СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

От 1995

ВЪЛНИТЕ НА ВРЕМЕТО

От началото на времената

ВИА - ЗА ЖИВОТА

От 1947

АПЕВА

От 2016

БУДЕН ДНЕВНИК

От 1947

 

   Дарения и плащания

 

АПЕВА

Апева, моя любов

Затворена група на Фейсбук, където не публикуваш, а споделяш.

 

   

 

   

 

 

Фондациите Светът в промяна и ВИА обявяват литературен конкурс за стихотворения по правилата на новата поетична форма апева с название

БЪЛГАРСКА АПЕВА 2020

В конкурса всеки може да участва без всякакви условия, изисква се само участникът да изпрати в електронно писмо до редакцията произведенията си.

Няма ограничение за броя на стиховете.

Такса за участие няма.

Срокът за изпращане е 31 януари 2021.

Одобрените стихове ще бъдат включени в антология с горното заглавие.

Адрес на конкурса:

bg2020@apeva.art

Всеки получава потвърждение за участие. Акд до седмица то не пристигне, синализирайте на:

apeva@valtozovilag.hu

Молим стихотворенията за конкурса да бъдат в писмото, а не в приложение към него. 

 

 
   

 

 

   

 

Апева . една нова поетична форма

Правилото й става ясно от пръв поглед: пет реда, със съответно 1, 2, 3, 4 и 5, т. е. общо 15 срички.

 

Пет

реда

за едно

силно чувство:

туй е апева!

Тодор Симеонов

Забележете, че апевите не носят заглавия (както и стиховете хайку и други).

Голямото предимство на тази форма е това, че в нея всеки може да постигне хубав успех, да се почувства поет.

 

Два

пътя

до целта:

през долина

един, друг през върх.

Тодор Симеонов

   

 

       

Още апеви от Тодор Симеонов

         

  

 

   

 

 

X

Реклама X

 

CHANGING WORLD | VÁLTOZÓ VILÁG | LE MONDE CHANGEANT | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

Брои от 20 юни 2010

 

 

Фондация за Движението на Света в промяна, 2021