VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Hasznos tudnivalók

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

 

Ez, és az összes többi útmutató, címtár, lexikon

igényelhető

elektronikus formában vagy nyomtatásban, tetszőleges formátumban és példányszámban, igény szerint szerkesztett, bővített tartalommal, kereskedelmi, belső (magán) használatra vagy reprezentációs célra.

 

Menj, létesíts jó közigazgatást: gyógyítod vele fájó szívemet!

Tu Fu

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

Hasznos tudnivalók

A-tól Z-ig

K

 

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

 

   

 

 

 

K

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 25.

Budapest az egyesítéstől...

 K     R     M 

 

 

 

 

Kártyapénz  A háziorvosok a rendelés működtetéséhez szükséges pénzt a rendelő jellege és adottságai, valamint az őket választó betegek száma (a leadott TB kártyák) után kapják. A kártyapénz összege természetesen nem azonos az orvosok fizetésével, hiszen a bevételből kell az ápolónő, az írnok bérét és a rendelő teljes működési költségét is finanszírozni.

Kegyeleti Előtakarékosság  A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. az érdeklődőknek felkínálja azt a lehetőséget, hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül előre még életükben gondoskodhassanak saját vagy hozzátartozójuk eltemetéséről. Az előtakarékossági szerződés megkötésekor az érvényben lévő árainkon kiszámítjuk a kívánt szolgáltatás összegét, melyet be lehet fizetni egy összegben vagy részletfizetéssel. KEGYELETI ELŐTAKARÉKOSSÁGI IRODA, 1086. Budapest, Fiumei u. l6., Tel: 323-5224, E-mail: elotakarekossag@btirt.hu

Kereső tevékenység  Kereső tevékenységnek minősül minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár. Aki vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, illetve gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy személyes közreműködésre kötelezett tag (pl. bt. beltagja), szintén kereső tevékenységet folytatónak minősül.

Kisállat-útlevél  Amennyiben az utazásunk során magunkkal szeretnénk vinni kutyánkat, macskánkat vagy vadászgörényünket, kedvencünknek rendelkeznie kell kisállat útlevéllel. A kisállat útlevelet az állatoknak az Európai Unió tagállamai közötti utaztatására vezették be 2004. október 1-jétől, a vonatkozó előírásokat a 998/2003/EK rendelet tartalmazza, amit a 147/2004. (X. 1.) FVM rendelet részletez. Ez olyan okmány, amelyet a kedvtelésből tartott kutyák, macskák és görények uniós tagállamok közötti - nem kereskedelmi célú - utaztatásához, vagy az unión kívüli országból az EU területére történő belépéséhez kell kiváltani.
Az útlevél mérete 100 x 152 mm, fedőlapja kék színű, és a kibocsátó tagállam hivatalos nyelvén (nyelvein) állítják ki. Az útlevél fedőlapján feltüntetik az útlevél számát, a kibocsátó tagállam ISO-kódját és egy egyedi számot. Az okmányban szereplő adatokat a kibocsátó tagállam hivatalos nyelvén (nyelvein) és angolul is fel kell tüntetni. Az okmányban rögzítik az állat nevét, faját, fajtáját, nemét, születési dátumát, valamint a szőrzet színét, típusát, sőt akár - választhatóan - az állat igazolványkép méretű fotóját is. A jelenlegi és a korábbi tulajdonos neve és címe is kiderül a kisállat útlevélből.
A kisállat útlevél kiállításának feltételei:
1. a veszettség elleni - adott esetben ismételt - védőoltás,
2. az állatok azonosítására szolgáló tetoválás vagy mikrochip,
3. a Magyar Állatorvosi Kamara által megszabott díj kifizetése.
Az útlevelet a veszettség elleni védőoltást beadó állatorvostól kell kérni. Jelenleg az állatok azonosítása tetoválással vagy egy elektronikus azonosító rendszerrel (mikrochip) történik, de 2011. július 4-től csak a mikrochipet fogják elfogadni az állatazonosítás módjaként.
Az útlevél érvényessége az oltás érvényességi határidejéhez igazodik, ennek lejártát követően újra ki kell váltani. Az okmányt az EU valamennyi tagállamában elfogadják, viszont Svédország, Írország, Nagy-Britannia és Málta a kisállat útlevél mellett megköveteli a vérvizsgálatot (ellenanyag-titrálást) és ennek igazolását. A vérvizsgálat igazolását csak az EU-ban jóváhagyott laboratóriumban végezhetik. A vérvizsgálatot nem szükséges megismételni egy olyan állaton, amelyet a vérvizsgálatot követően meghatározott időközönként rendszeresen újraoltanak, és betartják az elkészítő laboratórium által megkövetelt védőoltási szabályokat.
A tulajdonosnak vagy a kedvtelésből tartott állatért felelős személynek a hatóságok részére be kell tudnia mutatni egy útlevelet - a harmadik országból érkező nem uniós állampolgárnak egyszeri beutazásra szóló állatorvosi bizonyítványt -, amely igazolja, hogy az állat teljesíti a meghatározott követelményeket. Amennyiben a mikrochip nem felel meg a 11784 ISO-szabványnak vagy a 11785 ISO-szabványnak, a kutya és a macska tulajdonosának gondoskodnia kell a leolvasásához szükséges eszközről is. Az útlevél megléte azonban nem jelenti azt, hogy a hatóságok nem vizsgálhatják meg az állat egészségi állapotát. Amennyiben az ilyen ellenőrzések kimutatják, hogy az állat nem felel meg a meghatározott követelményeknek, az illetékes hatóságok a hatósági állatorvossal folytatott konzultációt követően a következőképpen határoznak:
1. az állatot visszaküldik származási országába;
2. az állatot hatósági felügyelet alatt, a tulajdonos vagy az állatért felelős természetes személy költségére elkülönítik arra az időtartamra, amely ahhoz szükséges, hogy eleget tegyen az egészségügyi követelményeknek; vagy
3. végső megoldásként - anyagi kártalanítás nélkül - leölik, amennyiben visszaküldése vagy vesztegzár alatt történő elkülönítése nem lehetséges.
Ha az EU területére történő belépésére vonatkozó engedélyezését megtagadják, származási országukba történő visszaküldésükig vagy bármely más közigazgatási határozatig hatósági felügyelet alatt helyezik el az állatokat.

