VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Zsadány

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

 

Ez, és az összes többi útmutató, címtár, lexikon

igényelhető

elektronikus formában vagy nyomtatásban, tetszőleges formátumban és példányszámban, igény szerint szerkesztett, bővített tartalommal, kereskedelmi, belső (magán) használatra vagy reprezentációs célra.

 

Az Isten mindent ád azoknak, kik csak benne bíznak és hozzá fohászkodnak. Nincs Isten nélkül segítség és idvesség.

236. ének

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

 

 

ZSADÁNYI

ÚTMUTATÓ ÉS CÍMTÁR

A könyv

Részlet a könyvből

Útmutató és címtár

 

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

 

   

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 54.

Zsadány nevezetességei

 K     R     M 

 

 

 

Községi Önkormányzat

Körjegyző: dr. Makai Sándor

Székhely: 5537 Zsadány, Béke u. 82.

Tel/fax: 66/497-100 66/497-300 Honlap: www.zsadany.hu

E-mail: kzsadany@globonet.hu  

Ügyfélfogadás: munkanapokon 08-12 óráig

Szervezeti egységek (irodák):
Szociális iroda
Gazdasági iroda
Igazgatási iroda
Pénztár és adóügyi iroda
 

Általános Művelődési Központ:
Alapító okirat

Általános Iskola
Igazgató: Eszenyiné Fábián Ildikó
Ig. helyettes: Szabó Lajosné
Székhely: 5537 Zsadány, Béke u. 112.
 

Napközi Otthonos Óvoda
Intézményvezető: Pántya Imréné
Székhely: 5537 Zsadány, Béke u. 54.
 

Gondozási Központ
Intézményvezető: Demeter Ottóné
Székhely: 5537 Zsadány, Hámán K. krt. 19.
 

Idősek Otthona
Székhelye: 5537 Zsadány, Hámán K. krt. 19.
Férőhely: bentlakásos 25 fő

 

Idősek Klubja
Székhelye: 5537 Zsadány, Hámán K. krt. 19.
Férőhely: nappali ellátás, 50 fő
 

  Háziorvos: dr. Egri Gyula (mindennap)
Fogorvos: dr. Fábián Zoltán (hetente 1 nap)
Gyermekorvos: dr. Varga István (kéthetente 1 nap)

 

   

Az én helyem...

 

A legjobb lapok

 

Eurorégiók

 

 

A térkép kicsinyíthető, nagyítható, elcsúsztatható minden irányban. Ha nem talál vissza, nyomja meg a kereső Frissítés-gombját.

 

   

 

Zsadány - Wikipédia

Üdvözöljük Zsadány Község Honlapján 

Zsadányi Hírlap

Makai Sándor: Zsadány község története...

Zsadány Község Fóruma

Zsadány - Magyar Állami Jelképek

Taninform

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

Zsadány

 

Zsadányi Útmutató és Címtár

Zsadányi történetek  

 

Tánc a tetőn

 

A megtörtént esetet Balogh István mesélte:

- 1940-ben nagy és kemény tél volt. A hó térdig ért vagy ülepig. A szél összehordta, összefújta úgy, hogy a hódombokról magunk készítette szánkóval ereszkedtünk, vigadoztunk. Csodás hóbuckák!

Süldő gyerekek lévén összeverődtünk vagy öten és bámultuk: Hogyan lehetséges az, hogy Kenderesiék háztetője egybeolvad a magas hóval?

Olyan magas hótorlasz keletkezett, hogy alagutat vájtak bele és azon bújt át  a járó-kelő. Ezt tette Márkus bácsi is, - csak hát egy-két pohár bor után keresztben közlekedik az ember, - nekiütődött az alagút falának, ami leszakadt és maga alá temette.

Szerencsére a két lába kilógott a hóból, - azt megragadva húzták ki onnan.

Csak annyit kérdezett: „hát ez meg mi volt?!”

Mi pedig öten célba vettük a magas tetőt és olyan ügyesen másztunk felfelé a fehér hegyen, mintha a Kilimandzsárót másztuk volna meg. Ott jártuk a róka-táncot a gerincen, mire a gazda kesergésen, könyörögve arra kért bennünket, hogy óvatosan másszunk be, mert beszakadhat a tető és a padláson gabona van. Fenyegetőzött is, de mi annál jobban ugráltunk odafent, mint a vigadó, eleséget talált majmok.

