VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Életrajzok

Ajánló bibliográfia: valaha élt emberek felelevenednek

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az a nagyszerű az emberben, hogy soha nem veszíti el a bátorságát és a kedvét; újra és újra kezdi, mert tudja, hogy fontos és érdemes újrakezdenie.

Ray Bradbury amerikai író (1920–2012)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

ÉLETRAJZOK

 Valóságos, már nem élő magyar és külföldi személyekről szóló életrajzi művek ajánló bibliográfiája

J

  

A

B

C

CS

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

 

 

Felfedezett új életrajzi regényt?

Kérjük, jelezze!

Például: itt

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

James, Henry (1843 – 1916), angol író

Sarbu Aladár: Henry James világa. Budapest 1979, Európa, 269 p., ill. (Írók világa.)

 

János Pál, I. (1912 – 1978), pápa

Yallop, David A.: Isten nevében? I. János Pál pápa rejtélyes halála. A tények és ami mögöttük van. Budapest 1995, M. Könyvklub, 391, [2] p.

 

János, I., Vak (1296 – 1346), cseh király, német-római császár

Danek, Oldřich: A király megfut a csatából. [Történelmi regény.] (Ford. Hubik István.) Budapest – Bratislava, 1970, Európa – Madách Kiadó, 565 p.

 

János, III. Sobieski (1629 – 1696), lengyel király

Boy-Zelenski, Tadeusz: Felség és feleség. [Életrajzi regény.] (Ford. Sebők Éva, bev. Kovács Endre.) Budapest 1969, Európa, 324 p. (Századok – emmberek.)

 

János, Keresztes, Szent (1542 – 1591), spanyol szerzetes, egyháztanító

Klemm Nándor: Szenvedni érted. Keresztes Szent János életrajza. (1542-1591) Budapest 1994, Márton Á. K. 166 p.

 

János, Szapolyai, I. (1487 – 1540), király (1526 – 1540)

Krúdy Gyula: A festett király. [Történelmi regény.] (Utószó: Szabó Ede.) Budapest 1968, Szépirod. K., 208 p. (Olcsó könyvtár.)

 

Janus Pannonius (1434 – 1472), költő, püspök

Huszti József: Janus Pannonius. Pécs 1931, Janus Pannonius Társaság, 448 p.

Karliczky Margit: Janus Pannonius. [Életrajzi regény.] Budapest 1969, Móra K., 267 p., 8 t. (Nagy emberek élete.)

 

Jászai Mari (1850 – 1926), színésznő

Földes Anna: Így élt Jászai Mari. Budapest 1981, Móra K., 202 p., ill. (Így élt...)

Földes Anna: Jászai Mari és a magyar színészet. Budapest 1983, Magvető, 471 p.

Jászai Mari emlékiratai. (Utószó: Lukácsy Sándor.) Budapest 1994, M. Könyvklub, 243 p. (Klub klasszikusok.)

Péchy Blanka: Jászai Mari. [Életrajz.] (3. átd. kiad.) Budapest 1971, Magvető, 520 p., 17 t.

 

Jaulusz Erzsébet (1883 – 1971)

Füst Milán rejtélyes múzsája. (Sajtó alá rend. Petrányi Ilona.) Budapest 1995, Fekete Sas, 398 p., [16] t.

 

Jaurès, Jean (1859 – 1914), francia politikus, történész

Jemnitz János: Jaurès. Budapest 1970, Szépirod. K., 215 p. (Életek és korok [12.])

 

Jávor Pál (1902 – 1959), színész

Jávor Pál: Egy színész elmondja. Budapest 1989, Szépirod. K., 146 p., ill. (Egyéniség és alkotás.)

 

Jedlik Ányos (1800 – 1895), mérnök, feltaláló

Horváth Árpád: A dinamó regénye. Jedlik Ányos életútja. [Budapest 1944], 276 p., 8 t.

Horváth Árpád: A megkésett világhír. (Repr. kiad.) Nyíregyháza 1995, 221 p.

Horváth Árpád: Jedlik Ányos. Budapest 1974, Szépirod. K., 194 p., 1 t. (A múlt magyar tudósai.)

 

Jelky András (1731 – 1783), utazó, emlékiratíró

Hevesi Lajos: Jelky András kalandjai. Budapest 1990, Göncöl, 292 p.

