VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Földrajz

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Bölcs ember számára minden föld lakható: mert nemes léleknek hazája az egész világ.

Démokritosz görög filozófus (i. e. 460 kör.–370)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

FÖLDRAJZ

Országok, települések, utazás, kommunikáció, környezetvédelem

g TÖRTÉNELEM

g JOG

g ÉLETMÓD

g FÖLDRAJZ

g KULTÚRA

g EGÉSZSÉG

g GAZDASÁG

g POLITIKA

g MESTERSÉGEK

g TUDOMÁNYOK

  

   

 

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 58.

Az államhatárok

 K     R     M 

 

Az én helyem...

 

MTA

 

Google-map

 

 

Tanulmányok

kínálunk,

keresünk,

közvetítünk,

bármilyen témában!

 

 

 

Munkalehetőségek a kiadónál

 

 

 

SALLAI JÁNOS: AZ ÁLLAMHATÁROK

(Változó Világ 58., Press Publica Kiadó, 2004, 128 p.)

 

Az elmúlt években egyre több kutató kezdett foglalkozni az államhatárok, a határmentiség és a határon átnyúló együttműködés kérdéseivel. A politikai államhatárok elválasztó és összekapcsoló szerepének vizsgálata megkülönböztetett jelentőségű Kelet-Közép-Európa rendszerváltó országaiban is. Az államhatárok elválasztó szerepének enyhülése a határon átívelő kapcsolatok kibontakozásával kecsegtet, s nagy változásokat sejtet a Kárpát-medencében.

A határon átnyúló együttműködés jelentősége, az államhatárok funkcióinak újraértelmezése nemcsak a területi tudományok művelői körében értékelődött fel, hanem az európai regionális politika formálói számára is, különösen tekintettel a jelenben zajló európai integrációs folyamatokra. Az európai együttműködést és egyesülést ugyanis a múltból öröklött történeti-területi-etnikai és egyéb problémák nehezítik Kelet-Közép-Európában. A globalizációs és integrációs tendenciák jelentős akadályai azok a határszakaszok, amelyek mentén rendezetlen gazdasági-társadalmi-etnikai kérdések halmozódtak fel.

A kontinensen kibontakozó euroatlanti integrációs folyamatokkal összhangban látványosan felértékelődött az államhatárokon átívelő interregionális együttműködések szerepe. Ezért élénkült meg a figyelem a határok, a határmentiség és a határon átnyúló kapcsolatok kérdései iránt. A határtudományok külföldi képviselői – néhány lépéssel megelőzve a kelet-európai kutatókat – egyre szélesebb szakmai területeket vontak be vizsgálataikba, kutatási eredményeik pedig termékenyítően hatottak a határrendészeti kérdésekkel foglalkozó tudományok hazai képviselőire. Korábban ilyen kérdésekkel csak a történet- és a politikatudomány foglalkozott többnyire csak leíró jelleggel, kerülve a „kényes kérdésnek” minősülő határproblematikát. A változó körülmények, s nem utolsó sorban az Európai Unióhoz történő csatlakozás Magyarországon is fellendítette a határkutatást, mindenekelőtt a regionális, az ún. területi tudományok művelői körében.

A felfokozott érdeklődés kézzelfogható bizonyítéka Sallai János legújabb könyve. Szikár terjedelme ellenére is rendkívül adatgazdag. Komplex, lényegre törő összefoglalás. Ismerteti az államhatárokkal, közelebbről pedig a magyar államhatárokkal kapcsolatos legfontosabb elméleti, történeti és szakmai határrendészeti kérdéseket. A szerző határőrtiszt, a Rendőrtiszti Főiskola Rendészeti Vezetőképző, Továbbképző és Kutatóintézet Kutatásszervezési Osztályának vezetője. Több hazai felsőoktatási intézmény meghívott oktatója. Az elmúlt években fontos munkákkal hívta fel magára a szűkebb szakmai közönség és a nagyközönség figyelmét. Főbb kutatási területe: Magyarország történelmi határai a térképtörténet tükrében; a magyar állam és etnikai határok kapcsolata; a Schengeni egyezmények elmélete és gyakorlata; az európai határrendőrség stb. Számos cikke, tanulmánya és több könyve jelent meg.

