VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Életrajzok

Ajánló bibliográfia: valaha élt emberek felelevenednek

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az a nagyszerű az emberben, hogy soha nem veszíti el a bátorságát és a kedvét; újra és újra kezdi, mert tudja, hogy fontos és érdemes újrakezdenie.

Ray Bradbury amerikai író (1920–2012)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

ÉLETRAJZOK

 Valóságos, már nem élő magyar és külföldi személyekről szóló életrajzi művek ajánló bibliográfiája

G

  

A

B

C

CS

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

 

 

Felfedezett új életrajzi regényt?

Kérjük, jelezze!

Például: itt

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

Gábor Áron (1814 – 1849), ágyúöntő, honvéd őrnagy

Földi István: Gábor Áron. Regény. Sepsiszentgyörgy [1942], Jókai ny., 352 p.

Kovács László: Gábor Áron. Egy hős arcvonásai. Kolozsvár 1943, Minerva ny., 96 p. (Az Erdélyi Szépműves Céh könyvei XIV. 1.)

Sombori Sándor: Gábor Áron. Regényes krónika. (Ill.Plugor Sándor. 3. kiad.) Bukarest 1979, Kriterion, 154 p.

 

Gábor Miklós (1919 – 1998), színész

Gábor Miklós: A színész árnyéka. [Naplójegyzetek.] Budapest 1972, Szépirod. K., 316 p., 16 t. (Műhely.)

Gábor Miklós: Egy csinos zseni. [Napló. A szerző rajzaival.] Budapest 1995, Magvető, 282 p., ill.

Gábor Miklós: Sánta szabadság. [Napló.] Budapest 1997, Magvető, 579 p.

 

Gainsborough, Thomas (1727? – 1788), angol festő

Kelényi György: Gainsborough. Budapest – Varsó – Berlin 1978, Corvina – Arkady – Henschelverl., 14l p., 29 t. (A művészet világa.)

 

Galeotto, Marzio (1427 – 1479), itáliai humanista

Hanvai Kálmán: Nagy Galeotto. [Regény.] Budapest 1894, Országgyűlési értesítő ny. 186 p.

Surányi Miklós: A trianoni Páva – Galeotto Marzio [Kisregény.] – Husvét Szent Ilonán. Budapest 1985, Szépirod. K., 346 p.

 

Galilei, Galileo (1564 – 1642), itáliai csillagász, természetfilozófus

Geymonat, Ludovico: Galileo Galilei. (Ford. Fogarasi Miklós, jegyz. Balkay Bálint, Fogarasi Miklós.) Budapest 1961, Gondolat, 277 p.

Harsányi Zsolt: És mégis mozog a föld. Galilei életének regénye. Budapest [1942], Singer és Wolfner, 1-3. köt.

Maury, Jean Pierre: Galilei, a csillagok hírnöke. (Ford. Hamburger Klára.) Budapest 1991, Park, 166 p., ill. (Kréta könyvek.)

Radczun, Günter: Máglyák és csillagok. (Ford. Kárpáty Csilla, ill. Csergezán Pál.) Budapest 1963, Móra K., 200 p. (Buvár könyvek 41.)

Száva István: A hiúz a napba néz. Galilei életregénye. (Ill. Szecskó Tamás.) (2. kiad.) Budapest 1972, Móra K., 357 p.

Timár László: Galileo Galilei. Budapest [1991], Galilei Társ., 124 p., 16 t.

Vekerdi László: Így él Galilei. Budapest 1998, Typotex, 408 p.

 

Gandhi, Mohandas Karamchand (1869 – 1948), indiai politikus

Gandhi, Mohandas Karamchand: Önéletrajz, avagy Az igazsággal való próbálkozásaim története. (Ford. Fridli Judit, jegyz. utószó: Gáthy Vera). Budapest 1987, Európa, 589 p. (Emlékezések.)

