VILÁG

ÚT

VÁLTÓ

ÉRTÉK

MOST

Belépés | Regisztráció

Ma

Támogatásod? Számít!

 

Merj tudni! A te tudásod a te hatalmad!

Szimeonov Todor

 

A TUDÁS

365+1 NAPJA

2020, XIX. évfolyam

 

 

Október 27.

A túrázás

 

 

   

 

 

 

 

 

Életrajzok

 

Net-Nyelv-Kultúra

  

 

 

1949

1970

1980

2008

Az év könyve

 

 

 

 

 

 

Egy kis történelem

A sportszerű természetjárás fontos célja az ismeretek bővítése, a fizikai edzettség elérése, az egészség megőrzése és megerősítése, a szülőföld megismerése. Az emberiség nagy gondolkodói, humanistái, akik a társadalmak életének megjavításán munkálkodtak, mindnyájan foglalkoztak a természetjárás  kérdésével. François Rabelais (1483–1553), az általa ideálisnak tartott ember tulajdonságai közé sorolja (többek között) a turistáskodásban való jártasságot. Jan Komensky (Comenius, 1592–1670), a nagy pedagógus, aki több éven keresztül oktatott hazánkban is, tanítási elveiben kirándulásokra, a szabadban való mozgásra ösztönöz  tanárt és a diákot egyaránt. Jean–Jacques Rousseau (1712–1778) nagy híve volt a természet megismerésének. (Tőle származik a híres felhívás: "Vissza a természethez!") Több munkájában szentel teret az utazásnak, a természet megismerésének, a tájékozódásnak. Tulajdonképpen őt tarthatjuk a modern természetjárás első sugalmazójának.

A hegyek varázsa, a természet szépségei mindig hívogatták, csábították az emberek képzeletét. Magyarországon különösen az egyetemi fiatalság kereste fel előszeretettel egyeteme, illetve lakóhelye környékén a hegyvidéket. Fröhlich Dávid, 1639-ben, Bártfán megjelent Medulla Geographiae Practicae című, latin (tehát deák) nyelven megírt könyvében a Tátrát írja le részletesen. A Budapesti Tudományegyetem 1777. évi magisztrátusi jegyzőkönyvében fenyegetőleg lép fel azokkal a diákokkal szemben, akik a kirándulások során zajonganak, tüzet raknak és kárt okoznak. Csokonai Vitéz Mihály 1801-ben kelt, édesanyjához írt levelében az aggteleki barlang szépségeiről számol be. Széchenyi István 1811-ben az Olimposzt, majd az Etnát mássza meg, az Alföldön született Petőfi pedig csodálattal adózik a hegyek világának. Nem lenne teljes a sor Kőrösi Csoma Sándor (1784–1842) nevének említése nélkül, aki szegény diákként gyalog kelt útra megkeresni a magyarok őshazáját. A Himalája égbenyúló csúcsáig jutott el. A reformkorszakban igen nagy divat volt felkeresni a természetet, járni a hegyeket; a korszak szellemi vezetői ezt fontosnak tartották az ifjúságnak is ajánlani. A Kiegyezés (1867) utáni időkben felgyorsult a társadalom polgári fejlődése, amely magával hozta – külföldi példák alapján – a különböző turistaegyesületek életre hívását. Elsőnek (1873-ban) a Magyarországi Kárpát Egyesület alakult meg Tátrafüreden, Döller Antal és Zsedényi Ede vezetésével. Céljuk a magas hegyek világának feltárása volt.

Az 1882-ben Selmecbányán megalakult Szitnya Osztály, a jobban megközelíthető középhegységekre irányította a figyelmet. Kiváló vezetők álltak a turistaegyesületek élén. Így pl. a világhírű tudósnak Eötvös Lorándnak – aki hosszú évekig volt elnöke a Magyar Turista Egyesületnek – rendszeresen jelentek meg a honi sajtóban turisztikai jellegű írásai. Lóczy Lajos egyetemi tanárt, a Balaton kutatóját éppúgy meg lehetett találni a vezetők között, mint a kitűnő szervezőt, dr. Thirring Gusztávot és méltó társát: Dr. Téry Ödönt. Évekig együtt szerkesztették a Turisták Lapját.

A századfordulóra már jelentős számú tagsággal működtek az ugyancsak gyarapodó számú turistaegyesületek. A fejlődésnek az I. világháború vetett véget, amelyet követően az ország elvesztette területének és lakosságának kétharmadát.