Solymos Ede: Ki volt Jelky András? Baja 1983, Petőfi ny., 66 p., ill. (A bajai Türr István Múzeum kiadványai 25.)

 

Jeszenyin, Szergej Alekszandrovics (1895 – 1925), orosz költő

Találkozások Jeszenyinnel. (Ford. Bán Péter, Gellért György, Cs. Varga István.) Budapest 1981, Európa, 287 p., 8 t. (Emlékezések.)

Varga István: Jeszenyin világa. Budapest 1986, Európa, 347 p., ill. (Írók világa.)

 

Jézus (i.e 7/4 – i.u. 30/32)

Douglas, Lloyd Cassel: „És köntösömre sorsot vetettek” (Ford. Fükő József.) (5. kiad.) Budapest 1988, Ref. Zsinati Iroda, 739 p.

Graves, Robert: Jézus király. [Regény] (Ford. Terényi István. 4. kiad. a szerző utószavával.) Budapest 1990 Gondolat, 580 p.

Kodolányi János: Én vagyok. [Életrajzi regény.] (2. kiad.) (Utószó Csürös Miklós.) Budapest 1984, Magvető, 715 p.

Ludwig, Emil: Az ember fia. [Történelmi regény.] (Ford. Benedek Marcell, ill. Rembrandt.) Budapest [1928 után.], Dante, 214 p. 15 t.

Mauriac, François: Jézus élete. (Ford. Révay József) Budapest 1990, Harang, 206 p.

Papini, Giovanni: Krisztus története. (Ford. Révay József, 13. kiad., Albrecht Dürer metszeteivel.) Budapest 1944, Atheneum. 572 p., 12 t.

 

Johanna, I. (1326 – 1382), nápolyi királynő

Passuth László: Nápolyi Johanna. [Történelmi regény.] (4. kiad.) Budapest 1980, Szépirod. K., 613 p.

 

Johanna, Őrült (1472 – 1555), Kasztília és Aragónia királynője

Prawdin, M.: Őrült Johanna. [Történeti regény] (Bev. tanulmány Balla Antal.) Budapest [1939], Dante, 255 p., 6 t. (Korok és hősök regényei.)

 

Johanna, Szent (1412 – 1431), francia nemzeti hősnő

Erdődy János: Ezüstpáncélos Johanna. Jeanne d’Arc élete. [Regény.] Budapest 1964, Móra, 222 p., 8 t., térk. (Nagy emberek élete)

France, Anatole: Jeanne d'Arc élete. (Ford. Görög Lívia. 2. kiad.) Budapest 1984, Európa, 671 p. (Századok, emberek.)

Pernoud, Régine: Jeanne d'Arc. Ön- és tanúvallomások. (Ford. Nyáry Buttler Ilona.) Budapest 1991, Ecclesia, 297 p., ill., térk.

Sackville-West, V.: Szent Johanna. (Ford. Szerb Antal.) Budapest 1937, Athenaeum, 334 p.

Sepet, Marius: Csoda Franciaországban. [Jeanne d’Arc.] (Ford. Horváth Zoltán.) Budapest 1942, Barkóczy, 328 p., 3 t.

Twain, Mark: Jeanne d'Arc. [Regény.] (Ford. Viktor János, utószó Szász Imre.) Budapest 1997, Merényi, 271 p. (Bestseller sorozat.)

 

Jókai Mór (1825 – 1904), író

"...őrültek házába akartatok záratni". Jókai Mór kiadatlan levelei és Feszty Árpádné Jókai Róza visszaemlékezései. (Sajtó alá rend., jegyz.: F. Almási Éva.) Budapest 2001, Enciklopédia, 267 p., ill.

Jókai Mór: Életemből. Igaz történetek, örök emlékek, humor, útleírás. (Utószó, sajtó alá rend.: Gángó Gábor.) Budapest 1997, Unikornis, 1-2 köt., ill.

Jókai Mór: Emléksorok 1848-1849-ből. Egy bujdosó naplója. (Utószó, sajtó alá rend.: Egyed Ilona.) Budapest 1994, Unikornis, 247 p., ill. (Jókai Mór munkái 37.)

Kis Péter Pál: Édesanyja szemefénye. Regény. Budapest 1991, Háttér, 144 p.

