VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Az új közösség

Emberként élni

Egy vagy te

Minden ember a testvéred

A világ örök és végtelen

Minden saját képessége szerint

A tudás hatalom

A tudás alap a hit számára

A tudás közös nyelv

A tudás öröm

A tudás erő

Arcképcsarnok

 

EMBERHIT

A felnőtt emberiség közössége

 

Az Emberhit felépítését elkezdtük.

A munka haladtával az itt olvasható szöveg folyamatosan változik, gyarapszik.

Figyeld a fejlődést!

Válj részévé!

A hit

   
 
   
   

 

A tudás termőtalaj a hit számára.

A hit tudásunk összegzése. Ez olyan szerves összegzés, szintézis, amely nem adódik az egyszerű formális logika segítségével, hanem az ember különleges szellemi teljesítménye. Oktalanság feltételezni, hogy ez hozzánk valamilyen megvilágosodás keretében eljutó külső vagy felső üzenet. Ez elvenné tőlünk a feladatot és a felelősséget, hogy lépésről lépésre haladjunk előre a világ jobb, mélyebb megértésében, hogy meghaladjuk, ha kell, elvessük tegnapi hitünket, és újra építsük fel azt.

A hit nem lehet más, mint egy csodálatos temploma a valóságnak. Ez hűségesen követi a valóság formáit, de olyan boltívet húz a mindenség felé, amely alatt a szellem nyugalmat és biztonságot talál.

Ennek legfontosabb feltétele az, hogy a hit végső igazságai egyszerűek, mindenki számára érthetőek legyenek. Senkitől nem lehet elvárni, hogy értse meg a kvantumfizikát, vagy a relativitáselméletet, az agy vagy az internet működését. De az emberek közösségétől elvárható, hogy a hit legegyszerűbb végső igazságai a kvantumfizikának, vagy a relativitáselméletnek, az agy és az internet működésének megértésén alapuló mindentudás igaz összegzése legyen. Minden szó márványkő legyen, minden mondat szilárdan illeszkedjen a többihez. Csak így lesz nyugalom és biztonság a szellem templomában.
De ahhoz, hogy a boltív összeérjen fölöttünk, a hit nem kerülheti meg olyan kérdések megválaszolását, amelyeket tudásunk ma még meg sem közelített.

Ilyen kérdések a létezés értelme, az ember küldetése, az emberinél fejlettebb értelem. Ezek a kérdések a gondolkodás egy külön területe, amelyre magának a hitnek kell vállalkozni, sajátos tudomány módjára. Ebben a munkában minden eddig létezett emberi hit tételeit gondosan kell őrizni és vizsgálni. Bármely magyarázat kulcsot adhat egy titok felnyitásához, egy mintát egy egyszerű igazság kimondásához.

    

   
   
Isten
 

   

 

A tökéletesség, így a tökéletes isten sem létezhet. A tökéletességben ugyanis nem lehet gondolat. Minden gondolat tagadás. A gondolat azt mondja: a dolgok nem úgy vannak, ahogy előttem lehetett volna gondolni, hanem úgy, ahogy mondom – ezért mondom… Ha minden tökéletes, akkor nem lehet gondolat. Vagy talán az isten azt gondolta volna, hogy jobb, ha megteremti a világot? Tehát előtte mégsem volt jó? Milyen ez a tökéletesség akkor? Avagy el kezdett volna hirtelenül unatkozni? Képes lenne a tökéletesség az unatkozásra?

Nincs tökéletes rend, nincs tökéletes rendetlenség, káosz sem. Van a részleges rend és a részleges káosz örök harca. Ez a dolgok, a rend és a káosz életösztöne. A rend érzi, hogy harcolnia kell a rendért, ahogy az élő szervezetnek harcolnia kell az életéért. Ugyanúgy a káosznak is harcolnia kell, nehogy a rend felszámolja. Ez a káosz életösztöne.

A világ csupa létezésösztön.

A kő is azért kő, mert veszettül kő akar lenni, és kőnek maradni...

     

   
   
Útmutató
 

   

 

Legyen hited!

    

   
   
Intelmek
 

   

 

Emberként élni a legfőbb adomány és a legfőbb erény, amit ismerünk.

Törekedj a legteljesebb életre!

Óvd, és gyarapítsd a tehetséget!

Légy büszke, és tiszteld másod büszkeségét!

Te fenség vagy! És minden ember fenség!

Légy alázatos! Minél jobban tisztelnek, annál alázatosabb legyél!

 

   

 

 

A Változó Világ bölcsességei

 

   

 

A remény fűt, egyre hitet: „Holnap jobb lesz, egész bizonyos!” (Tibullus)

Aki hamisságokat terjeszt, akarva-akaratlanul az emberek szellemi rabszolgaságát szolgálja. (Szimeonov Todor)

 

   
         

    

 

 

 

 

EMBERHIT

A felnőtt emberiség közössége

 

 

Az Emberhitről (ismertető, letölthető)

 

A Változó Világ Mozgalom

Az Életútmutató

A Mester beszélgetései

A Változó Világ Közössége

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Emberhit impresszum

Változó Világ

Olvasószolgálat

 

Parvis

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023