VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

1949 augusztusának hírei

Naptár | Az év 365+1 napja | A napok enciklopédiája | A tudás 365+1 napja | Történelem | Jog | Életmód | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

Az ember újoncként érkezik életének minden korszakába.

Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort francia moralista író (1741–1794)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

1949 augusztusának hírei

  

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

     

   
 
 

 

 

 

 

   

   

Sztálin

 

Gyermekvasút

 

NATO

 

 

Augusztus 1. – Az olasz kormány megszűnteti a kenyér és a pék-áru jegyrendszerét.

 

Magyar Nemzet, 1949. augusztus 1.

Lakással rendelkező csinos hölgy érdekmentes, diszkrét ismeretségét keresi egyetemet végzett fiatalember.

 

Augusztus 3. – Az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozata tűzszüneti megállapodáshoz vezet Indonéziában.

Augusztus 4. − 6,8 erősségű földrengés pusztít Ecuadorban, Ambato város körzetében, 3 000 halálos áldozatot követelve.

Augusztus 5. – Kéri Ferencné, született Trajbiár Teréz életet ad egy gyönyörű kislánynak. Az egyéves kis Feri húga a Teréz nevet kapja.

 

Álmából fölsír a csecsemő

Az asszonyka pillája lobog,

mint függöny a szélben, fölül,

kibontja mellét, mosolyog.

Aztán susogni kezd, édesen

susog, mint a hűvös pálmák

a bimbón csámcsogó fejecske fölött.

Mikor meghozta szuszogó álmát

s az aranyos csöppségnek két

csipkés szeme leragad,

hangosan ásít! Pár pillanat

és hallgatózva elalszik megint.

Alszik a vasrács, fűszálon

a lepkék. Örök törvények szerint.

Juhász Ferenc

 

Augusztus 7. – Java szigetén a Darul Islam mozgalom kihirdeti az Indonéz Iszlám Államot.

Augusztus 8. – A Bhutáni Királyság olyan szerződést köt Indiával, amely teljessé teszi az ország függetlenségét.

Augusztus 11. – A Népgazdasági Tanács 101/1949. sz. határozatával állami kezelésbe veszi a vidéki színházakat.

Augusztus 12. – Aláírják a négy új Genfi konvenciót. Ezek:
Egyezmény a hadrakelt fegyveres erők sebesültjeinek és betegeinek helyzetének javításáról (I. Genfi Egyezmény)
Egyezmény a tengeri haderők sebesültjeinek és betegeinek helyzetének javításáról (II. Genfi Egyezmény)
Egyezmény a hadifoglyokkal való bánásmódról (III. Genfi Egyezmény)
Egyezmény a polgári lakosság háború idején való védelméről (IV. Genfi Egyezmény)

Augusztus 14. – Budapesten megnyitják a második Világifjúsági Találkozót (VIT). A rendezvénysorozat augusztus 28-ig tart.

