VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Életrajzok

Ajánló bibliográfia: valaha élt emberek felelevenednek

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az a nagyszerű az emberben, hogy soha nem veszíti el a bátorságát és a kedvét; újra és újra kezdi, mert tudja, hogy fontos és érdemes újrakezdenie.

Ray Bradbury amerikai író (1920–2012)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

ÉLETRAJZOK

 Valóságos, már nem élő magyar és külföldi személyekről szóló életrajzi művek ajánló bibliográfiája

Sz

  

A

B

C

CS

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

 

 

Felfedezett új életrajzi regényt?

Kérjük, jelezze!

Például: itt

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

Szabó Dezső (1879 – 1945), író

Szabó Dezső: Életeim. Születéseim, halálaim, feltámadásaim. (Szerk., utószó Balogh Sándor.) Budapest 1996, Püski, 1-2 köt.

 

Szabó László, Cs. (1905 – 1984), író

Szabó László, Cs.: Hűlő árnyékban. [Visszaemlékezések.] Budapest 1991, Gondolat, 309 p., ill.

Szabó László, Cs.: Római muzsika. [Naplóregény.] Budapest 1988, Magvető, 249 p.

 

Szabó Lőrinc (1900 – 1957), költő

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc. Budapest 1985, Gondolat, 295 p., 16 t. (Nagy magyar írók.)

Rába György: Szabó Lőrinc. Budapest 1972, Szépirod. K., 173 p. (Kortársaink.)

Sándor Judit: "Szeressétek a gyermekeimet." Szabó Lőrinc a költő-apa. Budapest 1982, Móra K., 147 p., ill.

Szabó Lőrinc: Bírákhoz és barátokhoz. Napló és védőbeszédek 1945-ből. (Sajtó alá rend., utószó, jegyz.: Kabdebó Lóránt.) Budapest 1990, Magvető, 396 p.

 

Szaltikov-Scsedrin, Mihail Jevgrafovics (1826 – 1889), orosz író

Voroszylski, Wiktor: Álmok a hó alatt. [Életrajzi regény.] (Ford. Kerényi Grácia.) Budapest 1975, Európa, 216 p. (Modern könyvtár P. 292.)

 

Szántó Piroska (1913 – 1998), festő, grafikus, író

Szántó Piroska. Bálám szamara és a többiek. [Visszaemlékezések.] Budapest 1997, Európa, 318 p.

 

Szathmári Pap Károly (1812 – 1887), festő, grafikus

Árvay Árpád: Szélsodorta falevél. Szathmári Pap Károly regényes élete. Bukarest 1973, Creanga Kiadó, 294 p., 13 t.

 

Széchényi Ferenc gr. (1754 – 1820), főispán, könyvtáralapító

Fraknói Vilmos: Gróf Széchényi Ferenc, 1754 – 1820. (Utószó Soós István.) Budapest 2002, Osiris, 376 p., ill.

 

Széchenyi István gr. (1791 – 1860), reformpolitikus, miniszter

Fekete Sándor: Széchenyi István. [Életrajzi regény.] Budapest 1979, Móra K., 258 p., 8 t.

Hegedűs Lóránt: Gróf Széchenyi István regénye és éjszakája. Budapest [1933], Athenaeum, 324 p., 14 t.

Kocsis István: A tizenkettedik lánc. Széchenyi István. [Életrajzi regény.] Budapest 1986, Magvető, 464 p.

Surányi Miklós: Egyedül vagyunk. Széchenyi István életregénye. Budapest 1982, Szépirod. K., 1-2. köt.

Zichy Antal: Gróf Széchenyi István életrajza. Budapest 1896-1897, Magyar Tört. Társ., 1-2. köt., ill. (Magyar történeti életrajzok

 

Széchenyi Istvánné Seilern Crescentia gr. (1799 – 1875)

Kelp Anna: Széchenyi és Crescence. [Történelmi regény.] Adelaide, 1985, Dezsery. 328 p., 9 t. (Vándor könyvtár. Ausztráliában élő magyar szépírók sorozata.)

Nagy Lenke: Crescence. Gróf Széchényi Istvánné élete. [Budapest 1942], 370 p., 2 t.

 

Széchenyi Zsigmond gr. (1898 – 1967), vadász

Széchenyi Zsigmond: Ahogy elkezdődött. Egy magyar vadász hitvallása. Első rész. (5. kiad.) (Ill. Schell József.) Budapest 1994, Amicus, 234 p., [16] t.

Széchenyi Zsigmond: Ünnepnapok. Egy magyar vadász hitvallása. Második rész. (4. kiad.) (Ill. Schell József.) Budapest 1996, Amicus, 403 p., [32] t.

