VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Életrajzok

Ajánló bibliográfia: valaha élt emberek felelevenednek

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az a nagyszerű az emberben, hogy soha nem veszíti el a bátorságát és a kedvét; újra és újra kezdi, mert tudja, hogy fontos és érdemes újrakezdenie.

Ray Bradbury amerikai író (1920–2012)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

ÉLETRAJZOK

 Valóságos, már nem élő magyar és külföldi személyekről szóló életrajzi művek ajánló bibliográfiája

S

  

A

B

C

CS

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

 

 

Felfedezett új életrajzi regényt?

Kérjük, jelezze!

Például: itt

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

Sachs, Hans (1494 – 1576), német költő

Erdődy János: Mesterdalnokok városa. [Életrajzi regény.] Budapest 1984, Zeneműkiadó.,431 p.

 

Saint-Exupéry (1900 – 1994), francia pilóta, író

Bajomi Lázár Endre: Saint-Exupéry csodálatos élete. Budapest 1987, Móra K., 198 p.

 

Saint-Just, Louis Antoine (1767 – 1794), francia politikus, költő

Bajomi Lázár Ervin: Az üstökös. Saint-Just és a francia forradalom regénye. (Ill. Molnár Ágnes.) Budapest 1957, Szépirod. K., 456 p.

 

Saint-Simon, Louis, de Rouvroy de (1675 – 1755), francia író

Saint-Simon herceg emlékiratai. (Vál., ford.: Réz Pál.) Budapest 1987, Európa, 683 p. (Emlékezések.)

 

Salamon (1052 – 1087), magyar király (1063-1074)

Fehér Tibor: Nyugtalan vér. Történelmi regény az ifjúság számára. (Ill. Benkő Sándor.) Budapest 1981, Móra K., 273 p. (Delfin könyvek.)

 

Sand, George (1804 – 1876), francia írónő

Dániel Anna: George Sand világa. Budapest 1985, Európa, 327 p., ill. (Írók világa.)

Dániel Anna: George Sand. [Életrajz.] Budapest 1980, Kossuth, 253 p., 8 t. (Nők a történelemben.)

Duncker, Dora: George Sand. Regény. (Ford. Tersánszky J[ózsi] Jenő.) Budapest [1925], Kultúra, 183 p. (Híres szerelmek regényei 7.)

Sand, George: Életem története. Naplók, levelek, emlékiratok. (Ford. Kovács Ilona, utószó: Dániel Anna.) Budapest 2000, M. Könyvklub, 416 p.

 

Sándor Móric gr. (1805 – 1878), földbirtokos

Barsi Ödön: Az Ördöglovas. Gróf Sándor Móric kalandos életregénye. Budapest [1943], Rubietzky, 160 p.

 

Sándor, I. (1777 – 1825), orosz cár

Mereskovszkij, Dmitrij Szergejevics: Első Sándor. [Történelmi regény.] (Ford. Csima Jenő.) Budapest [1924], Dante, 260 p.

Paléologue, Maurice: A titokzatos cár. [Történeti regény.] (Ford. Pétery K. Sándor, bev. tanulmány Trócsányi Zoltán.) Budapest [1939], Dante, 311 p., 10 t. (Korok és hősök regényei.)

 

Sándor, II. (1818 – 1881), orosz cár

Paléologue, Maurice: II. Sándor tragikus regénye. (Ford. Kállay Miklós.) [Budapest 1928], Genius, 139 p. (Emberek, életek, szerelmek.)

 

Sándor, III., Nagy (i.e. 356 – 323), makedón király

Curtius Rufus: A makedón Nagy Sándor története. (Ford., jegyz. Kárpáty Csilla, utószó Maróti Egon.) Budapest 1967, Európa, 323 p., 1 térk. (Századok – emberek.)

Grosser, Karlheinz: A babilóni. Elbeszéli Nagy Sándor udvari orvosa. (Ford. Nyilas Vera.) Budapest 1970, Gondolat, 481 p.

Kovai Lőrinc: Az oroszlán jegyében. [Történelmi regény.] Budapest 1971, Szépirod. K., 1-2 köt.

