VÁLTOZÓ VILÁG

VV EXTRA

MÉG TUDÁS

EMBER

KÖZÖSSÉG

VVM

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Az alkotmány

Történelem | Jog | Életmód | Földrajz | Kultúra | Egészség | Gazdaság | Politika | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

 A nép kell hogy alkotmányát a maga jogának és állapotának érezze, különben ez az alkotmány meglehet ugyan külsőleg, de nincs jelentősége és nincs értéke.

Hegel, Georg Friedrich Wilhelm német filozófus (1770-1831)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

VÁLTOZÓ VILÁG 6.

AZ ALKOTMÁNY

Írta Szikinger István

A könyv

Részlet a könyvből

Magazin

 

A Változó Világ

a YouTube-on,

a Facebookon,

a Pinterest-en.

VVM-blog

Emberhit

Csetlő-napló

Beszélgetések az Új Kertben

PRIMAX

 

 

   

 

 

 

 

 

Jogi Útmutató és Címtár

 

 

 

 

 

 

 

 

Az államszervezet

 

Kormányzati rendszerek, kormányformák, hatalommegosztás

 

Kormányzás alatt legáltalánosabban az állam legfőbb irányító tevékenységét értjük, amelyben tipikusan a törvényhozás és a végrehajtó hatalom legfelsőbb szervei vesznek részt. A harmadik nagy hatalmi ág, az igazságszolgáltatás jelentősen képes befolyásolni, elsősorban korlátozni a kormányzást, maga azonban közvetlenül ilyen aktív irányító tevékenységet nem folytat, következésképpen a kormányzásban nem vesz részt. Az államfő kormányzati pozíciója és szerepe különbözik az egyes rendszerekben. Nagy vonalakban három funkció különíthető el a kormányzáson belül, bár ezek szervezetileg nem mindenütt válnak el élesen egymástól. A törvényhozás szerve a parlament, a végrehajtás pedig vagy a kormány, vagy az államfő, vagy pedig ezek együttesének kezében összpontosul.

A kormányzás önmagában minden államszervezetben jelen van, a törvényhozás és végrehajtás határozott elkülönülése azonban már az alkotmányos polgári demokráciák jellemzője. A kormányzati funkciókat megvalósító szervek egymáshoz való alkotmányos viszonya adja a kormányformát,  ami tehát az állami tevékenység egészét meghatározó döntések kialakításának szervezeti kerete. A törvényhozás hangsúlyosabb szerepe esetén parlamentáris, erősebb végrehajtó hatalom esetén pedig államfői kormányformákról szokás beszélni. Az előbbi az államfői poszt betöltésének módjától függően parlamentáris köztársaság vagy parlamentáris monarchia. Az államfői kormányformák közé soroljuk az alkotmányos monarchiát, ami a parlamentáristól abban különbözik, hogy az uralkodónak még érdemi szerepe van a kormányzati döntések meghozatalában. A parlamentáris monarchiában inkább csak reprezentatív szerepet tölt be a parlamentáris köztársaságok elnökeihez hasonlóan. Államfői kormányformának tekintik még az Egyesült Államok kormányzata által megjelenített típust, ahol az elnök fogja össze az egész végrehajtó hatalmat, testületi értelemben vett kormány nincs is. Az elnöknek lehetősége van a parlament (Kongresszus) munkáját befolyásolni. Az államfő kiemelkedő pozíciója miatt ezt a rendszert elnöki vagy prezidenciális köztársaságnak nevezik. A két nagy típus (parlamentáris és államfői kormányformák) mellett vannak olyanok, amelyek mindkét megoldáshoz képest eltéréseket mutatnak, mégis hordozzák az alkotmányosság fő értékeit. Példaképpen említhető Svájc, ahol a hatalomgyakorlás más rendszerekhez képest erősen épít a közvetlen demokrácia intézményeire, legfelsőbb képviseleti szerve, a Szövetségi Gyűlés pedig meghatározó a végrehajtó hatalom számára, amelynek legfontosabb egysége a Szövetségi Tanács.

Hangsúlyozni kell, hogy az egyes kormányformák típusba sorolásának alapját adó hatalmi túlsúly csak relatív, vagyis nem kérdőjelezi meg a hatalommegosztás létezését. Ott, ahol az államfői hatalom teljesen maga alá gyűri a törvényhozást, hatalommegosztásról és alkotmányosságról már nem beszélhetünk, ebben az esetben pedig a kormányforma kérdése is érdektelenné válik. Ugyancsak nincs értelme kormányformákat megkülönböztetni - bár erre tettek kísérletet - a szocialista államszervezetben, ahol formálisan a legfelsőbb képviseleti szerv (a parlament, vagy annak széles jogkörű helyettesítő szerve, a prezídium, Magyarországon az Elnöki Tanács töltötte be ezt a szerepet), valójában az államszervezeten kívül elhelyezkedő egyedüli vagy hegemón párt hozza a közhatalom tevékenységét meghatározó döntéseket. Mindezekben az esetekben a kormányzati szervek egymáshoz való alkotmányos viszonya alárendelt jelentőségű a döntéshozatali folyamatban. Hozzá kell tenni, hogy az államszervezeten kívül helyet foglaló politikai pártok és más befolyásoló csoportok a hatalommegosztásos rendszerekben is komoly hatással vannak a döntéshozatalra, törekvéseik azonban végső soron a kormányzati rendszer intézményein keresztül válhatnak csak a közhatalom számára kötelező iránymutatássá, következésképpen igen fontos, hogy milyen "játékszabályok" érvényesülnek .

 

 

 

25 év!

A legszebb

A legédesebb

A legizgalmasabb

A Nagy Év könyve

Segíthetünk?

Falum követe

 

 

 

 

KVÍZ

Politika

 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 
   

Fontos a véleményed, kíváncsiak vagyunk rá!

 

     

 

   
         

 

 

A 20 éves VÁLTOZÓ VILÁG könyvsorozatban eddig 77 magyar és 8 idegen nyelvű kötet jelent meg.

A könyv világában ez hosszú időszak, hosszú címlista, figyelemre méltó, szép eredmény! Igen, a könyv világában ez szép eredmény, de jellemző hátránya a hasonló sorozatoknak, hogy régebbi kötetei egyre nehezebben beszerezhetők...

A VÁLTOZÓ VILÁG esetében ettől többé ne tartsunk, mert a sorozat minden kötete kapható, vagy rövid határidővel megrendelhető, most már nem csak könyv alakban, hanem elektronikusan is!

Könyvrendelés

Olvasó világ

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

Közkönyvtárak

Iskolakönyvtárak

Könyvesboltok

Szabad könyvpolc

Könyvszigetek

Könyvesfalu

Egyedülálló:

egyedi, személyre szabott változat!

A sorozat kötetei igényelhetők egyedi, személyre szabott változatban. Erre számtalan megoldás lehetséges. Az egyik legegyszerűbb - szinte költségmentes - megoldás az, amikor az igénylő biztosítja a belső (B2) borító anyagát.

A személyre szabás csodás módon növeli a kötet érzelmi hatását és értékét, rendhagyó és időtálló ajándékká is teszi.

Érdemes tájékozódni!

 

 

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

Hirdetés X

 

 

 

 

  

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

EMBERHIT

2001 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

VVM

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

APEVA

Az idők kezdete óta

 

© Változó Világ, 2023