Gáthy Vera: Gandhi. (2. átd., bőv. kiad.) Budapest 1987, Szépirod. K., 194 p. 24 t. (Életek és korok.)

Germanus Gyula: India világossága. (Mahatma Gandhi.) Budapest 1934, Szerző, 109 p.

Kalmár György: Máhátmá Gandhi. Álom – politika – valóság. Budapest 1982, Gondolat, 563 l.

Rolland, Romain: Mahátmá Gandhi. (Ford. Benedek Marcell. 3. kiad.) Budapest [1930], Dante, 154 p. 8 t.

 

Gárdonyi Géza (Agárd, 1863. augusztus 3. – Eger, 1922. október 30.): író, költő, az MTA tagja (levelező 1910, tiszteletbeli tag 1920).  M. Életrajzi Lexikon

Gárdonyi Géza: Szüleim gyémántja. Önéletírások, elbeszélések. (Vál., szerk. Z. Szalay Sándor, Tóth Gyula, ill. Kass János.) Budapest 1969, Móra K., 278 p.

Gárdonyi Géza: Titkosnapló. (A titkosírás megfejtői: Gilicze Gábor, Gyürk Ottó.) (Vál., bev. és utószó: Z. Szalai Sándor.) Budapest 1974, Szépirod. K., 237 p., ill.

Gárdonyi József: Az élő Gárdonyi. 1. Az ólombetűk felé. 2. Tollal a csillagokig. [Regényes életrajz.] Budapest [1934], Dante, 1-2. köt.

Kispéter András: Gárdonyi Géza. Budapest 1970, Gondolat, 229 p. 10 t. (Nagy magyar írók.)

Lipp Tamás: Így élt Gárdonyi. Budapest 1989, Móra K., 192 p., ill. (Így élt…)

Szalai Sándor Z.: Gárdonyi Géza alkotásai és vallomásai tükrében. Budapest 1977, Szépirod. K., 289 p., ill. (Arcok és vallomások.)

 

Garibaldi, Giuseppe (1807 – 1882), olasz szabadsághős

Csorba László: Garibaldi élete és kora. [Budapest] 1988, Kossuth, 414 p., ill. (Szivárvány.)

Füsi József: Búcsuzom, Garibaldi. [Regény.] (Bev. Kardos Tibor.) Budapest 1961, Magvető, 229 p.

Kovai Lőrinc: Aki a napba néz. [Történelmi regény.] Budapest 1982, Zrinyi Kiadó, 271 p.

Montanelli, Indro – Noa, Marco: Garibaldi. [Élerajzi regény.] (Ford. Lontay László, versford. Tótfalusi István.) Budapest 1973, Európa, 490 p. (Századok – emberek.)

Vásárhelyi Miklós: Így élt Garibaldi. Budapest 1983, Móra, 194 p. ill. (Így élt...)

 

Gasparich Márk Kilit (1810 – 1853), szerzetes, tábori lelkész

Legény Elemér: A lángszavú barát. Regény a szabadságharc idejéből. Budapest 1948, Szt. István Társ., 209 p.

Szántó Konrád: Szószéktől a bitófáig. P. Gasparich Márk Kilit életregénye. (Ill. Juhász Miklós.) Budapest 1975, Ecclesia. 324 p.

 

Gaudí, Antoni (1852 – 1926), katalán építész

Zerbst, Rainer: Gaudí, 1852-1926. Antoni Gaudí i Cornet – az építészetnek szentelt élet. (Ford. Udvarhelyi László, fotó: Roland, Francois René.) Köln – Budapest [1998], Taschen – Vince K., 239 p., ill.

 

Gauguin, Paul (1848 – 1903), francia festő

Danielss N., Bengt: Gauguin élete Tahitin. [Életrajz.] Budapest 1967, Gondolat, 265 p., 32 t.

Gauguin, Paul: Noa Noa. [Visszaemlékezés.] (Ford. Rónay György.) Budapest 1999, Filum, 97 p.

