VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Életrajzok

Ajánló bibliográfia: valaha élt emberek felelevenednek

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az a nagyszerű az emberben, hogy soha nem veszíti el a bátorságát és a kedvét; újra és újra kezdi, mert tudja, hogy fontos és érdemes újrakezdenie.

Ray Bradbury amerikai író (1920–2012)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

ÉLETRAJZOK

 Valóságos, már nem élő magyar és külföldi személyekről szóló életrajzi művek ajánló bibliográfiája

M

  

A

B

C

CS

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

 

 

Felfedezett új életrajzi regényt?

Kérjük, jelezze!

Például: itt

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

Machiavelli, Niccolo (1469 – 1527), olasz író, történetfilozófus

Skinner, Quentin: Machiavelli. (Ford. Pálosfalvi Tamás.) Budapest 1996, Atlantisz, 128 p. (Mesteriskola.)

 

Madách Imre (1823 – 1864), drámaköltő

Andor Csaba: Madách Imre és Veres Pálné. [A függelékben Madách Imre versei Veres Pálnéhoz.] Vanyarc – Budapest 1998, Önkormányzat – Madách Irod. Társ., 75 p., ill. (Madách könyvtár.)

Harsányi Zolt: Ember küzdj… Madách életének regénye. Ujvidék – Bécs 1970, Forum – Nowak, 570 p.

Horváth Károly: Madách Imre 1823-1864. (2. átd. kiad.) Horpács [1999], Mikszáth, 239 p., ill. (Élet-mű-kalauz.)

Horváth Károly: Madách Imre. Budapest 1984, Gondolat, 296 p. 18 t. (Nagy magyar írók.)

Lászlóffy Csaba: Udvarház Sztregován. [Életrajzi regény.] – Elévülések. Uzoni Zsolt vallomásai. [Elbeszélések.] Kolozsvár-Napoca 1985, Dacia, 178 p.

Radó György: Így élt Madách Imre. Budapest 1990, Móra K., 199 p., ill. (Így élt...)

Radó György: Madách Imre. Életrajzi krónika. Salgótarján 1987, BBMK, 411 p., XXIV t.

 

Madách Imréné, Fráter Erzsébet (1827 – 1875)

Kiss Ibolya, P.: Az asszony tragédiája. Budapest 1967, Gondolat, 98 p., ill.

Mohácsi Jenő: Madách Imréné Fráter Erzsébet életének és halálának regénye. (2. kiad.) [Budapest 1943], Prahos, 216 p.

 

Madarász József (1814 – 1915), politikus

Madarász József: Emlékirataim 1831-1881. Budapest 1883, Franklin ny., 528 p.

 

Madarász László (1811 – 1909), politikus

Mocsár Gábor: Gyémántper. Történelmi regény. Budapest 1972, Szépirod. K., 507 p.

 

Magellán, Fernando (1480 – 1521), portugál felfedező

Dékány András: A nagy kapitány. Ferdinand Magellán élete. [Regényes életrajz.] Budapest 1963, Móra K., 211 p.

Erdődy János: Így élt Magellán. Budapest 1981, Móra, 182 p., ill. (Így élt...)

Pigafetta, Antonio: Magelhaes. A Föld első körülhajózása. (Ford. Baktay Ervin.) Budapest [1924], Világirodalom, 159 p., 1 térk. (A hat világrész 5.)

Zweig, Stefan: Magellán. A Föld körülhajózása. (Ford. Horváth Zoltán, ill. Kondor Lajos.) Budapest 1998, Totem, 288 p., ill. (A történelem meghatározó személyiségei.)

 

Magyar László (1818 – 1862), utazó, földrajzi felfedező

Krizsán László: Magyar László. Budapest 1983, Szépirod. K., 227 p., 1 t. (A múlt magyar tudósai.)

Magyar László afrikai utazásai. [Útleírások.] (Vál., szerk., utószó: Véber Károly, bev., jegyz.: Krizsán László, ill. Bánó Attila.) Budapest 1985, Panoráma, 478 p. (Régi magyar utazók.)

Németh Imre: Őserdők mélyén. Magyar László regényes életrajza. (4. kiad.) (Bev. Vajda László, ill. Benkő Sándor.) Budapest 1967, Móra K., 290 p.

 

Mahler, Gustav (1860 – 1911), osztrák zeneszerző

Németh Amadé: Gustav Mahler életének krónikája. Budapest 1984, Zeneműkiadó, 298 p. (Napról napra... 18.)

 

Major Tamás (1910 – 1986), színész

Major Tamás. A Mester monológja. (Lejegyezte, szerk., bev.: Koltai Tamás.) Budapest 1986, Ifjúsági Kiadó, 140 p., 24 t.

 

Maléter Pál (1917 – 1958), alezredes, miniszter

Horváth Miklós: Maléter Pál. Budapest 1995, Osiris–Századvég – 1956-os Int., 399 p., ill.

