СВЕТЪТ

АПЕВА

ВИА

БД блог

 

Смей да знаеш! Твоето знание е твоята сила!

Тодор Симеонов

 

СВЕТЪТ В ПРОМЯНА

Есен 2021 - акция

 

Опознай света в промяна за да го обикнеш!

Сега можеш да поръчаш за 5 лева петте издания на поредицата Светът в промяна и Светът в промяна Екстра в електронна форма (PDF):

1938 (Хроника на годината)

1935 (Хроника на годината)

Вълните на времето (Плоизведения на Тодор Симеонов)

Първа антология на българската апева (100 участника, 1700 апеви)

Втораа антология на българската апева (27 участника, 234 апеви)

Сумата може да бъде платена на този портал с карта или да бъсе преведена на сметката на Фондация ВИА:

BG95FINV 91501217 467144

В някои случаи изискват още и банковия код:

FINVBGSF

За контакт:

bg@valtozovilag.hu

Редакцията си запазва правото да променя условията на акцията, но заплатените поръчки се изпълняват безусловно.

 

 

 

Унгарската серия на Светът в промяна съдържа 80 заглавия, а поредицата Светът в промяна Екстра 11.

Има серии на английски, немски, френски и словашки езици.

С радост бихме публикували нови заглавия на български от български автори.

 

  

  

 

 

 

Апеви на Т. Симеонов

ENG | HU | FR | DE | SL

 

 

Flag Counter

 

© Фондация VVMA, 2022