Gauguin, Pola: Apám regénye. (Paul Gauguin élete.) (Ford. Hajdú Henrik, Lukács Klára.) Budapest 1943, 234 p.

Harsányi Zoltán: Gauguin. Budapest 1984, Gondolat, 316 p. 6 t. (Szemtől szemben.)

Maugham, William Somerset: Az ördög sarkantyúja. [Regény.] (Ford. Devecseriné Guthi Erzsébet.) Budapest 1958, Európa, 194 p.

Perruchot, Henri: Gauguin élete. (Ford. Keszthelyi Rezső. 3. kiad.) Budapest 1974, Corvina, 304 p., 12 t.

 

Gaulle, Charles de (1890 – 1970), francia politikus, elnök

Gaulle, Charles de: Háborús emlékiratok. (Ford. Losonczi János, Dániel Anna, Terényi István.) Budapest 1997, Kossuth, 1 2 köt. ill., térk.

Shennan, Andrew: De Gaulle. (Ford. Hahner Péter.) Budapest 1997, Akadémiai K., 207 p., ill., térk. (Y könyvek.)

 

Gauss, Karl (1777 – 1855), német matematikus

Livanova, Anna: Három sors. (Elbeszélés egy nagy felfedezésről.) Budapest 1960, Gondolat, 123 p. (Studium könyvek16.)

 

Gelléri Andor Endre (1906 – 1945), író

Gelléri Andor Endre: Egy önérzet története. [Önéletrajzi regény.] (3. kiad.) (Bev. Gelléri Judit.) Budapest 1975, Szépirod. K., 347 p., 1 t.

 

Gellért, Szt. (980 – 1046), püspök

Árpás Károly: A kereszt jelével. Regény Szent Gellért haláláról. Szeged 1996, Agapé, 304 p.

Karácsonyi János: Szent Gellért csanádi püspök és vértanú élete. Budapest 1925, Szt. István Társ., 172 p. (Szentek országa.)

Szentmihályi Szabó Péter: Gellért. [Történelmi regény.] (2. kiad.) Budapest 1983, Szépirod. K., 247 p.

 

Georgius, de Hungaria (XV. sz.), szerzetes

Kimondhatatlan nyomorúság. Két emlékirat a 15-16. századi oszmán fogságról. (Utószó: Fügedi Erik.) Budapest 1976, Európa, 267 p., ill.

 

Gerando, Auguste de (1819 – 1849), francia történész

Rubin Péter: Francia barátunk, Auguste de Gerando. /1819-1949./ Budapest 1982, Szépirod. K., 179 p. (Irodalomtörténeti füzetek 105.)

 

Gergely, VII. (1020 – 1085), pápa

Erdődy János: A Szent Sátán. [Történeti regény.] Budapest 1975, Gondolat, 409 p., 14 t.

Székely György: VII. Gergely. (képanyag Ágoston Julianna). Budapest 1984, Akadémia K., 391 p., [32] t. (Életek és korok.)

 

Gerhardt, Paul (1607 – 1676), német egyházi énekszövegíró, zeneszerző

Kapi Béla: Isten hárfása. Történeti elbeszélés. (2. kiad.) Győr, 1934, Szabó-Uzsaly. 254 [2] p., 1 t. (Harangszó könyvtár.)

 

Germanus Gyula (1884 – 1979),orientalista, irodalomtörténész

[Germanus Gyula] – Hajnóczy Rózsa G.: Bengáli tűz. [Visszaemlékezések.] (10. kiad.) Budapest 1981, Szépirod. K., 736 p.

 

Gershwin, George (1898 – 1937), amerikai zeneszerző

Bradányi Iván: Kék rapszódia. Georges Gershwin élete. Budapest 1997, Kovásznai K., 362 p., [12] t. (Nagy amerikai zeneszerzők.)

