VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Németország

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Műveletlen emberek és rendek megelégszenek határozatlan képzetekkel...

Georg Friedrich Wilhelm Hegel német filozófus (1770–1831)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

 

Európai Unió

NÉMETORSZÁG

Németország | Németország és az Európai Unió | Németország és a világ | Németország és Magyarország

Utazás Németországba | Németek Magyarországon | Magyarok Németországban

 

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

 

   
Az ország
   

 

 

 

 

 

 

Irány Németország

 

 

Tanulmányok

Tanulmányokat kínálunk,

keresünk,

közvetítünk,

bármilyen témában!

 

 

Net-Nyelv-Kultúra

 

 

 

A Német Szövetségi Köztársaság - az USA és Japán után - a világ harmadik vezető gazdasága. Lakosainak száma 82 millió. Az egy főre jutó bruttó nemzeti termék értéke  47 200  (1999.) német márka.  A gazdasági növekedést és stabilitást  a gazdaság globális orientációja, a nemzetközi munkamegosztás nyújtotta előnyök  hasznosítása biztosítja. Az ország GDP-je 2000-ben +3,1%-kal haladta meg az előző évit. A foglalkoztatottság alakulása jelentős eltérést mutat a volt "keleti" és  "nyugati" tartományok esetében. A munkanélküliek aránya az előző esetben 9% körüli, az utóbbiban 7%.

A német vállalkozások teljesítményét és versenyképességét  a nemzetközi piacokon megszerzett pozícióik fémjelzik. Németország - az USA után - a világ második számú exportőre.  Közel 18%-os részesedésével a csúcstechnológiai termékek világkereskedelmében  is kimagasló helyet foglal el. Németországban minden negyedik munkahely közvetlenül vagy közvetetten exportfüggő. A világkereskedelem 2/3-át lebonyolító 28 ország közül 15 számára Németország az első számú beszerzési forrás. Ugyanakkor a német piac a külföldi kereskedelmi és kooperációs partnerek számára is jó lehetőségeket kínál.

Németország meghatározó szerepet játszik a magyar külkereskedelemben is. Kivitelünk 40%-a ezen a piacon talál vevőre - ennek fele Dél-Németországban (egyharmad részben Bajorországban, egyötöd részben Baden-Württembergben).

Németország nem tekinthető "egységes" piacnak. A tartományok eltérnek egymástól a termelő ágazatok súlypontjai, valamint a külgazdasági nyitottság, exportfüggőség tekintetében. Az ipari vállalatok forgalmában a külkereskedelmi forgalom aránya (külgazdaság-függőség) Németország átlagában 33,1%. A legmagasabb a 16 tartomány közül - beleértve  a három "városállam" adatait is - Brémában (47,8%), Rajna-Pfalzban (40,9%), Bajorországban (37,3%) stb. Legalacsonyabb Szász-Anhaltban (13,5%), Brandenburgban (14,6%), Mecklenburg-Előpomerániában (14,9%) stb. Ez a tény általában utal a tartomány vállalatainak külkapcsolati nyitottságára, annak gyakorlatára és törekvéseire. Különböznek az egyes tartományok Magyarországgal való áruforgalmi kapcsolataik hagyományaiban, a növekedés dinamikájában, az áruforgalom áruszerkezeti összetételében is.

A magyar vállalkozók számára üzleti stratégiájuk megtervezésekor fontos momentum kell, hogy legyen e tartományi különbözőségek megismerése, a számukra kínálkozó előnyök felismerése, illetve a partnerek kapcsolatépítési motivációjának előzetes feltérképezése. Az erre a felkészülési fázisra fordított idő megtérül az eredményesebb partnerkiválasztásban.

A német behozatal legjelentősebb termékcsoportjai a személy- és tehergépjárművek, valamint ezek részei, vegyi anyagok, gépek, irodagépek, hírközlési és adatátviteli berendezések, ezek alkatrészei, valamint élelmiszerek, vas- és fémipari termékek. A külkereskedelmi forgalom jogi alapját Németországban a Külgazdasági Törvény (Außenwirtschaftsgesetz), illetve annak végrehajtási utasítása, valamint az ehhez csatlakozó kiviteli ill. behozatali árulista adja. (Ennek szövege a németországi helyi kereskedelmi és iparkamarák ügyfélszolgálati irodáiban - Service Center - megvásárolható.)  Az egyezményes keretet magyar viszonylatban a Magyar Köztársaság Európai Unióval kötött Társulási Megállapodása jelenti. (Részletes információ: ITDH Euroinfo, Kereskedelmi Szolgálatok.) Az értékesítési csatornák a termék, az exportőr anyagi ereje és piaci elképzelései függvényében különbözők lehetnek Németországban. Érdemes erről a piacralépést megelőzően a térség helyszínen működő szakértőivel  konzultálni.