Forrás: Magyarország.hu

 

További lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Életrajzok

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Kisebbségi Tér

 

Rövidítés-kereső:

 

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

   

 

 

 

 

A közkönyvtárak világa

A szakkönyvtárak világa

Az iskolakönyvtárak világa

A magán-könyvtárak világa

A könyvesboltok világa

Könyvszigetek a Változó Világban

A könyvek világa

A könyvszakmák világa

 

 

 

 

Könyvtár – Könyvtárlátogatás során igénybe vehető kedvezmények Érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulók, hallgatók számára nyilvános könyvtárban a beiratkozási díjból 50 % kedvezményt kell adni . Nyilvános könyvtárakban nem kell beiratkozási díjat fizetniük a könyvtári dolgozóknak, a muzeális intézmények és a levéltárak dolgozóinak . A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek a beiratkozási díj fizetése alól szintén mentesülnek. A kedvezményre való jogosultságot a beiratkozáskor - értelemszerűen - igazolni kell.
A beiratkozási díj megfizetése alóli további mentesség A fenntartó mentesítheti az általa fenntartott könyvtár beiratkozási díjának megfizetése alól különösen a pedagógusokat, a közművelődési intézmények dolgozóit, a felsőoktatási intézmények főfoglalkozású oktatóit, továbbá azokat az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeket, akik munkanélküli járadékban, nyugdíj előtti munkanélküli segélyben, jövedelempótló támogatásban részesülnek, vagy az aktív korúak ellátására jogosultak. Az így biztosított kedvezményeket a könyvtár használati szabályzatában kell meghatározni.

Forrás: Magyarország.hu

Közbotrányokozás – Olyan feltűnést vagy felháborodást keltő botrányos cselekedet, vagy viselkedés, amely a nyilvánosságot, a közösség egészét felháborítja, az állampolgárok személyét és az együttélés kialakult rendjét sérti vagy veszélyezteti. Ilyen magatartás különösen a nyilvános helyen történő verekedés, a kisebb értékű dolgok, tárgyak botrányt okozó módon történő megrongálása, egyéb erőszakos cselekmények, csendháborítás másokat bosszantó módon, szeméremsértő magatartások, közerkölcsbe ütköző viselkedési módok. Amennyiben a közbotrányokozás során kifejezett közösségellenesség mutatkozik, akkor garázdaságként értékelendő.