Egyszer csak megtört a jég és az öreg azt kiáltotta nekünk, ha lejövünk, olyan zacskó cukrot vesz mind az ötünknek, amilyet csak akartunk. Sandán, de gyorsan lemásztunk a csábító ajánlatra. Az öreg elkísért bennünket, Szilágyi boltjába a sarokra. Mindenki 10 deka cukrot kapott: volt aki savanyút, töltöttet, kámfort, ki milyen kért.

Megkínáltuk az öreget, vett egy szemet belőle. Mikor olvadni kezdett a hó, lapátot fogtunk és a tető alá lapátoltuk  el a havat.

Így köszöntük meg a téli cukorkát. Mosolygott  ránk az öreg, de semmit sem szólt.

Mi mégis értettünk belőle.

 

Gyetvai Lajos

 

KVÍZ

Magyarország

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

Zsadány község önkormányzata

Dudás Árpád polgármester

5537 Zsadány,
Béke u. 82.

Tel./fax: 66/497-100

Házi brigád és Közhasznú foglalkoztatottak munkájáról beszámoló

  

Zsadány község házi brigádjának közalkalmazotti létszáma: 4 fő

- Pikó István brigádvezető

- Kovács István traktoros

- Kovács József gk. vezető

- Braun Mihály fűtő, karbantartó

 

Ez a közalkalmazotti létszám nem lenne elegendő a szükséges önkormányzati feladatok karbantartás, felújítás, kommunális munkák stb. elvégzésére. Költségtakarékossági okokból nincs értelme tovább bővíteni a közalkalmazotti állományt. Sokkal célszerűbb közhasznú munkások, közcélú munkások, munkatapasztalat szerző támogatottak  foglalkoztatása.

Ezek a munkások nem csak az intézmény fenntartási, kommunális munkákban vesznek részt, hanem a beruházásoknál is. A házi brigád közhasznú és egyéb támogatott munkásokkal évek óta sikeresen és eredményesen dolgozik, dolgozott a következő beruházásokban.

1. Általános Iskola bővítés, felújítás 1999-2000. Béke utca 112-114 5 tanterem

2. Általános Iskolánál régi kinti WC lebontás, kerékpár tároló építés

3. Általános Iskolánál 40 m. téglafal kerítés készítés, festés, 200 m drótkerítés javítás

4. Általános Iskolánál földtöltés kb. 1000 m3

5. Általános iskolánál új kinti WC készítés

6. Általános Iskolánál 500 m2 gyöngy kavics terítés

7. Jelenleg az utcafronti kerítés készítés folyik 80fm-en

8. 2000-ben a régi iskola felújítása belső-külső festése is megtörtént.

9. Napközi otthonos konyha külső felújítását, festését 2000-ben elvégezték. Kerítést szintén itt javították, újították.

10. Óvoda kerítés festése, javítást végeztek.

11. Óvodánál, iskolánál, művelődési háznál szenet lapátolnak, salakot elviszik, takarítnak, füvet nyírnak, eszközöket javítanak,  a házi brigád dolgozói. Braun Mihály mindkét intézménynél téli időszakban fűtött.

12. Óvoda, iskola vezetők naponta keresik a házi brigád vezetőjét kisebb-nagyobb ügyekben segítségül.

13. Művelődési ház belvíz utáni felújítási munkáit is a házi brigád végezte. Ez a munka 2001-ben is folytatódik, remélhetőleg őszre be is fejeződik.

14. Egészségház festését 2001-ben végezte el a házi brigád, természetesen valamennyi munkát végző közhasznú foglalkoztatottként. A mentőállomás épületét is ezek az emberek festették ki gyönyörűen.

15. Béke u. 72. Lakásépítés 200-2001-ben.jelenleg a garázs építés, a belső vakolás van hátra és a kerítés felépítés, parkosítás, járda építés hiányzik még.

16. Hámán K. krt.65. Lakás építés 2000-ben jelentősen elhaladt 2001-ben már készen van műszaki átadás előtt áll.

17. Hámán K. 63 számon az életveszélyessé nyilvánított házat lebontották, anyag  elszállítása megtörtént. Területrendezés  folyamatban van. A két telekhez egy

18. Kerítés készítettek beton oszlopból, dróthálóval, szögesdróttal.

19. Béke 143/1 számú lakás külső festését végezték el 2000-ben. Udvarrendezés, kerítésfestés követte ezt a munkát.

20. Béke u.63/A,B szolgálati lakásoknál külső felújítást végeztek 2000-ben. Elkészült egy 20 m2- es tároló épület 2001-ben hátsó kerítést készít és az utca frontos kerítés felújítást végez a házi brigád.