 

Gesualdo, Carlo (1560 – 1613), itáliai zeneszerző

Passuth László: Madrigál. [Életrajzi regény.] (2. kiad.) Budapest 1977, Szépirod. K., 678 p.

 

Gigli, Beniamino (1890 – 1957), olasz operaénekes

Gigli, Beniamino: Beniamino Gigli emlékiratai. (Ford. Haász Kata.) Budapest 1984, Zeneműkiadó, 322 p., ill.

 

Gilarovszkij, Vladimir Alekszejevics (1853 – 1935), orosz író

Gilarov, Vladimir Alekszejevics: Moszkvai alvilág. (Ford. Grigásy Éva.,ill. Engel Tevan István) (2. Kiad.) Budapest – Ungvár 1989, Európa – Kárpáti K., 394 p.

 

Gimes Miklós (1917 – 1958), újságíró

Révész Sándor: Egyetlen élet. Gimes Miklós története. (Előszó: Litván György.) Budapest 1999, Sík – 1956-os Int., 493 p., ill.

 

Gioconda, Lisa del Gherardini del, (1479 – ?)

La Mure, Pierre: Mona Lisa magánélete. [Regény.] (Ford. Dobos Lidia.) Budapest 1983, Corvina, 393 p.

 

Giorgione (1477 – 1510), itáliai festő

Passuth László: A lombard kastély. [Regény.] – Lagunák. [Életrajzi] regény. Budapest 1981, Szépirod. K., 651 p.

 

Gizella (985 k. – 1065), magyar királyné

A királyné városa. Szemelvények Gizella királyné életéből. [Gizella Napok, 1993, Veszprém.] Veszprém 1993, [EKMK], 65 p., ill.

Boldog Gizella királyné. (Szerk. Csiszár Miklósné, fotó és graf. Róka Lajos.) Veszprém 1996, Veszprémi Szeminárium Alapítvány, 158 p., XVIII t.

Szántó Konrád: Boldog Gizella első magyar királyné élete. Budapest 1988, Ecclesia, 258 p., 12 t.

 

Gobbi Hilda (1913 – 1988), színésznő

Gobbi Hilda: Közben... [Visszaemlékezések.] (2. kiad.) Budapest 1984, Szépirod. K., 328 p., ill.

 

Goebbels, Joseph (1897 – 1945), német politikus

Goebbels, Joseph: Napló. (Vál. Rátkai Ferenc, ford. Ács Zoltán, Gyurkó László.) Budapest 1994, Dunakönyv, 457 p.

 

Goethe, Johann Wolfgang (1749 – 1832), német költő, író

Eckermann, Johann Peter: Beszélgetések Goethével. (Ford. Győrffy Miklós.) Budapest 1989, Európa, 732 p.

Friedenthal, Richard: Goethe élete és kora. (Ford. Györffy Miklós, utószó Richard Friedenthal.) (2. kiad.) Budapest 1978, Európa, 896 p. (Századok, emberek.)

Goethe, Johann Wolfgang. Életemből. Költészet és valóság. Budapest 1982, Európa, 721 p. (Goethe, Johann Wolfgang válogatott művei.)

Goethe, Johann Wolfgang: Önéletrajzi írások. (Ford., vál., jegyz.: Győrffy Miklós.) Budapest 1984, Európa, 706 p. (Goethe, Johann Wolfgang válogatott művei.)

Ludwig, Emil: Goethe. Egy ember élete. (Életregény.) (Ford. Turóczi József.) Budapest [1928], Dick M., 587 p.

Mann, Thomas: Lotte Weimarban. [Életrajzi regény.] (Ford. Lányi Viktor.) Budapest 1969, Európa, 311 p. (A világirodalom remekei.)

Szentkuthy Miklós: Arc és álarc. [Regényes életrajz.] (2. kiad.) Budapest 1982, Magvető, 651 p.

