VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Tanulási Útmutató és Címtár

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

 

Ez, és az összes többi útmutató, címtár, lexikon

igényelhető

elektronikus formában vagy nyomtatásban, tetszőleges formátumban és példányszámban, igény szerint szerkesztett, bővített tartalommal, kereskedelmi, belső (magán) használatra vagy reprezentációs célra.

 

Az a nagyszerű az emberben, hogy soha nem veszíti el a bátorságát és a kedvét; újra és újra kezdi, mert tudja, hogy fontos és érdemes újrakezdenie.

 Ray Bradbury amerikai író (1920)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

 

 

TANULÁSI

ÚTMUTATÓ ÉS CÍMTÁR

 

 

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

 

   

 

   

 

 

Próbaérettségi

 

Online-Education

 

 

Általános iskolák

Magyar általános iskolák

 

Középiskolák

Magyar középiskolák

Magyar középiskolai rangsor

 

Egyéb oktatási intézmények, tanfolyamok 

Nyelviskolák

 

Hasznos információk

Magyar Oktatási Tájékoztató

Tankönyvi Adatbázis

Taneszköztár

Puskák, tételek

 

   

 

X

HirdetésX

 

 

   
   

 

Tanuljon angolul az interneten keresztül megfizethető áron! Bármely szintről indulhat, és mi eljuttatjuk a felsőfokig!

További apróhirdetések... Ingyenesen feladhatja sajátját is!

 

 

Állami egyetemek

Budapesti Corvinus Egyetem

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Debreceni Egyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Kaposvári Egyetem

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Magyar Képzőművészeti Egyetem

Miskolci Egyetem

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Pécsi Tudományegyetem

Semmelweis Egyetem

Széchenyi István Egyetem

Szegedi Tudományegyetem

Szent István Egyetem

Színház-és Filmművészeti Egyetem

Veszprémi Egyetem

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

 

Egyházi egyetemek

Debreceni Református Hittudományi Egyetem

Evangélikus Hittudományi Egyetem

Károli Gáspár Református Egyetem

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

 

 

Állami főiskolák

Berzsenyi Dániel Főiskola

Budapesti Műszaki Főiskola

Budapesti Gazdasági Főiskola

Dunaújvárosi Főiskola

Eötvös József Főiskola

Eszterházy Károly Főiskola

Kecskeméti Főiskola

Magyar Táncművészeti Főiskola

Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelési Intézete

Nyíregyházi Főiskola

Rendőrtiszti Főiskola

Széchényi István Főiskola

Szolnoki Főiskola

Tessedik Sámuel Főiskola

 

Magán, illetve alapítványi föiskolák

Általános Vállalkozási Főiskola

Budapesti Kommunikációs Főiskola

Gábor Dénes Főiskola

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Kodolányi János Főiskola

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája

Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelő Intézete

Nemzetközi Üzleti Főiskola

Zsigmond Király Főiskola

 

Egyházi főiskolák

Adventista Teológiai Főiskola

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

Baptista Teológiai Akadémia

Egri Hittudományi Főiskola

Esztergomi Hittudományi Főiskola

Győri Hittudományi Főiskola

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola

Pápai Református Teológiai Akadémia

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola

Pünkösdi Teológiai Főiskola

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Sárospataki Református Teológiai Akadémia

Sola Scriptura Lelkészképző és Teol. Főiskola

Szegedi Hittudományi Főiskola

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittud. Főiskola

Szent Bernát Hittudományi Főiskola

Szent Pál Akadémia

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Vitéz János Római Katolikus Tanítók.Főiskola

Wesley János Lelkészképző Főiskola

 

Külföldi egyetemek

A világ egyetemei

Külföldi egyetemek és főiskolák - országok szerint

Gradschools.com  A világ minden országából összegyűjtött tanulási lehetőségek

Université de Montreal A Montreali egyetem külföldi hallgatókat is fogad, és lehetőséget biztosít ösztöndíjak megpályázására.

