VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

ESZMÉK ÉS FOGALMAK

Változó Világ Enciklopédia

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

 

Ez, és az összes többi útmutató, címtár, lexikon

igényelhető

elektronikus formában vagy nyomtatásban, tetszőleges formátumban és példányszámban, igény szerint szerkesztett, bővített tartalommal, kereskedelmi, belső (magán) használatra vagy reprezentációs célra.

Merj tudni! A te tudásod a te hatalmad!

Szimeonov Todor író, könyvkiadó (1947)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

ESZMÉK ÉS FOGALMAK

Változó Világ Enciklopédia

 

A

B

C

D

E

F

G

H

 I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

  

   

 

 

 

A

 

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

 

 

Aforizma Önállóan alkotott vagy nagyobb műből kiemelt rövid, általában egy-két mondatos szöveg, amely egy frappáns megfigyelést, gondolatot tartalmaz. Közmondásnak a közismert aforizmát nevezzük. Egyesek szerint az aforizmák a bölcsesség gyöngyszemei, mások a legtöbb aforizmát és azok sűrű használatát lehangolónak tartják. Akárhogy is legyen, egyben kell bízni: abban, hogy a kulturális kormányzatnak, a nemzeti és kereskedelmi intézményeinknek nem jut eszükbe megrendezni A Nagy Aforizma országos versenyt. "A vers- vagy aforizmagyűjtemények összeállítói többnyire olyanok, mint azok az emberek, akik cseresznyét vagy osztrigát esznek: először kiválogatják a javát, de végül is mindet elfogyasztják." Chamfort [ A Változó Világ bölcsességei ]

Anarchizmus – A 19. században kialakult, viszonylag szűk körben népszerű eszme, amely – hirdetve az emberek eredendő jóságát és szolidaritását – elveti a hatalmat és az uralmat, azok minden formájában. (Részlet A civilizáció című kötetből)

Arab számok – A számok leírásához használt, a tudományokban és a hétköznapi életben egyaránt legelterjedtebb írásforma. Lényege tíz speciális, a (latin) betűktől általában eltérő számjegy használata. Ezek: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 és 9. Az arab jelző főképpen a római számoktól való megkülönböztetést szolgálja. Az egyik megjelölés sem szigorúan vett matematikai fogalom. A modern íráskultúra kifejezetten kedvez az arab számok használatának. Régebben általános volt a római számok használata, különösen a sorszámok jelölésénél. Római számot használtak az évek és az évszázadok, a hónapok, az azonos nevű uralkodók, pápák stb., az évfolyamok, kötetek, fejezetek sorszámainak jelölésénél. Kezdetben az évszám írásánál vált általánossá az arab számok használata. Közben sokáig tartotta magát az a szokás, hogy a hónapot római, a napot arab számmal jelölték. Ennek az írásmódnak komoly előnye volt az egyértelműség, hiszen különböző nyelveken a nap és a hónap sorrendje eltérő, és például 030605 jelentheti 2003. június 5., 2005. március 6. és még sok más dátumot. Most zajlik még egy régi szokás átalakulása: az évszázadok megjelölése. Régebben kifejezetten bizarr módon hatott volna a XIV. század arab számmal való megjelölése, most az hatna bizarrul, ha valaki a XXI. századról úgy értekezne, hogy azt római számmal jelöli meg. Az arab számok teljes győzelmét a római számok felett a római számok nehézkés szabályai okozták, de a kegyelemdöfést az informatika adta meg. Ez viszont nem jelent feltétlenül örök békét a számok íráskultúrájában.

