VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Életrajzok

Ajánló bibliográfia: valaha élt emberek felelevenednek

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az a nagyszerű az emberben, hogy soha nem veszíti el a bátorságát és a kedvét; újra és újra kezdi, mert tudja, hogy fontos és érdemes újrakezdenie.

Ray Bradbury amerikai író (1920–2012)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

ÉLETRAJZOK

 Valóságos, már nem élő magyar és külföldi személyekről szóló életrajzi művek ajánló bibliográfiája

B

  

A

B

C

CS

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

 

 

Felfedezett új életrajzi regényt?

Kérjük, jelezze!

Például: itt

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

Babel, Iszaak Emmanuilovics (1894 – 1941), orosz író

Gereben Ágnes: Babel világa. Budapest 1990, Európa, 331 p., ill. (Írók világa.)

Gereben Ágnes: Iszaak Babel ismeretlen naplója. Budapest 1989, Szépirod. K., 243 p., 16 t. (Egyéniség és alkotás.)

 

Babits Mihály (Szekszárd, 1883. november 26. – Budapest, 1941. augusztus 4.): költő, műfordító, elbeszélő, esszéíró, az MTA levelező tagja (1940).  M. Életrajzi Lexikon

Babits Mihály: Keresztül-kasul az életemen. [Török Sophie "Költészet és valóság" c. írásával.] Szentendre 1997, Kairosz, 178 p.

Csányi László: Babits átváltozásai. Budapest 1990, Szépirod. K., 241 p., ill. (Egyéniség és alkotás.)

Kardos Pál: Babits Mihály. Budapest 1972, Gondolat, 668 p.

Pók Lajos: Babits Mihály alkotásai és vallomásai tükrében. (2. kiad.) Budapest [1970], Szépirod. K., 215 p., ill. (Arcok és vallomások.)

Rába György: Babits Mihály. Budapest 1983, Gondolat, 326 p., [40] t. (Nagy magyar írók.)

Török Sophie: "most én vagyok hang helyetted...". Török Sophie Babits Mihályról. (Összeáll., szöveggond., utószó, jegyz.:Téglás János.) Budapest 2000, Palatinus, 246 p., ill.

 

Bach, Johann Sebastian (1685 – 1750), német zeneszerző

Barna István: Johann Sebastian Bach életének krónikája. Budapest 1974, Zeneműkiadó, 230 p. (Napról napra... 11.)

Franck, Hans: Johann Sebastian Bach élete. [Regény.] (Ford., jegyz.: Soltész Gáspár.) Budapest 1966, Zeneműkiadó, 566 p. (A Zeneműkiadó életregényei.)

Hammerschlag János: Ha J(ohann) S(ebastian) Bach naplót írt volna... (Ford. Pődör László.) Budapest 1958, Zeneműkiadó, 183 p.

Láng György: A Tamás-templom karnagya. (Ill. Sárkány Roland). Budapest 1998, Unikornis, 485 p. (Magyar ifjúsági remekírók, 6.)

 

Bajcsy-Zsilinszky Endre (1886 – 1944), politikus

Sávoly Mária: Így élt Bajcsy-Zsilinszky Endre. Budapest 1986, Móra K., 258 p., ill. (Így élt...)

Vígh Károly: Bajcsy-Zsilinszky Endre, 1886-1944. A küldetéses ember. Budapest 1992, Szépirod. K., 276 p.

 

Bajor Gizi (1893 – 1951), színésznő

Galsai Pongrác: Bajor Gizi játékai. [Életrajz.] Budapest 1971, Magvető, 248 p., ill.

Hollós Korvin Lajos: Komédiások. (2. kiad.) [Kisregény.] Budapest 1966, Magvető, 239 p.

 

Baker, Josephine (1906 – 1975), amerikai szárm. francia énekesnő, táncosnő

Baker, Josephine – Bouillon, Jo: Joséphine. [Visszaemlékezések.] (Ford. Reményi Gyenes István.) Budapest 1980, Gondolat, 477 p., 8 t.

 

Bakfark Bálint (1507 – 1576), zeneszerző

Fajth Tibor: Fejedelmek lantosa. Bakfark Bálint életének regénye. Budapest 1976, Zeneműkiadó, 532 p.

Homolya István: Bakfark. Budapest 1982, Zeneműkiadó, 231 p., ill.

 

Bakócz Tamás (1442 – 1521), esztergomi érsek, bíboros, kancellár

Fraknói Vilmos: Erdődi Bakócz Tamás élete. Budapest 1889, Máhner, 220 p., 14 t. (Magyar történeti életrajzok 14.)

 

Balassa Imre (1886 – 1974), író, zenekritikus

Balassa Imre: Nyolc évtized vándorútján. [Visszaemlékezés.] Budapest 1976, Magvető, 296 p.

 

Balassi Bálint (1554 – 1594), költő

Breszt, Borisz: Divényi történet. [Történelmi regény] (Ford. Kócsvay Margit. [Ill.] Győry Miklós.) Budapest 1977, Móra K., 151 p. (Delfin könyvek.)

Dancs Vera: Szép szemek áldozatja. Balassi Bálint regényes élete. Budapest 1983, Dancs V., 393 p.

Dienes András: Bogáncs hadnagy. [Regényes életrajz.] (Ill. Győry Miklós.) Budapest 1962, Magvető, 268 p.

Dormándi László: Sólyommadár. Balassa Bálint regénye. Budapest 1927, Pantheon, 432 p. (Magyar írások.)

Eckhardt Sándor: Az ismeretlen Balassi Bálint. Budapest 1943, Magyar Szemle Társ., 315 p. 10 t. (A Magyar Szemle klasszikusai.)

Erdélyi Pál: Balassa Bálint 1551-1594. Budapest 1899, Magyar Tört. Társ., 251 p., 10 t. (Magyar történeti életrajzok 35.)

Nemeskürthy István: Balassi Bálint. Budapest 1978, Gondolat, 278 p. (Nagy magyar írók.)

Szathmáry Károly, Péterfalvy: Balassa Bálint. Történeti regény. Budapest [1920], Singer – Wolfner. 175 p.

Takács Tibor: Aranypávák az asszonyok. Balassi Bálint boldogtalan életéről és haláláról. [Életrajzi regény.] Budapest 1994, Zrínyi, 323 p.

 

Balázs Béla (1884 – 1949), író, filmesztéta

Balázs Béla: Álmodó ifjúság. [Önéletrajzi regény.] Budapest 1976, Magvető – Szépirod. K., 442 p., 1 t. lev. (30 év.)

Balázs Béla: Napló. (Vál., szerk. szöveggond., jegyz.: Fábri Anna.) Budapest 1982, Magvető, 1-2. köt. (Tények és tanúk.)