 

Széchy Mária gr. (1610 – 1679)

Kállay Miklós: A murányi amazon. Regény. [Budapest 1940], Révai, 316 p.

Kőszegi Imre: A fellegvári Vénusz. Budapest 1987, Móra K., 338 p., ill.

Takács Tibor: Széchy Mária, a fekete rózsa. [Életrajzi regény.] Budapest 1989, Béta, 338 p.

Várkonyi Ágnes, R.: A rejtőzködő Murányi Vénus. Budapest 1987, Helikon, 241 p. 16 t. (Labirintus.)

 

Szegedy-Maszák Aladár (1903 – 1988), diplomata

Szegedy-Maszák Aladár: Az ember ősszel visszanéz. Egy volt magyar diplomata emlékirataiból. (Vál., sajtó alá rend., jegyz.: Csorba László, utószó Szegedy-Maszák Mihály.) Budapest 1996, Európa – História, 1-2 köt. (Extra Hungariam.)

 

Székely István (1899 – 1979), filmrendező

Székely István: Hypolittól a Lila akácig. [Visszaemlékezések.] – Nemeskürty István: Székely István és a magyar hangosfilm. Budapest 1978, Gondolat, 308 p., ill.

 

Szenczi Molnár Albert (1574 – 1634), zsoltárfordító

Dézsi Lajos: Szenczi Molnár Albert. 1574-1634. Budapest 1897, Magyar Tört. Társ., 243 p., 4 t. (Magyar történeti életrajzok 30.)

Szenczi Molnár Albert: Napló és más írások. (Vál., bev. Benkő Samu.) Bukarest 1984, Kriterion, 259 p. (Téka.)

Tóth-Máthé Miklós: Élet zsoltárhangra. Regény Szenci Molnár Albertről. Budapest 1990, Ref. Zsinati Iroda, 209 p.

Vargha Tamás: Vándormadár útja. Regényes rajz Szenczi Molnár Albert ifjúságáról. [Budapest 1930], Sylvester, 160 p.

 

Szendrey Júlia (1818 – 1868), költőnő

"Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt...". Szendrey Júlia naplója, levelezése barátnőjével és vallomása halottas ágyán. (Szerk. Szathmáry Éva.) Budapest 1999, Ciceró, 275 p., ill.

Désaknai Mária: Petőfiné Szendrey Júlia. Életregény. (Budapest 1991), Désaknai M., 104 p.

Hatvany Lajos: Feleségek felesége. (Petőfi mint vőlegény.) Budapest 1983, Magvető, 371 p.

Kertész Erzsébet: Szendrey Júlia. Budapest 1998, Móra K., 358 p.

Kozma Dezső: Költői ősz. Petőfi Júliája. Kolozsvár-Napoca 1985, Dacia, 205 p., 16 t.

Tiboldi József: Petőfi és Júlia. Történelmi regény. Budapest 1936, Kókai, 1-4. köt.

 

Szendrey Karper László (1932 – 1991), gitárművész

Ők ketten. Ágai Karola és Szendrey-Karper László élete és művészete. (Összeáll. Kerényi Mária.) Budapest [2001], Szemimpex, 246 p., ill.

 

Szentkuthy Miklós (1908 – 1988), író

Hegyi Katalin: Szentkuthy Miklós. Budapest 2001, Elektra Kiadóház, 135 p., ill. (Élet-kép sorozat.)

Szentkuthy Miklós: Fájdalmak és titkok játéka. Naplójegyzetek és naplóillusztrációk, 1925-1942. (Vál., sajtó alá rend.: Tompa Mária.) Budapest 2001, Magvető, 151 p., [4] t., ill.

 

Szép Ernő (1884 – 1953), költő

Purcsi Barna Gyula: Szép Ernő. Budapest 1984, Szépirod. K., 193 p. (Kortársaink.)

Szép Ernő: Emberszag. (Utószó: Réz Pál.) Budapest 2000, Osiris, 158 p. (Millenniumi könyvtár.)

 

Szerb Antal (1901 – 1945), irodalomtörténész, író

Poszler György: Szerb Antal. Budapest 1973, Szépirod. K., 451 p. (Irodalomtörténeti könyvtár 29.)

Szerb Antal: Naplójegyzetek, 1914-1943. (Sajtó alá rend., előszó és jegyz.: Tompa Mária.) Budapest 2001, Magvető, 350 p.

 

Szilágyi József (1917 – 1958), újságíró

"Eljő az a nagy, szép idő..." [Szilágyi Júlia és mások visszaemlékezései, levelek, dokumentumok.] (Összeáll. Javorniczky István.) Budapest 1990, Héttorony, 211 p.

