VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Változó Világ

Jövő

Civilizáció | Történelem | Kultúra | Tudás | Tudományok | Politika | Gazdaság | Innováció

 

Egyéni keresés

 

 

 

A jövő kezdetét a múltban keresd.

Szimeonov Todor író, könyvkiadó (1947)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG

Múlt / Jelen / Jövő

 

   

Egy csepp jövő

 

 

 

 

 

 

 

2016. február 13. szombat. Három nap alatt a Marsra? A NASA javában készül az első marsi expedícióra, amely a jelenlegi forgatókönyvek szerint öt hónapig tartana. Érthető, hogy hatalmas érdeklődést és izgalmat váltott ki egy új javaslat, amely szerint ezt az utat akár három nap alatt meg lehetne tenni. Az új elképzelés szintén NASA-kutatóktól ered, akik óriás vitorlákkal és lézerrel gondolják felgyorsítani az űrhajót. A fotonikus meghajtásnak nevezett megoldás a fény hajtóerejét használná fel, de nem a Nap sugárzását, hanem hatalmas, Földről indított lézersugárét. A kutatók szerint már minden technológia rendelkezésre áll egy ilyen rendszer összehozására, és dolgoznak is ezen. A fotonikus hajtás óriási előnye az is, hogy az elérhető sebességnek gyakorlatilag nincs felső határa (elméletileg ez maga a fénysebesség), persze nagy kérdés, hogy az ember milyen sebességet bír el.

 

 

 

 

   
A történelem társadalma
   

 

 

 

3. Jövő

A tudatra és öntudatra szert tett embert két egyedülálló kérdés foglalkoztatja: az élet és a halál kérdése. Minden hangya, mindenélőlény elkeseredetten menekül az őt éppen pusztítani próbáló ellenség elől – amíg az el nem tűnik látóköréből. A strucc ezt röviden intézi el, bedugja fejét a homokba. Bizonyára a fejlettebb élőlény képes hordani magában valamilyen állandó halálfélelmet, de a halál elkerülhetetlenségének tudata az ember privilégiuma. Ugyanakkor ezt a terhet azzal a másik tudattal kompenzáljuk, hogy élünk, azaz, van jövőnk.
A jövővel minden pillanatban találkozunk. Amikor belekezdünk egy műveletbe (megsütni egy csirkét vagy felépíteni egy házat), a művelet elejét, mint egy zászló rúdját szorosan fogjuk a jelenben, de a művelet vége a jövőben lobog, mint szándékunk, tervünk lobogója. A jövőt elképzeljük, a jövőt tervezzük. Közben tapasztalatból tudjuk, hogy a jövő ritkán az, amit elképzeltünk, elterveztünk. Néha jobb, néha rosszabb. Többnyire árnyaltabb, bonyolultabb, tele kisebb-nagyobb meglepetésekkel, de rendszerint káprázatosabb, és főképpen azzal a varázzsal rendelkezik, hogy egy megvalósult – és nem mellesleg: megért – jövő.

A jövő kiszámíthatatlansága a létezés lényegéhez tartozik, és ez jogosan kelthet, és kelt is kisebb-nagyobb szorongást. Ezért még inkább biztosat szeretnénk tudni a jövőről. Az igény hamar kínálatot szült: a jóslás számos mestersége, sőt művészete alakult ki. Ezek között a legnagyobb pályát a sok ezeréves asztrológia futotta be. Legújabban a jövő tanulmányozásával kapcsolatban a futurológiát tartják számon, bár az egyelőre nem okozott nagy izgalmat a társadalomban. A hivatásos futurológusokon kívül igen kevés olvasója akad a futurológiai tanulmányoknak. Közben az emberek jó része szívesen bújja a „sci-fi”, vagyis „tudományos-fantasztikus” irodalmat. A szorosan vett sci-fi irodalom kétségtelenül Verne Gyula – csakugyan fantasztikus – munkásságával robbant be, de valójában a legtöbb, beleértve a legősibb mitológiai legenda is tartalmazott a világ teremtése mellett valamilyen tanítást a világ és a történelem menetéről, végéről is, még ha ez a vég adott esetben csupán egy kor vége. Így a bibliai hagyományok is számon tartottak, és tartanak ma is különféle jövendöléseket a Messiás visszatéréséről és ezeréves királyságáról. Az efféle le-gendák és híresztelések néhanapján fölöttébb komoly nyugtalan-ságot tudnak kelteni, mint például a maja naptár alapján 2012. december 21-re megjósolt világvége előtt.

