VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

A posta

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

 

A postai szolgálat az egész emberiség bizalmának a letéteményese és békés együttműködésének legsikerültebb szervezete.

Demény Károly

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG

43.

A POSTA

Írta Rákóczi Margit

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin

 

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

 

   

 

 

 

 

 

Euroutazás

 

A Magyar Posta

 

A világ postái

 

 

Postai Útmutató és Címtár

 

 

 

 

 

 

 

A királyi futárszolgálat

 

Az üzenetek továbbítására az Árpád-házi fejedelmek és királyok követ- és futárszolgálatot tartottak fenn. Még a középkori Magyarországon sem találhatók meg az egységes hírszolgálat nyomai, de mindenkori királyaink – amint az a kódexek miniatúráiból és a mellettük lévő kísérő szövegből kitűnik – az egész országra kiterjedő futárszervezettel rendelkeztek. A lovas futárok a descendus (a szállásszolgáltatás) szokásjoga alapján a királyi, valamint az adománybirtokok népeitől szállást és ellátást követelhettek. Tisztségüket a királyi jelképet ábrázoló, nyakukba akasztott fémkoronggal tették felismerhetővé, és ezzel igazolták a lóváltásra szóló jogosultságukat is. A középkori magyarországi latin nyelv a hírvivők fogalmának kifejezésére a „cursor”, „veredarius”, „nuncius” és a „legatus” szavakat használta. Szolgálatuk állandó vagy alkalmi jellege szerint „folyóknak” vagy „követeknek” nevezték őket. A „folyók” a külországokba vezető főútvonalak mentén laktak, és egymást váltva, lovukat cserélve végezték szolgálatukat. Megőrizték ősi szervezetük kereteit és megtartották őseik keleties viseletét. A „követek” messziről felismerhetőek voltak: rendszerint vörös színű csuklyába és palástba burkolva utaztak a forgalmas közutakon. A futár, a hírmondó elnevezés és a futárszolgálat, mint fogalom csak a XIX. századi történetíróknál jelenik meg, a korábbi többféle elnevezés összefoglaló jelöléseként.

Az egyéni képességekre és leleményre felépített középkori hírszolgálatban a futárok még nem fizetést, hanem jutalmakat kaptak. A jutalmazás az elismerés kifejezését szolgálta, s ajándék jellege volt. A bőkezűség szelleme árad azokból az oklevelekből, amelyeket királyaink a hírmondók és követek hírszolgálati érdemeinek megjutalmazása céljából bocsátottak ki.

1240-ben IV. Béla király Corrardusnak, a királyné pohárnokmesterének – aki elsőszülött fia, István herceg születésének hírét megvitte – a soproni várhoz tartozó Padar nevű földet adományozta. Amikor évek múlva Domokos főpohárnokmester, unokája születésének hírével érkezett meg a királyhoz, a gyermektelenül elhunyt Ipolitus birtokait adta neki. Batiz ispánnak pedig a Tátra alján fekvő Csetenye nevű nagy erdőt adományozta, mert ő volt az első, aki a morvamezei csatában eltűnt, de az ellenség kezéből szerencsésen kiszabadult ifjabb király megmeneküléséről a megnyugtató hírt IV. Béla számára megvitte.

Az örömhír hatását néha szerencsés külső körülmények és véletlen helyzetek is fokozták. A legszerencsésebb magyar hírmondó Miklós mester volt, aki a magyarok Uros szerb király felett aratott győzelmének hírével akkor érkezett Béla királyhoz, amikor a görög, bolgár, cseh, tatár és francia követek kihallgatáson, lányai pedig éppen látogatóban voltak nála, így a győzelem híréről kelet és nyugat szinte egyszerre értesült. A legjobbkor érkezett örömhír jutalmául Miklós mester megkapta a liptói Verbic birtokot.

Ebben az időben nemcsak a királyi környezethez tartozó alkalmi hírmondók kaptak birtokadományokat, hanem az alacsonyabb társadalmi osztályok hivatásos hírvivői közül is többen részesültek Béla király jutalmában. A király a „folyóként” működő Germanust felmentette a sárosi ispánnal szemben fennálló tartozása alól, és elrendelte, hogy őt Komlós földbirtokában senki ne háborgassa. IV. Béla halála után a hírvivők számára juttatott birtokadományok csaknem teljesen megszűntek. Ennek oka a királyi birtokok megfogyatkozása és a pénzgazdálkodás kifejlődése volt. Az elkövetkező századokban a „folyók” és a „követek” hírvivésük elismeréseként már pénzt kaptak.

A XIII. századig a küldött hírek nagy része szóbeli üzenet volt, mert az írástudás csak lassan terjedt el. A XIV. századtól kezdve megélénkült ugyan a társadalmi érintkezés, s ezzel a hírszolgálat szükséglete, de a közönségnek ekkor még postai szervezet nem állt rendelkezésére. A főurak, főpapok és a tehetősek magánfutárokat tartottak, illetve fogadtak.

A XIV. századra fejlődésnek indult szabad királyi városoknak is szükségük volt rendezett hírszolgálatra, ezért futárokat és szekereket tartottak. A városok hivatalos levelezését időnként azok a céhek is szállították, amelyek a maguk szükségletére saját hírszolgálattal rendelkeztek. A gyalogos vagy lovon utazó vándorkereskedők utazásait megnehezítette az utak rossz állapota és a közbiztonság hiánya. Azokon a vidékeken, ahol sem a rómaiak, sem az Anjou- királyok nem építettek utakat, a közlekedés szinte lehetetlen volt, mivel a földek XIV–XV. századi birtokosai nem gondoskodtak új úthálózat kiépítéséről. Míg a dunántúli területek és Erdély bővelkedett a római időkből fennmaradt utakkal, a Duna–Tisza köze és a Felvidék pedig az Anjouk-királyok idején építettekkel, addig az ország többi részén az utak állapota az időjárás függvénye volt.

 

 

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

 

KVÍZ

Hol van?

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

  

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2022