VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Zsadány nevezetességei

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

 

A kötet tartalma

Ajánlás

Ajánlott irodalom

A kötet szerzője

Changing World

Impresszum

Fontos a véleményed!

A kötet megrendelése

Az Isten mindent ád azoknak, kik csak benne bíznak és hozzá fohászkodnak. Nincs Isten nélkül segítség és idvesség.

236. ének

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG 54.

ZSADÁNY

NEVEZETESSÉGEI

Írta Fábián Erzsébet

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin

 

 

     

 

   

A kötet tartalma

   

 

Zsadányi Útmutató és Címtár

 

Zsadány

 

Az én helyem...

 

Eurorégiók

 

 

 

I. Zsadány története a XVII. századig

1. Hagyományok

2. A táj viszontagságai

3. Zsadány nevének eredete

4. Az első megtelepedés

 

II. Bihar vármegyei protestantizmus a XVI–XVII. században

1. Az átalakulás

2. A protestáns hit terjedése

3. A protestantizmus kialakulása és terjedése

4. Az első terjesztők

 

III. Zsadányi protestantizmus a XVII–XVIII. században

1. A kálvini irány

2. Az első küzdelmek

3. Újratelepedés

4. A gyülekezet keletkezése

 

IV. A templom története

1. Az első templom és parókia

2. A templomra vonatkozó legfontosabb adatok 

3. A templom művészettörténeti elemzése

 

V. Újjáépítés a XIX–XX. században

1. Az újjáépítés évei

2. Az orgona

3. A harangok és a harangozád története

 

VI. Az egyházközség

1. A gyülekezet élete

2. A Zsadányi Református Ifjúsági Egyesület 

3. Válságos időszakok

4. A községben szolgált lelkipásztorok névsora

 

VII. Az egyházközség ismert élete

Szemelvények a presbiteri jegyzőkönyvekből

 

 

 

KVÍZ

Magyarország

 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 
   

Ajánlás

 

   

 

„Körösmenti” Nagy Lajos, Zsadány egykori lelkésze, szeretett falujában sokoldalú kutatást végzett... A zsadányi népélet szinte minden területen szóba jöhető témáját feltárta. Így a török hódoltság embert próbáló történeteit, a XVIII. században visszatelepülő lakosság sorsát, az 1848–49-es szabadságharcban résztvevő zsadányiak visszaemlékezéseit, az elnyomás éveit, a katonaélet nehézségeit, a fuvarosok és az iparosok életét, a közigazgatás és az iskola históriáját bemutatta. „Zsadány népélete” c. munkájában a következőket írja: „Ezen a tájon a kacskaringós, túlcifrázott nóta szól: a csifergős-csafargós dal. Aki beszállásol, az kovártít csap. A nagyívó: egyáltóhelyiben issza a borait. Aki vénasszonyként kárál, az itt sipánkodik. Aki könyörög: esenkedik. Aki nagyot futott, annak licskes-lucskos facsaró víz a ruhája. A nagyevő: de sokat fal, a pokolbélit? Aki gondoskodik, szeret, arra azt mondják: olyan virtusos sűrűvírű légin a, hogy mindig kint az inge a korcábul.”

 

   
   

Ajánlott irodalom

 

   

 

Révész Imre: A magyar református egyház története Bp. 1949.

Történelmi fogalomgyűjtemény Bp.

Révai Nagy Lexikon Bp.

Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyarországon Bp.1998.

Zsadányi református egyház irattára: “ U. Nagy László emlékezete “ 1982/4.

Dr. Makai Sándor: Zsadány község története Zsadány, 1999.

Magyar Városok és Vármegyék Monográfiája Bihar vármegye szerk: Nadányi Zoltán Bp. 1936.

Haan Lajos: Békés vármegye hajdana Bp. 1870.

Karácsony János- Borovszky Sámuel: Regesztrum Varadiense Bp. 1903)

Jakó Zsigmond: Bihar megye a török pusztítás előtt  Bp. 1940.

Nadányi Zoltán: Bihar vármegye.

Magyar Városok és Vármegyék Momográfiája Békés vármegye szerk: Márkus György Bp. 1936.

Bél Mátyás: Békés vármegye leírása Bp. 1940.

Implom József: Békés vármegye társadalma 1695-1848 Bp. 1956.

Olvasókönyv Békés vármegye történetéhez  I. kötet  Bp. 1920.

Dr. Zoványi jenő: A Tiszántúli Református Egyházkerület története Bp. 1920 I. kötet.

Rácz István: Hajdúk a XVII. században Bp.

Zsadány Református Egyház irattára.

K. Nagy Lajos: Zsadány népélete.

Zsadány kéziratos okírata.

Dr. Maday Pál: Békés vármegye története (448-449 old)

Kósa László: Egyház és Társadalom.

Nagy Károly: A Tiszántúli Református Egyházkerület története.

Zsadányi Ifjúsági Egyesület Alapszabályzata 1936.

Kir. Belügyminisztérium-tól értesítés 1938/20.

Zsadányi Hírlap 1998/április.

Értesítés Fittler Sándor-tól 1925/18.

 

A KÖNYVEK   ::    A MAGÁNKÖNYVTÁR   ::   A KÖZKÖNYVTÁR

 

 

 

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

   

A kötet szerzője

 

   

 

Fábián Erzsébet több éve foglalkozik a zsadányi református egyházközség és a zsadányi reformátusok életével. Maga is elkötelezettje az egyház ügyeinek. Az általános iskolai tanulmányait követően a szeghalmi Péter András Gimnáziumban érettségizett. Érdeklődésének középpontjába ekkor került a történelem és a néprajz. Az érettségit követően felvételt nyert a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának történelem-szociológia szakára. Szociológiai szakiránya területfejlesztés. Részt vett tanulmányi versenyeken is, 1996-ban Békés megyei szinten a „Honfoglaló Árpád útján” című művészeti és irodalmi pályázaton.  1997-től szülőfalujában    lakossági kezdeményezésre indult havilapnak, a Zsadányi Hírlapnak felelős szerkesztője. 1992-ben a VISZ tanítóképző tanfolyamán hittanoktatói oklevelet szerzett, amely során a helyi óvodában hittan foglalkozást tart a kiscsoportban. Tanulmányait a Jog és Államtudományi Karon folytatja.

 

   
   

 CHANGING WORLD

 

   

 

CHANGING WORLD Multilingual Collection, Hungarian series 54.

ZSADÁNY

By Erzsébet Fabián

 

 

   
   

 Impresszum

 

   

 

VÁLTOZÓ VILÁG

Többnyelvű könyvsorozat

Főszerkesztő Szimeonov Todor

 

© Minden jog fenntartva!

 

ISSN 1219 5235

ISBN 963 9001 78 3

 

   
   

A Változó Világ 10 tanácsa

 

 

Beszélgetések az Új Kertben

 

 

 

1. Ismerd meg a Változó Világot, hogy megszeresd!

2. Szerezz legalább egy Változó Világ kötetet otthoni könyvtárad részére!

3. Ajánld a könyvsorozatot és a portált barátaidnak, ismerőseidnek!

4. Beszélgess barátaiddal a változó világ dolgairól! A jó baráti beszélgetés az egyik legnagyobb jó.

5. A Változó Világ segít szert tenni barátokra.

6. Keresd meg a Változó Világot kérdéseiddel, észrevételeiddel!

7. Javasolj új témákat!

8. Vállalkozz egy új téma megírására! Segítünk!

9. Támogasd a Változó Világot!

10. „Te légy a változás, amelyet látni akarsz a világban!” (Mahatma Gandhi)

 

 

 

         

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2023