 

Malraux, André (1901 – 1976), francia író

Chantal, Suzanne: Szívszorongva. Josette Clotis – André Malraux. (Ford. Margittai Ágnes.) Budapest 1983, Magvető, 336 p. (Tények és tanúk.)

Malraux, André: Az obszidián fej. [Visszaemlékezések, esszék.] (Ford. Réz Pál, bev. Németh Lajos.)´Budapest 1976, Magvető, 258 p., 24 t. (Világkönyvtár.)

Szávai János: André Malraux. Budapest 1985, Gondolat, 221 p.

 

Mandelstam, Oszip Emiljevics (1891 – 1938), orosz költő

Nadezsda Jakovlevna: Emlékeim. (Ford. Pór Judit.) Budapest 1990, Magvető, 449 p.

 

Manet, Edouard (1832 – 1883), francia festő

Perruchot, Henri: Manet élete. [Életrajz.] (Ford. Réz Pál.) (3. kiad.) Budapest 1979, Corvina. 328 p., 12 t.

 

Mann család

Mann, Viktor: Öten voltunk. Képek a Mann család történetéből. [Visszaemlékezések.] (Ford. Zehery Éva.) Budapest 1977, Európa, (Emlékezések.)

 

Mann, Heinrich (1871 – 1950), német író

Sós Endre – Vámos Magda: Thomas és Heinrich Mann. A két író-testvér szenvedése, küzdelme és nagysága. Budapest 1960, Gondolat, 244 p.

 

Mann, Klaus (1906 – 1949), német író

Mann, Klaus: Fordulópont. Tudósítás egy életről. [Önéletrajz.] (Ford. Tihanyi Vera.) Budapest 1987, Európa, (Emlékezések.)

 

Mann, Thomas (1875 – 1955), német író

Man, Thomas: Naplók. (Vál. Mádl Antal, ford. Soltész Gáspár, Schweitzer Pál.] Budapest 1988, Európa, 705 p.

Mann, Katia: Megíratlan emlékeim. (Ford. Gergely Erzsébet.) Budapest 1976, Magvető, 150 p. (Tények és tanúk.)

 

Manuel, I. (1469 – 1521), portugál király

Passuth László: A bíborban született. [Történelmi regény.] (4. kiad.) Budapest 1976, Szépirod. K., 702 p.

 

Mao Ce-tung (1893 – 1976), kínai politikus, államelnök

Polonyi Péter – Sajti Enikő: Mao. Tito. [Budapest] 2000, Pannonica, 307 p. (Fekete-fehér.)

 

Márai Sándor (1900 – 1989), író

Márai Sándor: Egy polgár vallomásai I–II. Budapest 2000, Helikon, 391 p.

Márai Sándor: Föld, föld!.. Emlékezések. (Jegyz. Gellériné Lázár Márta.) Budapest 2000, Helikon, 383 p.

Márai Sándor: Kassai őrjárat. Budapest 2000, Helikon, 128 p.

Márai Sándor: Napló, 1943-1944. (Jegyz. Gellériné Lázár Márta, Grozdits Judit) Budapest 1998, Helikon, 323 p.

Márai Sándor: Napló, 1945-1957. (Jegyz. Gellériné Lázár Márta és Grozdits Judit.) Budapest 1999, Helikon, 390 p.

Márai Sándor: Napló, 1958-1967. (Jegyz. Gellériné Lázár Márta) Budapest 2000, Helikon, 367 p.

Márai Sándor: Napló, 1968-1975. (Jegyz. Gellériné Lázár Márta.) Budapest 2001, Helikon, 353, p.

Márai Sándor: Napló, 1976-1983. (Jegyz. Gellériné Lázár Márta.) Budapest 2001, Helikon, 240, p.

Márai Sándor: Napló, 1984-1989. (Jegyz. Gellériné Lázár Márta.) Budapest 1999, Helikon, 213 p.

Szegedy Maszák Mihály: Márai Sándor. Budapest 1991, Szépirod. K., 177 p. (Kortársaink.)

 

Marco Polo (1254 – 1324), olasz utazó

Colerus, Egmont: Marco Polo kettős élete. [Regény.] (Ford. Sándor Imre.) Budapest [1943], Palladis, 344 p. (Palladis regénytár.)

Rónaszegi Miklós: Így élt Marco Polo. (Életrajz.) Budapest 1974, Móra K., 209 p., ill. (Így élt…)

Rónaszegi Viktor: A genovai fogoly. [Éleztrajzi regény az ifjúság számára.] (Ill. Jenkovszky Iván.) Budapest 1981, Móra K., 194 p.

 

Marcus Aurelius (121 – 180), római császár

Giese, Alexander: Marcus Aurelius (Országában idegenként). [Történelmi regény.] (Ford. Tandori Dezső, jegyz. Soós István.) Budapest 1979, Gondolat, 351 p.

Renan, Ernő [Ernst]: Marcus-Aurelius és az antik világ vége. (Ford. Salgó Ernő.) Budapest [1928], 459 p.

