VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Zsadány nevezetességei

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

 

A kötet tartalma

Ajánlás

Ajánlott irodalom

A kötet szerzője

Changing World

Impresszum

Fontos a véleményed!

A kötet megrendelése

Az Isten mindent ád azoknak, kik csak benne bíznak és hozzá fohászkodnak. Nincs Isten nélkül segítség és idvesség.

236. ének

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG 54.

ZSADÁNY

NEVEZETESSÉGEI

Írta Fábián Erzsébet

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin

 

 

     

 

   

A kötet tartalma

   

 

Zsadányi Útmutató és Címtár

 

Zsadány

 

Az én helyem...

 

Eurorégiók

 

 

 

I. Zsadány története a XVII. századig

1. Hagyományok

2. A táj viszontagságai

3. Zsadány nevének eredete

4. Az első megtelepedés

 

II. Bihar vármegyei protestantizmus a XVI–XVII. században

1. Az átalakulás

2. A protestáns hit terjedése

3. A protestantizmus kialakulása és terjedése

4. Az első terjesztők

 

III. Zsadányi protestantizmus a XVII–XVIII. században

1. A kálvini irány

2. Az első küzdelmek

3. Újratelepedés

4. A gyülekezet keletkezése

 

IV. A templom története

1. Az első templom és parókia

2. A templomra vonatkozó legfontosabb adatok 

3. A templom művészettörténeti elemzése

 

V. Újjáépítés a XIX–XX. században

1. Az újjáépítés évei

2. Az orgona

3. A harangok és a harangozád története

 

VI. Az egyházközség

1. A gyülekezet élete

2. A Zsadányi Református Ifjúsági Egyesület 

3. Válságos időszakok

4. A községben szolgált lelkipásztorok névsora

 

VII. Az egyházközség ismert élete

Szemelvények a presbiteri jegyzőkönyvekből

 

 

 

KVÍZ

Magyarország

 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 
   

Ajánlás

 

   

 

„Körösmenti” Nagy Lajos, Zsadány egykori lelkésze, szeretett falujában sokoldalú kutatást végzett... A zsadányi népélet szinte minden területen szóba jöhető témáját feltárta. Így a török hódoltság embert próbáló történeteit, a XVIII. században visszatelepülő lakosság sorsát, az 1848–49-es szabadságharcban résztvevő zsadányiak visszaemlékezéseit, az elnyomás éveit, a katonaélet nehézségeit, a fuvarosok és az iparosok életét, a közigazgatás és az iskola históriáját bemutatta. „Zsadány népélete” c. munkájában a következőket írja: „Ezen a tájon a kacskaringós, túlcifrázott nóta szól: a csifergős-csafargós dal. Aki beszállásol, az kovártít csap. A nagyívó: egyáltóhelyiben issza a borait. Aki vénasszonyként kárál, az itt sipánkodik. Aki könyörög: esenkedik. Aki nagyot futott, annak licskes-lucskos facsaró víz a ruhája. A nagyevő: de sokat fal, a pokolbélit? Aki gondoskodik, szeret, arra azt mondják: olyan virtusos sűrűvírű légin a, hogy mindig kint az inge a korcábul.”

 

   
   

Ajánlott irodalom

 

   

 

Révész Imre: A magyar református egyház története Bp. 1949.

Történelmi fogalomgyűjtemény Bp.

Révai Nagy Lexikon Bp.

Bucsay Mihály: A protestantizmus története Magyarországon Bp.1998.

Zsadányi református egyház irattára: “ U. Nagy László emlékezete “ 1982/4.

Dr. Makai Sándor: Zsadány község története Zsadány, 1999.

Magyar Városok és Vármegyék Monográfiája Bihar vármegye szerk: Nadányi Zoltán Bp. 1936.

Haan Lajos: Békés vármegye hajdana Bp. 1870.

