VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Írország

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Egyetlen értelmes ember barátsága többet ér, mint az összes értelmetleneké.

Démokritosz görög filozófus (i. e. 460 kör.–370)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

 

Európai Unió

ÍRORSZÁG

Írország | Írország és az Európai Unió | Írország és a világ | Írország és Magyarország

Utazás Írországba | Írek Magyarországon | Magyarok Írországban

  

 

 

Az ország

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanulmányok

Tanulmányokat kínálunk,

keresünk,

közvetítünk,

bármilyen témában!

 

 

Net-Nyelv-Kultúra

 

 

 

 

 

 

 

A XX. század döntő részében az európai országoknál lassabb gazdasági fejlődési ütemmel jellemezhető Írország az 1990-es évek során példátlan dinamikus növekedést felmutató gazdasági teljesítményével érdemelte ki a távol-keleti példákra utaló „kelta-tigris” elnevezést. A növekedés hajtómotorja az országban letelepedett multinacionális vállalatok üzemeinek munkaerő igényére épülve a foglalkoztatás, valamint a globális piacon értékesülő áruexport igen gyors növekedése volt. A növekedés mértékét és az elért eredményeket a tíz év alatt bekövetkezett változást mutató alábbi számok jellemzik.

A „regionális gazdasági modellt” követő ír gazdaságpolitika a külgazdasági lehetőségek kiaknázására épül és ebben stratégiában az elsődleges szerep a külföldi tőkebefektetések ösztönzésének jut, valamint a siker alapvető feltételének, a relatív versenyképességi előny folyamatos fenntartásának. A regionális gazdaság alapvető jellemzője a nyitottság, erős függés a külpiaci lehetőségektől, korlátozott kereslet a belső piacon, működési feltétele pedig a hatékony munkaerőt és a befektetési lehetőséget kereső külföldi tőke nagy mobilitása.

 

Szent Patrick és a Guinness

Március 17-e, St. Patrick napja az írek nemzeti ünnepe, a Guinness pedig nemzeti italuk. Ma világszerte emberek milliói ünneplik március 17-ét. Magyarországon is egyre több helyen megemlékeznek e neves napról, noha kevesen ismerik a névadó szent legendáját, pedig az írek úgy tartják, hogy St. Patrick az egyetlen olyan szimbólum, amely még a híres Guinness sörnél is "írebb".

Kr. u. 385-ben született Dél-Walesben Írország védőszentje, St. Patrick. 16 évesen kalózok fogságába esett, akik eladták rabszolgának egy ír törzsfőnöknek. Több év írországi rabszolgaság után megszökött, és visszatért családjához Walesbe. Ám otthonában egy éjszaka hangokat hallott, amelyek visszahívták Írországba. A hívó szóra hallgatva 432-ben keresztény hittérítő tevékenységbe kezdett, amelynek során végiglátogatta az írországi törzseket. Miközben 40 napot töltött egy nyugat-írországi hegyen, megjelent előtte egy angyal, és így szólt: "Az írek a végítélet napjáig megőrzik hitüket". Ma Croagh Patricknek hívják e szent hegyet, ahova évente százezrek zarándokolnak. A legenda szerint St. Patrick dobozokba csalogatta Írország kígyóit, majd bezárva a tengerbe hajította őket. Ma ezért nem élnek kígyók Írország földjén, a tengerben viszont három fajtája is megtalálható a Brit-szigetek körül. Az írek úgy tartják, hogy azért hullámzik partjaiknál oly szilajul a tenger, mert a kígyók felverik a vizet, amint szabadulni próbálnak fogságukból.

St. Patrickhoz kötődik Írország nemzeti szimbóluma, a lóhere is, mely a Szentháromságot jelképezte számára, ma pedig az ír hit és ír tudat, valamint a jószerencse jelének is számít. Az emberek ezért március 17-én zöld ruhát öltenek, lóherekitűzőt viselnek, és együtt ünnepelnek az utcákon, a pubokban. Ezen a napon minden ír - és az ír hagyományok minden barátja - Írország védőszentjének tiszteletére koccint, mindenekelőtt Guinness sörrel. A kocsmák legkedveltebb játéka a dartsdobálás. Érdekes egyébként, hogy nem Írországban, hanem New Yorkban rendezik a legnagyobb St. Patrick napi összejöveteleket.

  

Írország alkotmányának elemző bemutatása Készítette Maszong Attila.