 

Marczali Henrik (1856 – 1940), történész

Gunst Péter: Marczali Henrik. Budapest 1983, Szépirod. K., 202 p., 1 t. (A múlt magyar tudósai.)

Marczali Henrik: Emlékeim. (Utószó Gunst Péter.) Budapest 2000, Múlt és Jövő K., 345 p. (Múlt és Jövő könyvek.)

 

Margit, Anjou (1430 – 1482), angol királynő

Savage, Alan: Anjou Margit. [A rózsák háborúja.] [Történelmi regény.] (Ford. Molnár Gabriella. 2. kiad.) Budapest 1998, Új Esély, 352 p.

 

Margit, Árpád-házi, Szent (1242 – 1270), apáca

Árpád-házi Szent Margit legrégibb legendája és szentté avatási pere. Boldog Margit élettörténete. Vizsgálat Margit szűznek életéről, magatartásáról és csodatetteiről. (Ford. Bellus Ibolya, Szabó Zsuzsanna, előszó: Klaniczay Gábor.) Budapest 1999, Balassi, 325 p.

Gárdonyi Géza: Isten rabjai. [Történelmi regény.] Budapest 1985, Szépirod. K., 332 p.

Horváth Marietta: „Szivárvány havasán…” (Szent Margit élete.) [Regény.] Budapest 1971, Ecclesia, 137 p., 3 t.

Kodolányi János: Boldog Margit. Budapest 2000, Szt. István Társ., 460 p. (Családi regénytár, 5.)

 

Mária (1370 – 1395), magyar királynő (1382 – 1395)

Márki Sándor: Mária, Magyarország királynéja. 1370-1395. Budapest 1885, Magyar Tört. Társ., 191 p., (Magyar történeti életrajzok 1.)

 

Mária (1505 – 1558), magyar királyné, németalföldi helytartó

Ortvay Tivadar: Mária, II. Lajos magyar király neje. (1505-1558). Budapest 1914, Magyar Tört. Társ., 458 p., 17 t. (Magyar történeti életrajzok 60.)

 

Maria Antoinette (1755 – 1793), francia királyné

Freimark, Hans: Mária Antoinette. A francia forradalom regénye. (Ford. Somlyó Zoltán.) Budapest [192?], Kultúra, 269 p. (Híres szerelmesek regényei 6.)

Szerb Antal: A királyné nyaklánca. (6. kiad.) Budapest 2001, Magvető, 377 p. [Történelmi esszé.] (Jegyz. Németh Miklós.) (Fehér holló könyvek.)

Zweig, Stefan: Marie Antoinette. (Ford. Horváth Zoltán, Németh Andor.) [Budapest 1947], Pantheon, 349 p.

 

Mária Lujza (1791 – 1847), francia császárné

Castelot, André: Mária Lujza. (Ford. Szántó Judit.) Budapest 2000, Európa, 345 p.

 

Mária Terézia (1717 – 1780), magyar királynő (1740 – 1780)

Barta János: Mária Terézia. Budapest 1988, Gondolat, 238 p., ill. (Magyar história. Életrajzok.)

Boros Vilmos: Mária Terézia avagy életünket és vérünket felséges királynőnkért. Történeti regény. Budapest [1901], Székely Aladár, 1-2. köt.

Marczali Henrik: Mária Terézia, 1717-1780. (Repr. Kiad.) Budapest 1987, Terra, 332 p., [25] t.

Németh Andor: Mária Terézia. [Budapest] 1996, Pesti Szalon, 301 p. (Regényes történelem.)

Ordas Iván: Így élt Mária Terézia. Budapest 1993, Móra K., 141 p., ill. (Így élt...)

 

Mária, I., Stuart (1542 – 1587), skót királynő

Coloma, Louis: A vértanú királynő. (Ford. Gergely Józsa Jolán.) Budapest 1909, Szt. István Társ., 1-2. köt. (Családi regénytár 53-54.)

Fraser, Antonia: Mária, a skótok királynője. (Fordította Bart István, szerk. Borbás Mária, versford. Majtényi Zoltán.) Budapest 1979, Európa, 1–2. köt. (Századok, emberek.)

Zweig, Stefan: Stuart Mária. [Életrajzi regény.] (Ford. Horváth Zoltán, műfordít. Rónay György). Budapest 1994, Pesti Szalon, 359 p. (Regényes történelem.)

 

Marius, Gaius (i.e. 157 – 86), római hadvezér, politikus

McCullough, Colleen: Fortuna kegyeltjei. [Regény.] (Ford. Szántó Judit.) Budapest 1996, Európa, 1-2 köt.

McCullough, Colleen: Róma első embere. [Regény.] (Ford. Dániel Anna et al.) Budapest 2000, Európa, 1-2 köt., ill.

Ürögdi György: Kard és törvény. Marius és Sulla kora. Budapest 1974, Gondolat, 225 p., 14 t.

