VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Régiók Magyarországon

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

 

Ez, és az összes többi útmutató, címtár, lexikon

igényelhető

elektronikus formában vagy nyomtatásban, tetszőleges formátumban és példányszámban, igény szerint szerkesztett, bővített tartalommal, kereskedelmi, belső (magán) használatra vagy reprezentációs célra.

 

Merjünk nagyok lenni, s valóban nem oly nehéz, de legyünk egyszersmind bölcsek is!

Széchenyi István politikus, író, a „legnagyobb magyar” (1791 – 1860)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

 

 

RÉGIÓS

ÚTMUTATÓ ÉS CÍMTÁR

 

 

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

 

   

 

   
 

Eurorégiók

 

Nemzeti Múzeum

 

Hungary

 

 

 

 Magyarországon 1998-ban fogadták el országgyűlési határozattal a 7 statisztikai-tervezési régiót.

Nyugat-dunántúli régió (Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye)
Közép-dunántúli régió (Fejér-, Komárom-Esztergom- és Veszprém megye)
Dél-dunántúli régió (Baranya, Somogy és Tolna megye)
Közép-magyarországi régió (Budapest, Pest megye)
Észak-magyarországi régió (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyé)
Észak-alföldi régió (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye)
Dél-alföldi régió (Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye)

 

 

 

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 
 

  

Nyugat-dunántúli régió

 

Nyugat-dunántúli OP

(NYDOP)
 
 

 

 

A Nyugat-dunántúli régió Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyéket foglalja magában. Kiterjedése észak-déli irányban hosszan elnyúló. A régió négy országgal határos: nyugaton Ausztriával, délnyugaton Szlovéniával és Horvátországgal, északon pedig Szlovákiával. A régió keleti irányban a Közép-dunántúli régióval, míg déli irányban a Dél-dunántúli régióval szomszédos. A régió 11 183 km2-es területével az ország területének a 12 %-án terül el, ennek 36%-át foglalja el Győr-Moson-Sopron megye, 30%-át Vas megye, 34%-át pedig Zala megye teszi ki.
A Nyugat-Dunántúl természetföldrajza rendkívül változatos képet mutat. Területén három nagytáj húzódik: a Kisalföld, az Alpokalja és a Dunántúli-dombság egy része, kiegészülve a Dunántúli Középhegység északi és nyugati peremvidékeivel. A változatos felszínű táj vízfolyásokban és természetes, illetve mesterséges állóvizekben gazdag. A régió területén számos országos védelem alatt álló természeti területegység található (Fertő-Hanság Nemzeti Park, Őrségi Nemzeti Park). A természeti kincsek tekintetében a régió termál és gyógyvizekben bővelkedik leginkább, területileg szinte egyenletes megoszlásban.
A Nyugat-dunántúli régió gazdag természeti kincsekben, erőforrásokban, ezek megőrzése egyaránt környezeti és gazdasági érdek, kíméletes hasznosításuk a fenntartható fejlődés nagy lehetősége és feladata. A régiót a jelentős ipari központok kialakulása ellenére komoly környezeti problémák nem veszélyeztetik. A rendszerváltást követően számos korszerűtlen, a környezetet jelentős mértékben károsító iparág (például: textilipar, gépipar) termelése megszűnt, csökkent, vagy alakult át. Ugyancsak csökkent, elsősorban az agrárolló szétnyílása miatt a mezőgazdasági termelésből eredő környezetterhelés mértéke. A természeti rendszereket ezért viszonylagos épség jellemzi. A magas biodiverzitás megőrzése mind környezeti, mind gazdasági (turizmus), mind társadalmi (életminőség) szempontból fontos.