Lengyel Dénes: Így élt Jókai Mór. (Életrajz.) Budapest 1975, Móra K., 200 p., ill. (Így élt…)

Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora. (Sajtó alá rend. Gángó Gábor.) Budapest [1997], Unikornis, 1-2. köt.

Nagy Miklós: Jókai Mór alkotásai és vallomásai tükrében. Budapest 1975, Szépirod. K., 261 p., ill. (Arcok és vallomások.)

Nagy Miklós: Jókai Mór. Budapest 1999, Korona, 163 p. (Klasszikusaink.)

Szini Gyula: Jókai. Egy élet regénye. [Budapest 1928], Genius, 235 p. (Emberek, életek, szerelmek.)

 

Jolánta, Árpád-házi (121? – 125?), magyar királyné

Brachfeld F. Olivér: Árpád-házi Jolánta, Aragónia királynéja. (Szerk. Zsoldos Sándor, ford. Csikós Margit.) (2. jav. kiad.) Szeged 1994, [JATE.], 99 p.

 

Josephus Flavius (37/38 – 94/100), zsidó történetíró

Feuchtwanger, Lion: A zsidó háború. [Regénytrilógia] (Ford. Terényi István, versford. Szabó Ede.) Szeged 1997, Szukits, 1-3 köt.

Iosephus Flavius: A zsidó háború. (Josephus Flavius önéletrajzával. (Ford. Révay József. 6. kiad.) Budapest 1999, Talentum, 623 p.

 

Jósika Júlia (1813 – 1893), írónő

Kertész Erzsébet: Csipkebolt Brüsszelben. Jósika Júlia életregénye. (2. kiad.) (Rajz: Kondor Lajos.).) Budapest 1982, Móra K., 267 p.

 

Jósika Miklós (1794 – 1865), író, politikus

Dézsi Lajos: Báró Jósika Miklós. 1794-1865. Budapest 1916, Magyar Tört. Társ., 451 p. (Magyar történeti életrajzok 32.)

Jósika Miklós: „Idegen, de szabad hazában.” (Vál., szöveggond., jegyz.: Deák Ágnes, összeáll., bev.: Kokas Károly, Szajbély Mihály.) Budapest 1988, Szépirod. K., 844 p., [52] t.

Jósika Miklós: Emlékirat. (Szerk., utószó, jegyz.: Győri János.) Budapest 1977, M. Helikon, 456 p.

 

Joyce, James (1882 – 1941), ír író

Joyce, James: Ifjúkori önarckép. [Regény.] (Ford., utószó: Szobotka Tibor.) Budapest 1982, Szépirod. k., 350 p.

 

József Attila (Budapest, 1905. április 11. – Balatonszárszó, 1937. december 3.): költő, a forradalmi líra világviszonylatban is kiemelkedő alakja.   M. Életrajzi Lexikon

Balogh László: József Attila. (3. kiad.) Budapest 1980, Gondolat, 223 p., 12 t. (Nagy magyar írók.)

Fodor András: Így élt József Attila. Budapest 1980, Móra K., 217 p., ill. (Így élt...)

Gyertyán Ervin: József Attila alkotásai és vallomásai tükrében. (4. kiad.) Budapest 1986, Szépirod. K., 178 p., ill. (Arcok és vallomások.)

Illyés Gyuláné: József Attila utolsó hónapjairól. (2. kiad.) Budapest 1988, Szépirod. K., 167 p.

József Jolán: József Attila élete. Budapest 1999, Makai Á., 299 p., [20] t. fol.

Szántó Judit: Napló és visszaemlékezés. (2. jav., bőv. kiad.) (Sajtó alá rend. Murányi Gábor.) Budapest 1997, Argumentum, 261 p., [16] t.

Vágó Márta: József Attila. [Naplójegyzetek.] (2. kiad.) (Sajtó alá rend. Takács Márta, utószó és jegyz.: Fehér Erzsébet.) Budapest 1978, Szépirod. K., 465 p., [1] t. lev.

Valachi Anna: József Attila. Budapest 1999, Elektra Kiadóház, 183 p., ill. (Élet-kép sorozat.)

 

József nádor (1776 – 1847), főherceg, nádor

[Lestyán Sándor]: József nádor. Egy alkotó élet írásban és képben. 1776-1847. Budapest 1943, Posner ny., 78 p., 6 t.

Ortutay István: József főherceg élete. Szeged 1914, Engel ny., 220 p., 17 t.