Lamb, Harold: Világhódító Nagy Sándor. [Történelmi regény.] (3. kiad., ford. Terényi István.) Budapest 1980, Gondolat, 461 p.

Renault, Mary: Égi tűz. [Történelmi regény.] (Fordította Osztovics Levente.) Budapest 1977, Európa, 495 p. (Századok, emberek.)

 

Sartre, Jean Paul (1905 – 1980), francia író

Cohen-Solal, Annie: Sartre. [Életrajz.] (Ford. Nagy Nóra, Vajda György.)Budapest 2001, Európa, 984 p.

 

Sauvageot, Aurelien (1897 – 1988), francia nyelvész, műfordító

Sauvageot, Aurelien: Magyarországi életutam. (Ford. Várady-Brenner Mária). Budapest [1989], Európa, 393 p. (Emlékezések.)

 

Savonarola, Girolamo (1452 – 1498), olasz prédikátor

Barabás Tibor: Máglyák Firenzében. Girolamo Savonarola életregénye. (6. kiad.) Budapest 1984, Magvető, 298 p.

Nagy András: Savonarola. [Életrajzi regény.] Budapest 1980, Magvető, 574 p., ill.

 

Savoyai Jenő (1663 – 1736), osztrák hadvezér

Horváth Jenő: Szavójai Jenő herceg. A dunai monarchia kialakulása. [Budapest 1941], Cserépfalvi, 334 p., 8 t. (Nagy idők – nagy emberek.)

 

Schiller, Friedrich (1759 – 1805), német költő

Dániel Anna: Schiller világa. Budapest 1988, Európa, 325 p., ill. (Írók világa.)

 

Schindler, Oskar (1908 – 1974), német gyáros

Brecher, Elinor J.: Schindler hagyatéka. (Ford. Loósz Vera.) Budapest 1995, Esély,1-2 köt. ill.

 

Schliemann, Heinrich (1822 – 1890), német archeológus

Schliemann, Heinrich: Életem, kalandjaim. Önvallomások. (Hasonmás kiad.) (Ford. Mátrai Tamás., bev. Karo, Georg.) Budapest 2000, Háttér, 345 p., [34] t.

Stoll, Heinrich Alexander: Trójáról álmodott. [Regényes életrajz.] (Ford. Mátrai Tamás.) Budapest 1967, Európa, 410 p.

Stone, Irving: A görög kincs. [Regény.] (Ford. Rózsahegyi István.) Budapest 1990, Európa, 492 p., [20] t.

Vandenberg, Philipp: Priamosz kincse. Hogyan találta meg Tróját Heinrich Schliemann. (Ford. Stépán Gábor.) Budapest 1997, M. Könyvklub, 459 p., ill.

 

Schneider, Romy (1938 – 1982), német filmszínésznő

Jürgs, Michael: Romy Schneider viharos élete. (Ford. Szmodits Anikó, Kiss Zsuzsa.) Budapest 1993, M. Könyvklub, 287 p., [16] t.

 

Schratt Katalin (1855 – 1872) osztrák színésznő

Kürenberg, Joachim von: Schratt Katalin. A császárváros regénye. (Ford. ifj. Vajda János.) Budapest 1943, Béta, 332 p., 4 t.

 

Schubert, Franz Peter (1797 – 1829), osztrák zeneszerző

Ambrózy Ágoston: Borostyán. Schubert életének regénye. (5. kiad.) Budapest 1978, Zeneműkiadó, 764 p.

Fábián László: Franz Schubert életének krónikája. (3. kiad.) p. 1977, Zeneműkiadó, 165 p. (Napról napra... 1.)

Gál György Sándor: Dalok szárnyán. Schubert Ferenc életének regénye. (Rajz Biczó András.) Budapest 1947, Dante, 156 p.

Härtling, Peter: Schubert Tizenkét moment musical és egy regény. (Ford. Szegzárdy-Csengery Klára.) Budapest 1999, Európa, 297 p.