   

 
 

  

Dél-dunántúli régió

 

Dél-dunántúli OP

(DDOP)

 
 

 

 

A Baranya, Somogy és Tolna megyékből álló, Horvátországgal határos Dél-dunántúli régió változatos természeti adottságai, kellemes éghajlata és kiváló turisztikai adottságai ellenére mind országos, mind nemzetközi összehasonlításban a fejletlenebb régiók közé sorolható. Ennek oka elsősorban a régió nagy részének rossz megközelíthetősége a külföldi és hazai gazda-sági centrumokból, valamint a határ menti fekvés, ami a történelem során kialakult elszigeteltség miatt fékezte a régió fejlődését. Amiben a Dél-Dunántúl messze meghaladja a népességszám alapján számított részesedését (9,8%) az ország egészén belül, az a gazdasági egészség egyik negatív jelzője, a munkanélküliek száma. Minden más gazdasági mutatóban többé-kevésbé elmarad a régió a lélekszám szerinti aránytól. Regisztrált vállalkozások ugyan gyakorlatilag ugyanolyan sűrűséggel fordulnak elő a Dél-Dunántúl, mint Magyarország egészében, a működő vállalkozások száma és aránya azonban már valamivel alacsonyabb, akárcsak a foglalkoztatottság szintje. Jelentősen elmarad a Dél-Dunántúl a többi régió átlagától a bruttó hazai terméket, a beruházásokat, az ipar értékesítésének nagyságrendjét és a külföldi érdekeltségű működő vállalkozások számát tekintve, míg ez utóbbiak tőke-ellátottságának terén messze legutolsó az országban. Nem feltétlenül kedvez a gazdaságfejlesztésnek az elaprózott településszerkezet sem, ami különösen Baranya megyére jellemző.

   

 
 

  

Közép-magyarországi régió

 

Közép-magyarországi OP

(KMOP)
 

 

 

A Közép-magyarország régió Budapestet, illetve a fővárost körülölelő Pest megyét foglalja magába, s ez önmagában is centrális szerepre ítéli. Területét tekintve a hét tervezési-statisztikai régió közül a legkisebb, ám csaknem hárommillió lakosával - akiknek mintegy kétharmada budapesti - a legnépesebb is. A 185 településéből 28 városi rangú; megalakult 16 kistérségi társulás is, melyek szerepe elsősorban a területfejlesztés szempontjából jelentős.
A régió több tájegység találkozásánál fekszik, így domborzata is igen változatos. Északon hegyek, délen lösz- és homokhátságok jellemzik, s észak-déli irányban kettészeli a Duna is, amelynek ide eső száz kilométeres szakasza a magyarországi rész negyede. Nemcsak maga a festői folyam, hanem az általa nagy munkával épített szigetvilág is páratlan természeti értéket képvisel, a Dunakanyartól a Csepel-szigetig. A folyóvizek közül említést érdemel az északon a Dunába torkolló Ipoly, valamint a térség keleti végein a Tisza felé siető Galga és Tápió.
Történelmi szempontból is meghatározó a Duna közelsége. Aquincumot a mai Budapest területén, az ókori hadi és védelmi vonalon, a "limes"-en építették a rómaiak - a romjai ma is láthatók. A XIII. századi tatárdúlás után IV. Béla király építtette a Budai Várat, mely a Dunát és az itt összetalálkozó tájakat volt hivatott szemmel tartani. A százötven éves török uralom hírmondói - így a Gül Baba-türbe vagy a Király gyógyfürdő a jellegzetes nyolcszögletű medencével - ma is felidézik az itt megtelepedett oszmán kultúrát.

   

 
 

  

Észak-alföldi régió

 

Észak-alföldi OP

(ÉAOP)
 

 

 