 

Mark Twain (1835 – 1910), amerikai író

Mark Twain: Önéletrajz. (Vál. Szász Imre, ford. Valkay Sarolta.) Budapest 1968, Európa, 397 p.

Török András: Mark Twain világa. Budapest 1982, Európa, 266 p., ill. (Írók világa.)

 

Marlowe, Christopher (1564 – 1593), angol költő

Szántó György: A földgömb. [Regény.] (Versford. Kálnoky László, utószó Gábor István.) Budapest 1971, Móra K., 315 p., 9 t.

 

Martin du Gard, Roger (1881 – 1958), francia író

Martin du Gard, Roger: Önéletrajzi és irodalmi emlékek. (Ford. Benedek Marcell.) Budapest 1960, Gondolat, 209 p.

Mihályi Gábor: Az életkudarcok írója. Roger Martin du Gard élete és művei. Budapest 1981, Szépirod. K., 372 l, 2 t.

Szávai János: Roger Martin du Gard világa. Budapest 1977, Európa, 192 p., ill. (Írók világa.)

 

Martinuzzi Fráter György (1498 – 1551), püspök, bíboros, kincstartó, erdélyi kormányzó

Barta Gábor: Vajon kié az ország? Budapest 1988, Helikon, 223 p. (Labirintus.)

Horváth Mihály: Utyeszenich Frater György (Martnuzzi bíbornok) élete. Budapest 1882, Ráth, 386 p. (A magyar nemzet családi könyvtára 6.)

Jókai Mór: Fráter György. [Történelmi regény.] (Sajtó alá rend. Oltványi Ambrus.) Budapest 1972, Szépirod. K., 1-2. köt. (Jókai Mór összes művei. Regények 60-61.)

Kubán Endre I.: A szőrösfülű barát. Utyeszenich-Martinuzzi György életregénye. (Ill. ·Szubotha Ottó.) Timisoara 1942, 172 p.

Lissák György: Az aranykígyó. Fráter György élete. [Pilisszántó] 1998, Fráter György Alapítvány, 409, ill. (Varia Paulina, 4.)

Voinovich Géza: György barát. [Martinuzzi Fráter György.] [Regény.] Budapest 1942, Franklin Társ., 233 p.

 

Márton Áron (1896 – 1980), erdélyi püspök

Domokos Pál Péter: Rendületlenül. Márton Áron Erdély püspöke. [Budapest 1989], Eötvös – Szt. Gellért Egyh. K., 306 p., [32] t.

 

Márton, Tours-i, Szent (316 –397), püspök

Lőrincz Zoltán: Szent Márton, Savaria szülötte. Szombathely 2000, B.K.L. K. – Pannon Lapok Társasága, 174 p. ll.

 

Masaryk, Tomáš Garrigue (1850 – 1937), cseh államférfi

Masaryk, Tomáš Garrigue: A világforradalom, 1914-1918. (Ford. Domby Bálint.) Budapest 1990, Európa, 513 p. (Emlékezések.)

 

Mastroianni, Marcello (1924 – 1996), olasz filmszínész

Mastroianni, Marcello: Emlékszem, igen, emlékszem. (Sajtó alá rend. Tato, Francesco, ford. Zalán Magda.) Budapest 2000, Tertia, 157 p., [16] t.

 

Mata Hari (1876 – 1917), holland kurtizán, kémnő

Bragance, Anne: Mata Hari. Maga a titok. [Életrajzi regény] (Ford. Balla H. Katalin.) Budapest 1998, Geopen, 283 p. (Asszonysorsok.)

 

Mátyás, I. (1443 – 1490), magyar király (1458 – 1490)

Erdődy János: Sasoknál magasabban. Hunyady Mátyás élete. Budapest 1971, Móra K., 228 p., 6 t. (Nagy emberek élete.)

Harsányi Zsolt: Mathias Rex. Hunyadi Mátyás életének regénye. (Bev. Hegedűs Géza, utószó: Fügedi Erik.) Budapest 1985, Szépirod. K., 776 p. (Kentaur könyvek.)

Jankovich Ferenc: Világverő Mátyás király. [Történelmi regénytrilógia.] Budapest 1982, Szépirod. K., 1-3. köt.

Kisfaludy Katalin: Matthias rex. Budapest 1983, Gondolat, 210 p. ill. (Magyar história.)

Kiss Dénes: Így élt Mátyás király. Budapest 1990, Móra K., 168 p., ill. (Így élt...)

Kovács Péter, E.: Mathias Corvinus. Budapest 1990, Officina Nova, 201 p. [48] t.

Nádor György – Nádorné Gellért Anikó: A holló útja. [Regény.] (Rajz. Poór Mária.) Budapest 1989, Szerző, 192 p. ill.

Teke Zsuzsa: Mátyás, a győzhetetlen király. Budapest 1990, Helikon, 238 p., [20] t.

 

Maugham, Somerseth (1874 – 1965), angol író

Budai Katalin: Maugham világa. Budapest 1986, Európa, 264 p., ill. (Írók világa.)

