VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Az Egyesült Királyság

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

 A bámulatra méltó szigetnek mindazok a csodái, melyek előtt az igazságos ember megilletődéssel nyúl süvegéhez, egy Bacon, Gibbon, Young, Watt, Smith stb. lelkéből vették valódi eredetüket...

Széchenyi István politikus, író, a „legnagyobb magyar” (1791–1860)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG 33.

AZ EURÓPAI UNIÓ A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Írta Paár Gabriella

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin :: Agenda :: HU2GB

 

Kövesd a Változó Világ „VV 33. Az Egyesült Királyság” című albumát a Pinteresten!

 

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

A Brit-szigetek

A “Britannia” elnevezés történetileg görög és latin nevekből származik, valószínűleg kelta eredet is gyökerezik benne. A “kelta” kifejezést leggyakrabban a Brit-szigetek angolszász hódítóit megelőző lakóinak megkülönböztetésére használják. Britannia magába foglalja a hagyományos értelemben vett Nagy-Britanniát (Anglia, Wales és Skócia), valamint Észak-Írországot. Hivatalos teljes megnevezései Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága.

A Brit-szigetek pontosan 1129, egymáshoz közel fekvő sziget közös neve. Együttes kiterjedésük hozzávetőleg 314 000 km2. A legnagyobb sziget (egyben Európa legnagyobb szigete is) – a magukat briteknek nevező angolokról – a tulajdonképpeni Brit-sziget, területe eléri a 218 000 km2-t. Tőle nyugatra helyezkedik el a 83 000 km2-es Ír-sziget, amely a második legnagyobb sziget (Észak-Írországot és az Ír Köztársaságot foglalja magába). A két nagy sziget az Ír-tengert fogja közre. Kijárói a Szt. György- és az Északi-csatorna. A tengerben további két nagyobb sziget helyezkedik el, a walesi partok előtt Anglesey, beljebb pedig a kelta lakosságú Man (572 km2). Sok a sziget az Északi-csatornában is, különösen annak skóciai oldalán.

A Brit-sziget északi végén a skót partokat a kéregmozgások, a tenger és a jégkorszak jégeróziója valóságos szigetvilággá szaggatta szét. Ennek négy fő csoportja ismert: az északnyugati skót-partok előtt fekvő Belső-Hebridák, tőlük északnyugatra a Minch-csatorna által elválasztott Külső-Hebridák (a két csoport együttesen 3100 km2), a Skóciától északra fekvő Orkney-szigetek (a 67 sziget területe összesen 1600 km2), s még északabbra a Shetland-szigetek (a 100 sziget területe összesen 1400 km2). A La Manche-csatorna nyugodtabb vizében Wight szigete ismert tengeri fürdőhely. Cornwallnak régóta rombolt előreugró fokát az örökzöld növényzetéről híres Scilly-szigetek alkotják. Valamennyi szigetet adminisztratív kötelékek fűzik a szárazföldhöz, azonban az Ír-tengerben lévő Man-sziget, és a Nagy-Britannia és Franciaország között elhelyezkedő Channel-szigetek nagyrészt önálló közigazgatással rendelkeznek és nem részei az Egyesült Királyságnak.

243 ezer négyzetkilométernyi területével Britannia – mely az északi szélesség 50 és 61 foka között fekszik – csaknem 1000 km kiterjedésű a déli parttól Skócia legészakibb partvidékéig számítva, és csaknem 500 km keresztirányban. Anglia területe elsősorban alacsonyan fekvő területeket, alföldeket foglal magába, de északon a Pennine-hegyvonulat, a cumberlandi hegyek és a Yorkshire-i mocsaras fennsík húzódik. A történelmi Anglia a Pennine-hegység lapos vonulatával kezdődik, amely északról délnek 250 km-en von választóvonalat az északkeleti és északnyugati tájrész közé. A főcsúcs északon van (Cross Fell 882 m), és aszimmetrikusan lejt kelet felé. A hegytetők erdőit a vasgyártás régen elfogyasztotta, helyüket ma már jobbára csak tőzeglápok töltik ki. Tőle nyugatra az Eden-folyócska választja el Cumbriai-hegységet, ennek környéke tavakban bővelkedik. Itt a Scafell Pike 978 m-ig emelkedik. Az Angol-alföld a Pennine-hegységet délről övező alacsony terület, a karbon-permi és triász üledékekből épül fel. A permi homokkő színéről Vörös-síkság a neve. Ahol nem karsztosodó a felszín, talaja kitűnő, dús legelők, rétek, parkok borítják. A triász tarka homokkő kisebb szigethegyeket alkot rajta (Cannock-dombság). A Pennine-hegységtől nyugatra fekvő részét Lancaster-síkságnak nevezik, amely az Eden-folyó mellett felhúzódik a Solway-Firth-ig. Az Angol-lépcsővidék Anglia délkeleti felére terjed ki. Szerkezetileg összefüggő nagy táját a felépítő rétegek lépcsői tagolják kisebbekre. A mélyedések a puhább, kevésbé ellenálló felszíneken alakultak ki, ezeket folyóvölgyek osztják meg. (A Temze például áttör a jura-kréta lépcsők mindegyikén Oxford és London között.) A jura lépcső magas pereme előtt találkozik Közép-Agliában a Trent és Ouse folyó, hogy Humber néven egyesüljön a Hulli-öbölig, amely így e terület forgalmi központja. Délen ugyanezt a szerepet a Temze kapuja játssza. A kréta tábla, amely a Londoni-medencét és a Wealdot is körülzárja, délen a csatornába törik le, de egy darabja Wight szigetén újra a felszínre bukkan. Déli partjai 100–150 m magas meredek falak. Északi belső oldalán ismert fürdők találhatók. Ugyanígy a krétatábla minden letörése fürdőhelyeket hozott létre. A lépcsővidék felszínének híres erdei mára már eltűntek. Helyüket zömében a mezőgazdaság vette birtokába. A szárazabb mészkőtakarókon pedig nagy kiterjedésű legelők vannak (juhtenyésztés). A Bristol-csatornától délre a Cornwall-félsziget nyúlik előre az Atlanti-óceánba. 400 m-ig emelkedő alacsony karbon gátja jó klímaválasztó. A gránit alapközet partjait az erős hullámverés szabdalja. Nyugati előfokán (Land's End= a világ vége) túl a Scilly-szigetek valamikor hozzá tartoztak.