 

Fogalommá vált nevek

Attila hun király – Isten ostora

Atatürk (Kemál Atatürk( – a törökök atyja

Folytatás

 

 

További lexikonok a Változó Világban

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Életrajzok

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Kisebbségi Tér

   

 

 

B

 

 

Baloldaliság – A francia Nagy forradalom idején a parlamentben kialakult ülésrend nyomán ragadt rá a „bal-” és „jobboldal” elnevezés a modern politikai eszmék és mozgalmak két meghatározó csoportjára. A baloldal a nép közvetlen képviseletét és szolgálatát vállalja. (Részlet A civilizáció című kötetből)

 

Fogalommá vált nevek

Boycott, Charles Cunningham (1832. márc. 12. Burgh St. Peter, Norfolk, Anglia – 1897. jún. 19. Flixton, Suffolk) – A brit hadsereg nyugalmazott századosa; Írországban jószágigazgató volt az ír földkérdés miatti nyugtalanság idején. Nevéből keletkezett a bojkott főnév és a bojkottál ige. Miután a hadseregből leszerelt, 1873-ban Earne III. earljének gazdatisztje lett Mayo megyében. A Földliga (Land League) – amelyet 1879-ben Írországban alapítottak, amikor a gyér aratás következtében éhínség fenyegetett – 1880-ban felszólította Boycottot, hogy csökkentse a bérleti díjakat 25%-kal. 1880 szeptemberében, miután Boycott megkísérelte végrehajtani a kilakoltatási végzéseket, a Földliga elnöke, az ír nacionalista államférfi, Charles Stewart Parnell javasolta, hogy a bérlők az erőszakhoz való folyamodás helyett szüntessenek meg minden kapcsolatot azokkal, akik visszautasították az alacsonyabb bérleti díjakra vonatkozó követeléseiket. Parnell módszerét először Boycott ellen alkalmazták, aki emiatt arra kényszerült, hogy – katonai védelem mellett – ulsteri munkásokat alkalmazzon a termés betakarítására. Ugyanabban az évben elhagyta Írországot, és végül Suffolkban lett gazdatiszt. Írországban hamar enyhült a helyzet, miután a 1881-es földtörvény méltányos bérletbíráskodást vezetett be.

Folytatás

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 
   

 

 

C

 

 

Ciprus – 2004 május 1-től tagja az Európai Uniónak

 * * *

Csehország – Közép-európai köztársaság. Egyedülálló módon sok nyelven máig sincs közkeletű neve az országnak, inkább Cseh Köztársaságként emlegetik. 2004 május 1-től tagja az Európai Uniónak.

Folytatás

 

 
   

 

 

D

 

 

Demokrácia – A demokrácia („népuralom”) eszméje és első gyakorlati modelljei 2500 évvel ezelőtt az ókori görög városállamokban jelentek meg. Az eszme azóta is töretlenül a legnépszerűbb és legvonzóbb társadalmi eszme, a megvalósult modellek viszont szinte kivétel nélkül többé vagy kevésbé súlyos kritikákat váltanak ki. (Részlet A civilizáció című kötetből)

Folytatás

 

 
   

 

 

E

 

 

 

Erőszakmentesség – A 20. században népszerűvé – és igen hatékonnyá vált – eszme. Ennek jegyében, általában egy-egy karizmatikus egyéniség vezetésével számos mozgalom alakult ki. Sorsdöntő perspektívát ígér az erőszakkal teli világunk számára, de pozíciói az eszmék és a politika világában mégy gyengék. (Részlet A civilizáció című kötetből)

Folytatás

 

 
   

 

 

F

 

 

 

Fal - Az emberek sok falat emelnek, és kevés hidat építenek. Isaac Newton

Fanatizmus - Csak egy lépés van a fanatizmustól a barbárságig. Denis Diderot

 

Folytatás

 

 
   

 

 

G

 

 

 

Görögország

 

Folytatás

 

 
   

 

 

H

 

 

Hanuka (más írásmóddal: Chanuka vagy Chanukka, a szó jelentése: megszentelés, megtisztítás) – az egyik legnagyobb, nyolc napig tartó zsidó ünnep: a fény ünnepe, amely egy csodára emlékeztet. A hagyománynak megfelelően nyolc napon keresztül meggyújtják a nyolcágú Menóra (Chanukkia) egy-egy újabb gyertyáját. A Hanuka története időszámításunk előtt 164-re megy vissza... (Élő vallások, A zsidók története Magyarországon, Rabin)

Hír – Újdonságról szóló tudósítás. A világon naponta több száz milliárd hír születik, köztük például az, hogy "ma Dakkri faluban Ardu mama jamgyökeret főzött ebédre". Ennek ellenére nem ritka, hogy alig akad hír, amelyet valóban fontos megosztani Magyarország széles közönségével. A fenti is egy ilyen, csak sajnos, nem mindig jut el hozzánk, nem beszélve, hogy kínosan érintheti tájékozatlanságunkat.