A húszas évek közepén, a gazdasági helyzet javulásával újra feléledt a turista mozgalom. Nőtt a taglétszám, újabb menedékházak épültek. Az 1931-ben, Budapesten tartott Nemzetközi Turista Kongresszus már egy bizonyos tekintélyt is kölcsönzött a hazai természetjárásnak. Szélesedtek a szakági túrázás lehetőségei és  minőségi fejlődést jelentett (1936-ban) a túravezető-képzés megindítása.

A II. világháború ismét (és nagymértékben) visszavetette a turistaéletet, amely 1946-ban kezdett talpra állni. Ekkor újra megindult az egyesületi élet, a tagtoborzás, a menedékházak újjáépítése, új turistautak jelzése stb. Kialakultak a ma is közismert jelvényszerző túramozgalmak, a természetjárás sok ember sportjává vált.

 

Az iskolai természetjárás

Minden iskolában működik iskolai sportkör, s annak jó ha van turisztikai szakosztálya, vagy szakcsoportja is. Ennek keretei között folyik – a tanórán kívüli sportolás részeként – a szervezett túrázás.

Ezek nem azonosak az osztálykirándulásokkal, amelyek általában autóbusszal, esetleg vonattal történnek, s a résztvevők annak passzív résztvevői. Az iskolai sportkörök által, a különböző korosztályok részére szervezett túrák fizikai és szellemi követelményei összhangban vannak a tantervi követelményekkel. Céljuk a mozgásigény felkeltése és kielégítése, a természetben való biztonságos mozgás elsajátítása, s az iskolában tanultak bővítése olyan ismeretanyaggal, amely csak a természetben sajátítható el.

Amellett, hogy a rendszeres túrázás segít megalapozni a tanulókban az egészséges életmód igényét, kívánalom, hogy terjessze a honismereti szemléletet, s a felkeresett tájak, földrajzi területek, helységek személyes tapasztalatokon alapuló ismerete felkeltse és megerősítse a hazaszeretet érzését.

Az iskolai természetjárás a felnőtt vezetők (pedagógusok, szülők, az iskolát már elhagyó, de visszajáró, magasabb iskolában tanuló régi diákok) munkáján alapszik, azonban a közös munkába nemcsak szükségszerű, de érdemes is bevonni a gyermekeket.

Egy-egy túrára való felkészülésnél feladatként lehet rájuk bízni valamely érdekességgel, látnivalóval kapcsolatos ismeretek megszerzését és a helyszínen való elmondását. Ez elősegíti a tanulók önálló ismeretszerző munkáját, fejleszti önállóságukat, szereplési készségüket, viselkedésüket, szókincsüket

A túra után célszerű naplószerűen: írásban, rajzban, képben stb. feldolgozni a szerzett élményeket. Ez hozzájárulhat egyrészt az iskola hagyományainak gyarapításához, másrészt pedig egyféle útikalauz-gyűjteményt képezve, elősegítheti a későbbi tevékenységet.

Nem elhanyagolható a túraszakosztály életében az a sajátos közösségi szellem, amely csak a túrák követelményeinek együttes, közös teljesítése során alakulhat ki. A közös élmény összekapcsolja a résztvevőket, idővel emlékké válik, s az átéltek egyéni élményként megmaradva meghatározók lehetnek a tanulók személyiségének fejlődésében.

 

Kondor Endre [Változó Világ 18.]

 

 

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG 18.

Sport a szabadban

 K     R     M 

 

  

 

X

Hirdetés X

 

 

 

   

Ajánlott irodalom

 

 

A  VÁLTOZÓ VILÁG

köteteinek nagy része megvásárolható az ország két legnagyobb könyvkereskedőjénél online, ingyenes átvétellel az általad kiválasztott könyvesboltban vagy házhozszállítással.

Libri

 

Líra

A kiadónál az összes cím is megrendelhető, akár személyre szabott változatban. Hála a digitális nyomtatásnak, az éppen elfogyott címek is kaphatók rövid határidővel.

Kiadó

 

 

 

 

A Franklin kézi lexikona I-III. 1912.

Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz, 1985.

Cropley A. J. : Tanítás sablonok nélkül. Tankönyvkiadó, Budapest 1983

Cotterel, Arthur: Mítoszok és legendák képes enciklopédiája, 1994.

Hahn István: Istenek és népek, 1968.