Maugham, Somerset: Életem. (Ford. Vas István.) Budapest 1948, Révai, 195 p.

 

Maupassant, Guy de (1850 – 1893), francia író

Lanoux, Armand: Maupassant, a szépfiú. [Életrajzi regény.] (Ford. Révfy Tivadar, versford. Lothár László.) Budapest 1974, Európa, 611 p.

 

Maxwell, James Clerk (1831 – 1879), skót fizikus

Füstöss László-Huszár Miklós: Maxwell. Budapest 1968, Gondolat, 281 p., 1 t.

 

Mazarin, Jules (1601 – 1661), olasz bíboros

Perlaky Lajos: Mazarin bíboros. [Történeti regény.] Budapest 1944 Pantheon, 228 p.

 

Mazzini, Giuseppe (1805 –1872), olasz politikus

Jászay Magda: Mazzini. Budapest 1977, Gondolat, 295 p., 10 t.

Madarász Imre: Mazzini, az apostol. Budapest 1993, Nemz. Tankvk., 140 p.

 

Medici, Lorenzo de (1449 – 1492), firenzei államférfi

Brion, Marcel: Medici Lőrinc. [Életregény.] (Ford. Nagy András.) Budapest 1939, Athenaeum, 300 p.

 

Mednyánszky Cézár br. (1824 – 1857), katolikus pap

Mednyánszky Cézár báró Emlékezései és vallomásai az emigrációból. (Angolból ford. és kieg. Óváry-Avary Károly.) Budapest 1930, Singer – Wolfner, 238 p., 1 t.

Sárközi György: Mint oldott kéve. [Regény.] (Utószó: Balla György, ill. Zsoldos Vera.) Budapest 1970, Szépirod Kiadó, 756 p., 4 t. (Magyar elbeszélők.)

 

Mednyánszky László (1852 – 1919), festő

Mednyánszky László naplója. (Szemelvények.) Budapest 1960, Képzőm. Alap. 199 p., 24 t. (A művészettörténet forrásai.)

 

Me'ir, Gôlda (1898 – 1978), izraeli miniszterelnök

Me'ir, Gôlda: Életem. (Ford. Kiss Marianne.) Budapest 2000, Filum, 478 p.

 

Melich János (1872 – 1963), nyelvész

Kiss Lajos: Melich János. Budapest 1995, Szépirod. K., 93 p., [1] t. fol. (A múlt magyar tudósai.)

 

Mélius Juhász Péter (1536 k. – 1572), református püspök, teológus, költő

Czakó Gyula: Mélius Juhász Péter élete és működése. Debrecen 1904, Szerző, 112 p.

Tóth-Máthé Miklós: Isten trombitája. [Regény Méliusz Juhász Péterről.] "Megszámlálta futásodat..." [Regény Károlyi Gáspárról.] Budapest 1986, Ref. Zsinati Iroda, 234 p.

 

Mendelssohn család; Felix (1809 – 1847), német zeneszerző

Hensel, Sebastian – Honti Irma: A Mendelssohn család 1729-től 1847-ig. [Visszaemlékezések, levelek, naplójegyzetek.] Budapet 1963, Zeneműkiadó, 323 p.

 

Mendelssohn, Moses (1729 – 1786), német filozófus

Zarek, Otto: Moses Mendelssohn. (Ford. Horváth Zoltán.) Budapest 1936, Tabor. 351 p. (Tabor. A zsidó irodalom barátai.)

 

Mesmer, Friedrich Anton (1734 – 1815), német orvos

Raffy Ádám: A léleklátó. Mesmer doktor életregénye. Budapest 1967, Szépirod. K., 379 p.

 

Mészáros Lázár (1796 – 1858), honvéd altábornagy, miniszter

Ács Tibor: Mészáros Lázár. Budapest 1996, Szépirod. K., 300 p., [1] t. fol. (A múlt magyar tudósai.)

Mészáros Lázár Külföldi levelei és emlékiratai. Az eredeti kéziratokból közrebocsátja Szokoly Viktor. (2. kiad.) Budapest 1881, Ráth, 71, 100 p.

Mészáros Lázár törökországi naplója, 1849-1850. (Sajtó alá rend. Ács Tibor.) Budapest 1999, Zrínyi – Terebess, 155 p.

 

Metód (825 –884), bizánci tudós, hittérítő

Tóth Imre, H.: Cirill-Konstantin és Metód élete, működése. Bevezetés a szláv kultúrtörténetbe. (2. átd. kiad.) Szeged 1991, JATE, 178 p.

 

Metternich, Klemens Lothar von (1773 – 1859), osztrák államférfi

Halász Zoltán: A kancellár esténként a császárnál teázik. [Történelmi regény.] Budapest 1980, Magvető, 325 p.

Németh Andor: Metternich vagy a diplomácia magasiskolája. (2. jav. kiad.) Budapest 1999, PolgART, 309 p., [8] t.

