VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

A mai nap, részletesen  

Támogatásod?

Számít!

 

Interjú Nagy Károllyal

A Változó Világ interjú-gyűjteménye | Életrajzok | Légy hős! | Pályázatok | Történelem | Életmód | Földrajz | Kultúra | Mesterségek | Tudományok

 

Egyéni keresés

 

A múltat még Isten sem tudja megváltoztatni.

Agathón görög filozófus (i. e. 447?–401)

A világ bölcsessége :: A népek bölcsessége :: A világ bölcselői

Élt egyszer egy Jézus

Interjú Nagy Károllyal

 

   

 

 

 

 

Élt egyszer egy Jézus

  Nagy Károly legújabb könyve

(2018 december)

 

 

 

 

 

- Mikor találkoztál először Jézussal?

- Mármint Jézus nevével? Hát, valamikor két-hároméves koromban. Amikor már rendesen beszélni tudtam, édesanyám megtanított néhány rövid imádságra. Az evésnél: Jövel Jézus, légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nékünk! Ámen. Este: Én istenem, jó istenem; lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, atyám; amíg alszom vigyázz reám… Aztán, amikor iskolás lettem, a vallás a tanító dolga lett, szüleim nem figyelték többé, hogy imádkozom-e vagy sem. Ők mindenesetre nem tették. A szülőfalum református, s a protestánsok, még a vallásosak is, másként azok, mint a katolikusok. Érdekesen mutatja ezt, hogy a világban nagyon kevés protestáns ember hordozta a stigmákat – a Jézus megfeszítéskor kapott sebeihez hasonló sebeket -, miközben a világon tucatnál több ilyen katolikus van napjainkban is. Különösen a dél-amerikai országokban.

Gyerekkoromban, úgy hetven évvel ezelőtt még jelentős ellentétek feszültek a felekezetek között, szemben napjaink ökomenizmusával. Kamaszként nagyon hatott rám Szabó Dezső egyik főműve, a Segítség! című regény, amely – az egyéb társadalmi konfliktusok könyörtelen feltárása mellett - telített antiklerikalizmussal. S amelyet én a falu papjától kaptam kölcsön elolvasásra.

- Mikor és miért gondoltad, hogy írnod kell Jézusról?

- Korán kezdtek érdekelni a vallások általában, először is az általam nagyon tisztelt Periklészé, vagyis a görög mitológia. Az előző kötetem, a Zeusz felesége gyakorlatilag erről szól. Aztán mongóliai és tibeti utazásaim – és a vonatkozó szakirodalom megismerése - után könyvek születtek a buddhizmusról is. De hát a kereszténység vesz körül, abban élünk. Nem véletlenül diplomáztam történelem szakon, hiszen a vallás – minden vallás – a történelem és a kultúra része. Nos, a világhírű jeruzsálemi történész professzor, Yuval Noah Harari nem Jézust, hanem Pál apostolt tekinti a kereszténység alapítójának, és alighanem joggal; az apostol azon tétele, hogy „nincs zsidó és nincs goj, nincs rabszolga és nincs szabad ember, sem nő, sem férfi, mert mindannyian egyek vagyunk Jézusban” (Galatáknak írt levél 3, 28) teljesen eltér a judaista bölcsek felfogásától. A tudós kutatók többsége hasonlóan gondolkodik, a hivatkozási alap azonban Jézus. De igaza van a másik zsidó tudósnak, a száz éve élt Joseph Klausnernek is abban, hogy Jézus tanításaiban benne kellett lenniük azoknak a csíráknak, amelyekből a kereszténység – a görög filozófia, s főként Platónnak a lélekről vallott nézetei alapján – kifejlődött.

Ezek nagyon érdekes dolgok. Egyszerűen nagy érdeklődéssel kezdtem tanulmányozni mindezeket, de nálam e folyamatoknak többnyire az a végük, hogy írni kezdek. Mert ugyan nem új tényeket vetek papírra, az itt olvasható dolgokat a tudomány tárta fel az utóbbi évtizedekben, ám így együtt nem találhatók sehol. A két izraeli út pedig nagyon tanulságos és izgalmas volt. Továbbá: Jézus személye nagyon rokonszenves nekem.

Nagy Károly Jézus hegyi beszédének emlékére épített templom előtt Galileában.

- Sok ezer könyv fő- vagy mellékszereplője Jézus (mint akár a Karamazov testvérekben). Tudnál említeni néhányat, amely különösen közel, illetve különösen távol áll a te elképzelésedtől?

- Sokat nem, maradjunk a Karamazov testvéreknél, ha már Dosztojevszkij regényét említetted. És a csodánál, amelyet Jézus – vagy egy inkarnációja – tesz Európában egy lány feltámasztásával, amiért egy főpap-féle alak bebörtönözteti. Nos, ez a nevenincs Jézus, és ami vele történik, szinte ugyanaz, mint ami 2000 éve történt a zsidó Jézussal. Csak itt keresztény pap követi el a bűnt. Ez a Jézus tehát közel áll hozzám, bár csak mellékszereplő. Osztom Hamvas Bélának, a 20. század jelentős magyar író-filozófusának azt a véleményét, hogy a mai kereszténységnek kevés köze van már Jézus elképzeléseihez. Fő okát ennek abban látja, amit a Kádár-rendszer börtönét is megjárt Bulányi György piarista atya úgy fogalmazott meg, hogy „az oltár hamar szövetségre lépett a trónnal”.

