VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Budapest története

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

 

A kötet tartalma

Ajánlás

Ajánlott irodalom

A kötet szerzője

Changing World

Impresszum

Fontos a véleményed!

A kötet megrendelése

...világváros lett a kis Pestből, a kamasz Budapestből, a hamupipőkéből  királyné...

Krúdy Gyula

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG 25.

BUDAPEST

AZ EGYESÍTÉSTŐL AZ 1930-AS ÉVEKIG

Írta Csató Katalin és Karner Katalin

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin

 

 

Kövesd a Változó Világ „VV 25. Budapest az egyesítéstől...” című albumát a Pinteresten!

  

   
A kötet tartalma
   

 

Budapesti Útmutató és Címtár

 

 

 

 

 

I. A világváros kialakulása

1. Történelmi háttér

2. Kereskedelem

3. Modern ipar és pénzpiac

4. Népesedés és polgárosodás

 

II. Közlekedés

1. Vasút és hajózás

2. Fővárosi tömegközlekedés

 

III. Városrendezés, városépítészet

1. Városfejlődés

2. Városépítészet

 

IV. Idegenforgalom

1. Eseménytörténet-kronológia

2. Budapest fürdőváros

3. Válogatás korabeli baedekkerekből

 

V. Vendéglátás

1. A magyar konyha kialakulása

2. Szállodák

3. Cukrászdák

4. Budapest a "kávéházak városa"

 

VI. Nagyvárosi kultúra és szórakozás

1. Bepillantás a szórakoztató zene világába

2. Színházak és mozik

3. Mulatók, bárok, orfeumok, kabarék

 

 

 

KVÍZ

Budapest

 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

   
Ajánlás
 

 

 

 

 

Budapest napja 125 éve, Pest, Buda és Óbuda egyesülésekor emelkedett Magyarország és a világvárosok horizontjára. A századfordulón ragyogásával már bátran felvehette a versenyt a legpatinásabb, legnevezetesebb hagyományokkal rendelkező városokkal is. Sőt, nem egyet közülük el is homályosított fényével. Az európai színvonalú közlekedés, a szebbnél szebb épületek, a száz és száz kávéház, étterem, szálloda, színház, mozi és mulató messziről vonzotta a kikapcsolódni, szórakozni vagy művelődni vágyó külföldi és magyar látogatókat.

Budapest máig annak köszönheti vendégváró és vendégmarasztaló jó hírét, amit ebben az időszakban mutatott a világnak. A városunk 125. születésnapján megjelenő kötet szemléletesen és hitelesen tárja elénk elődeink tetteit, és beavat bennünket a titokba, honnan is származik Budapest kiapadhatatlan életereje.

Demszky Gábor

 

 
   
Ajánlott irodalom
 

  

 

 

 

 

 

 

Ágai Adolf (Porzó): Utazás Pestről–Budapestre 1843–1907. Budapest, 1908.

Almády Géza (szerk.): Budapest idegenforgalmának emelése érdekében tett intézkedések ismertetése. Budapest, 1900.

Alpár Ágnes: A fővárosi kabarék műsora 1901–1944. Budapest, 1978.

Balla Antal: Budapest szerepe Magyarország történetében. (Statisztikai Közlemények 77. kötet) Budapest, 1935.

Ballai Károly (szerk.): A magyar vendéglátóipar története I. Budapest, 1943.

Bevilaqua Borsody Béla – Mazsáry Béla: Pest-Budai kávéházak. Budapest, 1935.

Budapesti Utmutató és Cimtár, Rendőrségi Zsebkönyv. Budapest, 1921–1937.

Búza Péter: Egy város játékai. Budapest a millennium színpadán. Budapest, 1996.

Edvi Illés Aladár: Budapest Műszaki Útmutatója. Budapest, 1896.

Gárdonyi Albert: A főváros egyesítésére vonatkozó okmányok gyűjteménye. Budapest, 1913.

Gárdonyi Albert: Ötven esztendő Budapest Székesfőváros történetéből 1873–1923. Budapest, 1952.

Gergely András – Szász Zoltán: Kiegyezés után. Magyar história. Budapest, 1978.

Gerő László: Pest-Buda építészete az egyesítéskor. Budapest, 1973.

Glatz Ferenc: Nemzeti kultúra – kulturált nemzet 1867–1987. Budapest, 1988.

Gundel Imre – Harmath Judit: A vendéglátás emlékei. Budapest, 1982.

Gundel Imre: Gasztronómiáról és Gundelekről. Budapest, 1987.

Hevesi Lajos: Budapest és környéke. Budapest, 1873.

Illyefalvi Lajos: A székesfőváros múltja és jelene számokban (Statisztikai Közlemények 87.) Budapest, 1934. 

Ketter László: Gasztronómiánk krónikája. Budapest, 1985.

Konrádyné Gálos Magda: A Newyorktól a Hungáriáig. Budapest, 1965.

Lenkei Henrik (szerk.): A mulató Budapest. Budapest, 1896.

Lestyán Sándor: Pesti kávéház. Budapest, 1946.

Liber Endre: Budapest-fürdőváros kialakulása különös tekintettel a székesfőváros községi fürdőpolitikájára. 1–3. köt. (Statisztikai Közlemények 74/1; 81/4; 82/2.) Budapest, 1934. 

Lukacs, John: Budapest, 1900. A város és kultúrája. Budapest, 1991.