A Német Szövetségi Köztársaságban a piaci fellépés tisztaságát rendkívül szigorú törvények védik (versenytörvény, rabatt-törvény, kartell-törvény, tisztességtelen verseny elleni törvény, stb.). Ezek tanulmányozása az önálló piaci fellépés előtt szintén tanácsos, mert a szankciók elviselhetetlen anyagi terhet róhatnak a magyar vállalkozóra a későbbiekben. Miután a piacra kerülési költségek igen magasak, a német piacra történő közvetlen szállítás esetében nagyon gondosan szükséges kiválasztani az étékesítési lánc legmegfelelőbb elemét, illetve formáját. Ez lehet független kereskedő (importőr, nagykereskedő, kiskereskedő), vagy közvetítő (kereskedelmi képviselő, bizományos, kizárólagos képviselő, stb.). Ezekben az esetekben érdemes az ezeket tömörítő Szövetségekhez fordulni címjegyzékekért. Például:

Bundesverband des Deutschen
Gross- und Aussenhandels e.V. (BGA)
D-10873 Berlin
Tel.: 0049-30/59 00 99 511
Fax: 0049-30/59 00 99 519
Internet: www.bga.de

Fontos az e téren működő, az értékesítésre megdolgozandó szűkebb földrajzi területen tevékenykedő konkurens cégek feltérképezése. Kereskedelmi képviselői/ügynöki szerződés kötése előtt feltétlenül javasoljuk mintaszerződés beszerzését illetve tanulmányozását. Erre egyik lehetőség:

Centralvereinigung Deutscher Handelsvertreter- und Handelsmakler-Verbände (CDH)
Am Weidendamm 1/A
D-10117 Berlin 
Tel. 0049-30/72 62 56 00
Internet: www.cdh.de

A két ország között kormányközi egyezmény keretében, úgynevezett vállalkozási szerződések formájában fennáll a lehetőség a németországi szolgáltatás exportra is, elsősorban az építő- szerelőiparban. Részletes információ: 

IWTD
Németországban Tevékenykedő Építési Vállalkozók Érdekképviselete 
Sachsenring 42
D-50677 Köln
Tel.:0049-221/33 13 18 
Fax: 0049-221/33 13 29

A német gazdasági életben különleges szerepe van a nemzetközi vásároknak és kiállításoknak. Ezekből havonta 10-20 kerül megrendezésre Németország-szerte. A legerősebb hónap a február-március, illetve a szeptember-október. A németországi nagy nemzetközi szakvásárok jó része az adott szakmában a világ első számú bemutatkozási helye, ezért a nagy német vásárokon a magyar kiállító a szakmája teljes palettájával ismerkedhet meg, felmérheti saját helyét a nemzetközi konkurenciában, bemérheti a fejlődéséhez szükséges lépéseket. Ezért feltétlenül javasoljuk a magyar vállalatok számára üzleti tervükbe beilleszteni a német vásárokon való jelenlétet akár látogatóként, akár kiállítóként. 

Az NSZK kétségtelenül a magas munkabérű - és bérköltségű - és egyben a legmagasabb adóterheket alkalmazó országok közé tartozik. Ez volt az oka annak, hogy a kilencvenes évek elejétől fogva számos vállalkozás "kitelepítette" a munkaintenzív gyártást, vagy annak egy részét az országból. Németország, mint gazdasági telephely versenyképességének biztosítása érdekében kerül sor az adóreformra, amelynek következtében a tőketársaságok számára  már 2001-től egységesen 25%-ra csökken a társasági adókulcs.

Az országban befektetők számos befektetési kedvezményben részesülhetnek mind szövetségi mind tartományi szinten. Cégalapítással, befektetésel  kapcsolatos részletes információkat szerezhetnek az ITDH kereskedelmi szolgálati irodáin, a németországi kamarákban, továbbá a Német Szövetségi Gazdasági Minisztérium honlapján: http://www.bmwi.de valamint a http://www.gruenderlinx.de cím alatt. 