 

Gogh, Vincent van (1853 – 1890), holland festő

Perruchot, Henri: Vincent van Gogh élete. (Életrjz.) (Ford. G. Beke Margit.) Budapest 1973, Gondolat, 279 p., 16 t.

Stone, Irving: A napsugár fia. Van Gogh élete. [Életrajzi regény.] (Ford. Máthé Elek.) Budapest 1993, Kulturtrade, 379 p.

 

Gogol, Nikolaj Vaszil'evics (1809 – 1852), orosz író

Bakcsi György: Gogol világa. Budapest 1986, Európa, 228 p. (Írók világa.)

 

Goldoni, Carlo (1707 – 1793), olasz író

Goldoni, Carlo emlékezései (Ford. Gera György.) Budapest 1963, Gondolat, 534 p., 13 t.

 

Goldziher Ignác (1850 – 1921), orientalista

Goldziher Ignác: Napló. (Vál., sajtó alá rend., előszó, jegyz.: Schreiber Sándor, ford. Schreiber Sándorné, Bernáth Mária.) Budapest 1984, Magvető, 408 p. (Tények és tanúk.)

Simon Róbert: Goldziher Ignác. Vázlatok az emberről és a tudósról. Budapest 2000, Osiris, 274 p. (Osiris könyvtár. Történelem.)

 

Gombrowicz, Witold (1904 – 1969), lengyel író

Eörsi István: Időm Gombrowiczcsal. [Napló.] Budapest 1994, Pesti Szalon. 385 p.

 

Gorkij, Makszim (1868 – 1936), orosz író

Gorkij, Makszim: Gyermekkorom. [Önéletrajzi regény.] (Ford. Radó György:) Budapest 1973, Európa, 233 p. (A világirodalom remekei. 5. sor.)

Gorkij, Makszim: Inasévek. (Ford. Radó György.) – Az én egyetemeim. (Ford. Gellért György.) [Önéletrajzi regények.] Budapest 1973, Európa, 434 p.

Radó György: Gorkij élete. [Regény.] Budapest 1967, Móra K., 236 p., 12 t. (Nagy emberek élete.)

 

Goya y Lucientes, Francisco José de (1746 – 1828), spanyol festő

Feuchtwanger, Lion: Goya. A megismerés gyötrelmes útja. [Életrajzi regény] (Ford. Vas István). Budapest 1993, Kulturtrade, 569 p. (Paletta.)

Marlow, Stephen: A kolosszus. Goya életregénye. (Ford. Vermes Magda.) Budapest 1984, Corvina. 445 p., 8 t.

Rojas, Carlos: Az Elesettek Völgye. (Ford. Pál Ferenc.) Budapest 1984, Magvető, 385 p. (Világkönyvtár.)

Schneiler, Manfred: Don Francisco. [Életregény.] (Ford. Radó István.) Budapest 1943, Keresztes, 485 p.

 

Gömbös Gyula (1886-1936), miniszterelnök

Gergely Jenő: Gömbös Gyula. Vázlat egy politikai életrajzhoz. Budapest 1999, Elektra Kiadóház, 155 p. (Élet-kép sorozat.)

 

Görgei Artúr (1818 – 1916), honvéd altábornagy, miniszter

Féja Géza: Visegrádi esték.[ Regény.] Budapest 1976, Szépirod. K., 460 p.

Görgey Artúr: Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben. (Görgey István fordítását átd., bev., jegyz.: Katona Tamás.) Budapest 1988, Európa, 1-2. köt.

Görgey István: Görgey Arthur a száműzetésben. 1849-1867. Eredeti levelek fölhasználásával. Budapest 1918, M. Tud. Akad., 429 p.

Görgey István: Görgey Arthur ifjúsága és fejlődése a forradalomig. Budapest 1916, M. Tud. Akad., 454 p.

 

Göring, Hermann (1893 – 1946), német politikus, birodalmi marsall

Hoyt, Edwin P.: Göring és a Luftwaffe. (Ford. Losonci Gábor.) Pécs, 1994, Victoria, 199 p., [16] t.