Két évvel a prágai Világifjúsági Találkozó után Magyarországon, Buda-pesten szervezték meg a második VIT-et 1949-ben. Szlogenje a „Fiatalok egyesüljetek, előre a hosszan tartó békéért, demokráciáért, nemzeti függetlenségért és a népek jobb jövőéért” volt. 10400 fiatal vett rajta részt 82 országból, ezen a találkozón vett először részt az NDK küldöttsége is. A találkozó előtt az imperialista országok mindent megtetettek azért, hogy se a nyugati fiatalok, sem pedig a gyarmati országok fiataljai ne tudjanak eljutni Budapestre. Sok fiatalnak megtagadták a nyugati hatóságok az útlevélkérelmét, másoknak semmi pénzt nem engedtek kivinni az országukból. Az angolok egy csoportja például teherautón érkezett Magyarországra. Autójukra ki volt téve egy felirat amin a következő állt: „Londonból Budapestre a békéért”, s amit a „semleges” Svájcba érve leszedettek, és csak az ország elhagyása után rakhattak vissza. Sokáig úgy tűnt, hogy sok gyarmati ország küldöttje nem tud eljutni a VIT-re, végül mégis sikerült nekik. Az indiai szabadságharcosok a fronton át szöktek Magyarországra, hogy részt vehessenek a találkozón, akit azonban elfogtak, azt megölték. Végül százan jutottak el Budapestre közülük.
Az esemény megnyitója az Újpesti Stadionban volt, itt Szakasits Árpád köztársasági elnök és Guy de Boysson DIVSZ-elnök mondott megnyitó beszédet. Ezen a találkozón képviseltette magát a Szakszervezeti Világszövetség és a Nemzetközi Diákszövetség is. A fesztivál két hétig tartott sport- és kulturális rendezvényekkel, konferenciákkal.
A Fesztivál központjában az antikolonialista ellenállással való szolidaritás állt, a résztvevők kifejezték támogatásukat és szolidaritásukat Malajzia, Francia Indokína és Indonézia harcosaival, valamint a görög és spanyol antifasiszta küzdelem tagjaival. Ekkoriban még kulturális versenyeket, pályázatokat is tartottak a VIT-ek alkalmával, és azokat, akik ezeken díjat nyertek mindenhol elismerték műfajukban.
A találkozón részt vettek kínai fiatalok is, akik elhozták az ELTE kínai szakos könyvtárának Mao Ce-tung írásait, ezek voltak a kar első Kínában kiadott könyvei.
A VIT alatt a Népstadion még építkezés alatt állt, a résztvevő külföldi fiatalok közül 4000-en segítettek az építésében a két hét folyamán, köztük argentinok, indiaiak, angolok, franciák, spanyolok és szovjetek. Az egyik spanyol munkásfiatal az építkezés során az egyik vaskocsira a következőt írta fel: Viva Passionaria - muerta Franco (Éljen Passionaria, halál Francóra).
A VIT záróünnepségén a Hősök terén a búcsúzásra összegyűlt fiatalok esküt tettek: „Mi, demokratikus ifjak, akik a föld minden részéről érkeztünk Budapestre, a Világifjúsági Találkozóra, együttesen kifejezzük lángoló akaratunkat, hogy boldogságban éljünk, olyan világban, amely nem ismeri többé a nyomort és a háborút!”. Ekkor, ezzel az esküvel vált véglegessé a DIVSZ fő jelszava, a „Youth Unite” („ Fiatalok egyesüljetek”).
Sok delegációt hazatérése után sem hagytak békén. Az Amerikai Egyesült Államokba hazaérkező munkás ifjúsági szervezet tagjai közül sokakat az Amerika-ellenes Tevékenységet Vizsgáló Bizottság elé vittek. Fekete bőrű vezetőjüket, Rosewolt Woord-ot, aki maga is részt vett a magyarországi világrendezvényen szintén a bizottság elé vitték, mivel jó élményekkel tért haza a Budapest VIT-ről és csak jókat mondott Magyar-országról. Ez persze az USA-nak nem tetszett. A Vizsgáló Bizottság előtt Rosewolt és a kihallgatók között a következő párbeszéd zajlott le:
- Mivel vesztegették meg önt a vörös-Magyarországban, hogy ilyen sokat és ilyen szépet beszél róluk?
- A Fesztivál előtti napon dallal, virággal és testvéri öleléssel fogadtak. Emberszámba vettek, nem nézték, hogy a bőröm fekete. Először éreztem, hogy milyen jó embernek lenni.
1949-ben Budapesten rendezték meg a VIT mellett a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség II. kongresszusát is.

Augusztus 14. – Nyugat-Németországban parlamenti választáso-kat tartanak. Az új Kereszténydemokrata Párt (CDU) a szavazatok 34,6 %-át szerzi meg, ami 139 képviselői helyet biztosít a számára. Második a Szociáldemokrata Párt a szavazatok 32,6 %-ával és 131 képviselői hellyel.

Augusztus 14. – Újabb államcsín zajlik Szíriában. Husni al-Zaim-ot meggyilkolják. Az új államfő Hinawi ezredes, aki szintén a Szíriai Néppártra támaszkodik.

Augusztus 18. – Az országgyűlés elfogadja az ország új, – az 1936. évi szovjet alkotmányhoz hasonló - alkotmányát, az 1949:XX. törvényt, , amely augusztus 20-án életbe lép. Az új alkotmány az országot népköztársaságnak nyilvánítja, és meghirdeti a szocializmus építését. Az 1946 óta használt Kossuth-címer helyébe a szovjetre erősen emlékeztető mintájú, vörös csillagos címer került.

Augusztus 19. – Bordeaux közelében kitör az évszázad legpusztítóbb erdőtüze, amely tíz napig tart és 82 halálos áldozatot követel. Ezt a napot „a boszorkány napjának” nevezik el.

Augusztus 20. – Magyarországon életbe lép az új alkotmány, eszerint Magyarország Népköztársaság. Az ország első ízben ünnepli az alkotmány és az új kenyér ünnepét.

Augusztus 28. – Véget ér a budapesti Világifjúsági Találkozó (VIT).

Augusztus 28. − Kudarcot vall Jeruzsálem státuszával foglalkozó nemzetközi bizottság.

   

 

   

  

VÁLTOZÓ VILÁG

68.

1949

Írta

Szimeonov Todor

 Megrendelheted saját, illetve családod emlékeivel kiegészítve!

 

 

 

 

 

 

   
Ajánlott irodalom
 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz, 1985.

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Hamilton, Edith: Görög és római mitológia, 1992.

Hésziodosz: Istenek születése, 1974.

Mitológiai ÁBÉCÉ, 1973.

Ovidius: Átváltozások, 1975.

Panini, Giorgo P.: Mitológiai atlasz, 1996.

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Szabó György (szerk.): Mediterrán mítoszok és mondák, 1973.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Trencsényi-Waldapfel Imre (ford.): Ember vagy, 1979.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

Zamarovsky, Vojtech: Istenek és hősök a görög és római mondavilágban, 1970.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

 

         

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2024