VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Tanítások és technikák

Nudizmus

Test | Lélek | Szellem | Egészség | Erő | Bátorság | Tudás | Kompetencia | Öröm | Boldogság

 

Egyéni keresés

 

 

Ez, és az összes többi útmutató, címtár, lexikon

igényelhető

elektronikus formában vagy nyomtatásban, tetszőleges formátumban és példányszámban, igény szerint szerkesztett, bővített tartalommal, kereskedelmi, belső (magán) használatra vagy reprezentációs célra.

 

Bölcs ember számára minden föld lakható: mert nemes léleknek hazája az egész világ.

Démokritosz görög filozófus (i. e. 460 kör.–370)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

ÉLETÚTMUTATÓ

Tanítások és technikák

Nudizmus

Ismertető | Mire jó? | Jelenlét Magyarországon | Pro | Kontra | Beszélgetés az Új Kertben | A Változó Világ bölcsességei | Ajánlott irodalom | Véleményed fontos!

 

   

Ismertető

   

 

 

 

 

 

 

A naturizmus vagy nudizmus jellemzően azt jelenti, hogy emberek meztelenül vannak együtt (általában vegyes nembeli) csoportokban olyan tevékenység végzése közben, amelynél a meztelenséget a nem naturisták illetve nem nudisták nem tartják feltétlenül szükségesnek. Ez néha nem teljesen nyilvános helyeken fordul elő, különösen az olyan országokban, ahol a nyilvános meztelen megjelenés törvénybe ütközik; a világ más részein viszont széles körben elfogadják. Azokat az embereket, akik a naturizmust vagy nudizmust gyakorolják, naturistáknak vagy nudistáknak nevezik.

Sokan különbséget tesznek a naturizmus és nudizmus között. E nézet szerint nudista az, aki időnként a ruhátlanságot választja; naturista pedig, akinek filozófiája az alkalmi meztelenségnél többet foglal magába: gyakran környezettudatosságot, olykor vegetarianizmust, vagy egyszerűen a természettel való szorosabb viszonyt. (Ennek jele lehet a strand és a vizek tisztán tartása, a hulladék begyűjtése magunk után, a hangoskodás kerülése stb.) A naturista strandon tett látogatás felhatalmazhat valakit arra, hogy nudistának nevezze magát, de még nem tesz senkit naturistává. Az átöltözés és a zuhanyozás egyikre sem ad alapot. A házi munka meztelen végzése már annak minősülhet: számos naturista tesz így otthonában. Elterjedt nudista gondolat, miszerint „a ruha alatt mindig meztelenek vagyunk”. A nudista vagy naturista elnevezés valójában a gyakorlója szellemi hozzáállására utal, nem pedig valamely mások által felállított, szigorúan behatárolt osztályozásra. Mások szerint a naturizmus kifejezés pusztán sznobizmus, és nincs is valódi különbség. A naturista és az ilyen jellegű szervezetek a nyilvánosság előtti szexmentességet írják elő és várják el, és a legtöbb helyen igen ritka a nyíltan szexuális viselkedés. Ezek a sztereotipikusan család-orientált klubok és strandok. Vannak olyan alternatív csoportok, (például a Swingstock) ahol szintén nem viselnek ruhát az emberek, de ezek inkább szexklubok, mint valódi naturistaklubok.

Egyes naturistaszervezetek nem engedélyezik a részvételt piercinggel rendelkező embereknek (ez a szabály vélhetően a piercingben lévő idegen tárgyra utal, nem magára a piercingviselés szokására). A legtöbben azonban elfogadnak bármely alakú, magasságú és típusú embert, így többek közt a forradással, a tetoválással vagy a sajátosan lenyírt szeméremszőrzettel rendelkezőket is, amint annak hiánya sem jelent akadályt. Némely naturistaszervezetek nem engednek be egyedülálló férfiakat.