 

Balogh Ádám, béri, (1665 k. – 1711), kuruc brigadéros

Tóth Gyula: Balogh Ádám kuruc brigadéros. Budapest 1958, Zrínyi Kiadó, 317 p., 4 t.

Vitányi János: Balogh Ádám a nevem… Regény. (Ill. Biai Föglein István.) Budapest 1958, Zrínyi Kiadó, 511 p.

 

Balzac, Honoré de (1799 – 1850), francia író

Benjamin, René: Honoré de Balzac csodálatos élete. (Ford. ifj. Kókay János.) Budapest [1927 körül], Atheaneum, 361 p. (Korunk mesterei.)

Maurois, André: Prométheusz vagy Balzac élete. [Életrajz.] (Ford. Wessely László.) Budapest 1968, Gondolat, 623 p.

Ribak, Natan: Balzac tévedése. [Regényes életrajz.] (Ford. Neményi Ödön, Siklósi Mihály, versford. Grigássy Éva.) Budapest 1961, Gondolat, 313 p.

Zweig, Stefan: Balzac. (Ford. Mátrai Tamás, utószó Richard Friedenthal, Vajda György Mihály.) Budapest 1958, Bibliotheca, 397 p., 8 t.

 

Bánffy Miklós (1873 – 1950), író, miniszter

Bánffy Miklós: Huszonöt év. 1945. (Sajtó alá rend. Major Zoltán.) Budapest 1993, Püski, 220 p., [8] t.

 

Bánki Donát (1859 – 1922), mérnök

Varga József: Bánki Donát. Budapest 1980, Szépirod. K., 227 p., 1 t. (A múlt nagy magyar tudósai.)

 

Barabás Miklós (1810 – 1898), festő, grafikus

Barabás Miklós önéletrajza. (Sajtó alá rend., előszó, jegyz.: Banner Zoltán.) Kolozsvár – Napoca – Budapest 1985, Dacia – Gondolat, 169 p., [16] t.

Mándy Iván: Egy festő ifjúsága. Barabás Miklós diákévei. Budapest 1955, Ifjúsági Kiad., 211 p., 4 t.

Szvoboda D. Gabriella: Barabás Miklós. 1810-1898. Budapest 1983, Képzőműv. K., 124 p., ill.

 

Barcza György (1888 – 1961), diplomata, nagykövet

Barcza György: Diplomataemlékeim, 1911-1945. Magyarország volt vatikáni és londoni követének emlékirataiból. (Összeáll. és szerk. Antal László, jegyz., utószó: Bán D. András.) Budapest 1994, Európa – História, 1-2 köt. (Extra Hungariam.)

 

Bárczi Géza (1894 – 1975), nyelvész

Szathmári István: Bárczi Géza. Budapest 1995, Szépirod. K., 153 p., [1] t. fol. (A múlt magyar tudósai.)

 

Barcsay Jenő (1900 – 1988), festő, egyetemi tanár

Barcsay Jenő: Munkám, sorsom, emlékeim. (Sajtó alá rend., utószó, jegyz.: Károlyi Zsigmond.) Budapest 2000, M. Képzőműv. Főisk., 203 p., ill.

Petényi Katalin: Barcsay Jenő. Budapest 1986, Corvina, 95 p., 27 t.

 

Baross Gábor (1848 – 1892), miniszter

Gyömrei Sándor – Vértessy Miklós: Baross Gábor. Budapest 1937, Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, 184 p., 1 t.

 

Barrett-Browning, Elizabeth (1806 – 1861), angol költőnő

Kertész Erzsébet: Elizabeth. Elizabeth Barrett-Browning életregénye. Budapest 2001, Móra K., 310 p.

Woolf, Virginia: Flush. [Regény.] (Ford. Rónay György, ill. Kovács Tamás. 4. kiad.) Budapest 1976, M. Helikon – Európa, 118 p., 4 t.

 

Barsi József (1810 – 1893), plébános, újságíró

Barsi József: Utazás ismeretlen állomás felé, 1849-1856. Berzsenyi Lénárd rajzai. Az olmützi foglyok arcképsorozata. (Barsi József börtönnaplóját sajtó alá rend. Berzsenyi Lénárd, arcképcsarnokát feld., jegyz.: Simon V. Péter.) Budapest 1988, Európa, 433 p., ill. (Bibliotheca historica.)

 

Bartók Béla (1881 – 1945), zeneszerző, népzenekutató

Bartók Béla ifj.: Apám életének krónikája. (Közrem. Gombóczné Konkoly Adrienne.) Budapest 1981, Zeneműkiadó, 473 p. (Napról napra...)

Bónis Ferenc: Bartók Béla élete képekben és dokumentumokban. (2. átd. kiad.) Budapest 1980, Zeneműkiadó, 287 p., ill.

Lampert Vera: Bartók Béla. Budapest 1976, Szépirod. K., 229 p. (A múlt nagy magyar tudósai.)

Szegő Júlia: Embernek maradni. Bartók Béla életregénye. (5. bőv. kiad.) Budapest – Bukarest, 1981, Zeneműkiadó – Albatrosz, 641 p.

Székely Júlia: Elindultam szép hazámból. Bartók Béla élete. [Regény.] (2. kiad.) Budapest 1971, Móra K., 207 p., 8 t. (Nagy emberek élete.)

Tallián Tibor: Bartók Béla. Budapest 1981, Gondolat, 339 p., ill. (Szemtől szemben.)

 

Báthory Erzsébet (1560 – 1614)

Péter Katalin: A csejtei várúrnő. Báthory Erzsébet. Budapest 1985, Helikon. 110 p. 6 t. (Labirintus.)

Rexa Dezső: Báthory Erzsébet Nádasdy Ferencné (1560-1614.) Budapest 1908, Benkő, 130 p., 7 t.

Vándor Kálmán: Báthory Erzsébet. [Regény.] Budapest 1940, Széchényi, 315 p.

 

Báthory Gábor (1580 – 1629), erdélyi fejedelem (1608 – 1613)

Makkai Sándor: Ördögszekér. Történelmi regény. [Budapest] 1981, Szépirod. K., 365 p.

Móricz Zsigmond: Erdély. 1. Tündérkert. [Történelmi regény a XVII. század elejéről.] [Báthory Gábor fejedelemsége, Bethlen Gábor ifjúkora.] Budapest 1988, Szépirod. K., 637 p. (Olcsó könyvtár 944.)

Nagy László: Tündérkert fejedelme. Báthory Gábor. [Budapest] 1988, Zrínyi, 298 p., ill. (Korok és emberek.)

Szilágyi Sándor: Báthory Gábor fejedelem története. Budapest 1882, Holzhausen ny., 329 p.

 

Báthory István (1533 – 1586), erdélyi fejedelem (1571 – 1586), lengyel király

Kállay Miklós: Báthory István. Történeti regény. (Balanyi György előszavával.) Budapest [1939], Dante, 448 p. (Korok és hősök regényei.)