A két ország közötti nyugdíj- egészség- és baleset-biztosítási egyezmény az elmúlt év májusában lépett hatályba. Külföldön vállalatot alapítani vagy ott dolgozni szándékozó magyar vállalkozók számára nélkülözhetetlen ennek beható ismerete. Beszerezhető:

Wirtschaftsrecht Ungarn Aktuell c. folyóirat kétnyelvű különkiadása 
Kiadó: Janni & Kúti Kft.
1114 Budapest, Eszék u. 9-11.
Tel./Fax: 385 63 61

A német társasági jog ugyanazokat a társasági formákat alkalmazza, mint a magyar (a magyar jog ezt vette át), így a Németországban vállalatot szándékozók nem ismeretlen terepen mozognak. Ott is követemény a társasági szerződés ügyvédi ill. közjegyzői ellenjegyeztetése (notarielle Form). Egy Kft. (GmbH) minimális alaptőkéje 50 000 DM, egy Rt. (AG) esetében 100 000 DM. Nem nélkülözhető az ügyvédi, adótanácsadói, kamarai konzultációk sora. A külföldiek munkavállalási és tartózkodási engedélyezését szigorú szabályok írják elő. A legkisebb tartalmi és formai hiba is alapot adhat a hatóságok részére a benyújtott kérelmek elutasítására. Zökkenőmentes esetben is minimum féléves átfutással kell számolni.

Az előírásokról a legteljesebb részletességű előzetes tájékozódással sok kellemetlenség kerülhető el. Vállalatalapítás esetén a vezető illetve a teljes képviseleti felhatalmazással megbízott ún. Prokurator részére munkavállalási engedély nem, csak tartózkodási engedély szükséges. A benyújtott okmányok azonban ebben az esetben is bekerülnek felülvizsgálatra a munkaügyi hivatalokba és ők adják a felmentést írásban az idegenrendészeti hatóságok felé az adott kérelemre vonatkozóan a munkavállalási engedély kötelezettsége alól. Részletes információ: a Német Szövetségi Köztársaság budapesti Nagykövetségén.

Az informatikai szakemberek németországi munkavégzésének megkönnyítése érdekében Németországban bevezették az un. "zöld kártya" rendszert, amely iránt az érdeklődés általában elmaradt a várakozásoktól.

Részletes információk: www.arbeitsamt.de
Jelentkezés:Zentralstelle für Arbeitsvermittlung 
e-mail: Bonn-ZAV.IT-Experts@arbeitsamt.de

A Németországban működő magyar érdekeltségű vállakozások tevékenységére az Európai Megállapodás 44. cikkének rendelkezései irányadók (gazdasági célú letelepedés az Európai Unióban). 

Fizetési szokások, devizaelőírások

A fizetési fegyelemmel kapcsolatos problémák megelőzhetők, illetve a potenciális német partnerről  céginformációk szerezhetők be térítés ellenében a Németországban működő KSz-irodákon, illetve az erre szakosodott cégeknél, pl. a Creditreform budapesti képviseletén. Ez azért is rendkívül fontos, mert az utóbbi néhány évben Németországban is romlott a fizetési morál, és megszaporodott a fizetésképtelen cégek száma. A gondos és szakszerű külkereskedői magatartás e téren is nélkülözhetetlen. A legtöbb német bank Magyarországon is rendelkezik képviselettel, vagy egyéb érdekeltséggel. Javasolható ezek felkeresése is.

Hasznos tudnivalók, az üzleti érintkezés normái

Az eredményes német piaci tevékenységhez, tartós szállítói kapcsolatok kialakításához      elengedhetetlen, hogy  a termék megfeleljen az igényes piac elvárásainak minőség, ár, csomagolás, szervíz- és szállítási megbízhatóság, valamint az EU által előírt tanusítások, megfelelőségi igazolások megléte tekintetében. Az ehhez szükséges piaci ill. eljárási ismereteket naprakészen kell tartani azoknak a vállalatoknak, akik termékeikkel a német piacon kívánnak megjelenni. A belföldi forgalom számára vámkezelt áru nem hozható automatikusan forgalomba Németországban. Élelmiszerek, gyógyszerek esetében forgalomba hozatali engedély, bizonyos gépek esetében munka- és balesetvédelmi előírások betartása szükséges. A forgalomba hozatalhoz szükséges műszaki szabályozásról, előírásokról, normákról  információ:
Auskunft zu technischen Regeln und Normen:
Tel.: 00 49 19088 26 00, Fax: 00 49 30 262 81 25
Internet: http://www.din-katalog.de
E-Mail: walser@aoe.din.de

Az Európai Unió belső piacának megteremtése (1994.) óta a Németországba exportálókra is az EU vámkódexe érvényes. Az áruk vámkezelése során a vámon kívül kivetik a forgalmi adót (agrártermékek esetében 7%, ipari termékek esetében általában 16%), valamint a fogyasztási adót is (ásványi olajokra, alkoholra, szeszes italokra, dohányárukra és kávéra), melyek figyelmen kívül nem hagyható árkalkulációs elemek.