 

Folytatás

 

 
   

 

 

I

 

 

 

Igazság – És miért uszítottad a népet a piacon, te csavargó, miért beszéltél neki az igazságról, amelyről fogalmad sincs? Mi az igazság?
„Istenek! - gondolta magában eközben a helytartó. - Olyasmit kérdezek, ami egyáltalán nem tartozik a dologhoz... az agyam cserbenhagy...” És újra megjelent előtte a sötét folyadékkal teli serleg: „Mérget, ide azt a mérget...”
És újra meghallotta azt a hangot:
- Az igazság mindenekelőtt az, hogy tenéked, hégemón, fáj a fejed, annyira fáj, hogy kishitűen már a halálra gondolsz. Nincsen erőd, hogy velem beszélj, még az is nehezedre esik, hogy rám tekints. Így most akaratlanul is hóhérod vagyok, és ezt módfelett sajnálom. Jóformán gondol-kodni sem tudsz, csak arról ábrándozol, hogy odajöjjön hozzád a kutyád, mert úgy látszik, ez az egyetlen élőlény, amelyhez a ragaszkodol. De kínjaid nemsokára véget érnek, a főfájás elmúlik.

Az igazságosság nem csak az egyik legősibb és legnépszerűbb eszme, de valóságos erő. Sokféle erő tartja egybe a társadalmat, de az igazságosság az egyik legfőbb összetartó, az igazságtalanság az egyik legfőbb bomlasztó erő. Az igazságosság biztosít szilárd alapokat, erős integrációt, erkölcsi karaktert. A társadalomnak, így szükségszerűen a politikának, a jognak, a közigazgatásnak céltudatosan és módszeresen kellene dolgozniuk az igazságosság érvényesítéséért. Nagyobb közteherviselést kellene elvárni a gazdagoktól, és nagyobb emberséget kellene tanúsítani a hátrányosabb helyzetűekkel szemben. (Részlet A civilizáció című kötetből)

Ismeretterjesztés Sajátos művelődési forma, amely különösen a 19. és a 20. században népszerű.

Irenizmus – A béke (görögül „iréné”) és az azt szolgáló tudatos és tevőleges békítés eszméje a rendszerint tragikus vallási konfliktusok és háborúk évszázadaiban fogant, de csak a 20. században próbálkozott szervezett szerepvállalással. (Részlet A civilizáció című kötetből)

Folytatás

 

 
   

 

 

J

 

 

 

Jin és jang A keleti gondolkodásban gyakran alkalmazott ellentétpárok kifejezésére szolgáló elnevezés. A jin inkább a női, a jang a férfi jellegű dolgokat fedi. 

Jobboldaliság – A nép vezetésére méltó és alkalmas eszmék és erők (Isten, „A király” vagy „Az elnök”, a Haza, az arisztokrácia vagy „az establishment”) képviseletét és szolgálatát vállalja.

Folytatás

 

 
   

 

 

K

 

 

Konzervatizmus – A régi, megőrzendő eszmék és értékek szolgálata és védelme. (Részlet A civilizáció című kötetből)

Folytatás

 

 
   

 

 

L

 

 

 

Liberalizmus – A szabad embert eszményítő, az uralkodást, főleg a zsarnokoskodást elvető, a tehetetlenséget és szolgalelkűséget lenéző, a szolidaritást vállaló ősrégi és széles körben népszerű eszme. A modern korban igen sok, beleértve szélsőséges változatban létezik. (Részlet A civilizáció című kötetből)