Passuth László: Négy szél Erdélyben. Történelmi regény. (4. kiad.) Budapest 1975, Szépirod. K., 521 p.

Veress Endre: Báthory István király. (Terror hostium.) Budapest 1937, Magyar Mickiewicz Társ., 378 p., 12 t. 1 térk.

 

Báthory Zsigmond (1572 – 1613), erdélyi fejedelem (1586 – 1602)

Dávid Antal: Erdély nagy romlása. (1.) A sárkány papja. (2.) A boldogított ország. (3.) Fordul az idő. [Történelmi regény.] Budapest 1984, Móra K., 1-3. köt., ill.

Nagy Jenő: Sárkányfogak között. [Báthory Zsigmond.] [Regény.] Budapest 1943, Révai, 378 p.

Passuth László: Sárkányfog. Történelmi regény. (3. kiad.) Budapest 1976, Szépirod. K., 779 p.

 

Báthory Zsigmondné Habsburg Mária Krisztierna (1574 – 1621), fejedelemasszony

Benda Kálmán: Erdély végzetes asszonya. Báthory Zsigmondné Habsburg Mária Krisztierna. Budapest 1986, Helikon, 79 p., 4 t. (Labirintus)

 

Batsányi János (1763 – 1845), költő

Batsányi János: „Hazámnak akartam szolgálni”. A felségsértéssel és hazaárulással vádolt költő a maga ügyében. (Sajtó alá rend., bev. magy.: Keresztury Dezső. Németből Keresztury Dezső, latinból Kövendi Dénes ford.) Budapest 1960, Magvető, 156 p., 1 t.

Koroda Miklós: Megvilágosodott már… (Bacsányi János.) [Regény.] Budapest 1942, Singer – Wolfner, 262 p. (A magyar irodalom jelesei.)

Szinnyei Ferencz: Bacsányi János. 1763-1845. Budapest 1904, Magyar Tört. Társ., 210 p. (Magyar történeti életrajzok 45.)

Vajda Endre: Vigyázó szemetek Párizsra vessétek... [Batsányi János regényes életrajza.] (Ill. Szász Endre.) [Budapest] 1958, Móra K., 444 p.

 

Batthyány Kázmér gr. (1807 – 1854), reformpolitikus, külügyminiszter

Füzes Miklós: Batthyány Kázmér. Budapest 1990, Gondolat, 213 p. (Magyar história. Életrajzok.)

 

Batthyány Lajos gr. (1807 – 1849), miniszterelnök

Vahot Imre: Batthyány Lajos az 1. magyar miniszterelnök élet- és jellemrajza. Budapest 1873, Kunoss-Réthy ny., 114 p.

 

Batthyány-Strattmann László hg. (1870 – 1931), orvos

A szegények orvosa: Batthyány-Strattmann László. (Batthyány-Strattmann László naplója. (Ford., bev. Kardos Klára.) Eisenstadt 1978, Prugg, 240 p., 2 t.

Klemm Nándor: Csak eszköz vagyok. Dr. Batthyány-Strattmann László élete. (2. kiad.) Budapest 1989, Ecclesia, 183 p., [28] t.

 

Batu kán (1202 – 1255), mongol kán

Jan, Vaszilij Grigorjevics: A tatárjárás. (Ford. Gyöngyi László, versford. Urbán Eszter.) Budapest 1988, Európa, 356 p.

Jan, Vaszilij Grigorjevics: Batu Kán. (Ford. Gyöngyi László) Budapest 1988, Európa, 484 p.

 

Baudelaire, Charles (1821 – 1867), francia költő

Gautier, Théophile: Baudelaire. (Ford. Tóth Árpád.) Budapest 1997, Palatinus Kv., 110 p., [4] t.fol. (ról-ről.)

Gera György: Baudelaire. Budapest 1968, Gondolat, 189 p. (Irodalomtörténeti kiskönyvtár 37.)

Murányi Győző: Az elátkozott Baudelaire élete. Budapest 1957, Magvető, 269 p., 11 t.

 

Beatrix (1457 – 1508), magyar királyné

Berzeviczy Albert: Beatrix királyné (1457-1508). Budapest 1908, Magyar Tört. Társ., 695 p. 11. t. (Magyar történelmi életrajzok 52.)

Halász Zoltán: Budavári farsang. [Történelmi regény.] Budapest 1976, Magvető, 293 p.

Kőszegi Imre: Isteni Beatrice. [Történelmi regény.] Budapest 1979, Magvető, 301 p.

Surányi Miklós: A nápolyi asszony.[ Regény.] Budapest 1942, Singer – Wolfner, 1-2 köt.

 

Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron (1732 –1799), francia színműíró

Feuchtwanger, Lion: Rókák a szőlőben. [Történelmi regény.] (Ford. Déry Tibor, utószó: Schulcz Katalin. 5. kiad.) 1-3. köt. Budapest 1981, Európa, (A világirodalom remekei.)

Kárpáti Miklós: A halhatatlan Figaró. (Kieg., átd.: Zrinszky László.) Budapest 1960, Gondolat, 283 p., 8 t.

 

Beauvoir, Simone de (1908 – 1980), francia írónő

Beauvoir, Simone de: A kor hatalma. [Önéletrajzi regény.] (Ford. Réz Pál, bev., jegyz.: Bajomi Lázár Endre.) Budapest 1965, Magvető, 590 p. (Világkönyvtár.)

Beauvoir, Simone de: A körülmények hatalma. [Önéletrajzi regény.] (Ford. Szőllősy Klára, Rayman Katalin bev. Nagy Péter, jegyz. Gorliovics Tivadar.) Budapest 1966, Magvető, 591 p. (Világkönyvtár.)

Beauvoir, Simone de: Egy jóházból való úrilány emlékei. [Regényes önéletrajz.] (Ford., bev.: Nagy Péter, jegyz. Dobossy László) Budapest 1961, Magvető, 441 p., 1 t. (Világkönyvtár.)

 

Beck Ödön Fülöp (1873 – 1945), szobrász

Rippl-Rónai József Emlékezései. – Beck Ö[dön] Fülöp Emlékezései. Budapest 1957, Szépirod. K., 455 p. (Magyar századok.)

 

Beethoven, Ludwig van (1770 –1827), német zeneszerző

Barabás Tibor: Beethoven. [Regényes életrajz.] Budapest 1956, Magvető, 195 p., 16 t.

Brodszky Ferenc: Ludwig van Beethoven életének krónikája. (3. kiad.) Budapest 1979, Zeneműkiadó, 162 p. (Napról napra... 7.)

Gál György Sándor: Titánok. Beethoven és a forradalmi Európa regénye. (2. kiad.) Budapest 1976, Zeneműkiadó, 633 p. (Zenei életregények.)