 

Németország telefonkönyve

 Események, rendezvények, ünnepek

 

 

Senki nem olyan szerencsés, mint aki hiszi szerencséjében.

Német közmondás

Népek bölcsességei

 

 

 

 

 

Ki mit tud?

Te is oszd meg a Változó Világ közösségi terében, mit tudsz, mihez értesz, mit kínász!

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

A térkép kicsinyíthető, nagyítható, elcsúsztatható minden irányban.

Ha nem talál vissza, nyomja meg a böngésző Frissítés-gombját.

 

Németország és az Európai Unió

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

Németország és a világ

 

 

 

Magyarul

Németország

Németül

Deutschland

Dánul

Tyskland

Hollandul

Duitsland

Angolul

Germany

Finnül

Saksa

Franciául

Allemagne

Görögül

Γερμανία

Olaszul

Germania

Portugálul

Alemanha

Spanyolul

Alemania

Svédül

Tyskland

Lengyelül

Niemcy

Bolgárul

Германия

Oroszul

Германия

 

 

Országjel (gépkocsikon):

D

Országjel (olimpiákon):

GER

Valuta:

euró

jele:

EUR

Telefonkörzet:

49

Internet:

.de

 

 

Németország és Magyarország

 

 

 

Németország kettéosztottságának időszakában az NDK-val megalakulását követően, 1950-ben vettük fel a diplomáciai kapcsolatokat. Az NSZK területén a magyar érdekek képviseletét 1964-től 1973-ig, a nagyköveti szintű diplomáciai kapcsolatok felvételéig a kölni kereskedelmi kirendeltség látta el. A német újraegyesítés idejétől (1990) az egykori berlini nagykövetségünk a bonni nagykövetség "Hivatala"-ként működött. A kormányzati székhely áthelyezésével összhangban 1999 augusztusától németországi nagykövetségünk Berlinbe tette át székhelyét, s ettől kezdve bonni képviseletünk a berlini nagykövetség bonni "Hivatalaként" működik. Németország területén magyar főkonzulátus működik Münchenben (1990), és Stuttgartban (1992). Drezdai főkonzulátusunk 1999 októberében került bezárásra. A tiszteletbeli konzulok száma 6. Az NSZK szintén 1973 óta működtet nagykövetséget Budapesten. Az NSZK 1990 és 1993 között főkonzulátust tartott fenn Pécsett, annak megszűnése óta egy tb. konzul képviseli a német érdekeket Dél-Magyarországon.

Felső szintű látogatások: A két ország államfője két és többoldalú találkozók keretében évente több alkalommal is folytatott megbeszélést egymással. Legutóbb 2000. október 27-én a Berlinben megrendezett Német-Magyar Fórum keretében találkozott Johannes Rau német szövetségi elnök és Mádl Ferenc köztársasági elnök. A magyar miniszterelnök éves rendszerességgel találkozik a német kancellárral. Hivatalos látogatás keretében Orbán Viktor 1998. november 19-20-án folytatott megbeszélést Schröder kancellárral és 1999. szeptember 10-én a határnyitás 10. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség keretében fogadta a német kancellárt, majd 1999. november 10-én ismét találkozott Gerhard Schröderrel a visegrádi kormányfők berlini találkozója kapcsán, ahol Fischer külügyminiszterrel is konzultált. A két kormányfő legutóbb október 3-án Drezdában találkozott a Német Egység Napja központi rendezvényén. A Bundestag elnöke 1997. október 31-én járt hivatalos látogatáson Budapesten, melyet Áder János, az Országgyűlés elnöke 1999. március 2-4. között viszonzott. Rendszeresek a két ország diplomáciájának vezetői közötti találkozók. Martonyi János külügyminiszter 1998. július 31-augusztus 1. között látogatott Németországba. 1998. december 4-én a Magyar-Német Fórum ülésének peremén, majd 1999. június 1-én folytatott konzultációt Joschka Fischer német külügyminiszterrel Bonnban, ezt követően pedig novemberben Frankfurtban. A német diplomácia vezetője 1999. január 7-én tett hivatalos látogatást Magyarországon. 2000-ben is több alkalommal találkozott a két külügyminiszter egymással, legutóbb az október 27-28-i Német-Magyar Fórum keretében.

