VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

A hírszerzés története

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

 Ha valaha ismeretlen városba kerülsz, akkor ne unatkozzál, hanem tanulmányozd a várost, hátha el kell egyszer foglalnod.

Napóleon

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG

24.

A HÍRSZERZÉS TÖRTÉNETE

Ókor, középkor, újkor

Írta Ónody György

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin

 

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Az ókori Mata Hari

 

A hajdani Egyiptom történetéről számtalan feljegyzés maradt ránk. Az ősi korok számos eseményét rögzítették a hieroglifák, s a későbbi korok történészei is feljegyezték a több ezer éves történelme során gyakran és hosszan nagyhatalmi szerepet játszó ország történéseit. A zsidó néppel kapcsolatos események kevesebb figyelmet kaptak. A kezdetekről és a korabeli hősök, személyiségek, köztük a zsidó hírszerzők életéről is elsősorban a Biblia, az Ószövetség a legjobb forrás.

"Az öt világvallás" című könyvében Helmuth von Glasenapp, a kiváló valláskutató szinte használati utasítást igyekszik adni a Biblia történeteinek elemzéséhez. Szerinte "bármilyen legendaszerű is Izrael népének legősibb története, még sincs ésszerű okunk kétségbe vonni, hogy a nép ősei Ábrahám vezetésével a mezopotámiai Harránból (Hárán) érkeztek Palesztínába, hosszabb ottani tartózkodás után bevonultak Egyiptomba, ahol a Nílus keleti deltája mentén elterülő termékeny legelőkön telepedtek meg. Amikor itt az egyiptomiak szorongatni kezdték őket, elköltöztek a barátságtalanná vált országból, hogy új lakóhelyet keressenek. Ezeknek a kivándorlóknak volt a vezetője Mózes."

Mózes, akit kései kollégája, Montgomery angol tábornok a világ egyik legnagyobb hadvezérének nevezett, Egyiptomból hazatérőben, a Kánaán elfoglalására indított hadjárat során – a Biblia tanúsága szerint – hírszerzőket küldött maga előtt. "Az Úr így beszélt Mózeshez: Küldj férfiakat, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, amelyet Izrael fiainak akarok adni. Mindegyik ősi törzsből egy férfit küldjetek, csupa tekintélyes embert. Mózes elküldte őket a Párán-pusztából az Úr parancsa szerint. Valamennyien főemberek voltak Izraelben... Amikor is elküldte őket Mózes Kánaán földjének kikémlelésére, ezt mondta nekik: Menjetek el itt, a Délvidéken át, föl a hegyekbe. Nézzétek meg, hogy milyen az a föld és a rajta lakó nép erős-e vagy gyenge, kevés-e vagy sok? Milyen a föld, amelyen lakik, jó-e, vagy rossz? Milyenek a városok, amelyekben lakik, táborfélék, vagy megerősített helyek? Milyen a föld: kövér-e, vagy sovány? Van-e rajta fa, vagy nincs... Izrael fiai negyven nap múlva visszatértek a föld kikémleléséről. Visszamentek és megérkeztek Mózeshez, Áronhoz és Izrael fiainak egész közösségéhez a Párán pusztába, Kádeshez. Beszámoltak nekik meg az egész közösségnek és megmutatták nekik a föld gyümölcsét is. Elmentünk arra a földre, ahová küldtél bennünket. Valóban tejjel és mézzel folyó föld az, ilyen a gyümölcse. De erős nép lakik azon a földön, a városok erődítményei igen nagyok..." (Mózes 4. könyve.) A 12 zsidó hírszerzőből azonban végül is csak kettő, Káleb és Jozsué jutott el az Ígéret Földjére. Az Úr ugyanis 40 évi bolyongásra ítélte kiválasztott népét, mert a zsidók féltek az előttük álló harctól és a négy évtized alatt az Egyiptomból menekülők – néhány kiválasztott kivételével – valamennyien elpusztultak.