Láng György: Beethoven tavasza. [Regény.] (2. kiad.) Budapest 1977, Móra K., 349 p., 8 t.

Ormay Imre: Beethoven budai utazása. [Életrajzi] regény. Budapest 1967, Zeneműkiadó, 285 p.

Rolland, Romain: Beethoven élete. (Ford. Cserna Andor) Budapest 1920, Rózsavölgyi. 159 p.

Rolland, Romain: Beethoven. A nagy teremtő korszakok. Az Eroica-tól az Appassionata-ig. (Ford. Benedel Marcell.) Budapest [1929], Dante, 328 p.

Rolland, Romain: Goethe és Beethoven. [Ford. Benedek Marcell.] Budapest [1931], Dante, 254 p.

Székely Júlia: A halhatatlan kedves. [Regény.] (6. kiad.) Budapest 1977, Zeneműkiadó, 459 p. (Zenei életregények.)

 

Békés Gáspár (1520 – 1579), erdélyi trónkövetelő, hadvezér

Szádeczky Lajos: Kornyátti Békés Gáspár. 1520-1579. Budapest 1887, Máhner, 103. p., 12 t. (Magyar történeti életrajzok 7.)

 

Béla, II., Vak (1108-1110 k. – 1141), magyar király (1131-1141)

Szentmihályi Szabó Péter: A látó és a vak. Történelmi regény II. Béla korából. Budapest 1983, Szépirod. K., 330 p.

 

Béla, III. (1148 – 1196), magyar király (1172 – 1196)

Fehér Tibor: Aranyváros hercege. [Történelmi regény az ifjúság számára.] (Ill. Váczy János Tamás.) Budapest 1978, Móra K., 236 p. (Delfin könyvek.)

Kristó Gyula – Makk Ferenc: III. Béla emlékezete. [Forrásgyüjtemény.] (Vál., ford., bev., jegyz.: Kristó Gyula.) Budapest 1981, M. Helikon – Európa, 214 p., 28 t. (Bibliotheca historica.)

Kristó Gyula – Makk Ferenc: III. Béla. ([Ill.] Füzesséryné Haich Luci.) Budapest 1985, Pátria ny., 381 p.

 

Béla, IV. (1206 – 1270), magyar király (1235 – 1270)

Albert Gábor: Királyok könyve. [Történelmi regény.] Budapest 1980, Szépirod. K., 353 p.

Hunyady József: Aranyhorda. [Történelmi regény.] (Ill. Kolozsváry György.) Budapest 1972, Gondolat, 491 p., 4 t.

Kodolányi János: A vas fiai. [Történelmi regény.] Budapest 1961, Magvető, 1-2. köt.

Makkai Sándor: Sárga vihar. [Történelmi regény.] Budapest 1980, Szépirod. K., 561 p.

Makkai Sándor: Táltoskirály. [Történelmi regény.] Budapest 1980, Szépirod. K., 439 p.

Wertner Mór: Negyedik Béla király története. Temesvár 1893, Csanád-Egyházmegyei ny., 251 p. (Történeti, nép- és földrajzi könyvtár 55.)

 

Béldi Pál (1621 – 1679), politikus, erdélyi trónkövetelő

Deák Farkas: Uzoni Béldi Pál. 1621-1679. Budapest 1887, Máhner, 215 p. (Magyar történeti életrajzok 9.)

 

Belizár (505 – 565), római hadvezér

Graves, Robert: A vitéz Belizár. [Történelmi regény.] (Ford. Neményi Ödön). Budapest 1996, Auktor, 509, p.

 

Bell, Alexander Graham (1847 – 1922), audiológus

Kindzierszky Emil: A kék harang. Alexander Graham Bell élete. [Regény.] Budapest 1963, Móra K., 170 p. (Nagy emberek élete.)

 

Bellini, Vincenzo (1801 – 1835), olasz zeneszerző

Zachár Ilona, S.: Bellini. [Regény.] Budapest 1942, Rózsavölgyi. 184 p.

 

Bem József (1794 – 1850), lengyel hadvezér

Barabás Gyula: Vihar Erdélyben. Regény. Budapest [1940], Singer és Wolfner, 396 p.

Hídvégi Jenő: Bem apó. [Életrajzregény.] (Ill. Fáy Dezső.) Budapest 1944, Stádium, 61 p. (Nemzeti könyvtár.)

Illyés Gyula: Két férfi. [Regény.] (2. kiad.) Budapest 1951, Szépirod. K., 172 p.

Kovács Endre: Bem József. [Életrajz.] (Bev. Stanislaw Okecki) Budapest 1954, Hadtörénelmi Int. 751 p., 16 t., 1 térk.

Kovács István: Így élt Bem József. Budapest 1983, Móra, 284 p., ill. (Így élt...)

Teleki Sándor: Emlékek Bemről [Emlékezések.] Budapest 1951. Szépirod. K., 99 p. (Szépirodalmi kiskönyvtár 27-28.)

 

Benedek Marcell (1885 – 1969), irodalomtörténész

Benedek István: Benedek Marcell. [Életrajz.] Budapest 1977, Magvető, 668 p. (Tények és tanúk.)

Benedek Marcell: Naplómat olvasom. (2. kiad.) Budapest 1985, Szépirod. K., 560 p.

 

Benedek, Szent (? – 1020), remete, vértanú

Wohl, Louis, de.: Isten hírnökei. Isten fellegvára. Szent Benedek és kora. [Regény.] (Ford. Kisnemes János, Balássy László.) Budapest 1984, Ecclesia, 354 p.

 

Benyovszky Móric gr. (1741 – 1786), földrajzi felfedező, emlékiratíró

Barsi Ödön: Madagaszkár királya. Kalandos regény. Budapest [1943], Alfa, 160 p.

Benyovszky Móric Emlékiratai Ázsián át Madagaszkárig. (Sajtó alá rend. és jegyz.: Fazekas László.) Budapest 1956, Magvető, 316 p., 4 t., térk.

Bevall Tibor: A vér-eskü. Gróf Benyovszky Móric élettörténete. Budapest [1943], Rozs, 49 p.

Jókai Mór: Gróf Benyovszky Móric. [Regény.] (Utószó: Nagy Miklós) Budapest 1977, Szépirod. K., 356 p. (Olcsó könyvtár.)

Rónaszegi Miklós: A nagy játszma. Benyovszki Móric viszontagságai. [Regény.] (4. kiad.) (Ill. Szecskó Tamás.) Budapest 1973, Móra K., 433 p.

Thiery Árpád: Benyovszky gróf. [Regény.] Budapest 1993, Pannon, 339 p., ill., térk.