Lobbizás – érdekérvényesítő aktivitás. Egyesek szerint a modern társadalmakban fontos, közérdekű tevékenység, mások szerint a korrupció legalizált formája. döntésbefolyásolás. Az angol "lobby" (előcsarnok) szóból származik, amely az Egyesült Államok Képviselőházának folyosóira, előcsarnokára utal: ez volt a helyszíne a képviselők meggyőzésének abból a célból, hogy az érdekeltek számára kedvező törvényeket és rendelkezéseket fogadjanak el. Mai értelmezésében a lobbizás a törvényhozó és a végrehajtói hatalom képviselőinek, lehetőleg szabályozott keretek között történő meggyőzése, egy gazdasági vagy társadalmi szervezet, csoport érdekeinek megfelelően. A lobbizást 1946 óta az USA-ban törvény szabályozza, amely szerint a Kongresszus épületében tevékenykedő lobbistának a képviselőház írnokánál regisztrálnia kell személyét és az általa képviselt ügyet. A Washingtonban működő lobbicégek feladata megbízóik részére a Kongresszus munkájának figyelemmel kísérése...

Folytatás

 

 
   

 

 

M

 

 

 

Magyarország – 2004 május 1-től tagja az Európai Uniónak

Málta – 2004 május 1-től tagja az Európai Uniónak

MAORT

Folytatás

 

 
   

 

 

N

 

 

 

Németország

Neologizmus – Nyelvi újítás, újonnan meghonosodott szó, név, kifejezés, szószerkezet, vagy régiek által nyert új jelentés. Ellentéte az archaizmus. Ld. Új szavak lexikona

Folytatás

 

 
   

 

 

O, Ó, Ö, Ő

 

 

 

Olaszország

 * * *

Öröm

Folytatás

 
   

 

 

P

 

 

 

Portugália

Folytatás

 

 
   

 

 

R

 

 

Ramadán – Az iszlám öt fő törvénye közül komoly megpróbáltatást jelentő szabály a böjtölés megtartása a ramadán havában. Ilyenkor a hit követői napkeltétől napnyugtáig böjtölnek - nem esznek, nem isznak, nem dohányoznak és nem élnek házaséletet -, ám amikor a nap lemegy, annál nagyobb örömmel adja át magát az evésnek-ivásnak. A ramadán a Hidzsra-naptár 9. hónapja (a hidzsra Mohamed próféta Mekkából Medinába való áttelepülése, Kr. u. 621). A Hidzsra-naptár a Gergely-naptártól eltérően holdhónapokra osztja az évet: minden hónap az újhold napján kezdődik, így a muzulmán év több nappal rövidebb a kereszténynél. 2002-ben a ramadán november 6-án kezdődik és december 6-án ér végett, 2003-ban október 26-án kezdődik és november 24-én ér véget (ebben az évben az arab országokat megosztotta a böjti hónap kezdete: a Perzsa-öböl partján fekvő államok nagy részében, így Szaúd-Arábiában is úgy vélték, hogy a ramadán első napja október 27-ére esik, míg Egyiptomban, Jordániában és a palesztin területeken már október 26-án megkezdték a böjtöt).  A 9., böjti hónap során az igazhitű muzulmán napkeltétől napnyugtáig nem ehet, nem ihat, nem dohányozhat, szexuális életet sem élhet...

Rend – A társadalom súrlódás- és konfliktusmentes, hatékony működésének eszméje. A rend elérhető a hagyományok, a törvények és a felsőbbségnek kijáró tisztelet betartásával, – ha szükséges akár szigorú – betartatásával. (Részlet A civilizáció című kötetből)

Római számok – A pozitív egész számok jelölésére használt ókori római eredetű írásforma. Ebben az I, V, X, L, C, D és M latin nagybetűk rendre az 1, 5, 10, 50, 100, 500 és 1000 számoknak felelnek meg. A számképzés szabályai meglehetősen bonyolultak. Fő szabályként ha egy jelet egy másik – azonos vagy nagyobb értékű – jel után írnak, értékeik összeadódtak, például II = 2, LX = 60. Egy jelből viszont legfeljebb hármat írhatunk egymás után. 4 azonos jel értékét a nagyságrendben következő jel és az elébe írt eredeti jel jelcsoportja adja, például IV = 4, XL = 40 és CD = 400. Mára a római számok használatát az arab számok használata szorította ki.