Karácsony János- Borovszky Sámuel: Regesztrum Varadiense Bp. 1903)

Jakó Zsigmond: Bihar megye a török pusztítás előtt  Bp. 1940.

Nadányi Zoltán: Bihar vármegye.

Magyar Városok és Vármegyék Momográfiája Békés vármegye szerk: Márkus György Bp. 1936.

Bél Mátyás: Békés vármegye leírása Bp. 1940.

Implom József: Békés vármegye társadalma 1695-1848 Bp. 1956.

Olvasókönyv Békés vármegye történetéhez  I. kötet  Bp. 1920.

Dr. Zoványi jenő: A Tiszántúli Református Egyházkerület története Bp. 1920 I. kötet.

Rácz István: Hajdúk a XVII. században Bp.

Zsadány Református Egyház irattára.

K. Nagy Lajos: Zsadány népélete.

Zsadány kéziratos okírata.

Dr. Maday Pál: Békés vármegye története (448-449 old)

Kósa László: Egyház és Társadalom.

Nagy Károly: A Tiszántúli Református Egyházkerület története.

Zsadányi Ifjúsági Egyesület Alapszabályzata 1936.

Kir. Belügyminisztérium-tól értesítés 1938/20.

Zsadányi Hírlap 1998/április.

Értesítés Fittler Sándor-tól 1925/18.

 

A KÖNYVEK   ::    A MAGÁNKÖNYVTÁR   ::   A KÖZKÖNYVTÁR

 

 

 

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

   

A kötet szerzője

 

   

 

Fábián Erzsébet több éve foglalkozik a zsadányi református egyházközség és a zsadányi reformátusok életével. Maga is elkötelezettje az egyház ügyeinek. Az általános iskolai tanulmányait követően a szeghalmi Péter András Gimnáziumban érettségizett. Érdeklődésének középpontjába ekkor került a történelem és a néprajz. Az érettségit követően felvételt nyert a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának történelem-szociológia szakára. Szociológiai szakiránya területfejlesztés. Részt vett tanulmányi versenyeken is, 1996-ban Békés megyei szinten a „Honfoglaló Árpád útján” című művészeti és irodalmi pályázaton.  1997-től szülőfalujában    lakossági kezdeményezésre indult havilapnak, a Zsadányi Hírlapnak felelős szerkesztője. 1992-ben a VISZ tanítóképző tanfolyamán hittanoktatói oklevelet szerzett, amely során a helyi óvodában hittan foglalkozást tart a kiscsoportban. Tanulmányait a Jog és Államtudományi Karon folytatja.

 

   
   

 CHANGING WORLD

 

   

 

CHANGING WORLD Multilingual Collection, Hungarian series 54.

ZSADÁNY

By Erzsébet Fabián

 

 

   
   

 Impresszum

 

   

 

VÁLTOZÓ VILÁG

Többnyelvű könyvsorozat

Főszerkesztő Szimeonov Todor

 

© Minden jog fenntartva!

 

ISSN 1219 5235

ISBN 963 9001 78 3

 

   
   

A Változó Világ 10 tanácsa

 

 

Beszélgetések az Új Kertben

 

 

 

1. Ismerd meg a Változó Világot, hogy megszeresd!

2. Szerezz legalább egy Változó Világ kötetet otthoni könyvtárad részére!

3. Ajánld a könyvsorozatot és a portált barátaidnak, ismerőseidnek!

4. Beszélgess barátaiddal a változó világ dolgairól! A jó baráti beszélgetés az egyik legnagyobb jó.

5. A Változó Világ segít szert tenni barátokra.

6. Keresd meg a Változó Világot kérdéseiddel, észrevételeiddel!

7. Javasolj új témákat!

8. Vállalkozz egy új téma megírására! Segítünk!

9. Támogasd a Változó Világot!

10. „Te légy a változás, amelyet látni akarsz a világban!” (Mahatma Gandhi)

 

 

 

         

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2022