 

Beöthy László (1873 – 1931), író, színházigazgató

Kellér Andor: Bal négyes páholy. [Életrajzi regény.] (4. kiad.) Budapest 1978, Magvető, 461 p. (Magvető zsebkönyvtár.)

 

Bercsényi László gr. (1689 – 1778), marsall

Zachar József: Franciaország magyar marsallja Bercsényi László. [Budapest] 1987, Zrínyi Kiadó, 308 p. (Korok és emberek.)

 

Berg, Mary (1934 k. – 1945)

Berg, Mary: Napló a varsói gettóról. (Ford. Gimes Romána.) Budapest 1990, Európa, 236 p., 16 t.

 

Bergman, Ingrid (1915 – 1982), svéd filmszínésznő

Bergman, Ingrid: Életem. (Összeáll. Burgess, Alan, ford. Friedrich Judit.) Budapest 1989, Gondolat, 345 p., 32 t.

 

Berlioz, Hector (1803 – 1869), francia zeneszerző

Rousselott, Jean: Faust elkárhozása. Berlioz szenvedélyes élete. (Ford. Kiss Sándor.) Budapest 1974, Gondolat, 274 p.

 

Bernát, Clairvaux-i, Szent (1090 – 1153), francia egyháztanító

Leclercq, Jean: Clairvaux-i Szent Bernát. (Ford. a Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostora) Budapest 1998, Szt. István Társ., 151 p.

 

Bernáth Aurél (1895 – 1982), festő

Bernáth Aurél: Egy festő feljegyzései. Napló. Budapest 1978, Szépirod. K., 151 p.

Bernáth Aurél: Feljegyzések éjfél körül.: Napló. Budapest 1976, Szépirod. K., 178 p., 2 t. lev.

Bernáth Aurél: Így éltünk Pannóniában. [Önéletrajzi regény.] (3. kiad.) Budapest 1978, Magvető – Szépirod. K., 451 p., 1 t.

Bernáth Aurél: Kisebb világok. Napló. Budapest 1974, Szépirod. K., 246 p., 11 t.

Pataky Dénes: Bernáth Aurél. (2. bőv. kiad.) Budapest 1977, Corvina. 28 p., 24 t.

 

Berzsenyi Dániel (1776 – 1836), költő

Fáy Ilona: Alkonyat. Regény Berzsenyi Dániel életéből. Budapest [1931], Franklin, 184 p.

Németh László: Berzsenyi Dániel. Budapest 1986, Szépirod. K., 213 p.

Orosz László: Berzsenyi Dániel. Budapest 1976, 232 p., 10 t. (Nagy magyar írók.)

Vargha Balázs: Berzsenyi Dániel. Budapest 1959, Gondolat, 289 p., 8 t.

 

Bessenyei György (1747 – 1811), író

Bánszki István: Egy európai magyar: Bessenyei György. Nyíregyháza 1999, Szerző – Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Gimn. – Bessenyei Irod. Társ., 128 p., ill.

Csorba Sándor: Bessenyei György világa. Budapest 2000, Argumentum, 282 p., ill. (Irodalomtörténeti füzetek.)

Szauder József: Bessenyei György életrajza. Budapest 1953, Művelt Nép, 155 p. (Nagy magyar írók.)

 

Bethlen Gábor (1580 – 1629), erdélyi fejedelem (1613 – 1629)

Barcza József: Bethlen Gábor, a református fejedelem. (2. kiad.) Budapest 1987, Ref. Zsinati Iroda, 215 p.

Bitskey István: Így élt Bethlen Gábor. Budapest 1985, Móra K., 200 p., ill., (Így élt...)

Hankiss Ágnes: Kötéltánc. Budapest 1987, Hankiss Á., 455 p.

Móricz Zsigmond: Erdély. 2. A nagy fejedelem. [A Tündérkert virágba borul, Bethlen Gábor dicsősége, Zsuzsanna fejedelemasszony szenvedése eljő.] Budapest 1988, Szépirod. K., 624 p. (Olcsó könyvtár 945.)

Móricz Zsigmond: Erdély. 3. A nap árnyéka. [Az asszonyi állat az ő urának dicsőségében láthatatlan léesz, minél jobb és tökéletesebb, annál jobban s tökéletesebben…] Budapest 1988, Szépirod. K., 470 p. (Olcsó könyvtár 946.)

Nagy László: Bethlen Gábor, a nagy fejedelem. [Életrajzi regény.] Budapest 1964, Móra K., 218 p., 8 t. (Nagy emberek élete.)

Santavuori, Martti: A fejedelem útja. [Történelmi regény.] (Ford. Jávorszky Béla.) Budapest 1976, Európa, 481 p. (Századok – emberek.)

Szekfű Gyula: Bethlen Gábor. Történelmi tanulmány. (Bev. tanulmány, kieg. Pamlényi Ervin.) Budapest 1983, Helikon, 301 p.

 

Bethlen István gr. (1874 – 1946), politikus, miniszterelnök

Romsics Ignác: Bethlen István. Politikai életrajz. (2. átd. kiad.) Budapest 1999, Osiris, 520 p., [8] t. (Millenniumi magyar történelem. Életrajzok.)

 

Bethlen Kata, Árva gr. (1700 – 1759), emlékiratíró, könyvgyűjtő

Bethlen Kata önéletírása. (szöveggond., utószó, jegyz.: Bitskey István.) Budapest 1984, Szépirod. K., 233 p. (Olcsó könyvtár.)

Nagy Mózes Erzsébet: Árva Bethlen Kata koronája. [Elbeszélés.] [Debrecen 1939], Református Szeretetszövetség, 44 p.

 

Bethlen Miklós gr. (1642 – 1716), erdélyi kancellár, emlékiratíró

Bethlen Miklós Önéletírása. (Bev. Tolnai Gábor, sajtó alá rend., jegyz.: V. Windisch Éva.) Budapest 1955, Szépirod. K., 1-2. köt. (Magyar századok.)

Gyárfás Elemér: Bethlen Miklós kancellár. 1642-1716. Dicsőszentmárton 1924, Erzsébet ny., 226 p.

Szathmáry Károly, Péterfalvy: Bethlen Miklós. Regényes életrajz. Pest, 1858, Müller ny., 220 p.

 

Bezerédj István (1796 – 1856), reformpolitikus

Bodnár István – Gárdonyi Albert: Bezerédj István (1796-1856). Budapest 1918-1920, Magyar Tört. Társ., 1-2. köt. (Magyar történeti életrajzok 64-65.)

 

Bibó István (1911 – 1979), jogtudós, miniszter

Bibó István. Életút dokumentumokban. (Sajtó alá rend.: Huszár Tibor.) (Szerk. Litván György, Varga S. Katalin.) Budapest 1995, Osiris-Századvég, – 1956-os Int., 757 p., ill.