 

Szilágyi Mihály (? – 1461), kormányzó

Fraknói Vilmos: Szilágyi Mihály, Mátyás király nagybátyja. Budapest 1913, Franklin, 134 p.

 

Szilárd Leó (1898 – 1964), fizikus

Lanouette, William: Szilárd Leó. Zseni árnyékban. (Ford. Hraskó Péter, előszó Salk, Jonas.) Budapest 1997, M. Világ, 439 p.

Marx György: Szilárd Leó. Budapest 1997, Szépirod. K., 164 p., [16] t., [1] t. fol. (A múlt magyar tudósai.)

 

Szilveszter II, (938 – 1003), pápa

Hegedűs Géza: Szent Szilveszter éjszakája. [Történelmi regény.] Budapest 1963, Magvető, 277 p.

Riché, Pierre: II. Szilveszter, az ezredik év pápája. (Ford. Somorjai Gabi.) Budapest 1999, Balassi, 263 p., [4] t. ill., térk.

Szentkuthy Miklós: II. Szilveszter második élete. [Szatirikus regény.] Budapest Magvető, 427 p.

 

Szinyei Merse Pál (1845 – 1920), festő

A majális festője közelről. Szinyei Merse Pál levelezése, önéletrajzai, visszaemlékezések. (Vál., sajtó alá rend. Szinyei Merse Anna.) Budapest 1990, Szépirod. K., 331 p., 36 t., 1 t. fol.

Gál György Sándor: Majális. Szinyei Merse Pál élete. [Regény.] Budapest 1975, Móra K., 237 p., 16 t.

Szinyei Merse Anna: Szinyei Merse Pál élete és művészete. Budapest 1990, Corvina, 243 p., [152] t.

Végvári Lajos: Szurokfenyő. Szinyei Merse Pál kései szerelme. (Rajz. Máger Ágnes.) Budapest 2001, RNS, 187 p.,ill.

 

Szinnyei József (1830 – 1913), honvéd őrnagy, bibliográfus, könyvtáros

Szinnyei József komáromi históriái. (Sajtó alá rend. Hídvégi Violetta, szerk. Virág Jenő.) Tatabánya 1997, Komárom-Esztergom M. Önkormányzat, 239 p. (Castrum könyvek.)

 

Szombathelyi Ferenc (1887 – 1946), vezérezredes, vezérkari főnök

Szombathelyi Ferenc visszaemlékezése, 1945. (Sajtó alá rend., bev., jegyz.: Gosztonyi Péter.) Budapest 1990, Zrínyi, 126 p., ill. (Sisak és cilinder sorozat.)

 

Szomory Dezső (1869 – 1944), író

Kellér Andor: Író a toronyban. [Életrajzi regény.] Budapest 1984, Szépirod. K., 182 p.

Réz Pál: Szomory Dezső alkotásai és vallomásai tükrében. Budapest 1971, Szépirod. K., 291 p., ill. (Arcok és vallomások.)

 

Szőnyi István (1913 – 1967), festő

Elekfy Jenőné: Tizennégy nyár Zebegényben. [Visszaemlékezések.] Zebegény 1990, Szőnyi Emlékmúz., 101 p. ill.

 

Sztálin, Joszif Viszszarinovics (1879 – 1953), szovjet politikus, pártvezér

Csikós György: Tizenhárom év a Kreml kazamatáiban. Ellenőrizhetetlen valóság. Budapest 1990, Hálózat-PLKV, 156 p.

Krausz Tamás: Sztálin. [Budapest] 1995, Útmutató K., 128 p. (Változó Világ.)

Lourie, Richard: Sztálin önéletírása. [Regény.] (Ford. Etédi Péter.) Budapest 2001, M. Könyvklub, 298 p.

Radzinskij, Edvard: Sztálin. (Ford. Soproni András.) Budapest 1998, Európa, 717 p., [20] t.

 

Sztehlo Gábor (1909 – 1974), evangélikus lelkész

Sztehlo Gábor: Isten kezében. (2. kiad.) (Sajtó alá rend. Bozóky Éva.) Budapest 1986, Mo. Evang. Egyh., 234 p., [4] t.

 

Szulejmán, II. Nagy (1494 – 1566), török szultán

Fekete Lajos: Szülejmán szultán. Budapest 1967, Szépirod. K., 121 p., 1. t. (Életek és korok [2.])

Káldy-Nagy Gyula: Szulejmán. Budapest 1974, Gondolat, 218 p., 8 t.

 

További lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Kisebbségi Tér

 

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

 

ÉLETRAJZOK

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

  

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023