Közeli hozzátartozó – Közeli hozzátartozó a Polgári Törvénykönyv 685. § b. pontja alapján: házastárs, vérszerinti dédszülő, nagyszülő, szülő, gyermek, testvér, valamint örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermek, valamint örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, valamint a Családjogi Törvény 98. § alapján az intézeti gyámság alatt álló gyermek is.

Közjegyző – A közjegyző jogügyletekről, jogi jelentőségű tényekről közokiratot állít ki, okiratot őriz meg, a felek megbízásából pénzt, értéktárgyat és értékpapírt vesz át a jogosult részére történő átadás végett, a feleket tanácsadással segíti. Lefolytatja a hatáskörébe utalt hagyatéki eljárást és egyéb nem peres eljárásokat. A közjegyzőt az igazságügyminiszter nevezi ki, székhelye meghatározott, területi illetékessége azonos a székhelye szerinti bíróság illetékességével.

Közlekedési Főfelügyelet – A közúti, a vasúti közlekedéssel és a hajózással kapcsolatos közlekedési, valamint a polgári repüléssel összefüggő első fokú légügyi hatósági feladatokat ellátó egységes államigazgatási szerv. Helyi szervei a megyei, fővárosi közlekedési felügyeletek.

   

 

 

 

Közösségi (EU-s) adószám – Annak a közösségi adószámmal nem rendelkező általános forgalmi adó alanynak, illetve a következőkben említett egyes speciális esetekben az adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személynek és az egyszerűsített vállalkozói adó alanynak, aki/amely az Európai Közösség (továbbiakban: EK) valamely másik tagállamában illetőséggel bíró adózóval szeretne kereskedelmi kapcsolatot létesíteni, nyilatkoznia kell erről, és közösségi adószámot kell kérnie. Kereskedelmi kapcsolatnak minősül a termékbeszerzés, és -értékesítés,valamint az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 15. § (5) bekezdése és a 15/A. §-a szerinti szolgáltatásnyújtás és -igénybevétel. Közösségen belüli szolgáltatásnyújtás, illetve -igénybevétel esetén tehát csak a következő szolgáltatásoknál kötelező közösségi adószámot kérni. Az Áfa tv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott szolgáltatások:
- termék (kivéve az ingatlan, bármely közlekedési eszköz és jármű) bérbeadása;
- szerzői alkotáshoz, találmányhoz, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari mintához, kereskedői névhez fűződő jogok, továbbá más, ezekhez hasonló jogok átengedése;
- reklám- és propagandaszolgáltatások;
- tanácsadási, ügyvédi, számviteli, adóügyi, számítástechnikai, fordítói és tolmácsolási szolgáltatások, illetve sem termékhez, sem ingatlanhoz nem kapcsolódó mérnöki szolgáltatások, továbbá más, ezekhez hasonló szolgáltatások;
- adatok, információk feldolgozása és közlése;
- banki, biztosítási, viszontbiztosítási és egyéb pénzügyi szolgáltatások (kivéve a széfügyletet);
- személyzet átadása, munkaerő kölcsönzése;
- telekommunikációs szolgáltatás;
- rádiós és televíziós műsorszolgáltatás;
- elektronikusan teljesített szolgáltatás;
- földgáz- és villamosenergia-elosztási rendszerekhez való hozzáférés biztosítása, az ezekben a rendszerekben történő földgáz szállítása, illetve villamos energia átvitele, illetve más, ehhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások nyújtása;
a felsorolt szolgáltatások teljesítésében való közreműködés (közvetítés), ha az más nevében és javára történik, még akkor is, ha az a közvetítő jognyilatkozat-tételi jogosultságával nem jár együtt; valamely üzleti tevékenységtől, vagy az előzőekben felsorolt szolgáltatások, jogok gyakorlásától való tartózkodás.
Az Áfa törvény 15/A § hatálya alá tartozó szolgáltatások:
- Közösségen belüli teherközlekedés (olyan teherközlekedés, amelynek indulási és érkezési helye két különböző tagállam területén található, továbbá az ilyen teherközlekedéshez közvetlenül kapcsolódó belföldi indulási és célállomással rendelkező teherközlekedés);
- Közösségen belüli teherközlekedéshez járulékosan kapcsolódó szolgáltatások, így különösen a rakodás, raktározás, közlekedési eszközök őrzése és más ezekhez hasonló szolgáltatás;
- Közösségen belüli teherközlekedés közvetítése, ha az más nevében és javára történik;
- Közösségen belüli teherközlekedéshez járulékosan kapcsolódó szolgáltatások közvetítése, ha az más nevében és javára történik;
- Közösségen belüli egyes szolgáltatások és termékértékesítések más nevében és javára történő közvetítése;