Bibó István: Beszélgetések, politikai-életrajzi dokumentumok. (Sajtó alá rend.: Huszár Tibor.) Budapest 1989, Kolonel, 369 p. (Magyar krónika.)

 

Bíró Lajos (1856 – 1931), természettudós, utazó

Asztalos Sándor: Bíró Lajos, a nagy magyar utazó. Budapest 1953, Művelt Nép, 136 p., 5 t., 1 térk.

Benedek Zoltán: A Szilágyságtól Új-Guineáig. Bíró Lajos természettudós életútja. (1856-1931). Bukarest 1979, Kriterion, 155 p., 16 t.

Bíró Lajos: Hét év Új-Guineában. Levelek két világrészből. Budapest [1924], Világirodalom, 193 p., 4 t. (A hat világrész 6.)

Bíró Lajos: Újguineai utazásom emlékei. (Sajtó alá rend. Szabó-Patay József.) Budapest 1932, Kir. M. Természettudományi Társ., 260 p., 2 t. (Népszerű természettudományi könyvtár 13.)

Petur László: Egyszemélyes expedíció. Bíró Lajos élete. [Regény.] Budapest 1963, Móra K., 225 p. (Magyar emberek élete.)

 

Bismarck, Otto von (1815 – 1898), német politikus

Gonda Imre: Bismarck. Budapest 1976, Szépirod. K., 148 p., 1t. (Életek és korok [23.])

Taylor, A. J. P.: Bismarck. A férfi és az államférfi. (Ford. Nagy Márta.) Budapest 1999, Scolar, 294 p., [8] t.

 

Bizet, Georges (1838 – 1875), francia zeneszerző

Ambrózy Ágoston: Carmencita. Egy remekmű bukásának regénye. Budapest 1961, Zeneműkiadó, 350 p.

 

Blaha Lujza (1850 – 1926), színésznő

Blaha Lujza naplója. Közread., (Kísérő tanulmány és jegyz.: Csillag Ilona.) Budapest 1987, Gondolat, 341 p., [32] t.

Karcsai Kulcsár István: Így élt Blaha Lujza. Budapest 1988, Móra K., 220 p., ill. (Így élt...)

Kéry Gyula: Blaha Lujza élete. (Bev. Jókai Mór.) Budapest 1986, Rózsavölgyi, 162 p. 2 t.

Nagymihály Sándor: A nemzet csalogánya. Blaha Lujza életregénye. Budapest [1942], Helikon, 1-2 köt.

 

Blanqui, Auguste (1805 – 1881), francia szociológus, politikus

Kovács Endre: Az örök fogoly. Auguste Blanqui élete. Budapest 1983, Kossuth, 348 p. ill.

 

Blixen, Karen (1855 – 1962), dán írónő

Blixen, Karen: Volt egy farmom Afrikában. (Ford. Gy. Horváth László.) Budapest 1987, Árkádia. 376 p.

 

Blok, Alekszandr Alekszandrovics (1880 – 1921), orosz költő

Bakcsi György: Blok világa. Budapest 1978, Európa, 231 p. (Írók világa.)

 

Boccaccio, Giovanni (1313 – 1375), olasz író

Melocco János: Boccaccio életének regénye. [Budapest 1942], Dante. 692 p.

 

Bocskai István (1557 – 1606), erdélyi fejedelem (1604 – 1606)

Benda Kálmán: Bocskai István. (2. kiad.) Budapest 1993, Századvég, 211 p. (Századvég biográfiák.)

Fehér Tibor: Hajdúk kapitánya. Regény. (Ill. Szecskó Tamás.) Budapest 1965, Móra K., 367 p.

Földes György: Bocskay angyalkái. [Regény.] Budapest 1935, Káldor, 175 p.

Nagy László: Bocskai István a hadak élén. Budapest 1981, Zrínyi Kiadó, 252 p., ill.

Szántó György: Hajdútánc. Történelmi regény. (Utószó Fried István.) Budapest 1969, Móra K., 807 p., 12 t.

 

Bod Péter (1712 – 1769), református lelkész, irodalom-történész

Iványi Ferenc: A virrasztó. Bod Péter életének regénye. 1712-1769. Budapest [1942], Singer – Wolfner, 1-2. köt.

 

Boethius (480 – 524), római filozófus

Molnár Antal: A halállátó. Boethius, a nagyhírű római zenész és államférfi regényes önéletrajza a VI. századból. Budapest 1971, Magvető, 465 p.

 

Boguslawski, Wojciech (1757 – 1829), lengyel író, színész

Spiró György: Az ikszek. [Regény]. Budapest 1981, Szépirod. K., 641 p.

 

Boleyn Anna (1507? – 1536), angol kiályné, VIII. Henrik felesége

Hackett, Francis: Boleyn Anna. [Regény.] (Ford. Máthé Elek. 2. kiad.) Budapest [1942], 304 p.

Maxwell, Robin: Boleyn Anna titkos naplója. [Regény.] (Ford. Béresi Csilla). Budapest 2001, Tericum, 353 p.

 

Bolivar, Simon (1783 – 1830), venezuelai politikus, hadvezér

A szabadító. [Történelmi regény.] (Ford. Zsigmond Gyula.) Budapest 1975, Európa, 640 p. ill. (Századok – emberek.)

Csép Attila: Simón Bolivar. [Életrajz.] Budapest 1973, Gondolat, 205 p. 10 t.

 

Bolyai Farkas (1775 – 1856), matematikus, Bolyai János apja

Dávid Lajos: A két Bolyai élete és munkássága. (2. bőv. kiad.) Budapest 1979, Gondolat, 430 p., ill.

Száva István: Apa és fia. Bolyai Farkas és János élete. [Regény.] (2. kiad.) Budapest 1975, Móra K., 271 p., 8 t. (Nagy emberek élete.)

Szénássy Barna: Bolyai Farkas. (1775-1856). Budapest 1975, Szépirod. K., 157 p. ill.

 

Bolyai János (1802 – 1860), matematikus

Aba Iván: A vásárhelyi remete. (Bolyai János életregénye.) (Ill. Vígh Dezső.) Budapest 1955, Ifjúsági Kiadó, 183 p.

Barabás Gyula: Köd a Maroson. Regény. Budapest [1940], Singer – Wolfner, 1-2. köt.

Benkő Samu: Bolyai János vallomásai. (2. kiad.) Bukarest 1972, Kriterion, 277 p.

Dávid Lajos: A két Bolyai élete és munkássága. (2. bőv. kiad.) Budapest 1979, Gondolat, 430 p., ill.

Livanova, Anna: Három sors. (Elbeszélés egy nagy felfedezésről.) Budapest 1960, Gondolat, 123 p. (Studium könyvek16.)

Németh László: Változatok egy témára. (2. kiad.) [Budapest] 1962, Szépirod. K., 424 p.