A naturizmus nem egyenlő az exhibicionizmussal. A naturizmus ugyanis lényege szerint az, ha valaki meztelenül szeret lenni, és nem elsősorban az érdekli, hogy másokat meztelenül lásson vagy hogy mások őt meztelenül lássák. Mindenesetre sokféle embert vonz ez a mozgalom, különféle okoknál fogva. Sok naturista meggyőződése szerint a természeti környezettel való nagyobb fokú érintkezés (amit a meztelenség is elősegít) számos jótékony egészségügyi hatással jár. A napfényről kimutatták, hogy a bőr egyes állapotaira jó hatással van, és a testnek szüksége van rá a D-vitamin előállításához. A naturisták gyakran állítják, hogy nyugodtabbak és jobb a lelkiállapotuk, ha megszabadulhatnak ruháiktól. A hasonló gondolkodású emberekkel való együttlét megkönnyítheti a személyek közötti kapcsolatok kialakulását, például új barátok megismerését, és számos naturistaszervezet igazából egy-egy nagy társasági klub. E klubok némelyike szigorúbb belépési követelményeket állít fel, mint némely hagyományos, előkelő exkluzív klub – például referenciát, kezest, próba-tagságot, bizottsági jóváhagyást stb. követelnek meg. A spektrum másik végén a „szervezetlen” naturizmust találjuk, ahol nincs mihez csatlakozni, nincs kinek fizetni, és ahol csak a polgárjog, a szokásjog és a büntetőjog szolgál alapul az etiketthez. Jó néhány ember az ehhez hasonló informális nudizmus révén találkozik először a naturistamozgalommal (például olyan strandon, ahol a ruhaviselet szabadon választható, egy barát erdei házában, vagy egy tengerparti buli során).

A naturistaklubokban van néhány szabály ami az etikett része, be nem tartásuk illetlenségnek számít. Ilyen – nyilvánvaló higiéniai okokból – bevezetett szabály, hogy a naturisták meztelen fenékkel nem ülnek le, a széket, padot előtte mindig leterítik egy törülközővel. Ennek megfelelően más törülközőjére ülni is illetlenség. A naturistaklubokban sokszor tilos fényképezni vagy csak úgy szabad, ha a képen egyértelműen nincs idegen. Általában nem nézik túl jó szemmel ha egy férfinak spontán erekciója van, bár erről a naturista internetes fórumokon sok vita folyik. Ilyenkor a férfinak illik (ha feküdt) hasra fordulni, törülközővel eltakarni, úszni vagy zuhanyozni menni. Vannak akik a spontán erekciótól való félelem miatt nem mernek naturista strandra menni, de tapasztalat szerint a naturistastrandokon nagyon ritka, hogy a férfiaknak ilyen problémái legyenek. Pszichológiailag bizonyított, hogy az erekciótól való félelem meggátolhatja azt.

Ha az időjárás megköveteli természetesen a naturisták is felöltöznek. A naturisták általában elfogadó emberek; az alapgondolat mindössze annyi, hogy meztelenül végzik azokat a dolgokat, amelyeket mások általában ruhában tennének. A hangsúly a módon van.

Virágzó naturistamozgalom működik Németországban, különösen a volt Kelet-Németországban (ott FKK-nak, Freikörperkulturnak, azaz a szabad test kultúrájának nevezik), Franciaországban, Hollandiában, és számos más országban is léteznek kisebb hasonló szervezetek. Ázsia nagy részén szinte ismeretlen a naturizmus, bár az utóbbi időkben lassan ott is terjedni kezdett. A társas meztelenséget számos kultúrában megtaláljuk, különösen a társas fürdés kontextusában, olykor mindkét nem tagjaival vegyesen.

A naturisták gyakran textilesként hivatkoznak azokra a helyekre és emberekre, akik nem gyakorolják a naturizmust. A tolerált naturistastrand vagy a fürdőruha nem kötelező (clothing optional, C.O.) fogalmak olyan helyekre utalnak, ahol megengedik és támogatják a meztelenséget, de megtűrik a ruhaviselést is, míg a nudista vagy naturista hely rendszerint ragaszkodik a teljes meztelenséghez, ahol csak lehetséges (hogy senkinek se kelljen úgy éreznie: nincs megfelelően öltözve). A topfree elnevezés olyan helyekre vonatkozik, ahol megengedik a fedetlen női mellet (ezt topless-nek is nevezik, de inkább az előbbit használják a topless negatív konnotációi miatt). A szervezetek közt megkülönböztethetünk területtel rendelkezőket és nem rendelkezőket: az előbbinek saját ingatlana van, míg az utóbbiak más-más helyeken jönnek össze, például naturista-üdülőhelyeken, vagy a célra kibérelt tekepályákon vagy uszodákban.