 

 

Írországi telefonkönyv

 Események, rendezvények, ünnepek

 

Az idegen barát, akivel még nem találkoztunk.

Ír közmondás

Népek bölcsességei

 

 

 

 

 

Ki mit tud?

Te is oszd meg a Változó Világ közösségi terében, mit tudsz, mihez értesz, mit kínász!

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

A térkép kicsinyíthető, nagyítható, elcsúsztatható minden irányban.

Ha nem talál vissza, nyomja meg a böngésző Frissítés-gombját.

 

Írország és az Európai Unió

 

 

 

 

 

  

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

Írország és a világ

 

 

 

A gazdaság sikerének kulcsa a nagy export-potenciál kialakítása, amire egy kis ország esetében a nemzetközi befektetések elnyerése biztosíthat lehetőséget. A beáramló termelő tőke hozza magával a korszerű technológiát, a know-how-t, a vezetési ismereteket, és nyitja meg az ország számára a nagy felvevő képességű nemzetközi piacot is. Ha a növekvő foglalkoztatásból, valamint exportból származó többlet bevételt a regionális gazdaság saját versenyképességének további javítására tudja hasznosítani, további tőke és foglalkoztatási lehetőség nyílik meg számára és egy felívelő gazdasági spirál indulhat be. Ezt a pozitív visszacsatolási kört Írország 1987-től kezdődően tudta működésbe hozni, számos gazdasági, társadalmi és kormányzati tényező összehangolásával.

A külföldi tőkével elért gyors fejlődés árát az ország folyamatosan fizeti osztalékok, igazgatási és egyéb szolgáltatások ill. más jellegű tőkejövedelmek címén. Ez a jövedelem kivonás a magyarázza, hogy az áruforgalom 36 milliárd eurót meghaladó aktívuma ellenére az ország fizetési mérlege közel nullszaldós. Ugyanebben rejlik a magyarázata annak is, hogy a GDP-hez képest a GNP szokatlanul kevés.

A világgazdaság lassulásának, kisebb részben pedig a belső feszültségek felhalmozódásának hatására a növekedés dinamizmusa 2001-ben megtört és a beinduló ár-bér spirál következtében fogyasztói árszínvonala alapján 2004 elejére Írország a legmagasabb megélhetési költségű euro zónabeli tagországgá vált. Amint a fenti számok mutatják, 2004 -ben ismét meggyorsult a gazdasági növekedés, szakértők 2005-öt illetően is optimisták és 5.5% fölötti GDP, valamint 5.0%-ot meghaladó GNP növekedést látnak elérhetőnek, ha váratlan világgazdasági esemény nem történik.

Összefoglalva a tendenciákat, az ír gazdasági növekedése gyorsult, a munkanélküliség 4.5%-os alacsony szintről tovább csökkent, az évi 40-60 ezer új munkahelyet teremtő országban az aktivitási arány folyamatosan növekszik, az infláció viszonylag alacsony szinten, de az EU átlag fölött stabilizálódott annak ellenére, hogy a bérek átlagosan 4.5%-al emelkedtek 2004-ben. A „kelta-tigris” időszakra jellemző extrém növekedési ütem visszatérésére nem lehet számítani, de Írország egy nyugodtabb, az EU átlagot tartósan meghaladó, optimista nézetek szerint 5%-ot meghaladó növekedési ütemet tud és kíván a közeljövőben elérni ill. fenntartani.

 

Magyarul

Írország

Angolul

Ireland

Dánul

Irland

Hollandul

Ierland

Finnül

Irlanti

Franciául

Irlande

Németül

Irland

Görögül

Ιρλανδία

Olaszul

Irlanda

Portugálul

Irlanda

Spanyolul

Irlanda

Svédül

Irland

Lengyelül

Irlandia

Bolgárul

Ирландия

Oroszul

Ирландия

 

 

 

Országjel (gépkocsikon):

IRL

Országjel (olimpiákon):

IRL

Valuta:

euró

jele:

EUR

Telefonkörzet:

353

Internet:

.ir

 

 

Írország és Magyarország

 

 

 

Diplomáciai kapcsolatok: Írországgal 1976. október 1-jén létesítettünk diplomáciai kapcsolatot. Nagykövetségünk 1991. február óta működik Dublinban, Írország nagykövetsége 1996 februárjában nyílt meg Budapesten. Hazánkat tiszteletbeli konzul is képviseli Írországban.