Száva István: Apa és fia. Bolyai Farkas és János élete. [Regény.] (2. kiad.) Budapest 1975, Móra K., 271 p., 8 t. (Nagy emberek élete.)

Szénássy Barna: Bolyai János. Budapest 1978, Szépirod. K., 196 p. 1 t. (A múlt magyar tudósai.)

Tabéry Géza: Szarvasbika. [Életrajzi regény.] Kolozsvár 1980, Dacia, 273 p.

 

Bonaparte, François-Charles-Joseph (1811 – 1832), reichstadti herceg

Dackiewicz, Jadwiga: A Sasfiók. (Ford. Nemere István.) Budapest 1987, Kossuth, 293 p., ill.

Tschudy, Klára: Napoleon fia. (A sasfiók.) [Regényes életrajz.] (Ford. Faragó László.) Budapest 1921, Hajnal. 120 p.

 

Boncza Berta (1894 – 1934), költőnő

Életem könyve. Boncza Bertának, Ady Endre özvegyének visszaemlékezései. (Sajtó alá rend. B. Lukáts Júlia, utószó Benedek István, jegyz. és lábjegyz.: Vitályos László). Budapest 1990, Kelenföld, 248 p., [20] t.

Robotos Imre: Az igazi Csinszka. (3. bőv. kiad.) [Dokumentumriport.] Budapest 1980, Magvető, 265 p. (Megvető zsebkönyvtár.)

Tabéry Géza: A csucsai kastély kisasszonya. [Életrajzi regény.] Budapest 1990, Móra K., 92 p.

 

Bonfini, Antonio (1427/34 – 1502), itáliai történetíró, humanista

Halász Zoltán: Bonfini tanár úr. [Életrajzi regény.] Budapest 1971, Móra K., 227 p., 16 t.

 

Bora, Katharina von (1499 – 1552), Luther felesége

Koch, Ursula: Rózsák a hóban. Bóra Katalin, Luther felesége. Egy bátor asszony élete. (Ford. Fabiny Katalin.) Budapest 1999, Mo. Evangélikus Egyh. Sajtóoszt., 192 p.

 

Borgia, Cesare (1475 – 1507), itáliai uralkodó, bíboros

Hermann Zsuzsanna: Cesare Borgia. Budapest 1969, Gondolat, 248 p., 8 t.

Sabatini, Rafael: Borgia Caesar élete. (Ford. Kiss Dezső.) Budapest [192?], Genius, 1-2. köt.

 

Borgia, Lucrezia (1480 – 1519), itáliai hercegnő

Bellonci, Maria: Lucrezia Borgia élete és kora. (Ford. Lontay László, versford. Terényi István, Tótfalusi István). Budapest 1998, Európa, 738 p.

 

Borisz Godunov (1551 – 1605), orosz cár

Nagy Iván: Borisz Godunov, a rejtelmes cár és kora. Budapest [1944], Esterházy – Griff, 446 l, 6 t.

 

Bornemisza Anna (1636 – 1688), fejedelemasszony

Balás Ilona: Bornemissza Anna fejedelemasszony élete és kora. Gyoma 1918, 90 p.

Dánielné Lengyel Laura: A fejedelemasszony. Regény. Budapest [1932], Singer – Wolfner, 62 p.

 

Bornemisza Péter (1535 – 1584), evangélikus püspök, író

Kapi Béla: Olthatatlan fáklya. Bornemissza Péter élete. Győr 1942, Baross ny., 336 p.

Nemeskürty István: Bornemisza Péter kísértései. Budapest 1984, Szépirod. K., 212 p., 3 t.

 

Bornemissza Gergely (? – 1555), várkapitány

Gárdonyi Géza: Egri csillagok. Bornemissza Gergely élete. Budapest 1990, Móra K., 437 p.

Sugár István: Bornemissza Gergely deák élete. Eger 1984, Dobó István Vármúzeum, 132 p., 14 t. (Studia Agriensia 4.)

 

Borsos Miklós (1906 – 1990), szobrász

Borsos Miklós: Visszanéztem félutamból. [Visszaemlékezések.] Budapest 1989, Széchenyi, 175 p.

Borsos Miklósné: Kertem. [Visszaemlékezések.] (Ill. Borsos Miklós.) (3. kiad.) Budapest 1979, Szépirod. K., 177 p., 24 t. (Műhely.)

Kovásznai Viktória, L.: Borsos Miklós. Budapest 1989, Képzőműv. K., 313 p., ill.

 

Bosch, Hieronymus (1450 – 1516), németalföldi festő

Bosch festői életműve. (Bev. Buzatti, Dino, közr. Cinotti Mia, ford. Szepesi Anna, Klukon Beatrix.) Budapest 1994, Corvina, 120 p., ill. (A művészet klasszikusai.)

Fraenger, Wilhelm: Hieronymus Bosch. (Ford. Dávid Gábor Csaba, Kerékgyártó Béla, Székely András, utószó: Patrik Reuterward, sajtó alá remd. Custel Fraenger, Ingeborg Baier-Fraenger.) Budapest – Drezda, 1989, Corvina – Verl. der Kusnst, 485 p., ill.

Vries, Theun de: Titkok birodalma. Egy középkori németalföldi festő életregénye. (Ford. Szondi Béla.) Budapest 2000, Corvina, 397 p. (Élő történelem.)

 

Botticelli, Sandro (1445 – 1510), olasz festő

Láng György: Primavera. Sandro Botticelli élete. [Regény.] (Sajtó alá rend. Majtényi Zoltán.) Budapest 1969, Móra K., 415 p., p t.

 

Bottyán János, Vak (1640 k. – 1709), kuruc generális

Szász Imre: Szól a síp. [Regény.] Budapest 1976, Szépirod. K., 1-2. köt. (Szépirodalmi zsebkönyvtár.)

Thaly Kálmán: Bottyán János. Történeti életrajz a kuruczvilág hadjárataival. Pest 1865, Ráth, 509 p.

Várkonyi Ágnes, R.: Így élt Vak Bottyán. (Életrajz.) Budapest 1975, Móra K., 213 p., ill. (Így élt…)

Várkonyi Ágnes: Vak Bottyán. Budapest 1951, Művelt Nép, 106 p., 2 t.

 

Bougainville, Louis Antoine (1729 – 1811), francia tengernagy

Passuth László: Édenkert az óceánban. (Bougainville felfedezi Tahitit.) (4. kiad.) Budapest 1968, Táncsics Kiadó, 264 p., 4 t. (Útikalandok 20.)

 

Böhm Vilmos (1880 – 1949), politikus, miniszter

Böhm Vilmos: Két forradalom tüzében. Októberi forradalom, proletárdiktatúra, ellenforradalom. Budapest 1990, Gondolat, 501 p., ill.