- termék – kivéve az ingatlant – szerelése, javítása, karbantartása, felújítása, megmunkálása;
- termékhez – kivéve az ingatlant – közvetlenül kapcsolódó szakértői tevékenység.
Kötelező közösségi adószámot kérnie az általános forgalmi adófizetésre kötelezett adóalanynak,
- ha más tagállamban illetőséggel bíró, közösségi adószámmal rendelkező adóalanynak vagy adófizetésre kötelezett jogi személynek Közösségen belüli termékértékesítést teljesít, illetve ha terméket ilyen adózótól szerez be;
- ha más tagállambelinek a fentiekben felsorolt szolgáltatások valamelyikét nyújtja, illetve ha más tagállambelitől ilyen szolgáltatást vesz igénybe.
Közösségi adószámot kell kérni
- a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalanynak,
- a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállást választott adóalanynak,
- az általános forgalmi adóalanynak nem minősülő jogi személynek,
- az alanyi adómentességet választó adóalanynak,
- az egyszerűsített vállalkozói adó alanyának,
- ha a tárgyévben az általa az EK más tagállamában beszerzett termék adó nélkül számított összesített ellenértéke a 10 000 eurót meghaladja; azon közösségi beszerzést megelőzően, amellyel ezt az értékhatárt meghaladja;
- ha a tárgyévet megelőző évben az általa az EK más tagállamában beszerzett termék adó nélkül számított összesített ellenértéke nem haladja meg a 10 000 eurót és a közösségen belül beszerzett termékek utáni általános forgalmi adó fizetési kötelezettségét a tárgyévben választása alapján belföldön kívánja teljesíteni (ezt a tárgyévet megelőző adóév utolsó napjáig – 2007-es adóévre vonatkozóan 2006. december 1-ig – kell bejelentenie). Amennyiben 2006. évben nem volt közösségen belüli beszerzése, ezen választását 2007. évre a tárgyévi első, közösségen belüli beszerzését megelőzően kell bejelentenie.
Köteles közösségi adószámot kérni
- a kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany,
- a mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállást választott adóalany,
- az általános forgalmi adóalanynak nem minősülő jogi személy,
- az alanyi adómentességet választó adóalany,
- ha jövedéki termék közösségen belülről történő beszerzése miatt belföldön keletkezik általános forgalmiadó-fizetési kötelezettsége.
- az egyszerűsített vállalkozói adó alanya, ha az EK más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal rendelkező adóalanynak vagy adófizetésre kötelezett jogi személynek terméket értékesít, az értékesítését megelőzően köteles közösségi adószámot kérni. A közösségi adószám képezésével nem veszíti el eva-alanyiságát. Szolgáltatásnyújtás és -igénybevétel esetén nem kell közösségi adószámot kérnie, még akkor sem, ha a fentiekben felsorolt szolgáltatásokat nyújtja vagy veszi igénybe.
Az alanyi adómentességet választó adóalany az értékesítést megelőzően köteles közösségi adószámot kérni, ha az EK másik tagállamában illetőséggel bíró adóalany vagy adóalanynak nem minősülő személy, szervezet részére új közlekedési eszközt értékesít. Egyéb értékesítéseire nem kell közösségi adószámot kérnie, mert azok nem minősülnek Közösségen belüli értékesítésnek.
A kizárólag adólevonásra nem jogosító tevékenységet folytató adóalany az értékesítést megelőzően köteles közösségi adószámot kérni, ha az EK más tagállamában illetőséggel bíró, közösségi adószámmal rendelkező adóalanynak vagy adófizetésre kötelezett jogi személynek terméket értékesít (ha az értékesítés belföldi teljesítése esetén adóköteles lenne), vagy az Áfa tv. 15. § (5) bekezdésében és 15/A §-ában meghatározott szolgáltatást az EK más tagállamában illetőséggel bíró adóalanynak nyújt, vagy tőle igénybe vesz. Nem áfaalanynak (magánszemély vagy egyéb szervezet) új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítése esetén közösségi adószámot kell igényelnie, függetlenül attól, hogy a vevő a másik tagállamban adóalany-e vagy magánszemély. A közösségi adószám az adózó kérelmére megképezésre kerül a működő, a csődeljárás, a felszámolási, illetve a végelszámolási eljárás alatt álló adózók számára is.
A közösségi adószámot minden esetben az illetékes adóhatóság képezi meg az adózók részére. A közösségi adószám igénylésének módja attól függ, hogy a magyar adózó rendelkezik-e már adószámmal vagy sem. A Magyarországon kiadott közösségi adószámok az országot azonosító „HU” kódból, valamint az adószám jegyű törzsszámából állnak, a következőképpen: HU12345678