 

Jozsué negyven év elteltével hozzálátott Kánaán meghódításához. A zsidók először Jerikó városát készültek megostromolni. Ahogy annak idején Mózes tette, Józsué is hírszerzőket küldött előre. Józsué könyve szerint a két kém, mielőtt a rájuk bízott feladat megoldásához kezdett, betért egy Ráháb nevű jerikói prostituált házába. Természetesen Jerikó királyának is voltak ügynökei. Ezek tájékoztatták az uralkodót, hogy izraeli kémek érkeztek a városba. Az uralkodó a két kém kiszolgáltatását kérte Ráhábtól. A nő azonban azt üzente vissza, hogy az idegenek még a sötétedés előtt elhagyták a házát. Ráháb a két zsidó kémet ezalatt a háztetőn bújtatta. Amikor minden elcsendesedett, felment hozzájuk és arra kérte őket, a város elfoglalása után, kíméljék meg az ő és családja életét. Az Úr parancsának megfelelően a fegyveresek 6 napon át körbejárták a várost. Hét pap hét tülökkel kísérte őket. Velük volt a frigyláda is. A hetedik nap a harcosok hétszer kerülték meg Jerikó falait. Amikor megszólaltak a papok kürtjei és harsonái, valamennyien egy hatalmasat kiáltottak. Ettől omlottak le a falak és nyílt meg az út a támadók előtt, akik természetesen tiszteletben tartották Ráháb kérését, s bár a város valamennyi lakóját kardélre hányták, a segítőkész prostituált és családja életét megkímélték.

Ez az epizód valóban a történelem és a mondavilág határmezsgyéjéről származik. Hasonlóképpen mesés elemek keverednek a reális tényekkel az első női kém ugyancsak a Bibliából ismert históriájában is. Sámson, a zsidó mondavilág ismert hőse megtörte a filiszteusok hatalmát Izrael felett. Mesés bátorságával és fantasztikus ügyességével tűnt ki. Nemcsak a gázai városkaput tépte ki a helyéről és vitte fel egy közeli hegyre, hanem arra is képes volt, hogy egy szamár állkapcsával ezer filiszteust öljön meg. Ami mindenkivel előfordul, megesett a héber mítoszok kiválóságával is; beleszeretett egy filiszteus lányba. Delila valószínűleg nem viszonozta érzelmeit, mégis úgy tett, mintha szerelmes lenne Sámsonba. S tette mindezt azért, mert a filiszteus előkelőségek sok pénzt ígértek neki, ha sikerül megfejtenie Sámson hatalmas erejének titkát. A férfi először megpróbálta félrevezetni. Másodszor és harmadszor ugyanezt tette, aztán végül is – a Bírák Könyvének tanúsága szerint – elárulta titkát: "Borotva nem érte soha a fejemet, mert Istennek vagyok szentelve születésemtől fogva. Ha megnyírnak, oda lesz erőm, elgyengülök, és olyan leszek, mint bármely más ember" – mondta Delilának.

Sámson tragédiája most beteljesedett. Az ókori Mata Hari levágta a férfi haját s a csodálatos erejű hős, akitől okkal féltek, a filiszteusok kezére került. A történet ezzel azonban még nem ér véget. A megvakított Sámsont bilincsbe verték és a foglyok házában egy malmot kellett hajtania. Őrzői nem vették észre, hogy a fején ismét nőni kezd a haj és ereje lassan visszatér. Így amikor előhozták börtönéből, hogy a filiszteusok vezetői és a nép a fogoly Sámson nyomorúságán szórakozzon, két kezével belekapaszkodott a cirkusz céljára szolgáló épület tartóoszlopaiba és a kőtengert az ott lévő több ezer filiszteusra döntötte. Valószínű, hogy Sámson is történeti személy, vélekedik a Biblia-szakértő. Pais István szerint "Sámson személyiségében reális, meseszerű és vallási–mitikus elemek ötvöződtek egybe." Még ha nem is lehet ugyanezt hasonló biztonsággal feltételezni Deliláról, cselekedetei már csak azért is valószínűnek tűnnek, hiszen a titkok megszerzéséért minden korban és gyakran vetették és vetik be ma is a női szépséget.

 

 

 

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

 

 

KVÍZ

Titkosszolgálatok

 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023