Folytatás

 

 
   

 

 

S

 

 

 

Spanyolország

Svédország

Folytatás

 

 
   

 

 

Sz

 

 

Szabadság – Az egyik legősibb és legnépszerűbb eszme, amely elveti mindazt, ami az emberi gondolkodást, cselekvést, akaratot korlátozza. Sokak szerint rend és szabadság ellentétes eszmék, másod szerint a kettő harmóniája a szellem egyik alapvető ismérve. (Részlet A civilizáció című kötetből)

Szolidaritás – A szolidaritásnak ősi gyökerei vannak, és ezek között megemlíthető „Amit nem akarsz, hogy veled megtegyenek, azt te se tedd meg mással!” (Kung Fu, és szinte szóról szóra a Talmud is), vagy „Az ellenségem ellensége a barátom.” De az igazi szolidaritás eszméje a munkásmozgalom történelmi vívmánya. (Részlet A civilizáció című kötetből)

Szám – A szám egy név, amely mennyiséget fejez ki. Néha egy szám száz szónál is többet mond, néha semmit... (Az, hogy "száz" egy gyakran használt szám, annyi mint tízszer tíz.) Számok világa

 

Fogalommá vált nevek

Sztálin - grúz-orosz forradalmár, majd orosz-szovjet államférfi, a Szovjetunió, a Szovjetunió Kommunista Pártjának és a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom vezetője. Egyesek nagy népvezérnek, mások kegyetlen diktátornak tartják.

Folytatás

 

 
   

 

 

T

 

 

 

Testvériség – Egy másik ősi és népszerű eszme, amely azt fejezi ki, hogy az egész emberiség egy nagy család, és ilyen értelemben a testvériség a szeretet szinonimája is. Az emberiség egyik legnépszerűbb jelszava: „Szabadság, egyenlőség, testvériség!” Ugyanakkor tragikus üzenet a bibliai történet a világ első testvérpárjáról. (Részlet A civilizáció című kötetből)

Tibet – Történelmileg jogos és igazolt integráció vagy megszállás az, hogy Tibet a Kínai Népköztársaság része? Miért ennyire hevesek és rendszeresek a tibeti diaszpóra és szimpatizánsaik tiltakozásai? – VV 40. Buddhizmus, misztika, Tibet Politika Összeesküvés-elméletek

Tudás A tanulásra képes rendszerek részére rendelkezésre álló sajátos információ.

Folytatás

 

 
   

 

 

U, Ú, Ü, Ű

 

 

 

USA

 * * *

Üllő – Vagy üllőnek, vagy kalapácsnak kell lennünk... (Chamfort)  [ A Változó Világ bölcsességei ]

Folytatás

 

 
   

 

 

V, W,

X, Y

 

 

 

Vallás  A különböző társadalmak egyik jellegzetes, mindezidáig gyakorlatilag nélkülözhetetlen intézménye.

Világ – Sokan úgy tartják, hogy a világ jó. Sokan azt állítják, hogy a világ rossz. Akár jó, akár rossz, érdemes, fontos tenni azért, hogy a világ jobb legyen.

Folytatás

 

 
   

 

 

Z

 

 

 

Zene – Ha valaki a zenei formákat módosítja, ez kihat az állam legfőbb törvényeire. (Platón)  [ A Változó Világ bölcsességei ]

Folytatás

 

 
   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

     

 

   
         

 

 

X

Hirdetés X

 

A sorozat katalógusából kiválaszthatod, és akár személyre szabott vagy céges kivitelben megrendelheted:

  SAJÁT VÁLTOZÓ VILÁG-KÖTET

Főleg budapesti cégek, szervezetek, intézmények részére:

ÚTMUTATÓ ÉS CÍMTÁR 

Cégek, szervezetek, intézmények részére:

  SAJÁT ÉVKÖNYV

Magánszemélyek, cégek, szervezetek, intézmények részére:

SAJÁT NAPTÁR 

(1, 12 vagy 365 lapos is, idézetekkel!)

Mindenféle papíralapú vagy elektronikus kiadvány elkészítéséhez  – évtizedes tapasztalatok, meggyőző referenciák birtokában – készséggel biztosítjuk professzionális szolgáltatásainkat

Kiadói szolgáltatások

 

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

 

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023