 

Mezei Mária (1909 – 1983), színésznő

Mezei Mária: Vallomástöredékek. (5. kiad) Budapest 1985, Ref. Zsinati Iroda Sajtóoszt, 376 p., ill.

 

Michelangelo, Buonarroti (1475 – 1564), olasz szobrász

Barabás Tibor: Michelangelo élete. [Regény] Budapest 1979, Magvető – Szépirod. K., 467 p., 1 t.

Majtényi Zoltán: Utolsó ítélet. Michelangelo élete. (Ill. Sárkány Roland.) Budapest 1999, Unikornis, 325 p. ill. (Magyar ifjúsági remekírók, 9.)

Rolland, Romain: Michelangelo élete. (Ford. Éber László.) Budapest 1998, Anno, 221 p., ill.

Schulz, Karel: Kőbe zárt fájdalom. [Michelangelo életregénye.] (Ford. Szekeres György, Aczél János, Richter László. 8. kiad). Budapest 1981, Corvina. 588 p., 16 t.

Sidney, Alexander: Michelangelo. [Életrajzi regény.] (Ford. Kertész Tibor.) Budapest 1986, Corvina, 417 p., [16] t.

Stone, Irving: Michelangelo. Regényes életrajz. (Ford. G. Beke Margit, Szöllősy Klára. 5. kiad.) Budapest 2001 Kossuth, 1–2 köt.

 

Mikes Kelemen (1690 – 1761), író

Gálos Dezső: Mikes Kelemen. Budapest 1954, Művelt Nép, 139 p. (Nagy magyar írók.)

Hopp Lajos: Mikes Kelemen. Életút és írói pályakezdet. (Szerk. Tüskés Gábor.) Budapest 2000, Universitas, 205 p., [30] t. (Historia litteraria.)

Ignácz Rózsa: Hazájából kirekesztve. [Életrajzi regény.] (Rajz Kass János.) Budapest 1980, Móra K., 348 p., ill.

Takács Tibor: Erdély köpönyegében. Regény Mikes Kelemenről. Budapest 1974, Móra K., 352 p., 8 t.

Veress Dániel: Így élt Mikes Kelemen. Budapest 1978, Móra K., 195 p., ill. (Így élt...)

 

Miklós, II. (1796 – 1855), orosz cár

Heresch, Elisabeth: II. Miklós – Gyávaság, hazugság, árulás. Az utolsó orosz cár élete és halála. (Ford. Szmodits Anikó.) Budapest 1995, M. Könyvklub, 364, [3] p., [24] t.

Radzinskij, Edvard: Az utolsó cár. II. Miklós élete és halála. (Ford. Soproni András, utószó: Vigh Zoltán.) Budapest 1996, Európa, 619 p., [24] t.

 

Mikola András (1884 – 1970), festő

Mikola András: Színek és fények. Egy nagybányai festő emlékei. Kolozsvár 1972, Dacia. 144 p., 8 t.

 

Mikszáth Kálmán (1847 – 1910), író

Fábri Anna: Mikszáth Kálmán alkotásai és vallomásai tükrében. Budapest 1983, Szépirod. K., 225 p., ill. (Arcok és vallomások.)

Kertész Erzsébet: Titkos házasság. [Mauks Ilona és Mikszáth Kálmán élettörténete.] Budapest 2001, Holnap, 312 p.

Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései. (Függelék: Mikszáth Kálmán levelei Mauks Ilonához, sajtó alá rend., bev. és jegyz: Király István.) Budapest 1957, Szépirod. K., 410 p., 12 t. (Magyar századok.)

Praznovszky Mihály: Mikszáth Kálmán. [Budapest] 1999, Elektra Kiadóház, 129 p., ill. (Élet-kép sorozat.)

Véber Károly: Így élt Mikszáth Kálmán. Budapest 1986, Móra K., 221 p., ill. (Így élt...)

Véber Károly: Mikszáth Kálmán élete és művei. Budapest 1997, Nesztor, 171 p.

 

Milne, Alan Alexander (1882 – 1956), angol író

Milne, Alan Alexander: Már túl késő. Egy író önéletrajza. (Ford. Kiss Marianne, Sári László, Papp Gábor Zsigmond.) Budapest 1997, Írás, 307 p., [12] t.

Milne, Christopher: Róbert Gida emlékei. a Milne-ház és lakói. (Ford. Kiss Marianne.) Budapest 1996, Írás, 207 p., [8] t.

 

Milton, John (1608 – 1674), angol költő

Szántó György két regénye. Weimari árnyjáték. – A beszélő festmény. (Bev. Benedek Marcell.) Budapest 1963, Magvető, 471 p., 1 t.

 

Mindszenty József (1892 – 1975), esztergomi érsek, bíboros

Arnothy, Christine: A fogoly bíboros. Regény. (Ford. Miszlai Gabriella.) Budapest 1991, Szabad Tér, 380 p. (A mű előszavában Farkas Jenő, Sz. beszélget a szerzővel.)