Jelenlegi kötete is jelentős és hiánypótló munka. Nemcsak a témakör határrendészeti szempontú feldolgozása. A határtudományok elméleti, történeti kérdéseit alaposan körüljárja. Részletes áttekintést nyújt a magyar államhatárok történetéről a középkortól egészen a legújabb időkig, sőt kitér a jelenlegi EU-integrációs folyamatokra, az ún. schengeni határőrizettel, a Schengeni Végrehajtási Egyezmény megvalósításával kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdésekre.

A hét fejezetből álló könyv bevezetőjének tekinthető első két fejezet az államhatár általános elméleti, történeti kérdéseit vizsgálja, hangsúlyozva az államhatár különböző funkcióit, az elválasztó, a szűrő és összekötő szerepet, valamint a tudományos elemzésekben feltárt egyéb funkciókat. (Törvényességi, fiskális, ellenőrző, katonai és ideológiai funkciók.)

A harmadik és negyedik fejezetek az államhatárok magyarországi történetével foglalkoznak, a gyepűrendszer kialakulásától, a későbbi korokig. Bemutatja a trianoni békeszerződés utáni helyzetet, majd az 1930-as évek végétől bekövetkezett terület- és határváltozásokat.

Az ötödik és hatodik fejezetek a középkori és a XIX–XX. századi határőrizet határrendészeti szempontú feldolgozását adják. Olvashatunk a határőrizetre vonatkozó történeti, intézményi, szakmapolitikai, technikai változásokról is.

Az államhatárok jövőjével foglalkozó nyolcadik fejezet a schengeni határőrizeti rend kérdéseivel, köztük a Magyarország uniós tagságából fakadó új kihívásokkal foglalkozik. Felhívja a figyelmet azokra a körülményre, amelyek Magyarország NATO és EU-tagságából adódóan az államhatárok jellegének és szerepének az átértékelődését eredményezték. A szerző joggal szögezi le a kötet zárómondatában, hogy „A határ összekötő szerepe a magyar–osztrák, magyar–szlovák és magyar–szlovén viszonylatokban, szűrő szerepe a magyar–román és magyar–horvát viszonylatokban, míg elválasztó szerepe a magyar–ukrán és magyar–szerb viszonylatokban felerősödött.”

A bőséges és hasznos információt tartalmazó kötet akár kézikönyvnek is tekinthető. A szerző felhasználta a történelem, a földrajz, a nyelvészet, a néprajz és egyéb empirikus vizsgálatok eredményeit, ráadásul rendkívül olvasmányosan ír. A BM Oktatási Főigazgatósága által is támogatott könyv joggal tarthat számot az olvasók szélesebb körének érdeklődésére is.

 

Baranyi Béla, Magyar Rendészet 2004/4

 

 

Személyes weblapok, (we)blogok

Pajtókné Tari Ilona - FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET.

Opre Gábor - Meteorológia.

  

 

 

 

 

 

 

   

 Események, rendezvények, ünnepek

 

 

Tud figyelemre méltó eseményről?

Kérjük, jelezze!

Például: itt

 

Tanulmányok

Tanulmányokat kínálunk,

keresünk,

közvetítünk,

bármilyen témában!

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Bárczy Barnabás: Számtan, 1962

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Hésziodosz: Istenek születése, 1974.

Mérey Gyula: Számtan, 1914

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

Topper, Uwe: A nagy naptárhamisítás, 2003

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

         

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

X

Hirdetés X

 

A sorozat katalógusából kiválaszthatod, és akár személyre szabott vagy céges kivitelben megrendelheted:

  SAJÁT VÁLTOZÓ VILÁG-KÖTET

Főleg budapesti cégek, szervezetek, intézmények részére:

ÚTMUTATÓ ÉS CÍMTÁR 

Cégek, szervezetek, intézmények részére:

  SAJÁT ÉVKÖNYV

Magánszemélyek, cégek, szervezetek, intézmények részére:

SAJÁT NAPTÁR 

(1, 12 vagy 365 lapos is, idézetekkel!)

Mindenféle papíralapú vagy elektronikus kiadvány elkészítéséhez  – évtizedes tapasztalatok, meggyőző referenciák birtokában – készséggel biztosítjuk professzionális szolgáltatásainkat

Kiadói szolgáltatások

 

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

 

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2023