Székely Júlia: Schubertiáda. [Regényes életrajz.] Budapest 1968, Magvető, 288 p.

 

Schumann, Robert (1810 – 1856), német zeneszerző

Ambrózy Ágoston: Világos pillanat. Schumann éáletregénye. Budapest 1964, Zeneműkiadó, 467 p. (A Zeneműkiadó életregényei.)

Salaczné Zachár Klára: Két szív összedobban. Néhány esztendő egy nagy muzsikus pár, Wieck Klára és Schumann Róbert életéből. Budapest 1940, Rózsavölgyi, 226 p., 6 t.

Schumann, Robert: A zeneszerző élete leveleiben. (Vál., bev., ford.: Jemnitz Sándor.) Budapest 1958, Zeneműkiadó, 383 p., 7t.

 

Schweitzer, Albert (1875 – 1965), francia orvos

Belski Lagai, Ines: Albert Schweitzer. (Ford. Tűzkő Lajos.) Szeged, 1994, Agapé. 103 p., ill. (Az életszentség nagymesterei, 16.)

Marék Antal: Így élt Albert Schweitzer. Budapest 1976, Móra K., 187 p., ill. (Így élt...)

Schweitzer, Albert: Egy orvos az őserdőben. (Ford. Klopstock Gizella, bev. Győrkovács László.) Budapest 1990, Kossuth, 163 p.

Schweitzer, Albert: Életem és gondolataim. (2. kiad.), (Ford. Balassa Klára, Kenesei Sándor, sajtó alá rend. Fischer Sándor.) Budapest 1981, Gondolat, 518 p., [18] t.

 

Scott, Robert Falcon (1868 – 1912), brit felfedező

Holt, Kare: A versenyfutás. [Életrajzi regény.] (Ford. Miszoglád Gábor.) Budapest 1978, Gondolat, 345 p., 1 t.

Scott, R(obert) F(alcon): Scott utolsó útja. Scott kapitány naplója Déli-sarki expediciójáról. (Átd., ford.: Halász Gyula.) Budapest [1958], Móra K., 228 p., 10 t.

 

Scott, Walter (1771 – 1832), skót író

Bart István: Walter Scott világa. Budapest 1980, Európa, 322 p., ill. (Írók világa.)

 

Segantini, Giovanni (1850 – 1899), olasz festő

Calzini, Raffaele: A hegyek fia. Giovanni Seganini életének regénye. (Ford. Gáspár Miklós.) Budapest 1942, Singer, Wolfner. 356 p.

 

Selkirk, Alexander (1676 – 1721), skót tengerész

Ballard, Martin: Az igazi Robinson. Alexander Selkirk életregénye. (Ford. Fazekas László ill. Szecskó Tamás.) Budapest 1972, Móra, 217 p. (Delfin könyvek.)

 

Semmelweis Ignác (1818 – 1865), orvos

Gortvay György – Zoltán Imre: Semmelweis élete és munkássága. Budapest 1966, Szépirod. K., 291 p., ill.

Hídvégi Jenő: Semmelweis. Budapest [1950], Művelt Nép, 150 p., 1 t.

Malade, Theo: Semmelweis, az anyák megmentője. A legnagyobb magyar orvos életregénye. (Ford. Váradi Sándor.) Budapest 2000, Tinta Kiadó, 143 p. (Nagy emberek regényes élete, 1.)

Száva István: Egyedül a halál ellen. Semmelweis Ignác élete. [Regény.] (2. kiad.) Budapest 1966, Móra K., 202 p., 8 t. (Nagy emberek élete.)

Thompson, Morton: Az élet ára. Semmelweis Ignác életregénye. (Ford., jegyz.: Vermes Magda.) Budapest 1962, Európa, 367 p.

 

Serédi Jusztinián (1884 – 1945), esztergomi érsek

Serédi Jusztinián hercegprímás feljegyzései, 1941-1944. (Sajtó alá rend., előszó, bev. tanulmány, jegyz.: Orbán Sándor és Vida István.) Budapest 1990, Zrínyi, 210 p., ill. (Sisak és cilinder sorozat.)

