jobb világért

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

A TUDÁS HATALOM

  

Tanulmányok

Tanulmányokat kínálunk,

keresünk,

közvetítünk,

bármilyen témában!

 

 

A TUDÁS HATALOMEGY KOMPETENS VILÁGÉRT

A pályázat célja ismeretek és új eredmények bemutatása, magyarázata, népszerűsítése.

Folytatás

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 14.

Megfogantam, tehát vagyok

 K     R     M 

 

   

OLVASNI ÖRÖM

 

 

 

 

OLVASNI ÖRÖM – EGY OLVASÓ VILÁGÉRT

A pályázat célja: bárminő furfanggal, de érjük el azt, hogy még többen vegyenek kezükbe könyvet.

Folytatás

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 55.

Az EU és az oktatás

 K     R     M 

 

   

ÚJ KERT

 

 

 

 

ÚJ KERT – EGY BOLDOGABB VILÁGÉRT

A pályázat célja: olyan helyi intézmény ("Kert") támogatása és népszerűsítése, adott esetben kialakítása, amely vendéglátó, művelődési, kommunikációs, oktatási, nevelési, humán- és egyéb gazdasági szolgáltatásokkal hozzájárul a hatókörébe kerülők boldogabb életéhez.

Folytatás

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 45.

Görögország

 K     R     M 

 

   

JÓT JÓL

 

 

Cégeknek szóló ajánlatunk: etikai kódex

 

 

 

 

JÓT JÓL – EGY ETIKUS VILÁGÉRT

A pályázat célja: elősegíteni, ösztönözni:

  • az etikus működést és magatartást,

  • az etikai követelmények tudatosítását és alkalmazását,

  • az e téren nyerhető tapasztalatok cseréjét, közkinccsé tételét,

  • a kiemelkedő erőfeszítések és eredmények díjazását, népszerűsítését.

Folytatás

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 60.

Kossuth Lajos

 K     R     M 

 

   

AZ ÉN NAPOM

 

 

Cégeknek szóló ajánlatunk: céges ünnep

  

 

 

AZ ÉN NAPOM A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

A pályázat célja: kiemelkedő napok szervezésével szebbé és értelmesebbé tegyük életünket.

Folytatás

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 32.

Hollandia

 K     R     M 

 

   

AZ ÉN HELYEM

 

 

Újdonságok Budapesten

Ismer figyelemre méltó újdonságot Budapesten?

Kérjük, jelezze!

Például: itt

 

 

AZ ÉN HELYEM A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

A pályázat célja: szűkebb vagy tágabb szülőhelyünk, lakóhelyünk megismerése és megismertetése.

Folytatás

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 39.

TOKOD

 K     R     M 

 

   

AZ EU A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

 

 

 

 

AZ EURÓPAI UNIÓ A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

A pályázat célja: reális kezdeményezésekkel elősegíteni az Európai Unió megismerését és jobbítását.

Folytatás

 

AZ EURÓPAI UNIÓ A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

Ausztria + A + B | Belgium + A + B | Bulgária + A + B | Ciprus + A + B | Csehország + A + B | Dánia + A + B | Észtország + A + B | Finnország + A + B | Franciaország + A + B | Görögország + A + B | Hollandia + A + B | Horvátország + A + B | Írország + A + B | Lengyelország + A + B | Lettország + A + B | Litvánia + A + B | Luxemburg + A + B | Magyarország + A + B | Málta + A + B | Németország + A + B | Olaszország + A + B | Portugália + A + B | Románia + A + B | Spanyolország + A + B | Svédország + A + B | Szlovákia + A + B | Szlovénia + A + B

Európa enciklopédia | E-Útmutató | Euroutazások | Eurorégiók | Europályázatok | Euro Press Publica | Euro-Váltó | Euxinos

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 30.

Az EU története

 K     R     M 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

   

AZ ÉN LAPOM

 

 

 

 

AZ ÉN LAPOM A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

A pályázat célja: elősegíteni az internet lehetőségeinek kiaknázását hasznos és korszerű ismeretek terjesztését, a tudásalapú társadalom magán- és kisközösségi kezdeményezéseinek népszerűsítését.

Folytatás

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 43.

A posta

 K     R     M 

 

   

KÖNYVÍRÁSI PÁLYÁZAT

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG KÖNYVÍRÁSI PÁLYÁZAT

A pályázat célja új ismeretterjesztő művek megírása, az ismeretterjesztő irodalom iránti írói kedv ébresztése, új, tehetséges szerzők felkutatása.

Folytatás

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 38.

Református kollégiumi irodalom

 K     R     M 

 

   

LÉGY HŐS!

 

 

Változó Világ Mozgalom

A jelbeszédről

 

 

 

LÉGY HŐS!

A mozgalom és a pályázat célja elősegíteni a múlt megismerését, felelevenítését, a magánélet szellemi gazdagítását.

Folytatás

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 53.

Életrajzok

 K     R     M 

 

   

A 20. SZÁZAD

 

 

 

 

A 20. SZÁZAD ELSZÁMOLTATÁSA

A pályázat célja: hozzájárulni a történelem legjelentősebb, egyben legellentmondásosabb évszázadának megértéséhez és értékeléséhez.

Folytatás

 

 

  

VÁLTOZÓ VILÁG 21.

Amerikai politika a XX. században

 K     R     M 

 

   

  TUDNI, TENNI

 

 

Cégeknek szóló ajánlatunk: társadalmi felelősség-vállalás

  

 

 

TUDNI, TENNI, EMBERHITTEL – EGY JOBB VILÁGÉRT

A pályázat célja: reális kezdeményezésekkel jobbá, igazságosabbá, szebbé és értelmesebbé tegyük életünket.

Folytatás

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 47.

A civilizáció

 K     R     M 

 

         

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

    

Tudás, közösség, öröm

Öröm

Boldogság

 

Jobb világ, nyitott ajtókkal

Beszélgetés ideje

 

Kreativitás

Jelbeszéd

 

Változó Világ Klub

A Változó Világ barátai

 

A Változó Világ Mozgalom

Emberhit

Az Élet Útmutatója

A Mester beszélgetései

A munkához való jog

A lakáshoz való jog

A büntetőjog humanizálása

A tíz alapigazság

 1    2    3    4    5    

     7    8    9    10 

Az alapok

Az ember

A család

A lakóhely

A magamra találásról

A világról

A szerelemről

 

 

X

Hirdetés X

 

Kapitány – Szomorúan figyelem, hogy a demokrácia Európában válságban van.

Professzor – Inkább a demokrácia Európában honos modellje van válságban, éspedig mélyülő válságban.

Doktor – Láttunk mi már valóságos és mondva csinált válságok szűnni nem akaró mélyülését.

Mester – Az igazi probléma, kedves barátaim, az, hogy ez a modell akkor is rossz, ha éppen nincs válságban.

Doktor – De mit kell érteni európai modell alatt?

Kövesd a négy barát beszélgetéseit !

Olvasó Világ

Könyves csoport a Fb-on

Változó Világ Közösségi Tér

Munkát keres-kínál

 Egy hirdetés találomra

 

X

Hirdetés X

 

    

 

 

  

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdőoldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

ingyenes webstatisztika

 

Változó Világ, 2020