A múlt-jelen-jövő az idő dimenziója. Megszoktuk azt a pszichofiziológiai tapasztalatot, hogy a térben léphetünk előre, aztán hátra, de ugyanez az időben lehetetlen. Valójában a térben sem (mindig) létezik a „vissza”, ami ugyan ritkán szúr szemet (talán éppen akkor, amikor egy mögöttünk omladozó hídon szaladunk), és amit jól fejez ki Hérakleitosz közismert intelme: „Kétszer nem lépsz ugyanabba a folyóba.”

A jövő felelősség. Az emberi jövő az ember felelőssége. Ami volt, volt. Ahogy már Agathón is tudomásul vette: „A múltat még Isten sem tudja megváltoztatni.” De a jövőt nekünk kell kialakítanunk. Felelősség felépíteni, de nem kisebb felelősség elképzelni, megtervezni. Hatalmas felelősség a jóslás. A hétköznapi gyakorlatban is jól ismerjük a jóslások beteljesülésének törvényét. Ha növekvő inflációt várunk, az bizonyosan megnő. Ha azt mondjuk magunkban: „Ez nem fog sikerülni nekem…”, a dolog nem is szokott sikerülni… Ha túlontúl félünk egy eseménytől, egy találkozástól, az hamar bekövetkezik. Könnyű és csábító lehetőség egy új Nostradamus szerepében tetszelegni. Szerencsére a világ nem így működik, nem fog kitörni egy újabb világháború, mert valaki ezt jósolgatja, de a jóslatok hatását alábecsülni sem szabad. Bizonyos események, tendenciák, konfliktusok stb. vizionálása elültetheti a víziót a közgondolkodásban, a közös gondolkodásban, és ez már befolyásoló tényezővé válhat, a legkülönfélébb mechanizmusokon keresztül.
A jövő esély. Esély arra, hogy ami tegnap nem sikerült, holnap sikerülni fog. Esély arra, hogy amit tegnap elmulasztottunk, hol-nap bepótoljuk. Esély arra, hogy amit tegnap elrontottunk, holnap kijavítjuk. Esély arra, hogy amit vétettünk, holnap jóvátesszük. Esély arra, hogy amit tegnap nem tudtunk, holnap megtudjuk. Esély arra, hogy ha vagyunk, holnap is legyünk.

Részlet A civilizáció című kötetből 

 

   
   
Múlt, jelen, jövő hírei
 

   

 

1848

1949

1980

 

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

 

Hírhinta

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

    

Tudás, közösség, öröm

Öröm

Boldogság

 

Jobb világ, nyitott ajtókkal

Beszélgetés ideje

 

Kreativitás

Jelbeszéd

 

Változó Világ Klub

A Változó Világ barátai

 

A Változó Világ Mozgalom

Emberhit

Az Életútmutató

A Mester beszélgetései

A munkához való jog

A lakáshoz való jog

A büntetőjog humanizálása

A tíz alapigazság

 1    2    3    4    5    

     7    8    9    10 

Az alapok

Az ember vándor

Az Élet projekt

1001 tanács

Az Életiskola

A magamra találásról

A világról

A szerelemről

 

 

X

Hirdetés X

 

Kapitány – Szomorúan figyelem, hogy a demokrácia Európában válságban van.

Professzor – Inkább a demokrácia Európában honos modellje van válságban, éspedig mélyülő válságban.

Doktor – Láttunk mi már valóságos és mondva csinált válságok szűnni nem akaró mélyülését.

Mester – Az igazi probléma, kedves barátaim, az, hogy ez a modell akkor is rossz, ha éppen nincs válságban.

Doktor – De mit kell érteni európai modell alatt?

Kövesd a négy barát beszélgetéseit !

Olvasó Világ

Változó könyves világ a Fb-on

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

    

 

 

  

  

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2024