 

Seurat, Georges (1859 – 1891), francia festő

Perruchot, Henri: Seurat élete. [Életrajz.] (Ford. Görög Lívia.) Budapest 1977, Gondolat, 253 p., 4 t.

 

Shakespeare, William (1564 – 1616), angol drámaíró, költő

Benedek Marcell: Shakespeare. (2. kiad.) (függelék, ill.: Staud Géza.) Budapest 1963, Gondolat, 468 p., 16 t.

Chambron, Longworth: Kitűnő barátom Shakespeare. John Lacy, őfelsége színészének visszaemlékezései. André Maurois előszavával. (Ford. Benedek Marcell.) Budapest [1937], Dante, 323 p., 1 t.

Greer, Germaine: Shakespeare. Budapest 1996, Szépirod. K., 154 p. (Y könyvek.)

Lings, Martin: Shakespeare titka. (Ford. Bódvai András.) Budapest 1995, Stella Maris, 211 p.

Mortimer, John: Will Shakespeare. [Életrajzi regény.] (Ford. Prekop Gabriella.) Budapest 1980, Európa, 351 p.

Rónaszegi Miklós: Színház az egész világ. William Shakespeare élete. Egy vázlat regénye. (2. kiad.) Budapest 1964., Móra K., 237 p., 8 t. (Nagy emberek élete.)

Várhelyi Sándor: A Makrancos hölgy meséje. Shakespeare szerelme és élete. Budapest 1985, Várhelyi S., 423 p., ill.

 

Shaw, Georg Bernard (1913 – 1984), angol író

Hegedűs Géza: G B Shaw világa. Bp 1970, Európa, 190 p. ill. (Írók világa.)

 

Shelley, Percy Bysshe (1792 – 1822), angol költő

Maurois, André: Költő a máglyán. (Ford. Szántó Rudolf.) Budapest [1935], Az Est-Lapok kiad. 320 p. (Pesti Napló könyvek.)

Tótfalusi István: Shellley világa. Budapest 1971, Európa, 235 p., ill. (Írók világa.)

 

Sík Sándor (1889 – 1963), költő, esztéta

A százgyökerű szív. Levelek, naplók, visszaemlékezések Sík Sándor hagyatékából. (Sajtó alá rend. Szabó János.) Budapest 1993, Magvető, 462 p.

Baróti Dezső: Sík Sándor. Budapest 1988, Szépirod. K., 290 p., [1] t. fol. (A múlt magyar tudósai.)

Rónay László: Sík Sándor. Budapest 2000, Balassi, 197 p. (Kortársaink.)

 

Simándy József (1916 – 1997), operaénekes

Simándy József: Bánk bán elmondja. Krónikás: Dalos László. (3. bőv. kiad.) Budapest 2001, AduPrint, 322 p. ill.

 

Simonyi József (1777 – 1837), ezredes

Ordas Iván: Simonyi óbester. Regényes beszámoló "a legvitézebb huszár" életéről. (Rajz. Bánfalvi Ákos) Budapest 1983, Móra K., 456 p., ill.

 

Sinatra, Frank (1915 – 1997), amerikai filmszínész

Bradányi Iván: A kék szemű gengszter: Frank Sinatra életrajza. Budapest 1991, Artemis. 214 p., 24 t. (Világsztárok életrajza.)

 

Sinclair, Upton (1878 – 1968), amerikai író

Sinclair, Upton: Amerikai előörs. (2. Kiad.) (Ford. Benamy Sándor.) Budapest 1947, Epocha – Csokonai, 176 p.

 

Singer, Isaac Bashevis (1904 – 1991), amerikai jiddis nyelvű író

Singer, Isaac Bashevis: Szerelem és száműzetés. [Visszaemlékezések.] (Ford. Mészáros György.) Budapest 1991, Gondolat, 395 p.

 

Sinka István (1897 – 1969), költő

Görömbei András: Sinka István. Budapest 1977, Szépirod. K., 187 p. (Kortársaink.)