Kutatások megállapították, hogy ősünk mikor kezdhetett el ruhákat viselni. Az öltözködés az új eredmény szerint az eddig becsült időpontnál régebben, körülbelül 190 000 éve jelenhetett meg. Ekkorra már elvesztette testszőrzetének jelentős részét, és kőeszközeivel képes volt arra, hogy állatokat nyúzzon meg. Maga a Homo sapiens faj legalább 200 000 éve létezik. Az emberi faj „természetes” (értsd: eredeti) állapota a meztelenség volt, és ez ma is vonatkozik a melegebb égövek alatt élőkre. A hidegebb éghajlatokon azonban a ruhátlanság nem feltétlenül természetes.

Az informális nudizmusnak mindig is akadtak példái. Az ókori kultúrák (például a görögök és a rómaiak) olykor eléggé más módon viszonyultak a ruhátlan emberi testhez, mint napjainkban. A gimnázium szó a görög gümnaszionból ered, az pedig a gümnosz-ból, amely meztelent jelent, mivel a testedzést rendszerint ruhátlanul végezték Görögországban. A meztelenség sok esetben a munkához kapcsolódott: a keresztény evangéliumok említést tesznek egy esetről, amikor Péter apostol, aki halász volt, felöltötte ruháit, hogy Jézussal találkozzon.

Az első ismert szervezett naturistaklub, a Freilichtpark (Szabad Fény Park) Hamburg mellett nyílt meg 1903-ban. A naturistamozgalom elterjedt Németországban az 1920-as években, de a náci Gleichschaltung (egységesítés) során elnyomás alatt állt, miután Adolf Hitler hatalomra került. A társas naturizmus az USA-ban először az 1930-as években jelent meg, magánklubok és -kempingek formájában. Kanadában először Brit Columbia tartományban jelent 1939-ben, Ontarióban pedig kilenc évvel később.

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 8.

Mozgás és egészség

 K     R     M 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 
   

Mire jó?

   
   

 

 Tipikus naturista tevékenységek a napozás és a sport, de számos naturista munka és hasonlók közben is jobban szeret meztelenül lenni, amikor csak a hőmérséklet és a társas helyzet lehetővé teszi (ideértve azt is, ha egyedül van).

 

   
   

Jelenlét Magyarországon

   
   

  

A naturizmus Magyarországon egybeforrt Délegyháza nevével. A korábbi kavicsbányák tavainál az 1970-es évek közepén kezdtek megjelenni a naturisták. Ekkor még semmilyen infrastruktúra nem volt kiépítve, sőt bármikor megjelenhetett a rendőrség, mivel a nyilvános meztelenségükkel szabálysértést követtek el. A nomád állapotokból és a zaklatásokból a naturistáknak egyre inkább elegük lett. Először két elkülönült csoport alakult ki, az úgynevezett "Osztályzó tónál" egy kisebb létszámú szervezettebb, és az úgynevezett "Ötös tónál" egy jelentősen nagyobb létszámú, de lazább szervezettségű csoport. Az "Ötös tónál" WC-k épültek, kutakat fúrtak és megszervezték a hulladék gyűjtését, elszállítását. A bejáratoknál "házirendet" függesztettek ki. Hasonló lépések történtek az "Osztályzó tónál" is. A két tó vezető személyiségeinek összefogásával egy Tavi Intéző Bizottságot sikerült felállítaniuk és elkezdték a helyzet pontos felmérését. Az 1983-as összeírás szerint nyáron, hétköznap 1000-4000, hétvégén tíz-húszezer ember is kijárt a „nudira”. Még abban az évben a minisztérium megadta az engedélyt egy helyi csoportokkal rendelkező országos szervezet létrehozására, Magyar Naturisták Egyesülete néven. Délegyháza ekkor indult fejlődésnek: fallal zárták ki a kíváncsi szemeket, újabb WC-k, zuhanyzók, büfék és kemping mellett egy panzió is épült. A "telep" bázisa az "Ötös tónál" alakult ki. Az "Osztályzó taviak" is átköltöztek erre a helyre. A szocializmus évei alatt a naturizmus lehetősége különleges szabadságjog volt, naturistának lenni bizonyos fokú lázadásnak számított. A 90-es évektől talán ezért is kezdett csökkenni a délegyházi strand látogatóinak száma.

