VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Az interjú

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

 

A kötet tartalma

Ajánlás

Ajánlott irodalom

A kötet szerzője

Changing World

Impresszum

Fontos a véleményed!

A kötet megrendelése

Az interjúkészítés művészetének titka - merthogy ez is művészet -, hogy hagyjuk a másikat azt hinni, hogy ő készít interjút velünk.

Truman Capote amerikai író (1924-1984)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG 28.

AZ INTERJÚ

Írta Földes Anna

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin

 

  

   

A kötet tartalma

   

 

Irodalom

 

MÚOSZ

 

IFJ

 

Szabadidős Útmutató és Címtár

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Mit nevezünk interjúnak?

1. A megszólaltató újságíró

2. Szövetség vagy szerelem?

3. Módszer és műfaj

 

II. Interjú-história

1. Klasszikusok, úttörők

2. Tallózás – hazai lapokban

3. Írók– interjútükörben

 

III. Kérni, kapni, szerezni, lopni – és vállalni

1. Hát én immár kit válasszak? (Illetékesség és/vagy személyiség alapján)

2. Merénylet, vagy reklám?

3. A riporteri szerencséről

4. Vigyázat, újságíró!

5. Felkészülés nélkül nincs interjú

6. Miért és miről beszélgetünk?

7. Az utca emberéé a szó

8. Megfelelő lelkiállapotban

 

IV. Megrendezett találkozás

1. Interjú-változatok

2. Portrék tollal és magnóval

3. Párbeszédes kritika és polémia (A bíráló interjú)

4. Többszereplős interjú

5. Szóban, hangban, képben

6. Szemtől szembe, avagy a szereposztás parancsa

7. Egyenlőtlen párbeszéd

8. Az első percek

9. Jégtörő „small talk” – vagy térjünk a tárgyra?

10. A szó nem szállhat el

 

V. Kérdezéstechnika, avagy a kérdezés művészete

1. Ami megtanulható

2. Igent és nemet mondani

3. Feltáró, rávezető, beugrató és manipulatív kérdések

4. Kérdések – receptre

5. A dialógus dramaturgiája

 

VI. Meg is kell írni! Az interjú szerkezete, stílusa

1. Terjedelem, teljesség, tömörítés

2. Felborított tervek, értékes kitérők

3. Az interjú stílusa

4. Kérdés-felelet, kopf és kommentár

 

VII. Interjú után

1. Ellenőrzés és korrekció

2. Lehetőség vagy kötelesség?

3. Nihil obstat – faxon

4. Az újságíró állásfoglalása

 

 

 

 

 

KVÍZ

Sajtótörténet

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

   

Ajánlás

 

   

 

...interjút csak az a tollforgató készíthet, aki a világra nyitott értelmiségiként maga is őszintén kíváncsi azokra, akiket megszólít. És kíváncsi a feltett kérdésekre követő válaszokra is. Nagyon jót az írhat, akinek sikerül egyéni kíváncsiságát lapja olvasóiéval, a hallgatókkal összehangolni. Aki felismeri olvasói, nézői igénye mögött a társadalom, a közvélemény kérdéseit és az azokra kapott hiteles válaszok hű tolmácsaként szolgálja és formálja – tollal, mikrofonnal, kamerával – a közvéleményt. De a legjobbat a kötetünkben boncolgatott, górcső alá helyezett műfajban az nyújtja, aki képes a meghallgatott, megszerzett vagy kicsikart válaszokat szellemi-szakmai szempontból a legmagasabb színvonalon, az élőszó varázsát forrásértékű hitelességgel ötvözve közreadni.

Földes Anna

 

 
   

Ajánlott irodalom

 

 

 

 

 

 

 

 

Baló György: Kilenc beszélgetés a 80-as évekből. 1988.

Diurnus (Bodor Pál): A kíváncsiság mestersége. Pilisszentiván, 1999.

Domokos Lajos: Press, A nyomtatott és az elektronikus újságírás elmélete. 1994.

Eco, Umberto: Öt írás az erkölcsről. 1998.

Gyakorlati újságírás – Vértessy Sándor és Vitray Tamás tanulmánya. Szerk.: Nemes György, MUOSZ, 1975.

Interjú. Műfajismereti füzetek 5. sz. Szerk.: Cserhalmi Imre, MÚOSZ Oktatási Igazgatósága, 1991.

Interjú! Nagy Írók műhelyében. Európa – Modern Könyvtár, é.n. és 1996.

Kálnoki Izidor (Vulpes): Újságíróiskola. Az Athenaeum R.T. kiadása, é. n.

Lukács György: Megélt gondolkodás Életrajz magnószalagon. Az interjút készítette Eörsi István és Vezér Erzsébet, 1989.

Rivers, L. William – Mathews, Cleve: Médiaetika. 1993.

