VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

1949 januárjának hírei

Naptár | Az év 365+1 napja | A napok enciklopédiája | A tudás 365+1 napja | Történelem | Jog | Életmód | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az ember újoncként érkezik életének minden korszakába.

Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort francia moralista író (1741–1794)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

1949 januárjának hírei

  

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

     

   
 
 

 

 

 

 

   

   

Sztálin

 

Gyermekvasút

 

NATO

 

 

Január 1. − Hatályba lép az új általános jövedelemadó. Ezt köteles fizetni minden magánszemély, akinek az országban fekvő mező- vagy erdőgazdasági ingatlanból, ipari-kereskedelmi üzletből, szellemi vagy más hasznot hajtó foglalkozásból, tőkevagyonból, illetve bármilyen, a rendeletben tételesen fel nem sorolt, más jövedelemforrásból jövedelme volt. Az adót az előző évben megszerzett tiszta jövedelem - azaz a megszerzésre fordított összeggel csökkentett bevétel - után állapították meg. Már az 1200 Ft-os jövedelem után 24 Ft-os jövedelemadót kellett fizetni, ezt követően fokozatosan emelkedett az adó mértéke. (Egy művezető fizetése havi 700-900 Ft körül mozgott.) Jövedelemadó terhelte a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos egyes vagyontárgyakat is. Igavonásra használható szarvasmarha után 75-85 Ft, ló, öszvér, bivaly után 115 Ft, vontatógép és cséplőgép után 200-800 Ft-ig terjedő adót kellett fizetni. A közös háztartásban élők együttesen adóztak, s a családfő terhére állapították meg az adót. A rendszer családpolitikai preferenciáit fejezte ki az a rendelkezés, mely szerint az egyébként járó adót, ha az adóalany háztartásához csak egy, vele együtt adózó családtag tartozott, 10%-kal, ha pedig egy sem s az adóalany 30 éves elmúlt és házasságot nem kötött, 20%-kal kellett felemelni. Ha viszont az adóalany háztartásához legalább három családtag tartozott, 20%-kal és minden gyerek után további 5%-kal csökkentették adóját. Kedvezményekben részesítették a földmíves szövetkezetek, termelőszövetkezeti csoportok tagjait s a mintagazdákat is.

– Az első népszámlálás Magyarországon a háború után. E szerint Magyarország lakossága 9 204 799 fő volt.

− Az Egyesült Királyságban visszaállítják a kötelező katonai szolgálatot. Azt 1954-ben szüntetik meg véglegesen.

Január 2. − Tűzszünetet hirdetnek India ás Pakisztán Kasmír birtoklásáért vívott háborújában.

Január 3. – Alfred Hitchcock 990 ezer dollár összegű szerződést köt a Warner Bros céggel arra, hogy 6 év alatt 4 filmet készít velük.

Január 4. − Romániában az első Éves Terv a termelés 40 %-os emelését írja elő.

Január 6. – Armand Salacrou A gyűlölet éjszakája c. művének bemutatója a Nemzeti Színház Kamaraszínházában.

− Nagy-Britannia erélyes figyelmeztetésére Izrael felfüggeszti fegyveres nyomulását a Sínai-félszigeten.

Január 7. – Harry Truman megválasztott elnök Dean Achesont jelöli az USA új külügyminiszterének, aki január 20-án veszi át hivatalát, és 1953-ig tölti be ezt a posztot.

 

Hírlap, 1949. január 9.

Augusztustól a Községi Kenyér-gyár hosszú évek után ismét süt császárzsömlyét.

 

Január 14. − Illés Endre Hazugok c. művének bemutatója a Művész Színházban.

− Kínában a Felszabadító Néphadsereg beveszi Tiencsint.

Január 15. − A 410/1949. sz. kormányrendelettel létrehozzák a Gyapottermesztési Tanácsot. Magyarországon 1950 és 1955 között termesztettek gyapotot.

 

Hírlap, 1949. január 17

Épülő belügyminisztériummal szemben mindenre alkalmas helyiség átadó. Cím: Balog hirdetőben.