 

Gracchus fivérek: Caius (i.e. 153 – 121) Tiberius (i.e. 162 – 133), római néptribunusok

Kovai Lőrinc: Három tribunus. [Történelmi regény.] (3. kiad.) Budapest 1963, Magvető, 495 p.

Szász Béla: A Gracchusok. Történeti tanulmány. Budapest 1935, Attila ny., 200 p.

 

Graves, Robert (1895 – 1985), angol író

Graves, Robert: Isten hozzád Anglia! [Visszaemlékezések.] (Ford. Szilágyi Tibor, versford. Tótfalusi István.) Budapest 1979, Európa, 345 p.

 

Greco, El Cuevas, Jeronima de las (1541 – 1614), görög–spanyol festő

Braider, Donald: Színek és fények. El Greco életregénye. (Ford. Veressné Deák Éva). Budapest 1982, Corvina, 384 p., [24] t.

Szél Elisabeth [Erzsébet]: Greco asszonya. [Életrajzi regény.] Budapest 1973, Corvina, 175 p., 4 t.

 

Grillparzer, Franz (1791 – 1872), osztrák író

Schreyvogl, Friedrch: Grillparzer. [Regény.] (Ford. Schöpflin Aladár.) Budapest [1937], Franklin. 1-2 köt. (Külföldi regényírók.)

 

Gritti, Lodovico (1480 – 1534), velencei szárm. kereskedő, Magyarország kormányzója

Szakály Ferenc: Vesztőhely az út porában. Gritti Magyarországon. 1529-1534. Budapest 1986, Helikon, 149 p., ill. (Labirintus.)

 

Grősz József (1887 – 1961), kalocsai érsek

Grősz József: Grősz József kalocsai érsek naplója, 1944-1946. (Sajtó alá rend. Török József.) Budapest 1995, Szt. István Társ., 360 p., ill.

 

Guevara de la Serna, Ernesto, „Che” (1928 – 1967), argentin forradalmár

Horváth Gyula: Perón. Che Guevara. [Budapest] 2000, Pannonica, 342 p. (Fekete-fehér.)

 

Gulácsy Lajos (1882 – 1932), festő

Szabadi Judit: Gulácsy Lajos. Budapest 1983, Gondolat, 332 p., [8] t. (Szemtől szemben.)

 

Gutenberg (1397/400 – 1468), német nyomdász

Erdődy János: Így élt Gutenberg. (Életrajz.) Budapest 1973, Móra K., 165 p., ill. (Így élt…)

Kühn, Bodo: Gutenberg mester. [Regény.] (Ford. Terényi István.) Budapest 1963, Gondolat, 458 p., 1 t.

Orbán Dezső: Gutenberg. [Regény.] Budapest 1940. 218 p.

 

Guyon, Richard, esquire d’Beautre et Gey, (1813 – 1856), honvéd tábornok

Márkus László: Guyon Richárd. (5. kiad.) Budapest 1955, Művelt Nép, 153 p., 4 t., 1 térk. (Magyar Történelmi Társulat 2.)

 

Gyergyai Albert (1893 – 1981), irodalomtörténész

Gyergyai Albert: A falutól a városig. [Önéletrajzi regény.] Budapest 1979, Szépirod. K., 427 p.

Gyergyai Albert: A várostól a világig. [Visszaemlékezések.] [Szöveggond. Szávai János] Budapest 1986, Szépirod. K., 493 p., [1] t. fol.

Gyergyai Albert: Anyám meg a falum. Budapest 1972, Szépirod. K., 310 p.

 

Györök Leó (1847 – 1899), festő

Tordai György: Pernyét hord a szél. (Györök Leó életregénye. Ill. Kürthy Sándor.) Budapest 1959, Gondolat, 393 p.

 

 

További lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Kisebbségi Tér

 

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

 

ÉLETRAJZOK

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

  

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023