VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

1949 januárjának hírei

Naptár | Az év 365+1 napja | A napok enciklopédiája | A tudás 365+1 napja | Történelem | Jog | Életmód | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az ember újoncként érkezik életének minden korszakába.

Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort francia moralista író (1741–1794)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

1949 januárjának hírei

  

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

     

   
 
 

 

 

 

 

   

   

Sztálin

 

Gyermekvasút

 

NATO

 

 

Január 1. − Hatályba lép az új általános jövedelemadó. Ezt köteles fizetni minden magánszemély, akinek az országban fekvő mező- vagy erdőgazdasági ingatlanból, ipari-kereskedelmi üzletből, szellemi vagy más hasznot hajtó foglalkozásból, tőkevagyonból, illetve bármilyen, a rendeletben tételesen fel nem sorolt, más jövedelemforrásból jövedelme volt. Az adót az előző évben megszerzett tiszta jövedelem - azaz a megszerzésre fordított összeggel csökkentett bevétel - után állapították meg. Már az 1200 Ft-os jövedelem után 24 Ft-os jövedelemadót kellett fizetni, ezt követően fokozatosan emelkedett az adó mértéke. (Egy művezető fizetése havi 700-900 Ft körül mozgott.) Jövedelemadó terhelte a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos egyes vagyontárgyakat is. Igavonásra használható szarvasmarha után 75-85 Ft, ló, öszvér, bivaly után 115 Ft, vontatógép és cséplőgép után 200-800 Ft-ig terjedő adót kellett fizetni. A közös háztartásban élők együttesen adóztak, s a családfő terhére állapították meg az adót. A rendszer családpolitikai preferenciáit fejezte ki az a rendelkezés, mely szerint az egyébként járó adót, ha az adóalany háztartásához csak egy, vele együtt adózó családtag tartozott, 10%-kal, ha pedig egy sem s az adóalany 30 éves elmúlt és házasságot nem kötött, 20%-kal kellett felemelni. Ha viszont az adóalany háztartásához legalább három családtag tartozott, 20%-kal és minden gyerek után további 5%-kal csökkentették adóját. Kedvezményekben részesítették a földmíves szövetkezetek, termelőszövetkezeti csoportok tagjait s a mintagazdákat is.

– Az első népszámlálás Magyarországon a háború után. E szerint Magyarország lakossága 9 204 799 fő volt.

− Az Egyesült Királyságban visszaállítják a kötelező katonai szolgálatot. Azt 1954-ben szüntetik meg véglegesen.

Január 2. − Tűzszünetet hirdetnek India ás Pakisztán Kasmír birtoklásáért vívott háborújában.

Január 3. – Alfred Hitchcock 990 ezer dollár összegű szerződést köt a Warner Bros céggel arra, hogy 6 év alatt 4 filmet készít velük.

Január 4. − Romániában az első Éves Terv a termelés 40 %-os emelését írja elő.

Január 6. – Armand Salacrou A gyűlölet éjszakája c. művének bemutatója a Nemzeti Színház Kamaraszínházában.

− Nagy-Britannia erélyes figyelmeztetésére Izrael felfüggeszti fegyveres nyomulását a Sínai-félszigeten.

Január 7. – Harry Truman megválasztott elnök Dean Achesont jelöli az USA új külügyminiszterének, aki január 20-án veszi át hivatalát, és 1953-ig tölti be ezt a posztot.

 

Hírlap, 1949. január 9.

Augusztustól a Községi Kenyér-gyár hosszú évek után ismét süt császárzsömlyét.

 

Január 14. − Illés Endre Hazugok c. művének bemutatója a Művész Színházban.

− Kínában a Felszabadító Néphadsereg beveszi Tiencsint.

Január 15. − A 410/1949. sz. kormányrendelettel létrehozzák a Gyapottermesztési Tanácsot. Magyarországon 1950 és 1955 között termesztettek gyapotot.

 

Hírlap, 1949. január 17

Épülő belügyminisztériummal szemben mindenre alkalmas helyiség átadó. Cím: Balog hirdetőben.