 

Január 20. – Az Egyesült Államokban leteszi a hivatali esküt Harry Truman. Az alkalomból elmondott programbeszéde meghirdeti a Fair Deal-t, ami Roosevelt elnök New Deal programjának folytatása kíván lenni. Az új program nagyrészt meghiúsul az ugyan demokrata többségű, de erősen konzervatív összetételű Kongresszus obstrukcióján. Megszavazzák a minimál órabér emelését 40-ről 75 centre, az agrárár-támogatások megerősítését és egy több százezer lakás építését előirányzó programot. A társadalombiztosítást újabb 10 millió személyre kiterjesztik, és megemelik a kifizetéseket 75%-kal. Megbukik viszont a szakszervezeti és a civil jogok szélesítése, különösen az igen reakciós Taft-Hartley törvény hatályon kívül helyezése. Nem sikerül elérni a kötelező betegbiztosítás bevezetését, a régi agrárár-támogatási rendszer felváltását ösztönzőbb és igazságosabb kárenyhítési rendszerrel. Kudarcot vallott Truman törekvése, hogy szélesítse a Harmadik Világnak szánt gazdasági és tudományos segítséget.

Január 21. – Új Delhiben megkezdődik a Második Konferencia, amelynek célja véget vetni a holland elnyomásnak Indonéziában.

január 22. – Bornemisza Péter-Móricz Zsigmond: Magyar Elektra bemutatója a Nemzeti Színház Kamaraszínházában.

Január 23. – A Felszabadító Néphadsereg beveszi Pekinget, és letöri a nacionalista erők ellenállását minden területen Jang-cétől északra.

Január 24. – Párizsban megkezdődik és áprilisáig tart egy per Viktor Kravcsenko, egykori magas rangú szovjet tisztviselő, a sztálini diktatúrát ismertető könyv, A szabadságot választottam szerzője és a Louis Aragon irányította Les Lettres Françaises irodalmi hetilap között.

Január 25. − Szovjet javaslatra Moszkvában megalakul a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST). Résztvevői: Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, Románia és a Szovjetunió. 1950-ben csatlakozik hozzá a Német Demokratikus Köztársaság, 1962-ben a Mongol Népköztársaság, 1972-ben Kuba. 1959-ben fogadják el alapokmányát, ezt követően a KGST a szocialista országok gazdasági integrációjának legfontosabb szervévé válik. 1991. június 28-án budapesti ülésén oszlatják fel.

– Izraelben megtartják az első Kneszet-választásokat, amely február 14-én ül össze, és megválasztja David Ben Gouriont miniszterelnöknek.

Január 26. – Indonéziában megkezdi működését Garuda Indonesian Airways. Az új társaság független a KLM, a gyarmattartó hivatalos légitársaságától, de még külföldi eszközök-kel és személyzettel dolgozik.

Január 29. − Utolsó ülésén az Országos Nemzeti Bizottság kimondja a nemzeti bizottságok feloszlatását. A nemzeti bizottságok olyan új típusú, népi szervezetek voltak, amelyek 1944-1945-ben szerveződtek meg hazánkban, és a németellenes Magyar Nemzeti Függetlenségi Front 1944. december 2-i megalakulása után tulajdonképpen annak helyi szervezeteiként működtek. Ennek megfelelően nem valamely párt befolyását, hanem egy, a háborúban győztes nagyhatalmak egyetértésével is találkozó népfrontpolitikát voltak hivatva képviselni. Ezt a politikát 1944. december 22. után a megalakuló Ideiglenes Nemzeti Kormány is magáénak vallotta. A nemzeti bizottságok kezdetben a helyi államigazgatás feladatát is ellátták a felbomló régi apparátus helyett. A kormány 1945. január 4-i rendelete kivonta hatáskörükből a helyi közigazgatás feladatát, és ehelyett tevékenységük körébe a különböző politikai pártok együttműködésének irányítását, társadalmi szervező és ellenőrző funkciót utalt.

Január 31. – Az Egyesült Államok elismeri Izraelt.

   

 

 

  

VÁLTOZÓ VILÁG

68.

1949

Írta

Szimeonov Todor

 Megrendelheted saját, illetve családod emlékeivel kiegészítve!

 

 

 

 

 

 

 

   
Ajánlott irodalom
 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz, 1985.

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Hamilton, Edith: Görög és római mitológia, 1992.

Hésziodosz: Istenek születése, 1974.

Mitológiai ÁBÉCÉ, 1973.

Ovidius: Átváltozások, 1975.

Panini, Giorgo P.: Mitológiai atlasz, 1996.

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Szabó György (szerk.): Mediterrán mítoszok és mondák, 1973.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Trencsényi-Waldapfel Imre (ford.): Ember vagy, 1979.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

Zamarovsky, Vojtech: Istenek és hősök a görög és római mondavilágban, 1970.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

         

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023