Sinka István: Fekete bojtár vallomásai. [Önéletrajz.] (4. kiad.) Budapest – Debrecen 1989, Püski, 364 p.

 

Sisa Pista (1848 – 1911), betyár

Puskás Péter: Sisa Pista, az utolsó nógrádi betyár. [Salgótarján] 1997, Mikszáth, 221 p., ill.

 

Slachta Margit (1884 – 1974), apáca, politikus

Mona Ilona: Slachta Margit. [Budapest] 1997, Corvinus, 289 p., ill.

 

Smith, John (1580 – 1631), angol kapitány

Smith kapitány utazásai és cselekedetei. 1580-1631. (Vál., ford., bev., jegyz.: C. Cutean Éva.) Bukarest 1980, Kriterion, 321 p. 1 t. (Téka.)

 

Sokrates (i.e. 430 – 399), görög filozófus

Viz László: Szókratész utolsó levele. Budapest 1988, Viz p., 304 p.

 

Somlay Artúr (1889 – 1951), színész

Demeter Imre: Somlay Artúr. Budapest 1972, Szépirod. K., 258 p., ill. (Arcok és vallomások.)

 

Sosztakovics, Dmitij Dmitrievics (1906 – 1975), orosz zeneszerző

Sostakovics, Dmitrij Dmitrievics: Testamentum. (Dmitrij Sosztakovics emlékei Szolomon Volkov szerkesztésében.) Budapest 1997, Európa, 435 p., [16] t.

 

Spartacus (? – i.e. 71), római rabszolgavezér

Balázs Sándor: Reng a föld Itáliában. Spartacus élete és kora. [Életrajzi regény.] Budapest 1983, Móra K., 179 p., 8 t.

Fast, Howard: Spartacus. [Történelmi regény.] (Ford. Szentkuthy Miklós, utószó: Hegedűs Géza.) Budapest 1976, Kozmosz, 368 p.

Kovai Lőrinc: Halhatatlanok hegyén. [Történelmi regény.] Budapest 1975, Magvető, 711 p.

 

Spinoza, Baruch (1632 – 1677), holland filozófus

Vries, Theun de: Spinoza. (Ford. Várady-Brenner Mária.) Budapest 1987, Európa, 257 p. (Mérleg.)

 

Staël, Madame de (1766 – 1817), francia írónő

Lang, André: Szenvedélyes élet. (Madame sde Stael.) [Életrajzi regény.] (Ford. Gordon Etel.) Budapest 1966, Gondolat, 387 p., 8 t.

Zahn, Leopold: Asszony a császár ellen. Regény. (Ford. Dánielné Lengyel Laura.) Budapest [1941], Singer és Wolner, 284 p.

 

Stanley, Henry Morton (1841 – 1904), angol utazó

Jankó János: Stanley utazásai, kalandjai és felfedezései Afrikában. Budapest [191?], Athenaeum, 281 p., 1 t.

Stanley, Henry Morton, a nagy afrikai kutató önéletírása. (Átd. Sebestyén Károly.) Budapest 1912, Singer és Wolfner, 220 p.

Wassermann Jakob: Bula Matari. (Ford. Benedek Marcellné.) Budapest 1933, Utazási Könyvek Kiadó, 213 p., 10 t., 3 térk. (A világjárás hősei.)

 

Stein Aurél (1862 – 1943), orientalista

Halász Zoltán: Romvárosok a sivaragban. Stein Aurél belső-ázsiai utazásai. [Útleírás.] (2. kiad.) Budapest 1986, Móra K., 305 p., ill.

Stein Aurél: Ázsia halott szívében. Válogatott írások. (Vál., szerk., sajtó alá rend., utószó: Szörényi László, ford. Bendl Júlia, Halász Gyula.) Budapest 1986, Helikon, 454 p., 10 t.

 

Steiner, Rudolf (1861 – 1925), osztrák filozófus

Steiner, Rudolf: Életutam. (Ford. Dalmai Zoltán.) Budapest 1994, Genius [!M. Antropozófiai Társ.] 344 p.