 

József, II. (1741 – 1790), német-római császár, magyar király (1780 – 1790)

Barta János: A nevezetes tollvonás. II. József visszavonja rendeleteit. Budapest 1978, Szépirod. K., 143 p., 8 t. (Sorsdöntő történelmi napok 4.)

Fejtő Ferenc: II. József. (Ford. Osvát Anna.) Budapest 1997, Atlantisz, 403 p. (Circus Maximus.)

Molitor Ferenc: II. József, a császári Don Quijote. Mozaikkockák valósághű arcképéhez. Budapest 1987, Gondolat, 414 p.

Padover S. K.: II. József a császár-forradalmár. 1741-1790. (Ford. Vas István.) Budapest 1943, Cserépfalvi, 432 p. (Nagy idők – nagy emberek.)

 

József, Szent (i.e. I. sz. vége – i.u. I. sz. eleje)

Dobraczynski, Jan: József, az ács. Bibliai regény. (Ford., jegyz., utószó: Balássy Péter, a rajz Boromissza Zsolt). Budapest 1990, Ecclesia, 309 p., ill.

 

Judás (I. sz.)

Lanza del Vasto, [Joseph Jean]: Judás. Regény. (Bev. Jacques Maritain, ford., utószó: Vasadi Péter.) Budapest 1983, Ecdclesia, 236 p.

 

Judson, Adoniram (1788 – 1850), amerikai misszionárius

Judson, Edward: Judson Adoniram élete. Hátsó-India apostola. (Ford. Steiner István, ill. Steiner István.) Budapest 1994, Baptista K. 189 p., ill.

 

Juhász Gyula (1883 – 1937), költő

Borbély Sándor: Juhász Gyula. Budapest 1983, Gondolat, 317 p., 8 t. (Nagy magyar írók.)

Borbély Sándor: Tükörkép Juhász Gyuláról. Budapest 1999, Gladiátor, 229 p.

Juhász Gyula, 1883-1937. [Emlékezések, dokumentumok.] (Szerk., kísérő szöveg, jegyz.: Paku Imre.) Budapest 1962, Magvető, 733 p.

Péter László: Így élt Juhász Gyula. [Életrajz.] (2. kiad.) Budapest 1983, Móra K., 218 p., ill.

 

Julianus (1200 k. – 1238 után), domonkos szerzetes

Kodolányi János: Julianus barát. (9. kiad.) Budapest 1980, Magvető, 854 p.

 

Julianus, Aposztata (331 – 363), római császár

Határ Győző: Köpönyeg sors. Iulianosz ifjúsága. Lélekrajzi regény. A nagyságos elköltözettek lelkei éteri beszélgetéseiből kiszűrte, a Megváltó és halhatatlan isteneknek odefenn és tinéktek itt alant elébocsátja epitomátora --. London 1985, Aurora, 621 p.

Révay József: Elhagytál Helios. [Történelmi regény.] Budapest 1966, Szépirod. K., 599 p.

Vidal, Gore: Julianus. [Történeti regény.] (Ford. Róna Ilona.) Budapest 1969, Gondolat, 593 p.

 

Jung, Carl Gustav (1875 – 1961), svájci pszichiáter

Jung, Carl Gustav: Emlékek, álmok, gondolatok. (Ford. Kovács Vera.) Budapest 1997, Európa, 479 p.

McLynn, Frank: C. G. Jung élete és munkássága. (Ford. Béresi Csilla.) Budapest 1998, Kossuth, 1-2. köt.

 

Jurisich Miklós (1490 – 1544), várkapitány, királyi tanácsos

Hunyady József: Az égig érő vár. Kőszeg 1532. [Történelmi regény.] Budapest 1982, Athenaeum, 478 p.

 

Justinianus (482 – 565), bizánci császár

Hegedűs Géza: Bordélyház Bizáncban. Budapest 1987, Népszava, 102 p., 16 t. (Kulcs könyvek.)

Kovács István: Ha feltámad a Kelet… (Ill. Vágréti Éva.) Budapest 1990, M. Világ, 252 p. ill.

Prokopios: Titkos történet. (Ford., utószó, jegyz.: Kapitánffy István.) Budapest 1984, Helikon, 217 p.

 

 

További lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Kisebbségi Tér

 

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

 

ÉLETRAJZOK

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

  

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023