Közösségi adószámok az EU tagországaiban

Tagállamok

Közösségi adószám felépítése

Ausztria AT U12345678
Belgium BE 9999999999 (10 számjegy)
Bulgária BG 123456789
Ciprus CY 12345678L
Csehország CZ 12345678 vagy
CZ 123456789 vagy
CZ 9999999999 (10 számjegy)
Dánia DK 12345678
Egyesült Királyság GB 123456789 vagy
GB 999999999999 (12 számjegy) vagy
GB GD123 vagy
GB HA123
Észtország EE 123456789
Finnország FI 12345678
Franciaország FR XX123456789
Görögország EL 123456789
Hollandia NL 123456789B99
Írország IE 9S12345L
Lengyelország PL 9999999999 (10 számjegy)
Lettország LV 99999999999 (11 számjegy)
Litvánia LT 123456789 vagy
LT 999999999999 (1 számjegy)
Luxemburg LU 12345678
Málta MT 12345678
Németország DE 123456789
Olaszország IT 99999999999 (11 számjegy)
Portugália PT 123456789
Románia RO 99–9999999999
(minimum 2 számjegytől maximum 10 számjegyig terjedhet)
Spanyolország ES X1234567X
Svédország SE 999999999999 (12 számjegy)
Szlovákia SK 123456789 vagy
SK 9999999999 (10 számjegy)
Szlovénia SI 12345678

Jelmagyarázat: 1–9: számjegy, X: betű vagy számjegy, S: betű, számjegy, „+” vagy „*” jel, L: betű

Közösségi adószám érvényessége ellenőrizhető az Európai Bizottság internetes honlapján: adószám érvényessége. Itt csak az adott közösségi adószám aktuális érvényessége kérdezhető le. Egyes tagállamok érvényes közösségi adószám esetén megjelenítik az adóalany nevét és/vagy címét is.
Magyar természetes és jogi személyek az APEH-től kérhetik külföldi közösségi adószám érvényességének és pontosságának megerősítését: közösségi adószám.
A közösségi adószámok érvényességének és azonosító adatok pontosságának megerősítése az APEH Központi Kapcsolattartó Irodájától kérhető telefonon, faxon, levélben és elektronikus levélben. A 06-40-200-431-es telefonszámon (kék vonal) csak a közösségi adószám érvényessége kérhető le. A faxon (06-1-428-5424), levélben (1054 Budapest, Széchenyi u. 2., levélcím: 1373 Budapest, Pf. 561.) vagy a clo@apeh.gov.hu e-mail címen írásban benyújtott kérelem esetén a közösségi adószám érvényességén túl lehetőség van a közölt név és/vagy címadat pontosságának egyeztetésére is.

 

 

 

 

   

 

Közrend – Az országban, illetve azon belül kisebb közigazgatási egységekben uralkodó íratlan és írott normákban megnyilvánuló állami és társadalmi rend. Lényegében a társadalmi együttélés jogilag szabályozott rendjét, a jogrend érvényesülését jelöli.

Közúti veszélyeztetés – A közúti közlekedés területén a közlekedési szabályok szándékos megszegése és ezzel szándékos veszélyhelyzet létrehozása a jelenleg hatályos jogszabályok szerint bűncselekmény, melyért végrehajtható szabadságvesztés szabható ki. Ebbe a körbe tartoznak a szándékos leszorítások, menet közbeni szándékos ütközések, a gyalogosok közlekedésének szándékos veszélyeztetése. Ilyen ügyekben minden esetben a helyszínre kell rendőri intézkedést kérni.