Moldova György: Lámpaláz. 1997.

Műfajismeret. Szerk.: Bernáth László, MÚOSZ, Bálint György Újságíró Iskola, 1994.

Popper Péter – Garai László: Sajtópszichológia. MÚOSZ Bálint György Újságíró Akadémia, 1998.

Szellemidézés – Nagy interjúkönyv, 1859-től napjainkig. 1994.

Wacha Imre: A korszerű retorika alapjai. 1996.

 

A KÖNYVEK   ::    A MAGÁNKÖNYVTÁR   ::   A KÖZKÖNYVTÁR

 

 

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

   

A kötet szerzője

 

 

 

 

 

Földes Anna Budapesten született, tanulmányait a Pázmány Péter illetve az ELTE Bölcsészeti Karán végezte. 1952-ben magyar szakos tanári diplomát szerzett. 1958-ban Móra Ferencről szóló értekezésével szerezte meg az irodalomtudomány kandidátusi fokozatát. Újságírói, kritikusi pályáját még az egyetem ideje alatt ifjúsági lapoknál kezdte, a diploma megszerzése után került munkatársként az Irodalmi Újsághoz és itt dolgozott a kritikai rovat vezetőjeként a lap megszüntetéséig. Itt került kapcsolatba a változásokat sürgető írói mozgalommal és a Petőfi Körrel. 1957-ben a Nők Lapjánál helyezkedett el, ahol évtizedekig a lap kulturális rovatát vezette. Tizenöt önálló kötete jelent meg, nagyrészt irodalom- és színháztörténeti munkák, tanulmányok és monográfiák. Írt Bródy Sándorról, Jászai Mariról, Kaffka Margitról, Örkény Istvánról. Folyamatosan foglalkozott a kortárs magyar irodalommal és színházzal. Interjúköteteiben legszívesebben magyar írókat és költőket, rendezőket, színészeket szólaltatott meg. 1991 óta a MÚOSZ Bálint György Újságírói Akadémia igazgatója. Foglalkozik az újságírás elvi, műfaji és módszertani kérdéseivel, az újságírás oktatását segítő Sajtókönyvtár sorozat szerkesztője, a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző főiskola címzetes főiskolai tanára.

 

 
   

CHANGING WORLD

 

   

CHANGING WORLD Multilingual Collection, Hungarian series 28.

THE INTERVIEW

By Anna Földes

An interview is a conversation between two or more people (the interviewer and the interviewee) where questions are asked by the interviewer to obtain information from the interviewee.
 

   
   

Impresszum

 

   

 

VÁLTOZÓ VILÁG

Többnyelvű könyvsorozat

Főszerkesztő Szimeonov Todor

 

© Minden jog fenntartva!

 

ISSN 1219 5235

ISBN 963 9001 43 0

 

 
   

Recenziók, kritikák

 

   

 

K. Varga Mihály: Az ezerarcú interjú

 

"Az interjú című tanulmánykötet Földes Anna írta, s a Press Publica - Útmutató Kiadó - jelentette meg, a Változó Világ 28. köteteként. Az örömmel írt ismertetés elejére idekívánkozik egy nagyon szubjektív megjegyzés: a 128 oldalas könyvecske sokféleképpen dicséri a szerzőjét. Napló jellegű vallomás, sokoldalúan elemző tanulmány és megannyi saját tapasztalatokon alapuló eligazító tankönyv is a mű."

In: PR Herald, 2000/09. p. 65.

 

 
   

A Változó Világ 10 tanácsa

 

 

Beszélgetések az Új Kertben

 

 

 

1. Ismerd meg a Változó Világot, hogy megszeresd!

2. Szerezz legalább egy Változó Világ kötetet otthoni könyvtárad részére!

3. Ajánld a könyvsorozatot és a portált barátaidnak, ismerőseidnek!

4. Beszélgess barátaiddal a változó világ dolgairól! A jó baráti beszélgetés az egyik legnagyobb jó.

5. A Változó Világ segít szert tenni barátokra.

6. Keresd meg a Változó Világot kérdéseiddel, észrevételeiddel!

7. Javasolj új témákat!

8. Vállalkozz egy új téma megírására! Segítünk!

9. Támogasd a Változó Világot!

10. „Te légy a változás, amelyet látni akarsz a világban!” (Mahatma Gandhi)

 

 

 

         

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

Pályázatok

A tudás hatalom – Egy kompetens világért

Változó Világ könyvírási pályázat

Az én napom a Változó Világban

Az én helyem a Változó Világban

Az én lapom a Változó Világban

Olvasni öröm – Egy olvasó világért

Tudni, tenni, emberhittel – Egy jobb világért

Jót jól – Egy etikus világért

Légy hős!

Új Kert – Egy boldogabb világért

Az Európai Unió a Változó Világban

A 20. század elszámoltatása

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023