 Felső szintű látogatások: Göncz Árpád köztársasági elnök 1995. április 23-26. között látogatott Írországba. Ezt megelőzően Mary Robinson ír elnök asszony 1993 novemberében járt nem hivatalos látogatáson hazánkban. Horn Gyula kormányfő 1996. július 11-12-én folytatott megbeszéléseket az ír fővárosban. Gál Zoltán az Országgyűlés elnöke 1996. októberében viszonozta Sean Fallon, a Szenátus elnöke 1994. szeptember 5-9-iki budapesti látogatását. Dick Spring, külügyminiszter 1996. októberében tett látogatást Budapesten. 1999. november 3.-án Bertie Ahern ír miniszterelnök hivatalos látogatást tett Magyarországon. Mary McAleese ír köztársasági elnök 2000. április 3-5. között Magyarországra látogatott. 2000. szeptember 26-30. között magyarországi megbeszéléseket folytatott Seamus Pattison, az ír Képviselőház elnöke.

Gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok: Magyarország és Írország közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok feltételeit elsősorban az EU Társulási Megállapodás és a multilaterális megállapodások határozzák meg. 1996. november 26-a óta egyezmény van érvényben a Magyar Köztársaság és Írország között kettős adóztatás kikerülésének megakadályozásáról.

A kétoldalú áruforgalom: Írországba irányuló exportunk 1996 és 1998 között rendkívüli mértékben - 3,7-szeresére - emelkedett, 1999-ben azonban az előző évi szinten alakult, értéke 250,6 M USD volt. Kivitelünk 93,4%-át képviselik a gépek, gépi berendezések, ezen belül a legnagyobb tételt a számítástechnikai berendezések és alkatrészek alkotják, amely termékcsoport kivitelének 92 %-át három vállalat, a NOKIA, a PHILIPS és az IBM számítástechnikai cikkei teszik ki. A termékcsoporton belül számottevő még a szórakoztató elektronikai cikkek, személygépkocsik, valamint izzólámpák és fénycsövek kivitele is. A feldolgozott termékek exportja 1999-ben a teljes magyar kivitel 6,3 %-ára nőtt. Legfontosabb termékeink a hengerelt áru, gyógyszeripari alapanyagok, alumínium kábelek, műanyagok.

Az Írországból származó 1999. évi behozatalunk 171,5 MUSD volt, az előző évihez képest 57,6 %-kal növekedett. Ez elsősorban a feldolgozott termékek 223,8 %-os növekedésének volt köszönhető. Legfontosabb importtermékek a szórakoztató elektronikai cikkek, illetve alkatrészek, valamint a gyógyszerek. A gépek, gépi berendezések csoportjának döntő többségét a számítástechnikai berendezések- és alkatrészek alkotják. Ennek a termékcsoportnak az importja, az előző évi növekedéssel ellentétben 1999-ban 8 %-kal csökkent. Az élelmiszeripari behozatal a teljes behozatal 4,3 %-a.

2000. év első nyolc hónapjában az Írországba irányuló export értéke 141,2 M USD volt. Ennek legnagyobb hányadát a gépek, gépi berendezések exportja teszi ki . Ugyanezen időszak importjának értéke 161,6 M USD volt. Az import legnagyobb részét a feldolgozott termékek teszik ki (111,9 M USD).

Befektetési kapcsolatok: Az ír vállalatok külpiaci pozícióinak erősítése érdekében, központi forrásból ügynökségeket, Enterprise Ireland helyi irodákat működtetnek. Alapvetően kereskedelem-ösztönző, piac-feltáró tevékenységet folytatnak. Ilyen iroda működik Budapesten is. Az eddigi magyarországi ír beruházások is vállalati kezdeményezésre és erőforrásokból valósultak meg. Az elmúlt években mintegy 20 vállalkozásba fektettek be ír tőkét közel 25 M USD értékben. A legjelentősebb beruházások a tej -és tejtermék-feldolgozás területén az Avonmore tejüzem - Pásztó, illetve új nevén Glanbia beruházása, és az Irish Pubs budapesti pubjai.

Legfontosabb kétoldalú szerződések: Vízummentességi megállapodás, kettős adózás elkerüléséről szóló megállapodás, Közúti Fuvarozási Egyezmény, Légügyi Egyezmény, Szervezett bűnözés elleni fellépést lehetővé tevő egyezmény.