Cambridge University A világ egyik leghíresebb egyeteme

Németországi tanulási lehetőségek oldala
Schulstart.de

Külföldi angol nyelvi tanulási lehetőségek:
English.Studyabroad.com

Global 24/24 Live-info Center

Global 24/24 Distance Learning Center

 

Ösztöndíjak

Magyar Ösztöndíj Bizottság

Tempus Közalapítvány

SOCRATES Program

OTKA - Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 
   
   
 

Ausztria oktatási rendszere

A szövetségi (föderális) berendezkedésű Ausztriában az oktatás tartományi hatáskörbe tartozik, olyannyira, hogy eltérő az iskolaév kezdete és vége, sőt a februári sí-szünet időpontja is. Az iskolalátogatottsági kötelezettség kilenc évet fog át, és a hatodik életév betöltését követő szeptember 1-jén kezdődik. A tartományi hatáskör és illetékesség annyit jelent, hogy az érintett iskolatanács a felettes hatóság. A gyerekek az első négy évet elemiben (Volksschule) töltik, mégpedig a lakóhely közelében. Változtatáshoz a kerületi tanfelügyelőség hozzájárulása szükséges, amennyibe állami iskolát választ a szülő gyermekének. Magániskola esetében a kiszemelt intézménnyel kell felvenni a kapcsolatot. Ez utóbbiak saját tanterv szerint oktatnak. A négyéves elemi iskola feladata elvben az alapismeretek, írás-olvasás-számolás biztonságos megtanítása.

A negyedik után a németből, olvasásból, matematikából "nagyon jó" vagy legalább "jó " minősítést szerzők a nyolcéves általános gimnázium első osztályába léphetnek - a közepesek is kaphatnak azonban "gimnáziumra érett" megjelölésű igazolást. A felvételről az érintett iskola igazgatója, illetve tanári kara dönt.

A bizonytalanok és a gyengébb tanulók útja a négyosztályos általános iskolába (Hauptschule) vezet: felvételükről, illetve "elosztásukról" az illetékes körzeti tanfelügyelő dönt. A négyéves általános képzés után kerülhet a gyerek egyéves, szakképzettséget nyújtó politechnikai iskolába, illetve bekapcsolódhat valamelyik gimnázium felső tagozatába, amely további négy év után érettségi bizonyítványt ad. Ezen belül van természetesen reál és humán képzés. (A jelenlegi összesen 1 200 000 tanuló közül elemibe jár 380 ezer, általános iskolába 270 ezer, általános képzést nyújtó magasabb iskolába - gimnáziumba - 190 ezer, szakiskolába 260 ezer, középfokú szakiskolába 51 ezer, politechnikai iskolába 21 ezer, különleges iskolába 13 ezer.)

A félnapos oktatás, a sok szünet, az iskolák közötti színvonalkülönbség, a tehetséges és gyengébb gyerekek folyamatos szétválasztása, a tanárok kínos, és legfelsőbb helyről ösztönzött igyekezete a buktatás elkerülésére - ezeket tartják most a rossz eredmények fő okának.

Az oktatási szakemberek egy része beéri annyival, hogy nem minden célzat nélkül részletesen ismerteti a négy vizsgált téma közül háromban első helyen végzett Finnország példáját. (Elgondolkodtató, hogy olvasásban és matematikában Korea a második, a problémamegoldásnál Finnország és Korea helyet cserélt. A természettudományokban Japán a második, Korea előtt).

A finn sikerek a létező legegyszerűbb rendszernek köszönhetők. Az ötmillió lakosú északi országban a 7 és 15 év közötti gyermekek egységes, egész napos iskolákban azonos tanterv szerint tanulnak. Ellátásukat, tankönyveiket, közlekedésüket az állam ingyen biztosítja, nincs megkülönböztetés, illetve kiválasztás sem a szociális helyzetük, sem a képességeik alapján. A gyengébb tanulók korrepetitort kapnak, ugyanígy természetes a nehéz tárgyakban nyújtott külön segítség. Az iskolákat rendszeresen és titokban ellenőrzik, és ha valahol feltűnően sok a gyenge tanuló, akkor az az iskola kiegészítő anyagi támogatásban részesül és növelik a tantestület létszámát. A pedagógusképzés szintén egységes: óvónőtől a főiskola tanárig mindenki ugyanazt az egyetemi oktatást kapja. Minden pedagógusnak külön munkahely áll a rendelkezésére, hogy óráira nyugodtan felkészülhessen. Ugyanakkor nagy súlyt helyeznek az iskolák autonómiájára: a tízévenként megújított központi tanterven belül minden iskola maga dönt a súlypontokról, csakúgy, mint a költségvetéstől kapott pénz felhasználásáról.

Mindezen irigylésre méltó állapot tanulmányozása után az osztrák szakemberek egységesen arra a véleményre jutottak, hogy a rossz eredmény korrekciójához kevés lenne az oktatásra fordított összegek emelése. Alapos szemléletváltásra is szükség van.

Szászi Júlia, Bécs

 


 
 

   

Hogyan tanuljuk Amerikában?