Kétoldalú kapcsolatok

Németország legfontosabb gazdasági partnerünk, vezető pozíciója az elmúlt időszakban mind a kétoldalú kereskedelmi forgalmat, mind a magyarországi tőkebefektetéseket tekintve tovább erősödött.

Németország a magyar áruk legnagyobb felvevő piaca, hiszen ott talál vevőre a magyar termékek 38 százaléka. Az 1999. év adatai szerint folytatódott a kétoldalú árucsere-forgalom dinamikus növekedése, s az eddigi teljesítések alapján 2000-ben is nő az áruforgalom, a jelentős magyar aktívum megőrzésére, esetleg növelésére is van esély.

A német tartományokkal lebonyolított magyar áruforgalomban növekvő forgalmi részesedéssel megtartotta első helyét Bajorország, ahova kivitelünk az 1999. évben közel 45 százalékkal volt magasabb, behozatalunk pedig közel 17 százalékkal bővült. Második helyen exportunkban és importunkban is egyaránt Baden-Württemberg szerepel, míg a harmadikat - kivitelünkben ugyan némi visszaeséssel, behozatalunkban szerény növekedéssel - Észak-Rajna-Vesztfália érte el. E három tartomány részesedése a Németországba irányuló magyar szállításokból közel 64 százalékot, a magyar vásárlásokból mintegy 58 százalékot tett ki. Az új német tartományok és Berlin részesedése az össznémet forgalomban változatlanul 5-6 százalék körül alakult.

A külkereskedelem áruszerkezetét tekintve mindkét irányú szállításokban a feldolgozott termékek és a gépek és gépi berendezések (együttesen a magyar export 93 %-át, a magyar import 97,3 %-át teszik ki) dominálnak. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek aránya nem éri el a 4 %-ot.

Tovább nőtt exportunkban a gépek, gépi berendezések aránya (67 %-ról 71 %-ra). A jelenlegi tendenciák fennmaradása esetén kivitelünk az év egészében meghaladhatja a 10 Mrd. USD értéket.

Az ún. vállalkozási szerződéses munkaerő-foglalkoztatási konstrukció keretében 1999-ben 6430 fő dolgozott Németországban. Az elmúlt időszakban német belpolitikai okok és az EU közösségi jog miatt nehézségekbe ütközött a vállalkozási szerződéses munkaerő-foglalkoztatási konstrukció fenntartása, de a kialakított kompromisszum alapján a vonatkozó megállapodás továbbra is érvényben maradt.

Magyarország tovább erősítette pozícióját a német külkereskedelemben, importjában 2,1 %-os, exportjában 1,7 %-os részesedéssel Németország 14 legnagyobb kereskedelmi partnerei közé kerültünk.

A külföldről származó FDI, illetve a privatizációs folyamatban való aktív részvétel (pl. telekommunikáció, energia és gázszektor) szempontjából Németország az első helyen áll. A Magyarországon befektetett tőke mintegy 30 százaléka, 7 milliárd dollár származik Németországból, és a privatizációs bevételek 28 százaléka, 292 milliárd forint kötődik német cégekhez. A német beruházások legkedveltebb formája a vegyes vállalat (5700 cég), valamint a zöldmezős beruházás. Az 50 legnagyobb külföldi befektető közül 11 német cég (pl. Audi, Robert Bosch, Knorr Bremse, Siemens, Zöllner).

A Magyarországon beruházó német vállalatok elsősorban feldolgozóipari vállalatok, melyek a gép és berendezés-gyártás, a járműipar és járműipari beszállítás, az öntvénygyártás, szerszámgép-gyártás, az elektronika és elektrotechnika szektorokban valósították meg befektetéseiket. Továbbra is fontosak az ország számára - különösen az elmaradott régiókban - a munkahelyteremtő befektetések.