Hésziodosz: Istenek születése, 1974.

Mitológiai ÁBÉCÉ, 1973.

Panini, Giorgo P.: Mitológiai atlasz, 1996.

Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I–IV., 1902.

Román József: Mítoszok könyve, 1963.

Szabó György (szerk.): Mediterrán mítoszok és mondák, 1973.

Szimonidesz Lajos: A világ vallásai, 1988.

Tokarev, Sz. A. (szerk): Mitológiai enciklopédia, 1988.

Trencsényi-Waldapfel Imre (ford.): Ember vagy, 1979.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia, 1974.

 

 

 

Az olvasás

A könyvek

Mutasd meg könyvtáradat...

A közkönyvtárak

A szakkönyvtárak

Az iskola-könyvtárak

Könyvesboltok

Könyvszigetek

Könyvesfalu

         

 

 

A TUDÁS 365+1 NAPJA

 

 

A tudás | A tudományok

Enciklopédiák | Kompetencia

Pályázatok

Olvasó világ | Az olvasás

A könyvek | A te könyvtárad?

Könyvrendelés

 

 

 

 

 

  

 

 

VÁLTOZÓ VILÁG

1995 óta

ÚTMUTATÓ

1991 óta

TREND-VÁLTÓ

1992 óta

ÉRTÉK-REND

1992 óta

MOST, VALAMIKOR

Az idők kezdete óta

EMBERHIT

ÉLETÚTMUTATÓ

Változó Világ Mozgalom

 

Érdekel?

1949

Megfogantam, tehát vagyok...

Az elme öregedése

Az otthoni betegápolás

Amerikai politika...

Hollandia

Dánia

Életrajzok

A táplálkozás

A madarak

Budapest története...

A magyarországi szlovákok

I. Habsburg Ferdinánd

Buddhizmus, misztika, Tibet

További témák 

Könyvrendelés

Legyél szerzőnk!

Tudod?

Nemzeti Útmutató

Megyei Útmutató...

Használati Útmutató...

Keresési Útmutató...

Innovációs Útmutató...

Világ Útmutató...

Édes Útmutató...

Európai Uniós Útmutató...

Bécs

Családfelállítás

Kisebbségi Útmutató...

Betegápolási Útmutató...

Cégmutató

Termékoldalak

Tájékozódási Útmutató...

Vallási Útmutató...

Szabadidő Útmutató...

Utazási Útmutató...

További témák  

Érted?

A kompetencia

A tudás 365+1 napja

Interjú-válogatás

Adjál nekünk interjút!

Nagy Hermész Enciklopédia

Összeesküvés-elméletek

A szélenergia

Euroutazások

Facebook Enciklopédia

Bécs

A magánkönyvtár

Számítógépes modellek

Gasztronómiai Enciklopédia

A számok világa

Budapest utcái

Ludens

Szex

További témák  

Helyesled?

Változó Világ Klub

Etika

Veszélyek

Legendák

Alapítványok

Népek bölcsességei

A könyvek világa

Az én helyem...

Pályázataink

Hasznos tudnivalók A-tól Z-ig

A települések túléléséért

Az olvasás

A kompetencia

Tanítások és technikák

Magyar iskolák a világon

Éttermek

Budapest újdonságai

Szimeonov Todor haikui

További témák  

 

TÖRTÉNELEM

JOG

ÉLETMÓD

FÖLDRAJZ

KULTÚRA

EGÉSZSÉG

GAZDASÁG

POLITIKA

MESTERSÉGEK

TUDOMÁNYOK

 

A Változó Világ barátai

Beszélgessünk!

Nyitott ajtók

Támogatod?

Innovációs Tér

Fogyasztói Tér

Európai Tér

Kisebbségi Tér

Idős Tér

Gasztronómiai Tér

Budapesti Tér

Közösségi Tér

Változó Világ Mozgalomért

Közhasznú Alapítvány

A Mester beszélgetései

Csetlő-napló

 

 

 

X

X

 

 

CHANGING WORLD | LE MONDE CHANGEANT | СВЕТЪТ В ПРОМЯНА | WELT IM UMBRUCH | MENIACI SA SVET

Flag Counter

2010. június 20-én telepítve.

  

Kezdő oldal

Olvasószolgálat

Médiaajánlat

Impresszum

Parvis

Teszteld internetkapcsolatod sebességét!

 

 

Változó Világ, 2022