Az Észak-alföldi régió az Európai Unió keleti kapuja, három országgal: Szlovákiával, Ukrajnával és Romániával határos. A kedvező földrajzi elhelyezkedés logisztikai szempontból kedvező pozíciót teremt a régió számára. Az Észak-alföldi régió területe 19,1%-a (17.729 km2) Magyarország területének, népessége az ország népességének 15%-a (1.547.003 lakos). A régió munkanélküliségi rátája 6,8%. A régió adja az ország GDP-jének 9,9%-át (kb. 6,612 millió EUR), az egy főre jutó GDP-je a magyarországi átlag 64,4%-a, az EU25 átlagának 37,5%-a.
Az Észak-alföldi régió jelentős kutatás-fejlesztési hálózattal rendelkezik, amely elősegíti az innováció-vezérelt technológiák intenzív fejlődését a régióban. A régió kutató központjai Debrecenben és a másik két megyeszékhelyen Nyíregyházán és Szolnokon koncentrálódnak, amelyek vonzóak lehetnek a magas hozzáadott értékű terméket előállító vállalatok számára.
Az Észak-alföld világhírű fürdői, nemzeti parkjai és egyedülálló természeti érékei a hagyományos magyar vendégszeretettel várják az idelátogatókat. Magyarország más régióihoz hasonlóan régiónkban az EU csatlakozást követően is folytatódik a regionális szintű fejlesztési intézmények megerősítése, a fejlesztési szakemberek képzése, valamint a nemzeti és regionális szintű programozási dokumentumok kidolgozása. A 2007-2013 időszak tervezési dokumentumainak tartalma döntő módon meghatározza a bevonásra kerülő EU és hazai költségvetési források felhasználását, ezen keresztül az elkövetkező évek fejlődési ütemét irányait.
Az EU ajánlásai és a magyar kormány határozatai szerint már 2004-ben meg kellett kezdeni a következő, 2007-2013-as tervezési időszakra való felkészülést, valamint az új országos és regionális fejlesztési programok, tervek elkészítését. Ennek megfelelően a tavalyi évben országos és regionális szinten is megkezdődött az a folyamat, mely az új tervezési ciklusnak a szervezeti, financiális és szakmai hátterét készíti elő. Mivel a tervezésben a régiók immár kormányhatározatban is rögzített, hangsúlyos szerepet kapnak, így a programozási folyamatban a tárcákkal egyenrangú félként vesznek részt.
Az Észak-alföldi Régióban is szisztematikus munka kezdődött. Megalakultak a stratégiai főirányokhoz igazodva regionális szinten is a tematikus munkacsoportok. A régió szakembereiből álló munkacsoportok szakértelmükkel, tapasztalataikkal segítik a tervezői munkát. A széleskörű regionális társadalmi-szakmai részvétel megvalósulását a társadalmi-gazdasági és szakmai partnerek, az ágazatok, valamint a tudomány képviselőiből álló regionális munkacsoport segíti.

   

 
 

  

Közép-dunántúli régió

 

Közép-dunántúli OP

(KDOP)
 
 

 

 

A Fejér-, Komárom-Esztergom- és Veszprém megye alkotta Közép-dunántúli régió Magyarország úgyszólván valamennyi tájképi sajátosságával és szépségével rendelkezik. Területileg az ország második legkisebb régiója, (11263 km2), azonban itt él az ország lakosságának 11 százaléka, 1.107 millió fő. Iparosodásának köszönhetően mind a bruttó hazai termék tömegében, mind pedig a GDP-ben – Budapestet nem számítva – az első-második helyet foglalja el Magyarország hét régiója között. A régióhoz tartozik a Balaton szinte teljes északi partvonala, európai hírű üdülőhelyekkel, a tóra néző szőlőhegyekkel és a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal. Szintén a régióban található a Budapesttől alig 40 kilométerre eső Velencei-tó, melynek tájképi szépsége a Balatonéval vetekszik. A három nagy múltú, hajdani királyi város, Székesfehérvár, Veszprém és Esztergom, a magyar államiság bölcsői, s egyben vonzó turisztikai célpontok.
A régiót nagyfontosságú vasútvonalak, közutak és autópályák (M1, M6, M7) szelik át. A térséget északról és keletről a Duna, Európa egyik legfontosabb vízi útja határolja. A szerencsés adottságoknak köszönhetően egyformán fejlett az ipar, a mező-gazdaság és az idegenforgalom.
A régió két nagy európai fejlődési zóna metszéspontjában helyezkedik el, nagytérségi pozíciója ennél fogva kitüntetett értékű. Az európai gazdasági folyamatok közvetlenül érvényesülő hatásai lehetővé teszik a Közép-Dunántúli Régió tartós és folyamatos megújulását, fejlődését. A 2000-es évek elején a fejlődés üteme a régiók között már a kiegyenlítődés jeleit mutatja, de a Közép-Dunántúli Régió ipari, mezőgazdasági és idegenforgalmi potenciálja a legjobbak között van.