Skócia lakosságának háromnegyede az ország középső részén elhelyezkedő alföldeken él. Skócia területén jellemző a nagy kiterjedésű őshonos erdő, egyúttal az Egyesült Királyság hegyeinek jó része is itt található. Skóciát ugyancsak a kopár, sziklás kőzetű felszín, valamint a meredek falú, keskeny mély völgyek és a folytatásukban kialakult mély öblök, fjordok jellemzik. Északon a Firth of Lorne-Morey Firth között a Kaledóniai-csatornával teremtettek hajózható összeköttetést. Tőle délre a Grampian-hegység folytatódik a Firth of Clyole-Firth of Forth öbölpárig. Itt találjuk a szigetek legmagasabb pontját, az 1343 m-ig emelkedő Ben Nevist. Mellette még számos tető haladja meg az 1000 m-es magasságot. A táj zordonságát különösen fokozzák a táj sötét vizű tavai.

A Skót-alföld 80 km széles szerkezeti árka, a karbon üledékek szene pezsgő iparvidéket teremtett itt, melyen a lakosság kétharmada él. A Délskót-magasföld átlagosan 500–600 méter magas, bár a gránit szirtek néhol ennél magasabbra emelkednek (pl. Merrick 842 m). Délkeleten a Tweed-folyó völgye levágja belőle a Cheviot-hegységet, ami Skócia és Anglia határát jelöli a római hódítás óta. A másik (nyugati) oldalon a Solway-Firthtől indul a határ. Ez a hegyvidék már sokkal növénydúsabb, mint Észak-Skócia.

Wales népességének kétharmada a déli völgyekben és az alacsonyabban fekvő tengerparti területeken telepedett meg. Wales nagyobb része hegyes-dombos. A legmagasabb pont a Snowdon (1 085 méter magas). Az ország walesi neve Cymru. Ezt a Pennine déli végződésétől nyugatra erősen tagolt félszigetet északról a liverpooli  széles öböl, délen a keskeny Bristol-csatorna határolja. Északon palákból, homokkőből, délen mészkőből, palából épült fel. Az eljegesedés erősen felszabdalta. Főcsúcsai meghaladják az 1000 m-t. A felszín tagoltsága erősen hozzájárult az őslakó kelták izolált fennmaradásához, akárcsak a skótok hazája is. Délen a karbonrétegek magas kalóriatartalmú antracitja a gőzhajózás idején nagy hírű volt, mert felszín- és tengerközelsége miatt kitermelni és elszállítani is könnyű volt.

Észak-Írország lakosságának csaknem fele a keleti tengerparti régiókban telepedett le, melynek központja Belfast, a főváros. Észak-Írországot legközelebb eső részén Skóciától csupán 21 km választja el. Az Ír Köztársasággal 488 km hosszú közös határa van. Ugyan az Ír-szigeteknek csak az északkeleti, protestáns része tartozik Angliához, ám természeti viszonyai egységesek, az egész szigetre jellemzőek. Északnyugati–északi peremén főként a kaledóniai rögök kristályos palái és gránit alkotják a felszínt. Északkeleti részét a Hebridák csapásirányában fiatal (eocén) bazalt is borítja, melynek híres látványossága az "Óriások sétaterének" nevezett feldarabolt bazalttakaró (Antrim). Itt a Sline Donald kúpjai emelkednek a legmagasabbra. Dél-Írországban a Kerry-hegységet már homokkő építi fel. A Carrantuo Hills 1042 m-ig emelkedik. Itt is – akár Cumberlandben – sok a glaciális eredetű apró tó. A hegyrögöktől körítve az Ír-alföld alig 80 m magasan fekszik a tenger felett. Felszíne mocsaras, bizonytalan lefolyású, sok kisebb tóval, folyóval. Vizeit ma már lecsapolták, de így is nagyrészt művelhetetlen, lápok és rétek borítják. Örökzöld rétjeiről kapta a Smaragd-sziget nevet. Az erdő itt alig 1 %-a a felszínnek. A talajvíz magas állása és az örökös erős szél akadályozza a fa elterjedését.  Az Északi-szigetek: a Hebridák, Orkney- és Shetland-csoportokat együttesen a kopár, vad, sziklafelszínek uralma jellemzi, melyeket szakadatlanul ostromol a tenger. Földtörténeti érdekességek a Belső-Hebridák nyugati részének felszínén található bazalttakaró feldarabolt rétegei (Fingal-barlang Staffa-szigetén, Mull-szigeti bazaltvulkán).

 

 

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

 

 

 

 

 

KVÍZ

Egyesült Királyság

 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 
 

   

 

   

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

X

Hirdetés X

 

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023