Kulturális kapcsolatok: 1993-ban kulturális és oktatási csere-megállapodást kötöttünk.

 

 

 

Utazás Írországba

 

 

 

 

Magyar állampolgár turisztikai céllal vízummentesen, megfelelő anyagi fedezet felmutatásával utazhat be Írországba. Aki Írországban 90 napnál hosszabb ideig kíván tartózkodni, annak a tartózkodási helye szerint illetékes rendőri nyilvántartó hivatalban (Garda Registration Office) be kell jelentkeznie. Beutazási feltételek magyar állampolgárok számára a Schengeni Egyezmény. Belépéskor az útlevélnek a belépéstől számított 6 hónapig érvényesnek kell lennie; néhány napos tartózkodás esetén ezt rugalmasan kezelik. Ha azonban egy magyar állampolgár munkavállalási céllal utazik be Írországba, akkor előzetesen munkavállalási vízumot kell felvennie a Budapesten működő Ír Nagykövetségen. A szabályok számos kivételt ismernek, amelyekről szintén a budapesti ír külképviselet ad felvilágosítást.

1999. szeptember 27-ikén a MALÉV megnyitotta Budapest-Dublin közötti közvetlen járatát heti három géppel, ami a nagy érdeklődésre való tekintettel 2000 nyarán heti négyre bővült. 1998-ban 20 ezer ír turista kereste fel hazánkat. Az 1999-es nyugat-balkáni háborús események miatti átmeneti visszaesés után 2000 első nyolc hónapjában 18 ezer turista érkezett Írországból Magyarországra, ami az előző évhez képest 38 %-os növekedést jelent.

 

 

ÍrFutár,

az egyetlen ír-magyar nemzetközi futárszolgálat kéthetente indítja futár furgonjait, Írországból Magyarországra és Magyarországról Írországba! Az útvonalon található bármely településen felvehetjük és leadhatjuk csomagjaidat, küldeményedet! Az alábbi országokban elérhetőek nemzetközi futárszolgálatunk logisztikai, költöztetési, csomag, kerékpár, kutya, macska, motorkerékpár és bútorszállítási szolgáltatásai: Írország, Észak-Írország, Anglia, Franciaország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Németország, Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Románia.

 

 

 

 

Írek Magyarországon

 

 

 

 

A szerkesztő ajánlata

Budapesten:

 

MŰVÉSZINAS étterem

V. Bajcsy Zs. út 9.

 

 

 

 

Magyarok Írországban

 

 

A dublini magyar nagykövetség

 

Magyar iskolák a világon

 

 

 

   
Ajánlott irodalom
 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babits Mihály: Az európai irodalom története, 1943

Pevsner, Nikolaus: Az európai építészet története, 1972

 

 

 

 

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

     

 

   
         

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

X

Hirdetés X

 

Kihívások? Nagy tervek? Kockázatok? Fejlesztés? Pályázat? Befektetés? Válságmenedzselés? Stratégiatervezés?

Alapozd a sikert dinamikus modellel!

Ha ide kattintasz, Solipolis lakossága gyarapszik. Idővel ez emelheti a munkanélküliséget. De ha most ide klikkelsz, bővül Solipolis gazdasága, csökken a munkanélküliség. Csakhogy elégtelen lesz a tömegközlekedés. Persze, erre is van megoldás: kattints ide.

A játék szórakoztató dolog, de ha komoly a feladat, keresd meg a Változó Világ modellező műhelyét!

A sorozat katalógusából kiválaszthatod, és akár személyre szabott vagy céges kivitelben megrendelheted:

  SAJÁT VÁLTOZÓ VILÁG-KÖTET

Főleg budapesti cégek, szervezetek, intézmények részére:

ÚTMUTATÓ ÉS CÍMTÁR 

Cégek, szervezetek, intézmények részére:

  SAJÁT ÉVKÖNYV

Magánszemélyek, cégek, szervezetek, intézmények részére:

SAJÁT NAPTÁR 

(1, 12 vagy 365 lapos is, idézetekkel!)

Mindenféle papíralapú vagy elektronikus kiadvány elkészítéséhez  – évtizedes tapasztalatok, meggyőző referenciák birtokában – készséggel biztosítjuk professzionális szolgáltatásainkat

Kiadói szolgáltatások

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2023