   

 
 

  

Észak-magyarországi régió

 

Észak-magyarországi OP

(ÉMOP)
 

 

 

Az Észak-magyarországi régió Magyarország észak-keleti részén helyezkedik el, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyét öleli föl, központja: Miskolc. A régió északon Szlovákiával, keleten pedig Ukrajnával határos. Szomszédos régiók: Közép-Magyarország és Észak-Alföld. A régió területe 13 429 km2, amely az ország területének 14,4%-át teszi ki. Az ország második legnagyobb megyéje Borsod-Abaúj-Zemplén, míg a második legkisebb Nógrád megye. Borsod-Abaúj-Zemplén a régió területének 54, Heves 27, Nógrád pedig 19%-át adja.Terület és népesség tekintetében a régió a negyedik helyen áll Magyarországon. Észak-Magyarország földrajzi és természeti adottságai alapján az ország egyik legváltozatosabb régiója. Területén találkozik az Északi-középhegység és az Alföld. Ásvány- és nyersanyag vagyona közül az építõanyagban való gazdagsága, valamint jelentõs lignittelepei emelhetõ ki. A régió jelentõs ökológiai potenciállal rendelkezik, természeti kincseinek tárházát a gyógyvíz-, hévíz- és ásványvízforrások bõvítik. Területének 13%-a országos és helyi jelentõségû védett természeti terület, az ország védett területeinek 22%-át adja.A régiót sajátos biogeográfiai, történeti és kulturális szálak fûzik a határ túloldalához. A régió gazdaságát természeti adottságai és történelmi hagyományai miatt elsõsorban a nehézipar és a bányászat határozta meg. A gazdasági szerkezetváltás után ezek az iparágak leépültek és az ipari termelés visszaesett. A külföldi tõke segítségével korszerûsített néhány nagyvállalat azonban megõrizte a régió ipari (gép- és vegyipari) karakterét. A gazdasági szerkezetet korszerûsítõ külföldi tõke beáramlása azonban még nem igazán jelentõs, elsõsorban bérmunka jellegû, amiben meghatározó szerepet játszik a térség gazdasági centrumoktól való távolsága. Újabban azonban az épülõ autópálya mentén és a Közép-Magyarországhoz legközelebb fekvõ nyugati térségekben már érezhetõ a gazdasági fejlõdés. A régióban a felsõoktatás szerepe meghatározó. Jelentõs K+F-kapacitások állnak rendelkezésre. A mezõgazdaság részesedése a bruttó hozzáadott értékbõl az átlagnak megfelelõ. Ebben a régióban a legmagasabb az erdõsültség és magas a gyepterület aránya. A termõhelyi adottságok - elsõsorban a domborzati viszonyoktól függõen - igen változatosak. A régió szõlõ- és gyümölcstermelése jelentõs.A térség idegenforgalmi vonzerejét a változatos természeti adottságok, kulturális értékek, néprajzi hagyományok, a gyógyvizek, a híres szõlõ és borkultúra adják.

   

 
 

  

Dél-alföldi régió

 

Dél-alföldi OP

(DAOP)

 

 