Csonka Emil: A száműzött bíboros. (Utószó: Stoffán György.) Szekszárd 1993, Babits, 292 p., [16] t.

Mindszenty József: Emlékirataim. (4. kiad.) Budapest 1989, Szt. István Társ., 497 p., [28] t.

 

Modigliani, Amadeo (1884 – 1920), olasz festő

Salmon, André: Modigliani szenvedélyes élete. (Ford. Korolovszky Klári. 4. kiad.) Budapest 2001, Kossuth, 267 p.

 

Mohamed (570 – 632), próféta

Román József: Mohamed élete.[Regény.] Budapest 1966, Móra K., 297 p., 8 t. (Nagy emberek élete.)

 

Moholy-Nagy László (1895 – 1946), festő- és fotóművész

Passuth Krisztina: Moholy-Nagy. Budapest 1982, Corvina. 430 p., ill.

 

Molière (1622 – 1673), francia drámaíró

Balassa Imre: Molière. [Regény.] Budapest (1938), Singer és Wolfner. 304 p. (Magyar regények VIII. 4)

Bulgakov, Mihail: Molière úr élete. [Életrajzi regény.] (Ford. Karig Sára.) Budapest 1974, Gondolat, 229 p.

Rónaszegi Miklós: Keserű komédia. Moliere élete. [Életrajzi regény.] Budapest 1965, Móra K., 299 p., 8 t.

 

Molnár Ferenc (1878-1952), író

Molnár Erzsébet: Testvérek voltunk. Budapest 1958, Magvető, 289 p., 8 t.

Molnár Ferenc: Útitárs a száműzetésben. Jegyzetek egy önéletrajzhoz. (Ford. Stella Adorján.) Budapest 1999, Pallas Stúdió, 286 p.

Sárközi Mátyás: Színház az egész világ. Molnár Ferenc regényes élete. Budapest 1995, Osiris-Századvég, 156 p., ill.

Vécsei Irén: Molnár Ferenc. Budapest 1966, Gondolat, 150 p. (Irodalomtörténeti kiskönyvtár. Magyar írók 3.)

 

Molnár Gábor (1908 – 1980), természettudós, író

Molnár Gábor: A Bakonytól Amazónáig. [Önélatrajzi regény.] [Budapest] 1978, Szépirod. K., 267 p.

Molnár Gábor: Éjbe zuhant évek. [Önéletrajzi regény.] (2. kiad.) Budapest 1979, Szépirod. K., 265 p.

Molnár Gábor: Makk és jaguár. [Önéletrajzi regény.] Budapest 1972, Szépirod. K., 414 p.

 

Monroe, Marilyn, (1926 – 1962), amerikai filmszínésznő

Maerker, Christa: Marilyn Monroe, Arthur Miller. (Ford. Tandori Dezső.) Budapest 1999, Glória, 184 p. ill. (Híres párok.)

Mailer, Norman: Marilyn. (Ford. Bart István. 2. változtatott kiad.) Budapest 1987, Corvina. 350

Spoto, Donald: Marilyn Monroe. (Ford. Félix Pál.) Budapest 1996, M. Könyvklub, 480 p., [32] t.

 

Monteverdi, Claudio (1567 – 1643), olasz zeneszerző

Passuth László: A mantuai herceg muzsikusa. [Életrajzi] regény. (6. kiad.) Budapest 1975, Szépirod. K., 621 p.

 

Móra Ferenc (1879 – 1934), író

Földes Anna: Így élt Móra Ferenc. (3. kiad.) Budapest 1984, Móra K., 252 p., ill. (Így élt...)

Földes Anna: Móra Ferenc. Budapest 1958, Bibliotheca, 322 p. (Nagy magyar írók.)

Magyar László: Móra Ferenc élete. [Regény.] Budapest 1966, Móra K., 207 p. 8 t. (Nagy emberek élete.)

Móra Ferenc: Daru utcától a Móra Ferenc utcáig. [Önéletrajzi írások.] (Sajtó alá rend.Vészits Ferencné). Budapest 1979, Szépirod. K., 516 p. (Móra Ferenc művei.)

Vészits Andrea: Apapa regénye. Budapest 1989, Szépirod. K., 342 p.

 

More, Thomas (Sir.) (1478 – 1535), angol filozófus, államférfi

Chambers, R(aymond) W(ilson): Morus. [Életrajz.] (Ford. Nyilas Vera, utoszó Kardos Tibor.) Budapest 1971, Gondolat, 434 p., 8 t.

Pucci, Mario V.: Morus Tamás. (2. kiad. Ford. Túzkő Lajos. Ill. Intini, Giuseppe.) Szeged 1996, Agapé, 122 p., ill. (Az életszentség nagymesterei 12.)

Zuchardt, Karl: Pusztulj, bolond! [Történelmi regény.] (Ford. Balassa Klára, versford. Weber Anna.) Budapest 1964, Gondolat, 481 p.