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum évkönyve 1970., 1976.

Markos Béla (szerk.): Jelentés Budapest Székesfőváros Idegenforgalmi Hivatalának huszonötesztendős munkásságáról 1916–1941. Budapest, 1941.

Mátéka Béla (szerk.): Budapesti programm 1934. évre. Budapest, 1934.

Matolcsy Ildikó, Sebestyén Lajos, Szalay Károly (szerk.): Az ezredév. Magyar tallózó Budapest, 1979.

Mesterházy Lajos (bev.): Budapest Anno. Budapest, 1979.

Országh Sándor: Budapest középítkezései 1868–1882. Budapest, 1884.

Ránki György: Magyarország a dualizmus korában. Budapest, 1961.

Ruzitska Ármin (kiad.): Legújabb Budapesti útmutató. Budapest, 1896.

Siklóssy László: Hogyan épült Budapest? 1870–1930. Budapest, 1931.

Tanulmányok Budapest Múltjából XIV. Budapest 1961., XX. Budapest, 1974.

Tarján Vilmos: (t.v.)-től a Tarjánig. Budapest, é.n.

Thirring Gusztáv: Budapest félévszázados fejlődése 1873–1923 (Statisztikai Közlemények 53. kötet) Budapest, 1925.

Várnagy Zoltán: Közlekedés. A mi Budapestünk. Budapest, 1994.

Venesz József: Gondolatok a gasztronómia magyarországi fejlődéséről. Budapest, 1970.

Vörös Károly (szerk.): Budapest Története IV–V. Budapest, 1978.

Vörös Károly: Egy világváros születése. Budapest, 1973.

 

A KÖNYVEK   ::    A MAGÁNKÖNYVTÁR   ::   A KÖZKÖNYVTÁR

 

 

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

   
A kötet szerzője
 

   

 

Csapó Katalin (Budapest, 1954) muzeológus. Érettségi után hivatásos táncosként dolgozott, eközben elvégezte az egri Tanárképző Főiskola ének–zene–történelem szakát, valamint az ELTE néprajz szakán szerzett diplomát. 1995-ben egyetemi doktorrá avatták, disszertációjának témája a fővárosi zenés szórakoztató vendéglátás volt. 1983 óta muzeológus a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban, ahol korábban a vendéglátóipari tárgyi gyűjteményt kezelte, jelenlegi feladata a dokumentumok és az adattári anyag gondozása. Férje énekes, három gyermeke van.

 

Karner Katalin könyvtáros, szociológus. Tanulmányait az ELTE Bölcsészkar Szociológia szakán végezte. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményének munkatársa. A közművelődés különböző szakterületeihez kapcsolódó, több mint két évtizedes tevékenysége során a korábbiakban főként az egyes településtípusokra jellemző művelődési szokások vizsgálatával foglalkozott. Az utóbbi  években tematikus várostörténeti adattárak és ismeretterjesztő kiadványok összeállításában, valamint Budapest múltjának egy-egy korszakát, illetve jeles eseményét bemutató kiállítások rendezésében vett részt.

 

 
   
 CHANGING WORLD
 

   

 

CHANGING WORLD Multilingual Collection, Hungarian series 25.

HISTORY OF BUDAPEST

By Katalin Csapó and Katalin Karner

Following the agreement of Compromise of 1867 which made an allowance for a Dual Monarchy, familiarly known to its subjects as the K&K (based on German for "Emperor and King"), the twin cities underwent rapid growth and expansion, and finally formally merged. Pest was extensively remodeled in the image of Vienna, acquiring the main artery: Nagykörút (Great Boulevard) and Andrássy Avenue which led out to Heroes' Square and a great park with fountains and lakes. Budapest's millennial anniversary celebrations of the settlement of the Magyars in the region in 1896 brought a fresh rush of construction and development. The Heroes' Square and Vajdahunyad Castle, located at end of Andrássy Avenue are just two perfect examples of the monumental scale and style that influenced the period. New suburbs were created to make room and house the rapidly growing and financially expanding population, which by now was predominantly Magyar, although there developed a sizable German as well as a Jewish community due to immigration to the city. In texts from around that period, Budapest was commonly rendered as "Buda-Pesth" (or "Budapesth") in English.

 

   
   
 Impresszum
 

   

 

VÁLTOZÓ VILÁG

Többnyelvű könyvsorozat

Főszerkesztő Szimeonov Todor

 

© Minden jog fenntartva!

 

ISSN 1219 5235

ISBN 963 9001 36 8

 

 
   
A Változó Világ 10 tanácsa
 

 

Beszélgetések az Új Kertben

 

 

 

1. Ismerd meg a Változó Világot, hogy megszeresd!

2. Szerezz legalább egy Változó Világ kötetet otthoni könyvtárad részére!

3. Ajánld a könyvsorozatot és a portált barátaidnak, ismerőseidnek!

4. Beszélgess barátaiddal a változó világ dolgairól! A jó baráti beszélgetés az egyik legnagyobb jó.

5. A Változó Világ segít szert tenni barátokra.

6. Keresd meg a Változó Világot kérdéseiddel, észrevételeiddel!

7. Javasolj új témákat!

8. Vállalkozz egy új téma megírására! Segítünk!

9. Támogasd a Változó Világot!

10. „Te légy a változás, amelyet látni akarsz a világban!” (Mahatma Gandhi)

 

   
         

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2023