Három alapvető probléma adódhat egy külföldi tanulmányút kapcsán: a nyelvtudás, az előtanulmányok és a pénz. Magyarország büszke lehet arra, , hogy sem diákjaink előtanulmányaival, sem nyelvtudásukkal nincsen baj – hangzott el a How can I study in the USA? (Hogyan tanulhatok az Egyesült Államokban?) című előadássorozaton november 14-én és 15-én. A konferenciát a Fulbright Bizottság szervezte, együttműködve a budapesti amerikai nagykövetséggel és az Amerikai Kereskedelmi Kamarával.

Nancy Goodman Brinker nagykövet elmondta: lehet, hogy Amerika szigorúbb lesz a vízumkiadás eljárását tekintve, de az nem cél, hogy kevesebb külföldi tanuljon az Egyesült Államokban, inkább az, hogy valóban az kerüljön ki diákstátusban, aki diák is lesz.

A Fulbright-ösztöndíjasok esetében eddig sem volt probléma a vízum megszerzésével, és valószínűleg ez után sem lesz. Mire valaki odáig eljut, hogy a vízum kérdésével kell foglalkoznia, addigra már stabil ügyfélnek számít, így a követségen ismerik szakmai hátterét, szándékait, kiutazásának célját és ennek komolyságát.

A Fulbright-program a hazánk és az Egyesült Államok között 1990 óta létező kulturális szerződés nyomán jöhetett létre 1992-ben. A 2001-es évben körülbelül tizenegyezer ügyfele volt az Amerika-specifikus bizottságnak. A Fulbright elsősorban a már diplomával rendelkező fiatalok számára hirdet ösztöndíjakat.

– Nem könnyű eligazodni a 3800 amerikai egyetem rendszerében – mondta Brückner Huba, a Fulbright oktatási csereprogram bizottság ügyvezető igazgatója. – De mindenki talál olyan intézményt, amelyik mind szakmailag, mind követelményében megfelelő lehet egy Fulbright-pályázó számára. Szerettünk volna áttekintést is adni az amerikai oktatás szerkezetéről, és tájékoztatni a leendő pályázókat arról, hogy hogyan tudnak anyagi támogatást szerezni, ahhoz, hogy Amerikában tudjanak tanulni – mondta kérdésünkre az ügyvezető.

A Fulbright óriási adatállomány fölött rendelkezik. Az Egyesült Államokban nemcsak a leghíresebb tíz egyetem (Harvard, Brandeis és társai) tud megfelelő képzést nyújtani. Vannak kisebb egyetemek is, amelyek legalább olyan jó képzést kínálnak, és sokkal olcsóbban, mint a fent említett híresebbek. Az ösztöndíjra pályázók megkaphatják a szükséges információkat a tanulmányi lehetőségekről, és arról, milyen tudást kell bizonyítani ahhoz, hogy egyetemisták lehessenek a tengerentúlon.

Többek között az úgynevezett TOEFL-nyelvvizsgáról, amelyet mindenütt kérnek a nem angol anyanyelvűektől kérnek az Egyesült államok felsőoktatási intézményeiben.

Balogh Szonja

 

   

 
 

   

Tüntetés a pontatlanul érkező tanár ellen
A magyar ösztöndíjas szerint a francia diákok öntudatosabbak

Irány a külföld! Ma már természetes, hogy a magyar egyetemisták kisebb-nagyobb csapatokban kirajzanak az alma materek falai közül, és több-kevesebb időt külföldön töltenek. A legváltozatosabb helyeken: Európában és Európán kívül, ösztöndíjakkal, nemzetközi csereprogramokkal, időszakos munkavállalással vagy akár bébiszitterként. Egy év, fél év, egy hónap, két hét – minden érdekes és főleg hasznos. Nyelvileg, szakmailag, kultúra tekintetében is sok mindent felszed ilyenkor a szerencsés diák, s egy dolog biztos: más lesz, tapasztaltabb, magabiztosabb, mint eddig volt.

Cserhalmi Zsuzsa ötödéves jogászként Erasmus-ösztöndíjjal töltött el egy félévet Franciaországban, a Marseille melletti egyetemi városban, Aix-en-Provance-ban. Most is szívesen emlékszik vissza: gyönyörű kis város, mint egy kis ékszerdoboz: szökőkutakkal, platánsorokkal, kanyargós, hangulatos kis utcákkal. Februártól júliusig egyfolytában tartott a tavasz. A februári kezdésnek azért hátránya is volt. Nem olyan könnyű beilleszkedni a tanév közepén, mint az elején.