 

Január 20. – Az Egyesült Államokban leteszi a hivatali esküt Harry Truman. Az alkalomból elmondott programbeszéde meghirdeti a Fair Deal-t, ami Roosevelt elnök New Deal programjának folytatása kíván lenni. Az új program nagyrészt meghiúsul az ugyan demokrata többségű, de erősen konzervatív összetételű Kongresszus obstrukcióján. Megszavazzák a minimál órabér emelését 40-ről 75 centre, az agrárár-támogatások megerősítését és egy több százezer lakás építését előirányzó programot. A társadalombiztosítást újabb 10 millió személyre kiterjesztik, és megemelik a kifizetéseket 75%-kal. Megbukik viszont a szakszervezeti és a civil jogok szélesítése, különösen az igen reakciós Taft-Hartley törvény hatályon kívül helyezése. Nem sikerül elérni a kötelező betegbiztosítás bevezetését, a régi agrárár-támogatási rendszer felváltását ösztönzőbb és igazságosabb kárenyhítési rendszerrel. Kudarcot vallott Truman törekvése, hogy szélesítse a Harmadik Világnak szánt gazdasági és tudományos segítséget.

Január 21. – Új Delhiben megkezdődik a Második Konferencia, amelynek célja véget vetni a holland elnyomásnak Indonéziában.

január 22. – Bornemisza Péter-Móricz Zsigmond: Magyar Elektra bemutatója a Nemzeti Színház Kamaraszínházában.

Január 23. – A Felszabadító Néphadsereg beveszi Pekinget, és letöri a nacionalista erők ellenállását minden területen Jang-cétől északra.

Január 24. – Párizsban megkezdődik és áprilisáig tart egy per Viktor Kravcsenko, egykori magas rangú szovjet tisztviselő, a sztálini diktatúrát ismertető könyv, A szabadságot választottam szerzője és a Louis Aragon irányította Les Lettres Françaises irodalmi hetilap között.

Január 25. − Szovjet javaslatra Moszkvában megalakul a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST). Résztvevői: Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, Románia és a Szovjetunió. 1950-ben csatlakozik hozzá a Német Demokratikus Köztársaság, 1962-ben a Mongol Népköztársaság, 1972-ben Kuba. 1959-ben fogadják el alapokmányát, ezt követően a KGST a szocialista országok gazdasági integrációjának legfontosabb szervévé válik. 1991. június 28-án budapesti ülésén oszlatják fel.

– Izraelben megtartják az első Kneszet-választásokat, amely február 14-én ül össze, és megválasztja David Ben Gouriont miniszterelnöknek.

Január 26. – Indonéziában megkezdi működését Garuda Indonesian Airways. Az új társaság független a KLM, a gyarmattartó hivatalos légitársaságától, de még külföldi eszközök-kel és személyzettel dolgozik.

Január 29. − Utolsó ülésén az Országos Nemzeti Bizottság kimondja a nemzeti bizottságok feloszlatását. A nemzeti bizottságok olyan új típusú, népi szervezetek voltak, amelyek 1944-1945-ben szerveződtek meg hazánkban, és a németellenes Magyar Nemzeti Függetlenségi Front 1944. december 2-i megalakulása után tulajdonképpen annak helyi szervezeteiként működtek. Ennek megfelelően nem valamely párt befolyását, hanem egy, a háborúban győztes nagyhatalmak egyetértésével is találkozó népfrontpolitikát voltak hivatva képviselni. Ezt a politikát 1944. december 22. után a megalakuló Ideiglenes Nemzeti Kormány is magáénak vallotta. A nemzeti bizottságok kezdetben a helyi államigazgatás feladatát is ellátták a felbomló régi apparátus helyett. A kormány 1945. január 4-i rendelete kivonta hatáskörükből a helyi közigazgatás feladatát, és ehelyett tevékenységük körébe a különböző politikai pártok együttműködésének irányítását, társadalmi szervező és ellenőrző funkciót utalt.

Január 31. – Az Egyesült Államok elismeri Izraelt.

   

 

 

  

VÁLTOZÓ VILÁG

68.

1949

Írta

Szimeonov Todor

 Megrendelheted saját, illetve családod emlékeivel kiegészítve!

 

 

 

 

 

 

 

   
Ajánlott irodalom
 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz, 1985.

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Hamilton, Edith: Görög és római mitológia, 1992.

Hésziodosz: Istenek születése, 1974.

Mitológiai ÁBÉCÉ, 1973.

Ovidius: Átváltozások, 1975.

Panini, Giorgo P.: Mitológiai atlasz, 1996.

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Szabó György (szerk.): Mediterrán mítoszok és mondák, 1973.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Trencsényi-Waldapfel Imre (ford.): Ember vagy, 1979.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

Zamarovsky, Vojtech: Istenek és hősök a görög és római mondavilágban, 1970.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

         

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2023