Közveszély-okozás – A közbiztonságot veszélyeztető bűncselekményt az követi el, aki árvíz okozásával, robbanó-, sugárzó vagy más anyag, energia, a tűz pusztító hatásával meghatározatlan, nagyobb számú személyt, jelentős értékű vagyontárgyakat fenyeget. A veszélyhelyzetet előidéző szándékos és gondatlan magatartás egyaránt büntetendő. Minősítő körülmény a bűnszövetség, különösen nagy vagyoni hátrány okozása, egy vagy több ember halála. Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki a közveszélyt önként megszünteti, mielőtt abból káros következmény származott volna.

Kullancs – Aki az erdőben szokott tartózkodni, annak számítani kell kullanccsal. Mivel nem egészen veszélytelen a csípése, íme a legfontosabb tudnivalók dióhéjban. Hol él a kullancs? Kullancs szinte mindenütt van, viszont fertőzött, és ezáltal veszélyes. Mikor fordul elő? Márciustól októberig. Ha nagyon meleg van elbújik. Mit lehet ellene csinálni? Hosszú ruhát hordani, kulancssprayt használni, előre védőoltást csináltatni és esténként megnézni a testet, és ha van akkor hamar kiszedni. Hogyan kell kiszedni? Lehetőleg (kulancs)csipesszel lassan egyenesen kihúzni. Se a tekerést, se a vaj- vagy olajkezelést nem ajánlják ma már. Mikor kell orvoshoz menni? Ha bevörösödik a csípés helye és egyre nagyobb gyűrű alakul körülötte. Fejfájás, láz, fáradtság és fájó ízületek a tünetek. Miből áll és mire jó a kullancsoltás? Az oltás három oltásból áll, amit minden háziorvos tud adni és minden cserkésznek ajánlatos. Az oltás viszont csak a vírusfertőzés ellen használ. Más fertőzéseket antibiotikummal lehet csak kezelni. Részletesebb felvilágosításért forduljatok a háziorvoshoz.

Külföldiek bejelentkezése – A külföldiek magánszállás igénybevétele esetén a beutazástól számított 30 napig mentesülnek a lakcím-bejelentési kötelezettség alól. 30 nap elteltével – 48 órán belül – a szállásadó útján vagy személyesen az illetékes rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztályán a lakcímet illetve a lakcímváltozást az arra rendszeresített bejelentőlapon (postán kapható) kell bejelenteni. Azon országok állampolgárainak, akik a kétoldalú egyezményekben meghatározott időn túl kívánnak a Magyar Köztársaság területén tartózkodni, a lakcím-bejelentési kötelezettséggel egyidejűleg a tartózkodási engedély meghosszabbítását is kell kérni.

Külföldiek munkavállalása – Munkavállalás céljából akkor lehet hazánkba beutazni, ha előzőleg benyújtott kérelem alapján – az adott országra kiterjedő illetékességgel működő – magyar külképviseleti szerv a munkavállalási célú beutazási engedélyt kiadta. A már itt tartózkodó külföldinek leendő munkáltatója köteles megkeresni a főpolgármesteri hivatalok munkavállalási engedélyt kiadó szervét.

 

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Hésziodosz: Istenek születése, 1974.

Panini, Giorgo P.: Mitológiai atlasz, 1996.

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Szabó György (szerk.): Mediterrán mítoszok és mondák, 1973.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

Topper, Uwe: A nagy naptárhamisítás, 2003

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

     

 

   
         

  

 

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

 

X

Hirdetés X

 

Tedd intelligenssé budapesti címedet!

 Ha saját weboldaladon feltünteted címedet, tedd az utca (út, tér stb.) nevét linkké, amely az utca weboldalára mutat*.

Íme egy példa:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Budapest, Pozsonyi út 56.

Ingyenes lehetőség!

Ezzel előzékenyen megkönnyíthetjük partnereink tájékozódását. Ha utcádnak még nincs saját weboldala, igényedet jelezd a szerkesztőségnek, és az pár napon belül elkészül!

Budapesti Útmutató és Címtár

Megrendelhető céges kivitelben

* A budapesti utcák jegyzéke

Változó Világ Extra

E 001 Dac a végtelennel

VVE 002 Most, valamikor

VVE 003 Apeva 2017

VVE 004 Apeva 2018

VVE 005 Sose búcsúzz

VVE 006 Apeva 2019

VVE 007 Juliádák

VVE 008 Apeva 2020

VVE 009 Az Életútmutató

VVE 010 Apeva 2021

VVE 011 Levelek Kínából

VVE 012 Apeva 2022

VVE 013 Halljad, világ

 

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

  

 

  

  

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023