СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

От 1995

ВЪЛНИТЕ НА ВРЕМЕТО

От началото на времената

ВИА - ЗА ЖИВОТА

От 1947

АПЕВА

От 2016

БУДЕН ДНЕВНИК

От 1947

 

   Дарения и плащания

 

АПЕВА

Апева, моя любов

Затворена група на Фейсбук, където не публикуваш, а споделяш.

 

   

 

   

 

 

На 31 януари 2021 приключи приемането на произведения за литературния конкурс

БЪЛГАРСКА АПЕВА 2020

Според окончателните резултати, броят на участниците е

132,

броят на получените апeви е

2005.

По скромна преценка на организаторите, това е

изключителен успех!

Организаторите изразяват дълбоката си благодарност на всички участници.

Още няколко интересни данни (по непълни засега ипформации): най-младият участник е на 8 години, най-възрастния на 80. Двет участника пратиха по една апева, един участник - 227.

Този брой участници и този брой апеви означава за организаторите голяма, отговорна задача, за която ще е нужно време. Но задачи ще имат и участниците, зо които те ще бъдат лично информирани.

Благодарим на всички - участници и неучастници - за интереса и вниването, които отдават не само на конкурса и неговите резултати, но и на самата нова поетична форма, коят успешно пристигна в България. Молим за търпение и разбиране, че в следващия период няма да сме в състояние да отговаряме отделно на всички писма. Ще напрпавим всичко възможно актуалните вести за конкурса, резултатите му и новите планове да се четат тук и по всички други канали, които са ни на разположение.

* * *

Неокончателен списък на финалисти, които ще участнат в първата антология на българската апева:

Силвия Алтънджиян, Симеон АнгелоСилвия Алтънджиян, Симеон Ангелов, Светлина Ангелова, Стела Ангелова, Христина Ангелова, Албена Аталъкова, Джесика Балканска, Калина Белчева, Светла Бенчева, Тодор Билчев, Татяна Бобчева, Светла Богданова, Динка Божинова, Божидара Бойчева, Юлия Бояджиева, Славена Боянова, Веселин Василев, Яна Василева, Дани Войнова, Михаела Вълчева, Елина Георгиева, Йоана Георгиева, Мария Гюзелева, Братой Диков , Адриан Димитров, Дияна Димитрова, Стаменка Димитрова, Евгения Динева, Йонка Динова, Живодар Душков, Радостина Дякова, Дора Ефтимова, Бисерка Желязкова, Иван Жуглев, Савина Запрянова, Елена Златанова, Виолета Златкова, Бирсен Ибрахим, Момчил Иванов, Веселина Иванова, Диана Иванова, Пенка Иванова, Станимир Илиев, Татяна Йотова, Рамадан Капсъзов, Мария Кацарска, Мария-Магдалена Коцевска, Злата Кула, Христина Лобутова, Емил Лозанов, Даяна Луканова, Христина Маджарова, Диана Макарова, Виктория Маринова, Милен Миланов, Мирослав Милев, Ангелина Михайлова, Ахинора Младенова , Галина Москова, Касандра Недялкова, Петър Нешев, Стефка Николова, Конрад Ностромо, Денис Олегов, Павел Павлов, Йоана Павлова, Деница Пенкова, Деница Петрова, Валерия Попева, Розалина Ружина, Ани Русева, Сузан Руфат, Полин Савова, Людмил Симеонов, Добрина Симова, Божана Славкова, Мария Славкова, Георгина Славова, Александра Сотирова, Ани Стайкова, Виктория Старчева, Диана Стойнова, Десислава Стоянова, Александра Студенкова, Ана Терзиева, Атичка Терзиева, Симеонка Тихова, Антон Тодоров, Надежда Тодорова, Милена Филипова, Жени Хаджиева , Веселина Харизанова, Ангел Христов, Златка Христова, Бойко Цветков, Дарина Цветкова, Н. Цветкова, Красимир Червенков, Ралица Чернева, Таня Шомова, Ани Шопкин.

(Последна актуализация 25 февруари 2021.)

Ако някой е пратил апеви за конкурса, но не вижда името си в горния списък, може да сигнализира (apeva@apeva.art), не по-късно от 28 февруари 2021.

 

 
   

 

 

   

 

Апева . една нова поетична форма

Правилото й става ясно от пръв поглед: пет реда, със съответно 1, 2, 3, 4 и 5, т. е. общо 15 срички.

 

Пет

реда

за едно

силно чувство:

туй е апева!

Тодор Симеонов

Забележете, че апевите не носят заглавия (както и стиховете хайку и други).

Голямото предимство на тази форма е това, че в нея всеки може да постигне хубав успех, да се почувства поет.

 

Два

пътя

до целта:

през долина

един, друг през върх.

Тодор Симеонов

   

 

       

Още апеви от Тодор Симеонов

         

  

 

   

 

 

X

Реклама X

 

CHANGING WORLD | VÁLTOZÓ VILÁG | LE MONDE CHANGEANT | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

Брои от 20 юни 2010

 

 

Фондация за Движението на Света в промяна, 2021