Németország egyik legfontosabb hitelezőnk. A japán után a német tőkepiacokról történik a legnagyobb mértékű középlejáratú tőkebevonás. A pénzügyi kapcsolataink fejlesztése szempontjából nagy jelentőségű esemény volt Hans Eichel szövetségi pénzügyminiszter 2000. augusztus 14-i budapesti látogatása, amelynek során megbeszélést folytatott Járai Zsigmond pénzügyminiszterrel, Surányi György jegybankelnökkel és fogadta őt Martonyi János külügyminiszter is

Bel- és igazságügyi kapcsolataink középpontjában Magyarország EU-felkészülése áll. A szövetségi kormány bilaterális rendőrségi segély és EU-projektek révén támogatja a magyarországi belbiztonság javítását, a leendő külső EU-határaink schengeni követelmények szerinti megerősítését, a magyar határőrség intézményi átalakítását és a belügyi szakemberképzést.

Oktatási, kulturális és műszaki-tudományos kapcsolataink kiegyensúlyozottan fejlődnek, bár az 1994-ben aláírt kulturális egyezményt a német fél (a belső ratifikációs eljárás elhúzódása miatt) egyelőre csak de facto alkalmazza. Magyar kulturális intézet működik Berlinben és Stuttgartban. A budapesti Goethe Intézet tevékenységét jól egészítik ki az NSZK-beli pártközeli politikai alapítványok budapesti irodái. Együttműködésünk kiemelt eseménye volt a magyar kultúrát homlokterébe állító 1999. októberi Frankfurti Könyvvásár, amelynek megnyitóján részt vett Göncz Árpád köztársasági elnök, valamint meglátogatta Orbán Viktor miniszterelnök és Martonyi János külügyminiszter is. Nagy érdeklődés kísérte hazánk szereplését a hannoveri EXPO-n, a magyar pavilon a világkiállítás 10 legszínvonalasabb pavilonja között kapott helyet. A 2000. június 26-án megrendezésre került Magyar Nap rendezvényein magas szintű küldöttség élén részt vett Orbán Viktor miniszterelnök is. Közös magyar-bajor kezdeményezésre, német és várhatóan osztrák támogatással a tervek szerint 2001 szeptemberében német nyelvű egyetem kezdi meg működését Magyarországon. Az intézmény célja, hogy Magyarországon, ill. Közép-Kelet-Európában erősítse a német kultúra jelenlétét és egyben demonstrálja a magyar felsőoktatási rendszer nyitottságát is.

A magyar-német együttműködés fontos elemét képezik az önkormányzati és a nemzetiségi kapcsolatok. A közvetlen politikai, gazdasági és tudományos párbeszéd sajátos intézménye az 1991-ben megalakult Magyar-Német Fórum.

Az ITDH németországi Kereskedelmi Szolgálatai 

Ungarisches Aussenhandelsbüro in München (főiroda)
Dom-Pedro-Str. 17
D-80637 München
Tel.: 0049-89/12 11 52 43
Fax: 0049-89/12 11 52 41
E-mail: ungarn.info.muc@t-online.de

Ungarisches Aussenhandelsbüro in Berlin
Karl-Liebknecht-Str. 34. V.em.
D-10178 Berlin
Tel.: 0049-30/247 29 782
Fax: 0049-30/247 29 783
E-mail: ung.handel.berlin@t-online.de

Ungarisches Aussenhandelsbüro in Frankfurt
Falkensteinerstr. 32/a
D-60322 Frankfurt am Main
Tel.: 0049-69/156 80 70
Fax: 0049-69/59 03 26
E-mail: huntradeffm@t-online.de

Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési 
Közhasznú Társaság  (ITD Hungary)
Németország, Németország, Svájc Szakmai Terület
1051 Budapest, Dorottya u. 4.
Tel.: 318 49 48
E-mail: nemet@itd.hu

 

 

 

Utazás Németországba

 

 

 

 

1999-ben Németországból 3.200 ezer látogató érkezett hazánkba. A németek utazási terveit a dél-kelet-európai konfliktus negatívan befolyásolta, de a háború befejeződésével lendületet vettek a foglalások. A negatív hatások ellensúlyozására megtett intézkedések részben semlegesíteni tudták - elsősorban Németország esetében - a kedvezőtlen külső körülmények hatását. A németek érdeklődése és rokonszenve Magyarország felé változatlan, hazánk vonzereje, az utazások fő célpontja továbbra is Budapest és a Balaton, de növekszik a kereslet a gyógy- és az aktív turizmus iránt. A Hungexpo Rt. által Budapesten szervezett nemzetközi kiállításokat gyakran felkeresik német delegációk. Ebben az évben a BNV területén március 24-28. között megrendezett Utazás 2000 kiállítás díszvendége Németország volt. Jelentős - német partnerek számára fontos eseményt jelentett - a május 23-26. között megrendezett Industria 2000 vásár.