 

Stendhal, (1783 – 1842), francia író

Harsányi Zoltán: Stendhal. Budapest 1967, Gondolat, 186 p. (Irodalomtörténeti kiskönyvtár 34.)

Zweig, Stefan: Stendhal. (Ford. László Ferenc.) Budapest 1998, Palatinus Kv., 111 p., [4] t.fol.

 

Stradivari, Antonio (1644 v. 1648 – 1737), olasz hegedűkészítő

Szántó György: Stradivari. Regény Kolozsvár (1934), Szépmíves Céh. 260 p.

 

Strauss család

Gál György Sándor: Mesél a bécsi erdő. A keringő és a Strauss-család regénye. (5. kiad.) Budapest 1978, Zeneműkiadó, 573 p.

Ingenheim, Marieluise von: A Strauss család. (Ford. Szántó Tamás). Debrecen 2001, Aquila, 313 p.

 

Strauss, Johann (Sohn.) (1825 – 1899), osztrák zeneszerző

Jakob, H. E. A: régi Bécs. Johnn Strauss regényes élete. (Ford. Berend Miklósné.) Budapest 1939, Grill K., 323 p.

Prawy, Marcel: Johann Strauss. (Ford. Reviczky Katalin.) Budapest 2000, Rózsavölgyi, 224 p., ill.

 

Strauss, Richard (1864 – 1949), német zeneszerző

Batta András: Richard Strauss. Budapest 1984, Gondolat, 298 p., ill. (Szemtől szemben.)

 

Stravinsky, Igor (1882 – 1971), orosz zeneszerző

Fodor András: Igor Sztravinszkij. Budapest 1976, Gondolat, 323 p., ill. (Szemtől szemben.)

 

Strindberg, August (1849 – 1912), svéd író

Enquist, Per Olov: Strindberg: Életjáték. [Regény.] (Ford. Kúnos László.) Budapest 1987, Európa, 253 p. (Modern könyvtár. P. 557.)

Strindberg, Ágost [August]: Egyedül. Egy lélek fejlődése. [Önéletrajzi regény.] (Ford. Mikes Lajos) Budapest 1996, Új Mandátum, 122 p., 6 t.

Strindberg, August: Egy lélek fejlődése. 2. A forrongás évei. (Ford. Mikes Lajos.) Budapest 1919, Dick, 261 p.

Strindberg, August: Egy lélek fejlődése. 3. A vörös szobában. (2. kiad) (Ford. Mikes Lajos. Budapest 1920, Dick, 143 p.

Strindberg, August: Egy lélek fejlődése. 4. A szerző. (Ford. Mikes Lajos.) Budapest 1920, Dick, 180 p.

Strindberg, August: Egy lélek fejlődése. 5. Vallomások. (4. átd. kiad.) (Ford. Mikes Lajos.) Budapest 1925, Dick, 371 p.

Strindberg, August: Egy lélek fejlődése. 6. El egymástól! A karanténmester második elbeszélése. (Ford. Mikes Lajos.) Budapest 1920, Dick, 167 p.

Strindberg, August: Egy lélek fejlődése. 7. Inferno. (Ford. Mikes Lajos.) Budapest 1921, Dick, 219 p.

Strindberg, August: Egy lélek fejlődése. 8. Legendák. (Ford. Mikes Lajos.) Budapest 1922, Dick, 207 p.

 

Sulla, Lucius Cornelius (i.e. 138 k. – 78), római hadvezér

McCullough, Colleen: Fortuna kegyeltjei. [Regény.] (Ford. Szántó Judit.) Budapest 1996, Európa, 1-2 köt.

McCullough, Colleen: Fűkoszorú. [Regény.] (Ford. Szántó Judit). Budapest 2000, Európa, 1-2 köt., ill.

 

Sulyok Dezső (1897 – 1965), ügyvéd, politikus

Szerencsés Károly: A nemzeti demokráciáért. (Sulyok Dezső, 1897-1997.) Pápa 1997, Önkormányzat, 351 p., ill.

 

 

További lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Kisebbségi Tér

 

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

 

ÉLETRAJZOK

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

  

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023