 

Móricz Zsigmond (1879 – 1942), író

Czine Mihály: Móricz Zsigmond. (4. jav. kiad.) Debrecen 1992, Csokonai, 159 p., ill.

Kiss Tamás: Így élt Móricz Zsigmond. (2. kiad.) Budapest 1986, Móra K., 195 p., ill. (Így élt...)

Móricz Virág: Apám regénye. (4. kiad.) [Budapest] 1979, Szépirod. K., 613 p., [36] t.

Móricz Zsigmond: Életem regénye. (Utószó Nagy Péter, ill. Győry Miklós.) Budapest 1959, Szépirod. K., 469 p., 3 t. (Móricz Zsigmond összegyűjtött művei.)

Vargha Kálmán: Móricz Zsigmond alkotásai és vallomásai tükrében. Budapest 1967, Szépirod. K., 209. p., ill. (Arcok és vallomások.)

 

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756 – 1791), osztrák zeneszerző

Balassa Imre: Mozart regénye. [Életrajzi regény.] Budapest 1967, Gondolat, 315 p. (Sikerkönyvek.)

Hézser Zoltán: Wolfgang Amadeus Mozart életének krónikája. Budapest 1978, Zeneműkiadó, 253 p., ill., kotta ; (Napról napra.)

Schmuckler, Alon: Rekviem Theophilért avagy Wolfgang Amadeus Mozart második élete. (Ford. Lázár Magda, ill. Sárkány Győző). Budapest 1991, Európa, 264 p., ill.

Szántó György: Mozart kutyája. [Életrajzi regény.] (3. kiad.) Budapest 1979, Móra, 330 p., 16 t.

Szentkuthy Miklós: Divertimento. Változatok Wolfgang Amadeus Mozart életére. (2. kiad.) Budapest 1976, Magvető, 1-2 köt.

Tornius, Valerian: Wolfgang Amadeus Mozart életregénye. (Ford. Zsámboki Zoltán. 2. kiad.) Budapest 1974, Zeneműkiadó, 418 p.

 

Mózes (i.e. XIII. sz.), próféta

Farkas László: Mózes. Bibliai regény. (2. kiad.) Budapest 1976, Ref. Sajtóoszt., 336 p.

Hegedüs Géza: Mózes, a népvezér. Budapest 1998, Pannonica, 176 p. (Pannonica kiskönyvtár.)

Kodolányi János: Az égő csipkebokor. [Történelmi regény.] (5. kiad.) Budapest 1983, Magvető, 1-2 köt.

Messadié, Gerald: Mózes. [Regény] (Ford. Mészáros György). Debrecen 2001, Aquila, 693 p. ill.

 

Munch, Edvard (1863 – 1944), norvég festő

Kristó Nagy István: Edvard Munch. Budapest 1983, Gondolat, 220 p., [8] t. (Szemtől szemben.)

 

Munkácsy Mihály (1844 – 1900), festő

Dallos Sándor: A nap szerelmese. [Életrajzi regény.] Budapest 1998, Esély- Mozaik, 494 p.

Dallos Sándor: Aranyecset. [Életrajzi regény.] Budapest 1998, Esély -Mozaik, 527 p.

Gál György Sándor: Munkácsy Mihály élete. [Regény.] Budapest 1969, Móra K., 248 p., 16 t. (Nagy emberek élete.)

Harsányi Zsolt: Ecce homo. Munkácsy Mihály életének regénye. (4. kiad.) Budapest [1943], Singer – Wolfner, 1-2. köt.

Malonyay Dezső: Munkácsy Mihály élete és munkái. (2. kiad.) Budapest 1900, Singer – Wolfner, 235 p.

Marék Antal: Gyalupadtól a világhírig. Munkácsy Mihály regényes életrajza. (A szövegben lévő rajzok Munkácsy Mihály vázlatai.) Budapest 1943, Stádium, 64 p. (Nemzeti könyvtár 117.)

Munkácsy Mihály: Emlékeim. Budapest 1950, Hungária, 139 p., 1 t.

 

Musil, Robert (1880 – 1942), osztrák író

Zalán Péter: Musil világa. Budapest 1981, Európa, 194 p. (Írók világa)

 

Musset, Alfred de (1810 – 1857), francia író

Musset, Alfred de: A század gyermekének vallomása. (Ford. Benedek Marcell.) Budapest 1936, Pesti Napló, 278 p. (Pesti Napló könyvek.)

 

Mussolini, Benvenuto (1883 – 1945), olasz politikus

Ormos Mária: Mussolini. (2. kieg. kiad.) Budapest 2000, PolgART, 1-2 köt.

 

Muszorgszkij, Modeszt Petrovics (1839 – 1881), orosz zeneszerző

Zsoldos Péter: Portré négy ülésben. [Életrajzi regény.] Budapest 1979, Zeneműkiadó, 386 p.

 

 

További lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Kisebbségi Tér

 

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

 

ÉLETRAJZOK

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

  

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023