VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Budapest Tér

Budapest Enciklopédia

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

 

Egyéni keresés

 

Könnyebben tartható kézben egy szabadsághoz szokott város a saját polgárai révén, mint bármely más módon.

Niccoló Machiavelli olasz politikai író, drámaíró, politikus (1469-1527)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

Budapest Tér

BUDAPEST ENCIKLOPÉDIA

~ N ~

 

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

SZ

T

U

V

Z

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 25.

Budapest az egyesítéstől...

 K     R     M 

 

 

Naplás-tó – Budapest, XVI. kerület 1997 óta áll fővárosi védettség alatt. Szabadon látogatható A tó és környezete a maga közel 150 hektárjával a Budai Tájvédelmi Körzet után a második legnagyobb természetvédelmi terület Budapesten. A sors iróniája, hogy maga a tó a hetvenes években épült mesterséges tározó, így kialakulása semmiképpen sem nevezhetõ természetesnek, de jelenléte védte meg az alatta, illetve felette található, a fõvárosban egyedülálló növénytársulásokat. A nyári hónapokban egy-egy nyári hétvégén akár több ezren is kilátogatnak ide. A tó és környéke télen sem pihenhet, ilyenkor a korcsolyázók veszik birtokukba, de ez természetvédelmi szempontból közel sem jelent akkora zavarást, mint a nyári terhelés. Botanikai érték: A terület eredetileg a Szilas-patak árterületén egy széles, lapos völgyben elhelyezkedõ, idõszakosan vízzel borított magas talajvízállású láprét volt. Ennek maradványai, az alsó-, és felsõ-láprét, valamint a tó mellett található fűzláp képezik a terület ökológiai szempontból legértékesebb részét. Az alsó-láprét messzirõl látható védett növénye a szibériai nõszirom (Iris sibirica). Ez a növény jégkorszaki maradványfajnak tekinthetõ, mivel az egykori hűvös klíma emlékét õrzi. Megtalálható itt még a hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata) és a szintén védett réti iszalag (Clematis integrifolia) is. Más növénytársulások is megfigyelhetõk itt, mint például a nádas, magassásos, bokorfüzes, valamint a Cinkotai kiserdõ különbözõ fás társulások maradványait mutató erdeje. Eddig több mint 400 növényfajt írtak le a területrõl. Zoológiai érték: A ritka botanikai különlegességek mellett a természetvédelmi terület fõ értéke a madárvilág rendkívüli fajgazdagsága. Az 1985-tõl rendszeresen folyó madármegfigyelés eredményeként 180 madárfaj jelenlétét mutatták ki a szakemberek, köztük több védett ritka madárfajét is, mint például a fekete harkály (Dryocopus martius), amely a tó fölötti erdõben fészkel. Ez a fajgazdagság annak köszönhetõ, hogy ezen a másfélszáz hektáros területen nagyon változatos élõhelytípusok találhatók. Van itt mezõgazdasági terület, szabad vízfelület, nádas, liget, bozót, fenyõ-, tölgy-, valamint akácerdõ. Ezek mindegyike különbözõ madárfajok otthonául szolgálhat. Fészkel itt a bíbic (Vanellus vanellus), a vízityúk (Gallinula chloropus), a törpegém v. pocgém (Ixobrychus minutus), a kakukk (Cuculus canorus), a karvaly (Accipiter nisus), stb. Sajnos a horgászok csónakjukkal beeveznek a nádasba, ahol zavarják az ott költõ madarakat. A nyolcvanas években még három vöcsökfajt figyeltek meg a tavon, amelybõl napjainkra már egy sem maradt. A terület egykor rendkívül gazdag kétéltű faunája is megsínyli az ember közelségét. Az itt élõ kétéltűek - mint a vöröshasú unka (Bombina bombina), a barna ásóbéka (Pelobates fuscus), a tavi béka (Rana esculenta), a gyepi béka (Rana temporaria), a zöld varangy (Bufo viridis), a pettyes gõte (Triturus vulgaris) stb. - tóba lerakott petéi többnyire a mesterségesen betelepített “sport halak” áldozatául esnek. A hüllõk közül említést érdemel a vízisikló (Natrix natrix), a mocsári teknõs (Emys orbicularis), a fürge gyík (Lacerta agilis), a zöld gyík (Lacerta viridis), valamint az erdei sikló (Elaphe longissima). A WWF Magyarország mocsári teknõs programjának mintaterületéül választotta a tavat. A szakemberek felmérték az itt élõ állományt, és folyamatosan vizsgálják annak alakulását. A megfigyelések során nagyszámú ékszerteknõs is befogásra került. Ezek az állatok megunt házikedvencként jutottak ide, és jelenlétük a faunában az õshonos mocsári teknõsöket veszélyezteti. A tóban 1997 telén vándorlóként néhány napig megjelent a fokozottan védett vidra (Lutra lutra). Geológiai érték: A Duna által a pleisztocén elején lerakott hordalékkúp maradványai alkotják az V. teraszt (a nagyobb számok a régebben keletkezett teraszokat jelölik). Ebbe vágódott be az elõször a pleisztocén végén megjelenõ Szilas-patak. A patak többnyire huminites öntésiszapból álló allúviuma 500 méter szélességben övezi a jelenlegi medret. Tájképi érték: Minthogy a Naplás-tó Budapest legnagyobb tava, mesterséges eredete ellenére különleges és mindenképen védendõ tájképi értéknek minõsül.

 

Budapest Tér

kiemelt oldalai

Budapesti Enciklopédia

Nagy Budapesti Útmutató és Címtár (Budapest utcái)

Budapest újdonságai

Éjjel-nappal

Utazás

Irodalom

Szakmai Tér

Egészség

Mestermű

További tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Kisebbségi Tér

Lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Életrajzok

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

 

Rövidítés-kereső:

 

 

 

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

BUDAPESTI ENCIKLOPÉDIA

 

X

Hirdetés X

 

Tedd intelligenssé budapesti címedet!

 Ha saját weboldaladon feltünteted címedet, tedd az utca (út, tér stb.) nevét linkké, amely az utca weboldalára mutat*.

Íme egy példa:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Budapest, Pozsonyi út 56.

Ingyenes lehetőség!

Ezzel előzékenyen megkönnyíthetjük partnereink tájékozódását. Ha utcádnak még nincs saját weboldala, igényedet jelezd a szerkesztőségnek, és az pár napon belül elkészül!

Budapesti Útmutató és Címtár

Megrendelhető céges kivitelben

* A budapesti utcák jegyzéke

Változó Világ Extra

E 001 Dac a végtelennel

VVE 002 Most, valamikor

VVE 003 Apeva 2017

VVE 004 Apeva 2018

VVE 005 Sose búcsúzz

VVE 006 Apeva 2019

VVE 007 Juliádák

VVE 008 Apeva 2020

VVE 009 Az Életútmutató

VVE 010 Apeva 2021

VVE 011 Levelek Kínából

VVE 012 Apeva 2022

VVE 013 Halljad, világ

 

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

  

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023