 

 

 

Németek Magyarországon

 

 

 

A szerkesztő ajánlata

  Budapesten:

Budafoki Borkatakomba

1222  Budapest,

Nagytétényi út 64.

Tel.: (1) 226 0997

 

 

 

Magyarok Németországban

 

 

 

A berlini magyar nagykövetség

 

 Magyar iskolák a világon

 

 

A középkortól kezdve jöttek fiatal emberek: diákok, vándorlegények Németországba. Különösen az elso világháború után számos művész, egyetemi tanár, mérnök és időszakos mezőgazdasági- és szakmunkás működött itt. De csak az 1945 után beszélhetünk egy magyar népcsoportról. Becslések szerint 120.000 magyar él ma Németországban.

Figyelemreméltó az a tény, hogy az itt élő magyaroknak csak a 60 %-a jött magyar útlevéllel. Miután több mint 4 millió magyar él a történelmi Magyarország utódállamaiban, azon magyarok részaránya, akik szlovák, román, szerb és szlovén utazási okmánnyal jöttek ide, mintegy a németországi összmagyarság 40 %-át teszi ki. A legjelentősebb bevándorlási hullámok:

  • 1945 után kb. 30.000 személy a világháború következményeként.

  • Az 1956-os magyar szabadságharc után kb. 25.000 személy.

  • 1960 után kb. 25.000 magyarszármazású vendégmunkás a volt Jugoszláviából.

  • Az 1968-as "prágai tavasz" után kb. 5.000 magyar Szlovákiából.

  • Erdélyből 1975 után kb. 30.000 magyar román útlevéllel.

  • 1989-ig kb. 15.000 további magyarországi menekült.

  • Külön fejezet a "volt NDK": vendégmunkások és bevándorlók (pl. beházasodás) kb. 15.000 személy.

  • 1990-tol kb. 30.000 csak időlegesen itt élő szerződéses szakember Magyarországról.

  • Azzal lehet számolni, hogy Magyarország EU-belépése után az itt élő magyar nemzetiségűek száma növekedni fog.

Területi eloszlás

Dél-Németországban kb. 75% (Bajorország, Baden-Württemberg és Hessen). A többi „régi" tartományban kb. 17%. Az „új" tartományokban kb. 8%.

Állampolgárság

A Németországban élő magyar népcsoport tagjainak kb. 80 %-a - függetlenül területi származásától - rendelkezik német állampolgársággal.

 

   
Ajánlott irodalom
 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

 

 

1980.

 

 

 

 

 

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

     

 

   
         

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

X

Hirdetés X

 

Kihívások? Nagy tervek? Kockázatok? Fejlesztés? Pályázat? Befektetés? Válságmenedzselés? Stratégiatervezés?

Alapozd a sikert dinamikus modellel!

Ha ide kattintasz, Solipolis lakossága gyarapszik. Idővel ez emelheti a munkanélküliséget. De ha most ide klikkelsz, bővül Solipolis gazdasága, csökken a munkanélküliség. Csakhogy elégtelen lesz a tömegközlekedés. Persze, erre is van megoldás: kattints ide.

A játék szórakoztató dolog, de ha komoly a feladat, keresd meg a Változó Világ modellező műhelyét!

A sorozat katalógusából kiválaszthatod, és akár személyre szabott vagy céges kivitelben megrendelheted:

  SAJÁT VÁLTOZÓ VILÁG-KÖTET

Főleg budapesti cégek, szervezetek, intézmények részére:

ÚTMUTATÓ ÉS CÍMTÁR 

Cégek, szervezetek, intézmények részére:

  SAJÁT ÉVKÖNYV

Magánszemélyek, cégek, szervezetek, intézmények részére:

SAJÁT NAPTÁR 

(1, 12 vagy 365 lapos is, idézetekkel!)

Mindenféle papíralapú vagy elektronikus kiadvány elkészítéséhez  – évtizedes tapasztalatok, meggyőző referenciák birtokában – készséggel biztosítjuk professzionális szolgáltatásainkat

Kiadói szolgáltatások

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2023