 

   
   

Pro

   
   

 

A naturisták szerint az emberi testen semmi szégyellni való nincsen, hiszen mindnyájan ezzel élünk, és örömmel el kéne fogadnunk a testünket.

 

   
   

Kontra

   
   

 

 Némelyek úgy hiszik, hogy más emberekkel meztelenül együtt lenni szükségképpen mindig szexuális töltetű, és hogy a nudizmus erkölcsileg rossz vagy pornográf. A naturisták széles körben elutasítják ezt a nézetet.

A meztelenség elítélése gyakran vallásos gyökerű. Egyesek csak akkor kezdtek ruhát hordani, amikor a misszionáriusok azt állították, hogy az civilizáltabb. Számos hívő naturista létezik azonban, aki rendszeresen jár istentiszteletre, és arra hívja fel a figyelmet, hogy ruháikkal korántsem vetik le erkölcseiket.

 

   
   

Beszélgetés az Új Kertben

   

 

Beszélgetések az Új Kertben

Kompetencia

Kreativitás

Tehetség

Boldogság

 

 

 

Kapitány – Én csak szkeptikusan tudok tekinteni erre a divatra. Túl nagy arányban odacsapódnak zavaros elméjű, beteges hajlamú emberek.

Professzor – Ez előfordul minden mozgalom esetében. Szerintem ez egy természetes vonzódás egy ősi természetesség. Csak korlátokat kell megszabni, mind a közmegjelenésben, mind a magán életben. Például egyáltalán nem problémamentes a szülők meztelenkedése a gyerekek előtt.

Doktor – Rábízni az ősi ösztönösség felügyeletét a modern prüdériára? Rossz belegondolni.

Mester – Nem lenne rossz, ha a természetességünk megőrízné ősi ösztönösségét, de találna is modern formákat, modern kereteket.

 

   

 

 

A Változó Világ bölcsességei

 

   

 

Mint a lélek testtelen
örül, a test meg úgy, ha meztelen.

(Donne)

Ezernyolcszáz éve immár

hogy bűnhődik szűrtelen

Pszüché böjttel, gyötrelemmel:

Ámort látta meztelen.

(Heine)

 

   

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

Melvil Brooks: A gyógyító zene, 1999

* * *

Benesch, Horst: Kopogtass az egészségedért!, 2007

Borhidi Attila: Gaia zöld ruhája, 2002

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Hellinger, Bert: Felismerni, ami van, 2002

Jongeward, Dorothy; James, Muriel: Born to Win, 1978

Lovelock, J. E.: Gaia, 1987

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

         

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

 

Tanítások és technikák – Egy jobb világért

Ájurvéda

Bowen technika

Böjt

Coaching

Családfelállítás

Csi-kung golyók

 

EFT

EMDR

Fókuszálás

Gaia

Gestalt

Iskolai masszázs

 

Kineziológia

Krav Maga

Masszázs

Meditáció

Neurálterápia

Nudizmus

 

Relaxáció

Tűzön járás

Zeneterápia

 

Az Életútmutató

Emberhit

Változó Világ Mozgalom

A Mester beszélgetései

Az ember vándor

Az Élet projekt

1001 tanács

Az Életiskola

A tíz alapigazság

 2    3   4   5   6   7   8   9   10

Az alapok

Jobb világ

Rossz világ

Nyitott ajtók

A munkához való jog

A büntetőjog humanizálása

Erőszakmentes világért

 

A magamra találásról

A világról

A szerelemről

 

 

X

Hirdetés X

 

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

    

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2024