– Itt volt például a kollégium – meséli Zsuzsa. – Ilyenkor már minden hely betelt, nagy szerencse kell hozzá, hogy megürüljön egy szoba. Én éppen elcsíptem egyet, akkor költözött ki az elődöm, egy arab lány. Nem mondom, egy kicsit meglepődtem: a szoba falai rózsaszínre voltak festve, volt benne egy ágy, egy íróasztal, egy szék, egy szekrény, egy mosdókagyló és egy bidé. WC és zuhanyozó a folyosó végén, harminc emberre három. Az ágyneműt nekünk kellett vinni, mint annyi minden mást is, hiszen az ösztöndíj csak szűken fedezte a kiadásokat. A kollégiumban csak a szegény diákok laknak, többnyire külföldiek: arabok, kínaiak, afrikaiak, és persze kelet-európaiak, akik nem tudták megfizetni a városban lévő magánszállásokat, albérleteket. Franciákat nagyítóval sem találtunk a kollégiumban, így aztán óhatatlanul kialakult egyfajta klikkszellem „felsőbbrendűek” és „alsóbbrendűek” között. Nekem szerencsém volt, jó kapcsolatot tudtam kialakítani a franciákkal, és nagyon élveztem a „nem steril” nemzetközi közeget is. Sokat tanultam az araboktól, akik mindent megtettek, hogy asszimilálódjanak és elfogadják őket, a kínaiaktól, akik hihetetlenül szorgalmasak voltak, az afrikaiaktól, akik méltósággal viselték népviseletüket, senkinek sem jutott eszébe poénkodni rajtuk. A tanórákon aztán eltűnt a különbség: a kínaiak általában pillanatok alatt „hazavágták” az öntudatos franciákat. 

Zsuzsa meséli, hogy ott is vannak a hazaihoz hasonló előadások, de az oktatás gerincét a szemináriumok adják. Ezek teljesen „interaktívak”, kérdés-feleletre épülnek, kiderül, ki mit sajátított el az előadások anyagából. Mindent a gyakorlatnak vetnek alá: az összes nyáron van külső gyakorlat, nálunk az öt év folyamán mindössze egyszer. Az év végi vizsgák így jóval könnyebbek, mint Magyarországon, ahol rengeteg elméleti anyagot kell bebiflázni vizsgaidőszakban. A kérdés, hozzászólás itt minősíti az egyént: rengeteget elárul a háttérismereteiről, műveltségéről, a világról alkotott véleményéről.

– Meg kell mondjam, ezen a téren nem a franciák voltak előnyben – jelenti ki a diáklány. – A francia egyetemekre minden francia állampolgárságú fiatalt felvesznek felvételi nélkül, még a középiskolai eredmény sem számít. Így azután nagy a lemorzsolódás.

De ez sem úgy történik, mint nálunk. A francia hallgatók minden elvégzett szemeszterről kapnak egyfajta végbizonyítványt, amivel már kezdhetnek valamit, és bármikor újra folytathatják tanulmányaikat. De ez a bizonyítvány nem lehet csupa kettes, van egy minimum-standard, ami feljogosít a továbbtanulásra. Aki ezt eléri, nem kerül ki véglegesen a rendszerből.

Franciaországban van tandíj, de Zuzsa úgy látta, nem olyan sok, hogy ne tudnák kifizetni. A megélhetés már jóval nagyobb gond. A francia egyetemisták öntudatosabbak, kezdeményezőbbek, mint az itthoniak. – Nálunk elképzelhetetlen lenne – mondja Zsuzsa –, hogy a diákok azért tüntessenek egy tanár ellen, mert nem tartja meg pontosan az óráját. Vagy azért gyűjtsenek tiltakozó aláírásokat, mert nincs elég könyv a könyvtárban. Ez ott természetes, és mindig meg is van az eredménye.

Az egyetemek között verseny van: az ilyesmi rögtön elterjed, és az illető intézmény rangja, elismertsége azonnal csökken. A diák tehát követelhet, nem úgy, mint nálunk.

Bonifert Mária

 

   

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

X

Hirdet? X

 

Tedd intelligenssé budapesti címedet!

 Ha saját weboldaladon feltünteted címedet, tedd az utca (út, tér stb.) nevét linkké, amely az utca weboldalára mutat*.

Íme egy példa:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Budapest, Pozsonyi út 56.

Ingyenes lehetőség!

Ezzel előzékenyen megkönnyíthetjük partnereink tájékozódását. Ha utcádnak még nincs saját weboldala, igényedet jelezd a szerkesztőségnek, és az pár napon belül elkészül!

Budapesti Útmutató és Címtár

Megrendelhető céges kivitelben

* A budapesti utcák jegyzéke

Lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Életrajzok

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Kisebbségi Tér

 

Rövidítés-kereső:

 

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

 

X

Hirdet? X

 

 

 

  

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2022