21. Sport pálya karbantartást, kaszálást, műtrágyaszórást, öntözést végeztek 2000-ben és végeztek 2001-ben a házi brigád dolgozói Sport pályán kerítés készül új dróthálóval 300 m hosszan, amely 2001-ben folytatódik. Fákat ültettek akácfát és kőrisfát több száz darabot. Elkészült egy pályavédő kordon és játékos kijáró is.

22. 2000-ben közmunkaprogram keretében a belterületi csapadékvíz hálózatot felújították. Már Fancsika településen hiányzik ez a munka, illetve főleg gépi munka lenne a csapadékvíz befogadók felújítása (Pap tava, Fohászó). Több száz áteresztő cső lett lerakva és kicserélve a településen.

23. Jelentős  munkát végez a házi brigád mint alvállalkozó a Hámán K. 19. Sz. alatti idősek otthona építésén. 8 férőhelyes egység műszaki átadása meg is történt. A 14 férőhelyes egység falazata áll a födém felrakása befejeződött.

24. Gépi szolgáltatást végez a lakosságnak a házi brigád folyamatosan. Bizonyos munkákat térítés ellenében (szennyvízszippantás, szállítás, rakodás ). Míg pl. a szervezett  szemét szállítás ingyenes.

25. Szociális földprogramhoz talajmunkákat végez a házi brigád és növényvédelmi munkákat egyaránt. Szántás, kombinátorozás, műtrágyaszórás, fogasolás, vegyszerezés, szállítás. Bizonyos területeket az önkormányzat saját célra hasznosít. 5 ha zabunk, 5 ha búzánk és kb. 4 ha kukoricánk lesz, amely a szociális földek kiosztása után megmarad.

26. Anyag raktározási munka is óriási és jelentős feladat ró a brigádvezetőre, falugazdára, adminisztrátorra.

27. Temető fenntartása, gyomtalanításra óriási energiát fektetnek a házi brigád dolgozói részéről. A lakosság sajnos 5-10 helyen nyit szemétdombot a saját halottjai sírjánál.

28. Az önkormányzat több kertet művel ahonnan megtermett termékeket a Napközi otthonos konyhára szállítjuk.

29. Járdákat, utakat tartanak karba naponta a lakosság kérésének megfelelően és ahogy anyagi lehetőségeink engedik.

30. 2001-ben elkészült a Kölcsey, Táncsics, József a. utcák szennyezett kaviccsal térítése így valamennyi utcánk minden időjárási körülmények között járhatóak.

31. Szeméttelep, dögtelep takarítást, rendezést végeznek dolgozóink.

32. Felsorolni is nehéz azokat az apró mindennapos munkákat, amelyeket még a házi brigád végez.

 

Mindezen munkák elvégzésének sikere érdekében 2000. novembertől támogatással falugazdát is alkalmaz az önkormányzat.  Egy adminisztrátor is segíti a munkát, aki szintén közhasznú foglalkoztatott 2000-ben 2 fő adminisztrátor is dolgozott.

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

  

 

 

 

 

 

A Változó Világ bölcsességei

 

   

 

Nincs új a nap alatt, csak a változó világ... (Szimeonov Todor)

  

   
         

 

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

X

Hirdet? X

 

Tedd intelligenssé budapesti címedet!

 Ha saját weboldaladon feltünteted címedet, tedd az utca (út, tér stb.) nevét linkké, amely az utca weboldalára mutat*.

Íme egy példa:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Budapest, Pozsonyi út 56.

Ingyenes lehetőség!

Ezzel előzékenyen megkönnyíthetjük partnereink tájékozódását. Ha utcádnak még nincs saját weboldala, igényedet jelezd a szerkesztőségnek, és az pár napon belül elkészül!

Budapesti Útmutató és Címtár

Megrendelhető céges kivitelben

* A budapesti utcák jegyzéke

Lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Életrajzok

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Kisebbségi Tér

 

Rövidítés-kereső:

 

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

 

X

Hirdet? X

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023