Nekem a másik véglet Robert Graves Jézus királya. Bár a vastag könyv szereplői Jézus korában élt valódi személyek, a kötet tartalmát nem látom többnek érdekes ötletnél. Hogy Heródes általa kivégeztetett fiának, a korábbi zsidó dinasztiát képviselő Antipatrosztól származó saját unokája lett volna Jézus, Mária titokban szerzett fia? Ugyan! Dosztojevszkij műve azonban tömény filozófia, amelybe nem mennék bele, inkább nézzük az ókori embereknek a „csodákhoz” való viszonyát. János evangéliuma még egy négynapos halottat is feltámaszttat Jézussal (11,1 – 12,50), ami teljesen abszurd. És ellenségei mégsem azzal vádolják Jézust, hogy hazudik, hogy ez lehetetlen, hanem hogy nem isten, hanem a sátán segítségével tette.

- Kommunista volt Jézus?

- Nem, de ismerte a vallási kommunizmust, amelyben az esszénus szekta tagjai éltek a Holt-tenger nyugati partján, Jeruzsálem magasságában. Úgy tűnik, ez volt az első utópista kommunista kísérlet a világon. A közéjük kívánkozónak csak több éves próbaidő után sikerülhetett ez, miután teljes vagyonát eladta és az árát átadta a közösségnek, amely szigorú szerzetesrendhez hasonlított, tagjai csak férfiak lehettek. A tagok együtt étkeztek, miután rituális fürdőt vettek mind a reggeli, mind a vacsora előtt. A vezetők minden szinten papok voltak, akik azonban szakítottak a jeruzsálemi templom kultuszával. A szekta fő irányítóját „Igaz Tanítónak” nevezték – az ő személy szerinti azonosítása nem sikerült a kumráni tekercsek ismeretében sem. Kumrán barlangjaiból sok vallásos tartalmú írás, imaszöveg került elő.

Mint tudjuk, Jézustól nem maradt egyetlen sor írás sem, bár tudott írni; ám ő közvetlenül szólt tanításaiban az egyszerű és a vallásban való járatlansága miatt tisztátalannak tartott, megvetett és kiközösített emberekhez. Jézus halála után azonban hívei, a legkorábbi keresztények – valószínűleg a megrendülés és az átmeneti elbizonytalanodás jeleként – átvettek egyes kommunisztikus vonásokat az esszénusoktól (ApCsel 2, 42-47).

- Utazásaid, kutatásaid, töprengéseid után maradtak-e nyitott kérdések benned Jézussal kapcsolatban?

- Nyitott kérdések Jézussal kapcsolatban kétezer év múlva is lesznek, hiszen nagyon keveset tudunk róla, sorsáról, teljes bizonyossággal. Eltérő nézetek vannak még a történettudósok között is például abban, hogy József volt-e az apa, vagy Mária „megesett” lány volt, akit egy római katona, bizonyos Pantera beszélt rá a szerelemre, esetleg erőszakolt meg. Erre még az idézett zsidó Klausner is úgy reagált, hogy Jézus József fia volt, csak a szűzi szülés tétele okozott zavart a fejekben. Hát igen. Mert akármilyen hiszékenyek is voltak a kor emberei, ha azt hallották, hogy egy ismerős menyasszonya terhes, de nem a leendő férjtől, ám őt megnyugtatta egy angyal, hogy a gyerek istentől van a szentlélek által, hát furcsákat gondolhattak. A zsidó keresztények – vagyis a legelsők – általában nem is fogadták el ezt a dogmát. Ám van olyan tudós, aki szerint a tudomány egyszer még oda is eljut, hogy az emberiség bizonyosságot szerez a legfogósabb kérdésére: van-e isten, vagy nincs.

- Jézus isten volt, vagy ember?

- Ember volt, egy nagyszerű, példamutató ember, akit – miként az unitáriusok mondják – követni kell, nem imádni. Az emberben eredendően több a jó, mint a rossz, s az evolúció évezredei azt bizonyítják, hogy ez a „jó” – az etikus magatartás – mindig erősödött, ha bukdácsolva is. Én hiszek az emberben és az erre apelláló emberhit erejében…

Az interjút Szimeonov Todor készítette

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

  

VÁLTOZÓ VILÁG 28.

Az interjú

 K     R     M 

 

X

Hirdetés X

 

– ...Ha a háború véget ért, talán hasznára lehetünk a világnak.

– Valóban azt gondolják, hogy akkor hallgatni fognak magukra?

– Ha nem: tovább várunk. Átadjuk a fejünkben őrzött könyveket gyermekeinknek, s majd ők várnak tovább... De nem kényszeríthetjük az embereket arra, hogy meghallgassanak. Maguknak kell rájönniük, ha majd egyszer elkezdenek gondolkodni, s kérdéseket tesznek fel: miért is robbant fel a világ alattuk? Egyszer csak eljön az ideje.

– Hányan vannak maguk?

– Sok ezren az elhagyott utak és sínek mentén....

Folytatás 

Figyeld a Változó Világ Mozgalom blogját !

Kapitány – Szomorúan figyelem, hogy a demokrácia Európában válságban van.

Professzor – Inkább a demokrácia Európában honos modellje van válságban, éspedig mélyülő válságban.

Doktor – Láttunk mi már valóságos és mondva csinált válságok szűnni nem akaró mélyülését.

Mester – Az igazi probléma, kedves barátaim, az, hogy ez a modell akkor is rossz, ha éppen nincs válságban.

Doktor – De mit kell érteni európai modell alatt?

Kövesd a négy barát beszélgetéseit !

Változó Világ Közösségi Tér

Első lépés: regisztrálj!

Második lépés:

foglald el saját birtokodat!

Harmadik lépés:

ismerd meg birtokodat!

 

X

 

 

  

  

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

 

  

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2023