A Dél-alföldi régió a Duna, Tisza, Maros, Körösök, Berettyó folyókkal gazdagon átszelt síkság, amely jó lehetőséget kínál az aktív pihenésre: vízi turizmusra, evezésre, sétahajózásra, horgászatra, lovaglásra, vadászatra, vagy a szinte érintetlen természeti táj és az állatvilág megfigyelésére. A régióban három nemzeti parkot találunk. A Kiskunsági Nemzeti Park része a bugaci puszta, ahol a táj jellegzetes buckavilága, homok -és szikes pusztái, délebbre a Holt-Tisza érintetlen területei várják a látogatókat.
A Körös-Maros Nemzeti Park területén, Dévaványa mellett található Európa legnagyobb túzokrezervátuma. Réhelyen a kontinens legnagyobb testű szárnyas madarának tanulmányozására van lehetőség. A Kardoskúti Látogatóközpontban a Fehér-tónál pihenő vándormadarak megfigyelésére nyílik alkalom. Biharugra vízivilága a ramsari egyezmény védettségét bírja. A Duna-Dráva Nemzeti Park kis része az Alföld dél- nyugati szélén található. Leghíresebb része a Gemenci-erdő, amely mint vadászterület, az itt élő gímszarvas-állománya miatt rendkívül keresett, de Európa fekete gólyák és régi sasok által legsűrűbben lakott területe is.
Az Alföld arca, de népiesen „orcát” is mondhatnánk, ami egy kerekded, pirospozsgás, egészségtől duzzadó fiatalos arcot jelez. Ez a dél-alföldi orca a kedvessége mellett markáns és semmivel sem téveszthető össze, sok egyedi értéket és felfedezni érdemes élményt kínál a turistáknak. Ehhez az előzőekben vázolt olyan karakteres térségi vonások párosulnak, mint a magyar puszta és a hozzá kapcsolódó lovas hagyomány, a folyók, az érintetlen természeti környezet, valamint a termálvizes fürdők. A régió turisztikai logója a napfényben fürdőző vizeket, folyókat, pusztákat és erdőket jelzi, és szlogenje erre a tájra utal: „Ahol a nap is megpihen”.
Az orcán a városok történelmi és kulturális öröksége is nyomot hagyott. A napfény, a kultúra és az universitas városa Szeged, ahol többek között Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas tudós kutatott és tanított. A „Hírös város”, Kecskemét, Kodály Zoltán zeneszerzőről, kutatóról és pedagógusról, kertészeti kultúrájáról és a fütyülős barackpálinkáról is nevezetes. Gyulát középkori váráról és várfürdőjéről messze földön emlegetik, a középkor jeles képzőművészének, Albrecht Dürernek családja innen vándorolt ki a németországi Nürnbergbe, a város szülötte a magyar opera megteremtője és a nemzeti himnusz szerzője: Erkel Ferenc. Ezeken a tájakon gyűjtötte a falusi kultúra gyümölcseit, a népdalokat Bartók Béla és Békéscsabán és Gyulán élte ifjúkorát a nagy magyar festő, Munkácsy Mihály.
A Duna mellett fekszik a történelmi városmagját megőrző Baja és az érseki székhely Kalocsa, a Körös partján a Bolza grófok arborétumáról és a holtágáról nevezetes Szarvas, a Tisza partján a valamikori kedves halászfalu emlékeit is örző Csongrád, de Hódmezővásárhely, Orosháza, Kiskunfélegyháza, Kiskőrös és a többi kedves alföldi település mind-mind hozzáadnak egy-egy egyedi árnyalatot a régió orcájához.

   

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

X

Hirdet? X

 

Tedd intelligenssé budapesti címedet!

 Ha saját weboldaladon feltünteted címedet, tedd az utca (út, tér stb.) nevét linkké, amely az utca weboldalára mutat*.

Íme egy példa:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Budapest, Pozsonyi út 56.

Ingyenes lehetőség!

Ezzel előzékenyen megkönnyíthetjük partnereink tájékozódását. Ha utcádnak még nincs saját weboldala, igényedet jelezd a szerkesztőségnek, és az pár napon belül elkészül!

Budapesti Útmutató és Címtár

Megrendelhető céges kivitelben

* A budapesti utcák jegyzéke

Lexikonok a Változó Világban

Változó Világ Enciklopédia

A Tudás 365+1 Napja

Az Év 361+1 napja

Élvezetek Lexikonja

Életrajzok

Görög istenek

Interjúk

A Számok Enciklopédiája

Az Új Szavak Lexikonja

Facebook Enciklopédia

Hasznos tudnivalók

Üzleti Enciklopédia

Cégmutató

Tudásterek a Változó Világban

Innovációs Tér + Lexikon

Európai Tér + Enciklopédia

Gasztronómiai Tér + Lexikon

Budapesti Tér + Lexikon

Idős Tér + Lexikon

Fogyasztói Tér + Enciklopédia

Kisebbségi Tér

 

Rövidítés-kereső:

 

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

 

X

Hirdet? X

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023