Böhm Vilmos: Másodszor emigrációban… Íródott a politikus halála előtt, 1948-49-ben, Stockholmban. [Budapest] 1990, Progresszíó, 285 p.

 

Bölöni Farkas Sándor (1795 – 1842), utazó, gazdasági szakíró

Bölöni Farkas Sándor: Napnyugati utazás. (Utazás Nyugat-Európában. – Utazás Észak-Amerikában.) – Napló. (1835-1836) (Vál., szerk., bev. tanulmány, Maller Sándor, sajtó alá rend. Benkő Samu, Maller Sándor.) Budapest 1984, Helikon, 632 p., 22 t.

Hatvany Lajos: Egy székely nemes, aki felfedezte a demokráciát. Budapest 1934, 171 p. (Hatvany Lajos: Munkák és napok 1.)

Jancsó Elemér: Bölöni Farkas Sándor élete és munkásága. 1795-1842. Kolozsvár 1942, Minerva ny., 60 p.

Mikó Imre: A bércre esett fa. Bölöni Farkas Sándor életregénye. Bukarest 1976, Albatrosz, 397 p.

 

Britten, Benjamin (1913 – 1976), brit zeneszerző

White, Eric Walter: Benjamin Britten élete és operái. (Ford. Gergely Pál.) Budapest 1978, Zeneműkiadó, 291 p., 6 t.

 

Brontë nővérek: Anne (1820 – 1849), Charlotte (1816 – 1855), Emily Jane (1818 – 1848), angol írónők

Taxner-Tóth Ernő: A Brontë nővérek világa. Budapest 1984, Európa, 268 p., ill. (Írók világa.)

 

Brueghel, Pieter (1525/30 – 1569), németalföldi festő

Timmermans, Felix: Pieter Brugel szenvedélyes élete. [Életrajzi regény.] (Ford. Konrád Júlia.) Budapest 1978, Corvina. 172 p., 8 t.

 

Bruno, Giordano (1548 – 1600), olasz filozófus, író

Radczun, Günter: Máglyák és csillagok. (Ford. Kárpáty Csilla, ill. Csergezán Pál.) Budapest 1963, Móra K., 200 p. (Buvár könyvek 41.)

Raffy Ádám: A máglya. Giordano Bruno életregénye. Budapest 1962, Szépirod. K., 370 p., ill.

Ruffy Ádám: Ha Giordano Bruno naplót írt volna… Budapest 1957, Gondolat, 216 p.

 

Brunszvik Teréz gr. (1775 – 1861), óvodaalapító

 "Magyarország, veled az Isten!". Brunszvik Teréz naplófeljegyzései, 1848-1849. (Sajtó alá rend., bev. tanulmány, jegyz.: Hornyák Mária, ford. Rákóczi Katalin, Soós István.) Budapest 1999, Argumentum, 277 p., [16] t.

Czeke Marianne – Révész Margit E.: Brunszvik Teréz élet- és jellemrajza. Brunszvik Teréz Emlékiratai. (Ford. Petrich Géza.) Budapest 1926, Kisdednevelés, 108 p., 1 t.

Dániel Anna: Teréz küldetése. [Életrajz.] Budapest 1986, Kossuth Kiadó, 193 p., 4 t.

Gergely Márta: Teréz, a kedves halhatatlan. [Regény.] Budapest 1972, Szépirod. K., 575 p.

 

Brutus, Marcus Junius (i. e. 85 – 42); római politikus

Walter, Gérard: Brutus és a köztársaság végnapjai. [Életrajz.] (Ford. Lontay László.) Budapest 1975, Európa, 278 p. (Századok – emberek.)

 

Brutus; Cassius, Longinus Gaius (? – i. e. 42), római politikus

Bárány Tamás: A bíró. Történelmi regény. (2. kiad.) Budapest 1980, Szépirod. K., 159 p. (Szépirodalmi zsebkönyvtár.)

 

Budai Nagy Antal (? – 1437), parasztvezér

Hunyady József: Oroszlán és gödölye. [Történelmi regény.] Budapest 1970, Kossuth, 407 p.

Kós Károly: Budai Nagy Antal. (Budai Nagy Antal históriája.) [Kisregény.] – Budai Nagy Antal. Színjáték. (4. jav. kiad.) Bukarest 1963, Irod. Kiadó, 183 p., ill.

 

Bulgakov, Mihail Afanaszjevics (1891 – 1940), orosz író

Jelena Szergejevna Bulgakova naplója, 1933-1940. Feljegyzésekkel, levelekkel, 1943-1970. (Ford. Csákai Anett, jegyz. Tomka Andrea.) Budapest 1994, Kráter Műhely Egyes., 238 p. (Bronzlovas.)

 

Bunuel, Luis (1900 – 1983), spanyol filmrendező

Bikácsy Gergely: Bunuel-napló. Budapest 1997, Osiris, 407 p., ill. (Osiris könyvtár. Film.)

Bunuel, Luis: Utolsó leheletem. [Önéletrajz.] (Ford. Xantus Judit.) Budapest 1989, Európa, 407 p, ill.

 

Burke, Edmund (1729 – 1797), brit politikus, filozófus

Molnár Attila Károly: Edmund Burke. [Budapest] 2000, Századvég, 371 p.

 

Burr, Aaron (1756 – 1838), amerikai alelnök

Vidal, Gore: Burr ezredes utolsó kalandja. [Regény.] Budapest 1978, Európa, 597 p.

 

Burton, Richard (1925 – 1984), amerikai színész

Bradányi Iván: Richard és Elizabeth : Richard Burton és Elizabeth Taylor élete. Budapest 1992, Tristan, 295 p., [32] t. (Világsztárok életrajza.)

 

Bussy-Rabutin, Johann Ludwig (1618 – 1693), francia író, tábornok

Gafyi László: A tábornok. [Történelmi regény.] Bukarest 1970, Kriterion, 182 p.

 

Büchner, Georg (1813 – 1837), német író

Edschmid, Kasimir: Georg Büchner. Egy német forradalom története. [Történelmi regény.] (Ford. Zsigmond Gyula.] Budapest 1982, Európa, 583 p. (Századok – emberek.)

 

Byron, George Gordon Noel (1788 – 1824), angol költő

Byron, George Gordon Noel: Naplók, levelek. (Vál. Péter Ágnes, ford. Bart István, Gy. Horváth László, Tótfalusi István, jegyz. Tótfalusi István.) Budapest 1978, Európa, 538 p.

Maurois [André]: Byron élete. Életregény. (Ford. Benedek Marcell.) Budapest [1930], Dante, 1-2 köt. (Halhatatlan könyvek.)

Tótfalusi István: Byron világa. Budapest 1975, Európa, 301 p. (Írók világa.)

 

 

További lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Kisebbségi Tér

 

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

 

ÉLETRAJZOK

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

  

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023